Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest knut fasting

[#16540] Kornet Rasmus Johansen Brandt Eidsvoll

Recommended Posts

Guest knut fasting

Familiekrøniken sier at Rasmus Johansen Brandt, 1664 - 1708, Kornet og gjestgiver i Eidsvoldsbakken, nedstammer fra en slekt i Halland. Slekten skal ha vært snare til å erklære troskap til svenskene etter Hannibalfeiden i 1645.Sønnen, Johan Rasmussen Brandt, 1699 - 1756 giftet seg med på Eidsvold med Johanne Pedersdatter Morup, 1692 - 1751 indikerer kan også Halland-tilknytningen.Har noen kjennskap til Brandts bakgrunn eller tips om hvordan jeg kan komme videre ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Litteratur: En slegt Brandt nedstammende fra kornet Rasmus Johansen Brandt i Eidsvold. Utarbeidet af F. O. Brandt Generalmaior. Nationaltrykkeriet, Oslo 1930. 300 eks.Eidsvoll bygds historie bind II, 2. del s. 385.Hans opphav er ikke nevnt i noen av kildene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Riktig.Jeg har heller ikke kunnet funne hvor han har gjort tjeneste som kornet.; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Har du sjekket denne: Brandt: Brandt, Erik: Kornett Brandts slekt 1644-1944; nye opplysninger til F. O. Brandt nedstammende fra kornett Rasmus Johansen Brandt i Eidsvold. Oslo 1944. 222pp. [db].

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Nei, Den har jeg oversett, takk skal du ha ! ; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Unnskyld at jeg kommer seint inn, men hva i all verden er en 'kornet?' Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John O. Svenning

Yngste offiser ved kavalerieskadronen (som bar eskadronens standart). mvh. John

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Rasmus Johansen Brandt er nevnt i Hirsch' store verk over norske og danske offiserer som bla. finnes på mikrofiche på lesesalen på Riksarkivet. Der bør det også stå i hvilke avdelinger han tjenestegjorde i. Dessverre har jeg ikke lest Hirsch' omtale av Rasmus Brandt, men vet med sikkerhet at Hirsch nevner han.Jeg stammer forøvrig fra Rasmus Brandt gjennom datteren Helvig, og at han skal stamme fra en hallandsk slekt var nytt for meg, men interessant.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei. Jeg skal sjekke Hirsch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei igjen.En dansk kontakt har vært så vennlig å sjekke Hirsch for meg, og opplyses følgende:'Rasmus Johansen Kornet i -iten Calinskys' Komp. af det - - Rgmt i Norge 19/1-1689 - skulde 19/4 have været aftakket men forblev dog fra 1693 23/6-1700 ved Vestre Romsdalske Komp. af - Ryssel ( - v Hadelen) - (kaldes i de norske Etet Rasmus i de danske Arkiver Johan Johansen (uden tilføjelse af Familienavn) Død 1708 - begr i Ejdsvold 20/4 s Aar 64 Aar gl. gift 1) c 1675 med Beate Nielsdt. 2) c 1690 med Maren Alfdt. (Mörck søster til Kapt. Niels Alfsen og Fænd. Jacob Alfsen.'- Det kan godt være at jeg ind imellem tager fejl!Jeg har set under Johan Johansen. Der står bare de første 1½ linie, intet andet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Min meget hjelpsomme danske kontakt har sendt meg følgende opplysning:I Dansk/Norsk Personalhistorisk tidsskrift 1908, er der en artikel:E. A. Thomle:'Var Generalmajor, Friherre Alf Nicolai von Alfson dansk eller norsk?' Her nævnes Cornet Rasmus Johansen Brandt to ganger, begge gange som svigersøn.Internettsøk etter von Alfson gir ingenting.Bygdeboka for Eidsvoll opplyser at Rasmus Johansen Brandt var gift 2 ganger: 1) med Berte Nilsdatter (Smed), 2) med Mari, datter av Alf Jacobsen (Mork)Er det noen som har kjennskap til Brandts ekteskap ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hirsch: Johan Johansen, kornet i det nat.rytt.rgmt. i Norge 1689 - skal afladdes 19/4 1690 (Reg.N. 64/1690) - bliver dog stående til 1701.Rasmus Johansen, kornet i Ritm. Calinskys komp. av det nar. rytter rgmt. i Norge 19/1 1689 -skulle 19/4 1690 ha vært afladdet men forble dog blivende.- Sto fra 1693-23/6 1700 ved Vestre Romsdalske komp. av s. rgmt.(Chr. v. Hadelen)-(kaltes i de norske etat Rasmus i de danske skriver Johan Johansen (uten tilføyelse av fam.navn.)- Død 1708, bgr. i Eidsvold 20/4 s-å., 64 år gl. 1.gift ca.1675 med Beate Nielsdt., 2.gift ca.1690 med Maren Alfsdt.(Mørch) søster av kpt. Niels Alfsen og Fenrik Jacob Alfsen.Jacob Alfsen ble kpt. ved Sønnefjeldske landdragoner, Østerdalens komp. Kommandant på Aggerøen 24/2 1727. Død 27/1 1731.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Baron i Østerrike, generalmajor A.N.Alfsen døde i 1779. Han var vel muligens sønn av broren Niels Alfsen. Han er da ikke svigerfar til Maren Alfsdt. D-N persh.tidsskr. 1908 = 5 rekke nr.5. Kan både Maren, Niels og Jacob være barn av Alf Jacobsen Mork/Mørk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk skal du ha, Berit, du avklarer greit.Men.... hvordan i alle dager blir en etterkommer av en gjestgiver på Eidsvoll baron i Østerrike ?Skjebnen må være mer enn lunefull !,; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det sto ganske mye om ham i Hirsch militærbiografi (film), men jeg leste ikke alt da han ikke var av interesse da. Men jeg vil anbefale deg å låne den boka fra 1908 som Knut Fasting nevner, og som jeg også skrev et nr. på. Det er alt for mye å ta med her, og men det er veldig interessant. Teorien er vel at slekten egentlig var norsk, men havnet i Danmark for så å komme tilbake til Norge.(Militærer flyttet jo en del på seg.) Jeg leste så vidt i boka, men fant at det var alt for mye å sette seg inn i da det jo ikke er min slekt.Jeg skrev litt i telegramstil i mitt forrige innlegg og håpet jeg ikke ble for uforståelig, men jeg hadde veldig liten tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Sønnen til Rasmus Johansen Brandt og Maren Marie Alfsdatter, Johan Rasmussen Brandt, 1699-1756, gifter seg 11/3 1719 med Johanne Pedersdatter Morup, 1692-1751.Hos Ellefsen http://www.nose.dk/Norge/brughmann.html finner jeg en Peder Morup, g.m. Anne Dorthe Johansdatter Tullin, f. ca. 1678.Kan dette være foreldrene til Johanne Pedersdatter Morup ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Rasmus J B var i Vestre Romsdalske kompani 1693 - 1700. Hvor kan ha ha bodd ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Rittm. Calinskys or Kalenaskys Company was the 3.Company (V. Romerike) of Colonel Johan Richelieus RytterregimentRittm. von Hadelns or Hadelens Company was the Vesterlen Company of Colonel Jens Maltesen Shehesteds Dragoon Regiment.These two regiments were one and the same. Richelieus Rytterregiment became Sehesteds Dragoon Regiment and later the 1. Sønnenfjellske Dragoon Regiment.Source: Jensen, Åke F. 'Kavaleriet i Norge 1200-1994'. Oslo 1995.Dreier det seg om nomader ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Terje Ofstad har sendt meg følgende:Jeg kan ikke være sikker, men jeg tror ikke Johanne Pedersdatter Morup er datter til Peder Morup og Anne Dorthe Johansdatter Tullin. Anne Dorthe var 7 år gammel ved morens skifte den 23 oktober 1685 og dermed født ca 1678 og hun var da kun 14 år gammel når Johanne ble født, det er nok ikke sannsynlig at hun fikk barn som 14 åring. Kilden for morens skifte er: Kjeld Bugge, 'Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller' side 300 og NST 16 (1957-58). ; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hirsch: Vestre Romsdalske komp. av s.rgmt.dette er ukjent for Kristiansund bibl./Nordmøre Museum og Molde bibl/Molde Museum.Det foreslås at s.rgmt. lokaliserer dette til Sunnmøre.; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

s. regmt. betyr da ganske klart 'samme regiment', så det må referere til regimentet Hirsch har referert til i forrige setning.Man må være klar over at før ca. 1750 ble militære avdelinger, og spesielt gevorbne miltære avdelinger, ofte kalt etter avdelingssjefen. Dermed skal man ikke bli overrasket når regimentet eller kompaniet har forskjellige navn til forskjellige tider og i forskjellige kilder!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Jeg har fått tak i et eksemplar av F. O. Brandts 'En slegt Brandt nedstammende fra kornet Rasmus Johansen Brandt i Eidsvold'. F. O. Brandt skriver følgende om slektens stamfar på side 5:'Rasmus Johansen Brandt, Cornet, født ... 164(4) i ..., død 12. april 1708 og begravet 20. april fra Eidsvoldsbakken, 64 aar gammel. Iflg. den norske etat (militære ruller) i Riksarkivet var Rasmus Johansen cornet fra 19. januar 1689-23. juni 1700, først ved 6. Komp. (Ritmester Calinsky) av det nationale kvaleriregiment, senere (1693) ved Vestre (7.) Romerikske Kompani av samme Regiment, under ritm. Preben Christian v. Hadelen (i de danske ruller kaldes han for 'Johan Johansen', hvilket muligens kan tyde på at han har het Johan Rasmus Johansen Brandt, men blot kaldt sig Rasmus, idet bemerkes at dennes sønnesønn, sognepresten i Ullensaker, i kirkeboken er opført blot med navnet Rasmus, men selve skrev sig Johan Rasmus). Han er utvilsomt identisk med den fændrik Rasmus Johansen, som i 1678 stod ved 7. komp. av Akh. marsjreg., i 1679 ved 8. komp. og fra 1683 til 1687 ved 2. komp., da 'fændrik' R. J. Brandt i Eidsvoldsbakken 1. november 1688 var fadder i Eidsvold, mens han senere tituleres 'cornet'. Han blev cornet i januar 1689.'Jeg tviler på at Rasmus Johansen Brandt noen gang har vært i noe Vestre Romsdalske kompani fra 1693 til 1700, som Hirsch tydeligvis mener. Det virker som han bodde på Eidsvoll hele tiden. 8. august 1694 fikk han i alle fall døpt datteren Bente i Eidsvoll, og denne datteren ble begravet samme sted 8. juni 1696 (F. O. Brandt s. 9).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Det var bedre, Vestre Romsdalske synes jo å være helt ukjent....takk skal du ha !; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Hirsch og Hirsch er håndskrevet, og kan av og til være litt vanskelig leslig (noe man ser f.eks. i innlegg 12 der 'nat.' er lest som 'nar.' og 'aftakkes' er lest som 'afladdes'). Det kan lett ha blitt gjort en feil ved at Romerike er lest som Romsdal, spesielt av en danske som ikke kjenner norsk geografi spesielt bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Det er klart at det kan være vanskelig å lese Hirsch, men både min danske venninne og Berit Knutsen er enige om at det står Vestre Romsdalske, men det er nå avklart.takk for den !; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.