Jump to content
Arkivverket

[#16542] John Olson Spilde, fødd 1829/1831 - frå Granvin (Ulvik) til Amerika


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Kari Jensdotter Heggestad frå Hafslo i Sogn (fødd 1833) gifte seg i Wisconsin kring 1861 med:John Olson Spildefødd i Granvin (den gongen ein del av Ulvik prestegjeld!) 1829/1830/1831skal ha utvandra kring 1853Er det nokon med lokal kunnskap frå Granvin som kan hjelpa meg med å identifisere denne karen?FamilySearch syner ein Johannes Olson, fødd i Ulvik (som omfatta Granvin) 21.10.1831 av foreldri Ole Johannesson og Jorond Larsdotter, men noko gardsnamn finn eg ikkje. Kan det vera han??På førehand, hjarteleg takk for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Hei Lars,Eg har vel ikkje så mykje oppklarande å komme med, men nokre tankar rundt det paret som du fann på FS.Digitalarkivet: Døde i Ulvik sokn i Ulvik 1878-1973. Nummer Dødsdato Gravferd Jordfesta Stilling Førenamn Farsnamn Forsørgar Alder Fødestad Bustad Dødsårsak Kjønn År Merknad64 8 0102 0702 1909 Kaarenke Jorand Larsdatter Sponheim 1795 Solbjerg Sponheim Alderdomssvaghed f 1880 Nummer Dødsdato Gravferd Jordfesta Stilling Førenamn Farsnamn Alder Fødestad Bustad Dødsårsak Kjønn År Merknad17 2 111278 191278 1905 Gift Kaarmand Ole Johannessen Sponheim 1797 Sponheim Sponheim m 1879 Desse finn ein igjen i f.t. 1801:Digitalarkivet: 1801-telling for 1233 Graven. Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn358 Ole Johnssen Deres sønner 3 Ugifte M2225 Ole Johanssen Deres børn 3 Ugifte MDen første busett Kjærland og den andre Sponhejma, så nr. 2225 er den som er død 1879. Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Kjønn332 Jorond Larsdtr Deres døttre 5 Ugifte K2124 Jorond Larsdtr Mandens børn af sidste ægteskab 5 Ugifte KDen første busett Kollenæs og den andre Solbergo, så nr. 2124 er den som er død 1880.Då skulle det vel vere rimeleg sikkert at det er desse to Ole Johannesen og Jorond Larsdtr. som har vore gifte og som kan ha vore foreldra til den du har funne på FS. Det er vel ikkje truleg at det finnes to slike ”identiske par” på same tid?

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til deg, Gisle, for interessant innlegg om dette tema. Du har bevist at Johannes fødd i 1831 neppe kan vera identisk med John Olson Spilde. Det er langt frå Sponheim til Spilde...So då lyt me leita etter eit anna alternativ...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Stephanie Benoit

Hello Lars,The Granvin bygdebok page 370 says that Hans Olavson b. 1829 married 'Kari Heggestad, Hafslo, Sogn. Hans til Amerika 1849'Hans' parents were Olav Larsson N. Spildo 1799-1883 and Brita Hansdtr. Skår 1808-1884.All but one of Hans' sibling came to the US.The Ulvik Bygdebok 2 page 299 says that Johannes b.1831, son of Ola Johannesson Sponheim 1798-1878 and Jorond Larsdtr. Solbjørgo 1795-1880 emigrated to USA but it doesn't say anything about him marrying anyone.That sure doesn't jive with your info, huh?Regards, Stephanie

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Dear Stephanie,What a surprise! You have helped me solve my problem! Hans Olson Spilde is identical to John O. Spilde who married Kari Jensdotter Heggestad. Now I have just discovered their marriage in Leeds township, Columbia Co., WI (''Hans Olson and Kari Jenson'') on July 7, 1867, at which time Hans was a farmer at Wausau in Marathon Co., WI.However, one question still puzzles me: The 1900 census suggests Hans/John emigrated in 1853, while the Granvin book says 1849. I have found several errors in that book before, so I wonder...Thanks again, Stephanie, for a wonderful piece of information! It sure isn't easy when people change names in that way...!Very sincerely yours,Lars E. Oyane

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.