Jump to content
Arkivverket

[#16629] Hjelp til kirkebok, Eiker 1797


Guest Egil Theie

Recommended Posts

Guest Egil Theie

Trenger hjelp til tyding av kirkebok. Det gjelder en oppføring i Eiker for 1797, 13. a. Trinit. Da døpes Anders, sønn av Anders Andersen Korvald og Aase Andersdatter Rolsrud. Jeg har navnene på fadderne.Etter faddernes navn står en del som jeg har vanskelig for å tyde. Så vidt jeg forstår har de gitt hverandre løfte om ekteskap, men Anders blir syk og dør før de får giftet seg. Finner også hans begravelse tidligere på året.Kan noen hjelpe?

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Hei og takk for svar.Jeg prøver meg med det jeg forstår: 'efter _ _ _ _ i _ at ægte hinanden, men faderen blev syg og Døde, som fulgte _, gjorde det umuligt for ham at opfylde sit Løfte'Ser for øvrig fra DIS at du har opplysninger om Trond Nebber. Kan du kanskje si noe om følgende rekke:1. Anders Andersen, f. 1776, død 1797. 2. Anders Kristoffersen Korvald, ca 1726-1797. 3. Dorte Hansd., f. 1733 4. Kristoffer Trondsen 5. ?? 6. Hans Nilsen, f. ca 1709 7. Berte Eriksd. 8. Trond Nebber 9. Nils Lauritsen, død ca 1774 (sønn av Laurits Rasmussen) 10. Maren Hansd. (datter av peder Pedersen Krogstad) 11. Erik Pedersen 12. Dorte Engelbretsdatter.Rekken er satt opp foreløpig og jeg har mye igjen, men er foreløpig en arbeidshypotese.

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Garanterer IKKE for denne rekka ! Ane # : 1Anders Andersen Født : 1776 Død : 1797 Ane # : 2 Anders Christophersen Korvald Død : etter 1784 Ane # : 3 Dorthe Hansdatter Født : Ca. 1733 Død :1784 Etterlater seg 7 barn ved skiftet på Korvald i 1784Ane # : 4 Christopher Trondsen Øvre Nebberg Født : ca. 1692 er 38 år når det skiftes etter moren i 1730Ane # : 6 Hans Nilsen Østerrud Født : Sep 1709 Østerud, Eiker Døpt : 22 Sep 1709 Død : 1753 Gift: 1732 Skifte: 15 Des 1753 Østerud, Eiker Etterlater seg enke og 8 barnAne # : 7 Berte Eriksdatter Bakkerud Død : Ett 1753 Gift: 1732 Ane # : 8 Trond Christophersen Øvre Nebberg Død : Før 1701 Ane # : 9 Karen Pedersdatter Død : 1730 Etterlater seg 4 barn fra 2 ekteskap ved skiftet på Øvre Nebberg i 1730Ane # : 12 Nils Lauritsen Østerud Født : ca 1654 Nordre Skistad, Eiker Død :1724 Østerud, Eiker Gift: 26 Apr 1705 Østerud, Eiker Skifte: 22 Nov 1724 Østerud, Eiker - Kjøpte Østerud 23 feb. 1719. ved skifte etter ham i 1724, ser vi at han etterlater seg 1 barn fra første ekteskap, og 7 barn fra det andre ekteskapet. En av hans søstre er gift med Hans Jespersen Vego. Nils Lauritzen var sønn av Lauritz Andersen Korvald/Skistad og Olaug Pedersdatter. Han kom til gården Østerud som leilending, og ble gift med enken etter Erik Aslaksen Østerud, Gunhild Olsdatter Hamre. De fikk et barn. Gunhild døde ca 1705, og Nils giftet seg om igjen, denne gang med Maren Hansdatter Ryg, datter av Hans Pedersen Ryg og Aase Lauritzdatter Horne. I skiftet etter Nils Lauritzen i 1724, er det nevnt 1 baren fra første ekteskap og 7 barn fra annet ekteskap. Ane # : 13 Maren Hansdatter Rygh Født :Jul 1684 Rygh, Eiker Død : Aug 1729 Østerud, Eiker Begravet : 14 Aug 1729 Haug kirke, Eiker Gift: 26 Apr 1705 Østerud, EikerAne # : 14 Erik Pedersen Bakkerud Skifte etter han på Bakkerud i 1719. Hans bror Ole Pedersen Kortvet var i live i 1719. ( skifte etter Ole på Berg 1741)Ane # :15 Dorthe Engebretsdatter Bakkerud Død : 1721 Skifte: 1 okt 1721 Ane # : 24 Lauritz Andersen Korvald/Skistad Ane # : 25 Olaug PedersdatterAne # : 26 Hans Pedersen Rygh Født : 1651 Død : 1720 Rygh, Eiker Skifte: 23 Jan 1721 Rygh, Eiker -Hans Rygg er nevnt en rekke ganger i den første kirkeboken for Eiker. Hans Pedersen Rygg hadde 9 barn - opplysningene er fra Ruuds Samlinger. På skiftet etter Hans Pedersen rygh i 1721, sies det å være sølv merket Hans Pedersen og Aase Larsdatter 1698. Skiftet inneholder også gårdshistorie.Ane # : 27 Aase Lauritzdatter Horne Født : Ca. 1654 Horne, Eiker Død : sep 1732 Rygh, Eiker Begravet : 24 Sep 1732 Haug kirke, Eiker- Hun blir enke i 1721, og har da 5 voksne barn i live. Hun kalles Enken på Rygh Aase Larsdatter 78 år når hun begraves 24 sep i 1732Ane # : 30 Ingebret Reiersen Bakkerud Død : 1713 Skifte: 20 jan 1713 Ane # : 31 Berte Henriksdatter Ane # : 52 Peder Pedersen Krogstad Ane # : 54 Lauritz Horne Født :Ca. 1620 Død : 1684 Horne, EikerAne # : 104 Peder Pedersen Krogstad Født : Ca. 1611 Død : 1690 Krogstad, Eiker Begravet : Jan 1690 Haug kirke, Eiker Skifte: 18 Jun 1690 Krogstad, Eiker Finner han i mantallet for 1666 - da 55 år. Sies å være 79 år ved begravelsen i 1690.Ane # : 105 Gjertrud Thommesdatter Født : Ca. 1615 Død : 1687 Skifte: 11 apr 1687 Krogstad, Eiker På skiftet etter Gjertrud i 1687 har de 5 barn. Boet viser 210 riksdaler netto og dertil en del jordparter.Ane # : 210 Thommes Sanden

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiTakker for svaret. Så vidt jeg kan se har jeg feil på Nils Lauritsens far. Skal prøve en tur til Kongsberg imorgen og se om jeg kan finne mer opplysninger.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Jon Torp

Jeg har kopiert dette fra denne bebatten:Lenke Egil Theie, Horten, 01.10.2003 19:09 (23)Hei Jon Jeg har sett din anetavle (innlegg 16). Der har du den samme tavlen som du tidligere har svart meg på i tema 16629, der du har Laurits Andersen som far til Nils Lauritsen, din ane nr. 10 i innlegget. Som tidligere nevnt har jeg Laurits Rasmussen som far til Nils. Dette har jeg bygd på denne artikkelen: Fra Eiker-Minne 1978, side 114-122, Johan O. Stenshorne: Anders Pedersens Stenshornes slekt med endel sidegreiner Foredrag holdt på årsmøte i Eiker Historielag 9/4-1978.'Peder Pedersens foreldre var Peder Lauritsen Skistad og Margrete Børgers-dtr. Øvre Skistad. Margrete overlevet sin mann og hun ble 73 år gammel, begravet 30/6-1743. Hennes far var Børge Børgersen d. 1709. Dette går frem av skifte etter ham som holdtes 25 juli samme år. Boets netto var 126 daler. Peder Lauritsen hadde to brødre, Claus Korvald og Nils Østerud. Nils hadde giftet seg med Gunhild Olsdtr. som var enke etter Erik Aslaksen Østerud. De var sønner av Laurits Rasmussen Skistad. Denne var igjen sønn av Rasmus Clausen som 2 april 1695 holdt skifte etter sin første kone Eli Jensdtr. fra Vestre Loe.'Samtidig har jeg sett en oversikt over skifte etter Nils på Kongsberg den 22.11.1724 der det fremgår at Claus Korvald og Peder Skistad var brødre av Nils.Har du noen flere opplysninger om dette?

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

EgilSom vi snakket om i telefonen. Den godeste Johan O. Stenshorne gjorde nok mye klokt, og han hadde nok ofte rett.Han hadde rett i at Peder Lauritsen Skistad, Claus Lauritzen Korvald og Nils Lauritzen Østerud var brødre. (Ulike skifter beviser dette). Dessuten besto søskenflokken også av Berte Lauritzdatter Skramnes (Dette er også nevnt på et skifte - det var nok enda flere enn disse 4 i søskenflokken).Vi vet om de 4 søsknene:* Berthe (f. ca.1662)- er 53 år ved begr. 1715* Claus (f. ca.1670)-kirkeboken sier 80 år ved begr. 1750* Peder (i gifteferdig alder allerede i 1688 - kona sies å være 75 år ved begr. 1743)* Nils (gifter seg 2. gang i 1705) - kjøpte Østerud i 1719)Så til spørsmålet: Hvilken Lauritz er faren til denne søskenflokken ?Johan O. Steenshorne sier jo i nevnte artikkel at det var Laurits Rasmussen Skistad . (Som igjen var sønn av Rasmus Clausen Skistad og Eli Jensdatter) - Det kan ikke være riktig !I følge kirkeboken er Eli Jensdatter 43 år når hun dør i 1693. Dette kan jo være unøyaktig, men likevel kan det neppe være riv ruskende galt, hun føder nemlig barn i 1685, 1687 og 1691. Når det skiftes etter Eli Jensdatter etterlater hun 5 barn. Den eldste er Lauritz Rasmussen.Eli Jensdatters mann, (og Lauritz´ far, Rasmus Clausen) gifter seg om igjen - og får flere barn også i 2. ekteskap. Når Rasmus Clausen dør i 1708 sies det at han er 60 år 1 måned ringere enn 4 dager. (Altså født 1648)Ved skiftet etter han sies det at eldstesønnen Lauritz Rasmussen er 20 år (Han har for øvrig verge ved skiftet)- Da er det fysisk umulig at sistnevnte kan være far til søskenflokken som er nevnt over.Hvem som da ”må påta seg farskapet” til søskenflokken over har jeg for så vidt ingen 100 % skråsikker formening om. Men i følge notater i Ruuds samlinger (på statsarkivet på Kongsberg) så er det Lauritz Andersen Korvald / Skistad og Oloug Pedersdatter som er foreldre til søskenflokken det her er tale om.Jeg blir glad om noen kan bekrefte eller avkrefte disse siste opplysningene.mvhJon

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Egil - Du undret der på hvem Anders Christophersen var.Jeg tenker på Anders Christophersen Nebberg som giftet seg på Eiker 1759 med Dordi (Dorthe) Hansdatter Østerud som det skiftes etter på Korvald 1784.Først skiftet:Korvald skifte 28/8-1784Avdød -Dordi Hansdatter +Enkemann Anders ChristopersenEtterlatte barn:Christopher Andersen fullmyndig NedbergNils Andersen 24 år*Anders Andersen 8 år hjemmeMalene Andersdatter 23 år hjemme*Mari Andersdatter 19 år hjemme*Berthe Andersdatter 16 år hjemme*Marthe Andersdatter 11 år hjemmeDe som i skiftet er merket med * - finner du dåpen til nedenfor: 17651215 MARI ANDERS CHRISTOPHERSEN KORVALD DORTHE HANSD.Faddere: INGEBOR NEBBER (hun er en Johannesdatter - gift med Even Christophersen)ANNE HANSD.CLAUS KORVALDPEDER NESTHORNECHRISTOPHER SCHOLHORNE17680807 BERTHE ANDERS CHRISTOPHERSEN KORVALD DORTHE HANSD.faddere:ANNE PERSD. BRAATTENKIRSTIE HANSD.EVEN NEBBER (han er en Christophersen)PER LARSEN NESTHORNECLAUS OLUFSEN KORVALD17730725 MARTHE ANDERS CHRISTOPHERSEN KORVALD DORTHE HANSD.faddere:THORE CHRISTOPHERSD.MALLENE EVENSD.CLAUS HANSENCLAUS OLAFSENANDERS EVENSEN17760527 ANDERS ANDERS CHRISTOPHERSEN KORVALD DORDI HANSD.faddere:ELINE ANDERSD. SCHIESTADKIRSTI HANSD. SKOLDHORNECLAUS HANSEN KORVALDCLAUS OLUFSEN KORVALDHAAGEN CHRISTOPHERSEN SKOLDHORNE-----------------Ut fra disse dåpshandlingene ville jeg gjettet på at Even Christophersen Nebberg er en bror og at Thore Christophersdatter er en søster av Anders Christophersen. Videre ville jeg også forsøkt å finne ut om Haagen Christophersen Skoldhorne også skal med i den tenkte søskenflokken. Primært ville jeg holdt en knapp på at Even Christophersen Nebberg var en bror siden hans kone (Ingeborg Johannesdatter Nebberg) også er fadder. At Even og Ingeborg er gift går fram av vielsen 1752, og av ekstraskatten 1765.------------------------------Om vi ser på dåpshandlinger for Even og Ingeborgs barn, ser vi at Anders Christophersen Korvald ganske riktig dukker opp som fadder - meket med * 17670913 RAGNDI EVEN CHRISTOPHERSEN NEBBERFaddere:INGEBOR JOHANNESD.MARI THORESD. BUSSELANDELI GUNDERSD.PEDER WINSVALD*ANDERS KORWALDERIK THORSEN NEBBER17701216 ANNE EVEN NEBBER INGEBOR JOHANSD.faddere:MARI THORSD.ANNE ANDERSD.*ANDERS CHRISTOPHERSENADAM ELENSENJOHANNES OLSEN NEBBER-------------------------------------------Her er skiftet etter Even Christophersens kone:Nedberg skifte 28/8-1781Ingeborg Johannesdatter +Even Christophersenbarn:Anders Evensen 28 årChristopher Evensen 21 årMalene Evensdatter 26 årMaren Evensdatter gift med Claus Olsen KorvaldRandi Evensdatter 14 årAnne Evensdatter 9 år---------------------------Som du ser har vi her med å gjøre to Christophersønner - begge med tilknytning til Nebberg. Og begge med døtre som heter Malene. Da holder jeg en liten knapp på at disse to her er brødre - og at de har en mor som heter Malene. Når vi så gransker kildene litt nærmere. Ser vi at det på Eiker i passende tidsrom finnes en mann som heter Christoper Evensen Nebberg. Og vielseslistene på Eiker viser atTrulova 1720 09 15 Vigd 1720 10 06Brudgom CHRISTOPHER EVENSØNBrur MALINE EVENSD.Ja så synes jeg jo det er gode tegn.---------------------------------------Dåpshandlinger nedenfor:17210420 EVEN CHRESTOFER NEBERFaddere:MARTHA SCALPE? SØRENSD.ARNE NEBERTOLLEF NEBERGOLEF GRAF17231128 TORE CHRESTOPHER NEBBERFaddere:MARI SCHISTADTORE POVELSD.ARNE NEBBEROLLE GRAFCHRESTEN BRAATEN17261110 ANDERS CHRESTOPHER NEBBERFaddere:JØRAN NEBBERMARTHE GRAFHANS LOECHRESTEN BRAATENBORGE CORVAL17291204 SVEN CHRISTOPHER NEBBERFaddere:ELEN SKISTAD?GUNILD SVENSD.THOLLEF NEBBERCHRISTOPHER NICELSRUDCHRISTOPHER TRONSØN NEBBER17321214 JORGEN CHRESTOPHER NEBBERFaddere:AASE NICHELSRUDINGEBOR POVELSD.LARS NEBBERHANS SPERENCHRESTOPHER NEBBER------------------------------------------------Da er vel det i boks - Skal vi finne ut mer om Christopher Evensen Nebberg, så synes jeg jo dåpen under her passer bra:Dåp i Eiker 13. juli 1690 barn: CHRISTOPHER far: EVEN NEBBERFaddere:BIRGITTA NEBBERKARI NEBBERSVEN SOLOSCHRISTOPHER AASENKNUD AASEN--------------------------------------------------------------------------Dette skiftet er vel heller ikke helt uinteressant ?Nedberg nedre skifte 23/10-1732 Ellen Jørgensdatter +barn:Tollef Evensen myndigChristopher Evensen myndigHer er en begravelse man kan tenke litt på:Begravet 22 mai 1698 EVEN TOLLEFSØN NEBBER 51 år ----------------------Hvis det hele henger sammen slik som jeg tror,(jeg mener i dåpen 1690 er det en fadder som heter Svend Solløs - og det skulle ikke forundre meg mye om Christopher Evensen Nebberg (født 1690) er brorsønn av Svend Tollefsen Solløs - og stemmer det...... - så er skiftet nedenfor meget interessant - Solløs skifte 1682 - oppgivelsesskifteRønnov Christophersdatterektemann: Arnebarn:Tollef ArnesenEven TollefsenChristopher TollefsenSvend TollefsenMaren TollefsdatterUlvild Tollefsdatter---------------Og får du alt dette dette til å henge sammen ....og hvis jeg ikke har tippa så helt feil... og hvis jeg ikke er på feil jorde...ja, så tror jeg ikke veien til lavadelsætten Tordenstierne er så lang.... Lykke til !mvhJon

Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Hei JonSiden vi snakket sammen igår prøvde jeg å finne noe av det vi snakket om på Anders Christophersen. Jeg fant noe av det du har nevnt, bla. om søsken og faddere, men ikke på langt nær det du har kommet med. Du må sitte med en omfattende database om dette.Hjertelig takk for hjelpen i denne omgang. Jeg trenger litt tid for å fordøye alt dette og gå nærmere inn på de enkelte.Når det gjelder Nils Lauritsens foreldre (Laurits Andersen/Olaug Pedersdatter), arbeider jeg videre ut fra din teori og håper at noen evt. kan bekrefte eller avkrefte denne.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

En liten advarsel i forbindelse med bruk av Ruuds samlinger.Jon nevner (innlegg 7) ' i Ruuds samlinger (på statsarkivet på Kongsberg) så er det Lauritz Andersen Korvald / Skistad og Oloug Pedersdatter som er foreldre til søskenflokken det her er tale om.'Jeg vil ikke påstå at det Ruud skriver er feil i dette tilfelle. Når det gjelder familierelasjonene som nevnes hos Ruud så bør de alltid sjekkes, da jeg av erfaring vet at det er mye 'rart' der.

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

JonJeg vet ikke hvilke kilder Ruud har brukt. Jeg kjenner heller ikke til noe som kan dokumentere dette. Jeg mener å ha sett at Laurits Andersen var bruker av både Korvald og Skistad. To av de mulige sønnene var brukere på Korvald og Skistad. Det er ikke utenkelig at Ruud har basert sin konklusjon på dette. Det en må huske på i denne sammenhengen er at på denne tiden så var det minst to Korvald og to Skistad gårder.

Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Presiseringer er nok påkrevd fra min side. Har rota det litt til i starten av denne debatten.Ja, Jeg tror at Tore Christophersdatter Skjoldhorne er søster av Anders og Even Christophersønner.Nei, Jeg har ikke belegg for å tro at Haagen Christophersen Skjoldhorne skal inn i søskenflokken nevnt over.Aase Andersdatter Rolvsrud (som likevel ikke ble gift) er datter av Andes Nilsen Rolvsrud og Marthe Tollesdatter (fra Torberg)Anders Christophersen Korvald er nok sønn av Christopher Evensen Nebberg (ikke av Christopher Trondsen). Jeg ser at det som står først i debatten er forvirrende.Beklager.Jon

Link to post
Share on other sites
  • 6 years later...
Guest Egil Theie

Hei(8): I siste skifte i innlegget er nevnt Rønnoug Christophersdatters skifte i 1682. Der er nevnt ektemannen Arne og arvingene hvorav en har farsnavnet Arnesen og resten Tollefsen. Skiftet nevner likevel ingen far ved navn Arne. Orginalskiftet er her: [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23797/17>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/23797/17Arven faller på 4 brødre og 2 søstre iflg. skiftet og arven fordeles mellom disse. Når det gjelder den første, nevnes Tollef Arnesen ”som af eldste broderleg fød og baaren og udj sin sal. faders sted nermeste aasedet ..” Tollef er således ikke barn av Rønnoug og en Arne, men det må ha vært en sønn til, Arne Tollefsen, som var død og hadde etterlatt sønnen Tollef. Vi finner da også Rønnoug i mantallet 1665-1666 med bla sønnen Arne.Tollefs far bør også da være den Arne Christophersen Nebberg det er skifte etter 5.3.1685.

Link to post
Share on other sites
Guest Magne N. G. Hagen-Pettersen

Hei.Jeg har notert at Haagen Christophersen Skjoldhorne er sønn av Thore Christophersdtr 1 ekteskap med C. Haagensen Skjoldhorne (skifte avholdt 05.08.1760?). Haagen 1760-1833 ) ble gift 1782 med Malene Evensdtr Neberg 1755-1801. Flyttet til Haneval i SkogerHer er skifte for Haagen, og der kommer det frem at Anders og Even er Thores brødre, hun er døpt i 1723. Hun hadde også brødrene Svend 1729 g.m Dorthe Henriksdtr (bodde på Klunderud), og Jørgen f. 1732 g.m Helene (Elene) Andersdtr (bodde først på Lo, siden Skistad)Magne

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.