Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Schumann Hansen

[#16648] TIL Lars E. Øyane, Luster kommune eller andre..

Recommended Posts

Guest Arnstein Schumann Hansen

Jeg leser at du er bygdebokforfatter i Luster og lurer på om du kan hjelpe meg med opplysninger om Gunhild Ellingdtr Tælle fra Lysters pr. Hun skal være født 26.6.1829 i følge kirkeboka i Bergen. Der giftet hun seg med Nils Hansen 25.5.1854. Nils kom fra Nedre Kleppe ved Strudshavn (f. 30.4.28)Jeg mangeler også flere opplysninger om Nils Hansen mvh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg synes ikke spørsmål i åpent forum skal rettes til navngitte personer - men til alle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg er i utgangspunktet samd med Tore Vigerust i at debattinnlegg bør stilast til alle, men i einskilde tilfelle kan det godt tenkjast at innskrivaren ønskjer å komma i kontakt med namngjevne personar som han eller ho meiner kanskje sit med svaret på det eller dei spøsmåli som saki gjeld, og som elles lett kan oversjå nye tema om ikkje tittelen er klar og eintydig. Om nokon til dømes tek med ''Luster'' eller ''Hafslo'' i tittelfeltet, er det jamgodt med å skriva namnet mitt, men står det berre Gunnhild Ellingsdotter og Nils Hansson utan noki geografisk nemning, er det ikkje so sikkert at eg vil oppdaga temaet i det heile...So til saki: Det er ei svært interessant, men akk svært so ''anonym'' ætt som du Arnstein her tek opp til drøfting. Gunnhild var fødd på plassen Kvasshiller under garden Talle i Luster som eitt av seks born hjå husmann Elling Jensson (1794-1853) og kona Anna Pedersdotter (1791-1842). Av dei seks borni i huslyden døydde ein son ugift i Luster, medan tre andre born utvandra til Amerika. Dei to attverande, Gunnhild og søsteri Christine, vart båe gifte i Bergen. Huslyden er omskriven i Gards- og Ættesoga for Luster, band III (1987), men den gongen boki vart skrivi, fanst korkje Digitalarkivet eller andre elektroniske hjelpemiddel til å finna fatt i utflytte personar, og eg lukkast difor aldri i å finna ut kva lagnad Gunnhild og borni hennar fekk. Men, eg er alltid interessert i å oppdatera manuskripti til dei tidlegare utgjevne bøkene mine, og ettersom eg reknar med at du kanskje veit litt om denne huslyden, so har eg førebudd eit slikt ''nytt manuskript'' der alle spørsmål om manglande detaljar er utheva i eigne avsnitt som tek til med teiknet #####. Om du er i stand til å supplera med svar på nokre av spørsmåli, ville eg setja stor pris på det! Ættenamnet ditt tyder elles på at du kanskje stammar direkte ned frå Gunnhild og Nils?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4. Gunnhild Ellingsdotter, f. 26.6.1829, Gunnhild Ellingsdotter flytte til Bergen i ung alder og gifte seg der første gongen 26.5.1854 med Nils Hansson frå Kleppe på Askøy, i Bergen kjend som Nils Hansen. Han var son av gardbrukar Hans Mikkelson på Kleppe, opphavleg frå##### (opphavet hans?)og kona Nicolina Nilsdotter frå##### (opphavet hennar?)og f. på Askøy 3.4.1828. Nils Hansen tok til som bakardreng, men vart sidan ølbryggjar i Bergen. Han og Gunnhild budde fleire stader i Bergen, mellom anna i Kjældersmuget, i Lille Øvregate, i Hollændergaten, på Torvet og i Ytre Markeveien. Nils Hansen vart brått borte frå huslyden sin sist i 1860-åri,##### (opplysningar om lagnaden hans??)og etter ein del år fekk Gunnhild gifta seg att i Bergen 21.12.1881 med enkjemannen Olaus Jacobson, opphavleg frå Aker ved Christiania (Oslo), i Bergen kjend som Olaus Jacobsen. Han var son av arbeidar Jacob Oveson på##### (bustaden hans i Aker?)opphavleg frå##### (opphavet hans?)og kona Anna Marie Olsdotter frå##### (opphavet hennar?)og f. i Aker 23.4.1833. Sjølv var Olaus smedarbeidar i Bergen,##### (sagt so i 1881, men kvar vart dei av?? – flytte frå Bergen??)##### (dato og stad for dødsfallet hans?)##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)Gunnhild fekk sju born, alle frå første ekteskapet: a. Hans Andreas Johan Nilsson Hansen, f. i Bergen 15.6.1853,##### (n. 1865 – lagnaden hans?)b. Henrik Carl Martin Nilsson Hansen, f. i Bergen 6.7.1855,##### (n. 1865 – lagnaden hans? – 1900 kan henda ugift skomakarsvein, losjerande Orninggård på Stord?)c. Nils Olaf Mikal Nilsson Hansen, f. i Bergen 4.5.1857,##### (n. 1875 – skomakarlærling i Kjældersmuget i Bergen – lagnaden hans? – 1900 truleg ugift skomakarsvein, losjerande Glesnesholmen i Sund?)d. Hanne Gundrikke Gjertine Marie Nilsdotter Hansen, f. i Bergen 13.5.1859, d. i Bergen 5.1.1865. e. Trine Serene Dorothea Nilsdotter Hansen, f. i Bergen 14.8.1861,##### (n. 1870 hjå mosteri Christine i Fjeldgaten i Bergen – lagnaden hennar?)f. Caroline Wilhelmine Nilsdotter Hansen, f. i Bergen 7.8.1864, voks opp på barneheimen som Anna Christine Jacobsdotter Klerck frå Høyeim (1835-1919) dreiv,##### (n. der 1875 – seinare lagnad?)g. Udøypt Nilsdotter Hansen, f. i Bergen 9.4.1867, d. i Bergen 30.4.1867.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Skulle du ønskja å drøfta denne huslyden direkte, kan du ta kontakt med meg på e-post: loya@online.noEg takkar på førehand for eventuelle tilleggsopplysningar!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Schumann Hansen

Beklager at jeg har nevnt privatpersoner her, men jeg var ikke sikker på hvor ofte Lars var innom forumet. For å sikre at han så det tok jeg med navnet hans. Jeg synes jeg prøvde å få med andre også, med å føye til 'eller andre' i overskriften. Det var store sjanser for at akkurat Lars viste noe om saken.Og takk for et flott svar Lars. Jeg er direkte etterkommere etter Gunhild og Nils gjennom deres datter Caroline Wilhelmine. Hun giftet seg med Franz Schumann som er min tippoldefar. Hansen-navnet kommer fra andre siden. Jeg har kontroll på etterkommere etter disse hvis du er interessert. Jeg kan sende deg en mail.Hilsen Arnstein arnstein.hansen@nokiantyres.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Da Olaus Jacobson ble døpt i Aker 27/5-1833 var familiens bosted oppgitt som Bjergfjerdingen (Bergfjerdingen). Dåpen kan man finne ved å søke her. LenkeI Oslo Byleksikon står det om Bergfjerdingen: Småhusområdet øst for Akersveien ved Dops gate, Damstredet og Fredensborgveien......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

I følge 'FamilySearch' (VRI) giftet Jacob Ovesen seg 27/12-1831 i Aker m. Anne Marie Olsdr. Jacob var 38 år og faren het Ove Madsen. Jeg finner bare èn Jacob Ovesen (eller lignende) i folketellingen fra 1801. Han bodde i Ullensaker og var 9 år gml.LenkeMoren til Jacob het Dorthe Hansdtr. (36 år) og var enke. Og i følge 'FamilySearch' (IGI) giftet en Dorthe Hansdr seg 14/11-1776 i Ullensaker m. Ove Madsen. En som var 36 år i 1801 kan jo ikke ha giftet seg i 1776, men det er vel trolig en feil i avskriften et sted. Alt i alt mener jeg det er svært sannsynlig at Olaus Jacobson sin far var fra Ullensaker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Her er det verkeleg kome fram mange interessante opplysningar. Eg takkar so mykje!For først å drøfta Olaus Jacobsen, so undrar eg på om kanskje han kan ''hjelpa'' oss til å finna ut kvar det vart av Gunnhild? Eg finn han i 1865 som smedarbeidar på Dælenenga i Aker, då gift med Caroline Friberg, fødd i Christiania 1836. Dei hadde tre søner:* Karl O. Olausen, fødd i Christiania 1858* Gustav Olausen, fødd i V. Aker 1861* Fridthjof Olausen, fødd i Ø. Aker 1862Eg veit ikkje kva som skjedde med desse borni.So til Franz Schumann. Eg finn denne karen i 1891 teljingi for Bergen:SCHUMANN, Franz, fødd 1851 Halvorstad i Sachsen, enkjemann og maskinist ved tobakkfabrikkSCHUMANN, Alma (Oline Francisca), fødd (29.9.)1887 i BergenSCHUMANN, Franciska (Christine Wilhelmine), fødd (1.5)1890 i BergenHANSEN, Karoline (Wilhelmine), fødd (7.8)1864 i Bergen, ugift hushaldarVed nærare ettersyn kjem det fram at Karoline var mor til det yngste barnet, Franciska, og 16.10.1894 vart Franz og Karoline vigde i Bergen, ei borgarleg vigsle!Ved folketeljingi 1900 finn eg Franz og Karoline att i Christiania. Då er Franz røyrleggjar, og vert oppgjeven fødd i 1852 i Magdeburg. Ingen av dei ovannemnde borni vart nemnde då, men tre andre, to fødde i Bergen og eitt i Christiania!Men eit attståande spørsmål synest å vera kvar det vart av mori Gunnhild og dei eldre søskeni til Karoline. Eg vonar at du Arnstein har svar på dette!?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Jeg ref. til innlegg 3. Der nevnes Nils Hansen som sønn av Hans Mikkelsen på Kleppe.Min oldemor Agathe Hansdtr. f. 26.05.1842 g. 24.06.1873 m. Hans Akselsen Hamre.Ved andres hjelp har jeg fått opplyst at Agathes foreldre var:Hans Mikkelsen Kleppe f. 26.01.1783 og Nicoline Nilsdtr. fra Solheim i Årstad (hans andre kone, idet han først var gift med Nicolines søster, Cathrine)Det første barnet i første ekteskap ble født på Solheim, Årstad. Siden flyttet de tilbake til Kleppe, hvor de andre barna er født.Foreldre til Hans skal etter det jeg har fått opplyst være: Mikal Olsen Kleppe og Agate Hansdtr.g. 18.06.1780Foreldre til Nicoline: Nils Mikkelsen Svidal/Svidalsstølen, Jølster. kom til Tarlebø i Årstad, hvor han g. seg med Thora/Torine Olsdtr. De bosatte seg på Solheim i Årstad.Foreldre til Mikal Olsen Kleppe søker jeg fremdeles etter.Foreldre til Agate Hansdtr. f. 1761: Hans Reiersen Florvåg og Kari Nilsdtr.Foreldre til Nils Mikkelsen Svidalsstølen, Jølster: Mikkel Olsen Svidalsstølen og Trine/Trin Andersdtr. Svidal g. 29.12.1743.Foreldre til Thora Olsdtr. søker jeg fremdeles.Foreldre til Hans Reiersen Florvåg søker jeg fremdeles.Foreldre til Kari Nielsdtr. f. 1739 Florvåg: Niels Larsen Almeland/Florvåg ? og Helle/Helge Pedersdtr. ?Jeg garanterer ikke overstående, ettersom jeg selv er interessert i mer info om disse personene. Det jeg har skrevet, er i grove trekk fra mine notater. Jeg håper at andre kommer med innspill her.mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Schumann Hansen

Jeg ref. til Innlegg 7.Franz Schumann er familiens store mysterium. Ingen vet noe om hans fortid fra Tyskland. Det ser ut til å ende med at vi må dra til Tyskland for å finne ut mer.Franz døde 11.2.1918. Han ble begravet i på Nordre Gravlund i Oslo. Caroline døde i august 1935. Jeg har dessverre ikke noe mer nøyaktig dato. De lå i samme grav i Nordre Gravlund. Graven er nå slettet, men familemedlemmer er nå begravet på samme sted.Jeg vet dessverre ingeting om Carolines søsken, eller Gunnhilds siste mann Olaussvar til innlegg 8.Artig å høre om folket fra Kleppe. Du har noen av de samme opplysningene som jeg har funnet gjennom digitalarkivet. Det ser ut som vi er i slekt, selv om det er litt skjevt.Hilsen Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Caroline eller som det står i Register til dødsfallsprotokoll for Oslo skifterett 1935, enke Karoline Wilhelmine Schumann, døde 04.08.1935 (nevnte kilde, 3/3 nr. 924 II)Ifølge samme register for 1918 (2/3 no.164 I) døde Franz 04.02.1918, 11.02 er muligens dato for begravelse?Vedr. Franz, (Kristiania Skifterett dødsfallsprotokoll Avd I B 9 22.001.1917-02.10.1918 6/10 no.164):Fhv. maskinist Frantz Kristian Schumann, 69 aar gl, død 4 ds (februar) i Torshauggt. 5. Efterlater hustru Karoline Wilhelmine Schumann og 6 barn, 2 myndige, 1 mindreårig og 3 umyndige. Eide intet. (Anmeldt av) sønnen mekaniker Karl Schumann.Tilsvarende for Karoline Wilhelmine (Avd II C 18 14.06.1934-06.03.1936 6/9 no.924):Enke Karoline Wilhelmine Schumann, 71 aar, død 4.8.35 i Thorshavgaden 5. Efterlader 5 myndige barn, samt efter av avdød sønn 4 umyndige barn. Eiede intet. Anmeldt av sønnen Charles Waldemar Schumann (den 5.8) Grimstadgt. 30.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg glemte skiftehenvisningene, Karoline skifte 103/1935, Frantz 94/1918.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Schumann Hansen

Tusen takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Schumann Hansen

svar til innlegg 8, Sylvi Hagen, BergenHvis du har enda mer detaljerte opplysninger om personene du nevner i ditt innlegg, kunne det vært interessant å kikke på dem.Hilsen Arnsteinarnstein.hansen@nokiantyres.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sylvi Hagen

Svar til innlegg 13 Hei. Ja, jeg har mer detaljer om personene jeg nevner i mitt innlegg. Jeg sender deg en mail i kveld eller i morgen. For øyeblikket er terrassen rette stedet å være her i Bergen. mvh Sylvi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gry Axelsen

Jeg var inne på et dansk søkeprogram over folk emigranter fra Danmark på 1800, og da kom jeg over ei liste hvor det sto nevn flere Schuman(n)som eide et sirkus, de hadde ankommet Danmark etter å ha vært i India, og at disse flyttet til Sverige og Norge. Muligens ble denne Fredrik født på reisen til India? Selv leter jeg etter slekten til Arabi Johannes Schuman (1875), sønn av Nikolai Schuman og Anna Karine Johannesdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.