Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Bryn

[#16603] Mannsnavnet SEIGL

Recommended Posts

Guest Knut Bryn

I et skattemanntall fra 1645 finner vi to bønder i Lærdal prestegjeld med det sjeldne navnet 'Seigl'. Kilder fra 1600- og 1700-tallet viser at navnet fantes blant noen av etterkommerne i alle fall til 1764. Navnet er også skrevet 'Segl', 'Zeigl'.Bortsett fra at det er en 'Segl Meidel' (f.1834) i FT 1900 for Fana har jeg ikke funnet noen personer med lignende navn i Digitalarkivets databaser. Er det noen som har støtt på dette navnet i eldre kilder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

I Hof, Hedmark er det en Jonas Zegelsen som gifter seg 1757. I ekstraskatten 1762 samme sted nevnes også en Henrik Zegelsen, muligens en bror av Jonas.Faren kjenner jeg ikke til. Begge bor på Finnskogen, og kommer muligens fra Sverige.Ellers minner jo navnet en del om Seier/Sejer (norrønt Sigar).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Takk for bidraget, Arild. Det var uventet at dette navnet dukket opp så langt øst som Finnskogen.Hvis familien til Jonas og Henrik faktisk kom fra Sverige, er det mulig at Zegel-navnet der opprinnelig var 'Segol', - en variant av det velkjente navnet 'Sigurd' som er kjent i vestre deler av Sverige på den aktuelle tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Hei Knut,Dette navnet får meg til å tenke på Seielstad i Fron som i DN blir kalt Sigvaldstad. Kanskje Seigl er en annen skriveform av Seiel som igjen er en annen skriveform av Sigvald.....Hilsen Aud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

På Sunnmøre har vi eitt døme på eit liknande mannsnamn, ''Seyer''. Namneberaren var fødd noke før 1630, kanskje allereie kring 1620. Han var son av den rike borgaren og trelasthandlaren Peder Pedersen i Vegsund og kona Anne Iversdt, søster av soknepresten Erik Iversen Nordal i Leikanger, Sogn. 'Seyer' levde enno i 1650-åra, men ukjent kor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Knut, for fleire år sidan hadde me drøftingar om huslyden til Seigl Thomasson, fødd på Avdal i Årdal kring 1700 som son av Thomas Torstenson og Martha Rolandsdotter. Seigl vart gift i Luster, men flytte attende til Årdal der han døydde i 1764. Seigl let etter seg ein son:Knut Seiglson, fødd i Luster kring 1724, gift i Årdal 2.1.1758 med ei Martha Sørensdotter av ukjent opphav(?). Kring 1765 flytte dette paret til Kongsberg med tre born:a. Gjørond Knutsdotter, fødd i Årdal 6.10.1757, truleg identisk med ei Jorund Knutsdotter, 50 år, som i 1801 var ugift losjerande arbeidar på Sandsværmoen, Kongsberg(?)b. Anfind Knutson, fødd i Årdal 14.1.1761, gifte seg på Kongsberg 1.6.1782 med enkja Kari Amundsdotter, fødd kring 1740. Desse finn me att på Kongsberg i 1801 der Anfind er kalla ''bergarbeider''.c. Anders Knutson, fødd i Årdal 14.12.1763, ukjend lagnad.Kanskje fekk dei fleire born på Kongsberg?Eg trur at du, Knut, sit inne med fleire opplysningar om denne huslyden, inklusive dødsdata for Knut Seiglson og kona Martha? Kanskje kjenner du opphavet til Martha Sørensdotter? Kanskje har du òg undersøkt ekstraskattmanntalet for Årdal for 1762 for å sjå kvar i bygdi denne huslyden budde før dei flytte til Kongsberg?For å komplettera Gards- og Ættesoga for Luster er eg svært interessert i fleire detaljar om desse folki!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Først noen kommentarer til en mulig opprinnelse av navnet Seigl. Jeg tror Aud er inne på en meget god tanke. Jeg har hørt gårdsnavnet Segalstad/Seggelstad i Gudbrandsdalen/Gausdal blitt uttalt 'Seielstad' og som etternavn er også denne navneformen brukt. Det er et meget godt belegg for at gårdsnavnet er avledet av mannsnavnet Sigvald. Da er det jo fristende å tro at 'Sigvald' en gang i tiden har vært uttalt 'Seiel' i Gudbrandsdalen?Bjørn er også inne på en interessant mulighet. Navnet 'Seyer' skal visstnok komme av det gamle navnet 'Sigarr'. O.Rygh sier i sin bok om 'Gamle personnavne i norske stedsnavne' at navnet Sigarr/Sigard synes 'at have været nok saa almindeligt ved Begyndelsen af 16de Aarh. paa Vestlandet'. Også denne muligheten bør kanskje holdes åpen? Men finnes det flere personer med navneformene Seigl (Segl, Zeigel e.l.) på 1600- og 1700-tallet?Til Lars: Knut Seiglson var trolig den siste årdøl som hadde dette sjeldne navnet, men altså bare i patronymet. Som du viser, kalte han ikke opp de to første sønnene sine etter far sin. Kanskje han syntes navnet var 'gått av moten'? Jeg hadde i sin tid håp om at han fikk en sønn til etter at han kom til Kongsberg, og det fikk han faktisk. I januar 1767 fikk kona tvillinger, - en sønn og en datter. Datteren ble 1. feb. døpt Elisabeth, men om sønnen heter det i kirkeboka at han døde straks efter fødselen. Så ble det ikke flere barn. Året etterpå døde nemlig Knut Seiglson selv. Under begravede 13. feb. 1768 står bl.a. dette i kirkeboka: 'Knud Segelsen Jefnager, gift mann fra Aardahl, faldt på Kongens-Grube, hvilket 2 dage derefter blev hans død'. Jeg har noen flere detaljer om denne familien som jeg sender pr. epost.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg henter fram denne tråden igjen fordi jeg tilfeldigvis kom over en Ziggel Nilsen Vike (f.ca. 1684) i 1701-manntallet for Bømlo ( Lenke ). Er det noen som har bygdebøkene for Bømlo og kan se hva det står om ham der? Er det andre (f.eks. blant Ziggels forfedre) med dette navnet på Bømlo og hvordan er navnet skrevet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.