Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#16649] Lorenyz de Ferry , Bergen

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Siden jeg i dag har fått så mange gode opplysninger av ivrige hjelpere, prøver jeg meg på de to siste nøttene jeg vil knekke. Lorentz de Ferry. Jeg søker opplysninger om Lorentz de Ferry, kommandørkaptein og overlos nordenfjells, født 1691,død 27/2 1757 i Bergen.Han var gift 1.med Kristine Marthea de Fine, 2. med Thomasine Christina Bredal. Jeg tror jeg har funnet hans foreldre: Peter de Ferry og Christine Cathrine Lauritzdatter Undall. I Simon Ellefsens oversikt over slekten Bredal står det om Lorentz de Ferry at han er av østerriks høyadel. Mitt spørsmål: Hva vet man om Lorentz de Ferrys foreldre og bakgrunn? Stemmer dette som Simon Ellefsen sier?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Iflg. mormonerbasen ser det ut som om Peter giftet seg ca. 1685 i Kristiansand. Kanskje er det skrevet noe om han eller hans kones familie (Undall og Wroe)i bøker fra det distriktet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Disse opplysningene stemmer med det som står i: Personalhistorisk Tidsskrift 5-III, De ældste led av fam. Undal, av E.A.Thomle.Du finner her mange aner til Christine Cathrine Lauritzdatter Undall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Tusen takk, du er en engel. Alle de spørsmål jeg har tumlet med en tid, får her sine svar. Tør jeg spørre om du har aner i disse slektene siden du har slik oversikt? Selv har jeg det gjennom Johan Vilhelm Barclay de Tolly og Petronelle de Ferry. Jeg ble forskrekket da det i en bok stod noe om utdødde grener ikke bare på mannssidene men også på kvinnesidene. For dette kan ikke stemme.Jeg sitter jo her foran PCen og leter etter sammenhenger bakover i tid. Ennå en gang: Tusen takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hei. Det finnes flere som her Lorentz de Ferry som (mellom) navn, bl.a. Peter Lorentz de Ferry Smith, 1880-1907, Peter Lorenta de Ferry Nitter, (nålevende?), Christian Lorentz de Ferry Fleischer, 1791 -, Er alle disse etterkommere ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Ja, de er etterkommere etter denne Lorentz de Ferry. I alle fall er det navn som en kan finne i Sigurd Meidells bok 'Slekten Meidell... med et tillegg on slekten Barclay de Tolly.' Den siste med Nitter vet jeg ikke helt for boken går ikke så langt frem i tid. Nå har jeg ikke boken foran meg, men mener at jeg husker riktig. I boken er det ført opp en mengde etterkommere etter ekteskapelig forbindelse mellom Barclay de Tolly og de Ferry i tidlige ledd. I innholdsfortenelsen for boken som jeg har kopi av, opptrer to Fasting navn også, en løytnant Fasting og en O.W.Fasting, overlærer og forfatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Det var interessant med Fastingene.Kan du se etter hvordan de kommer inn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

I NST finnes endel.Ferry Charlotte Louise de 4: 53Ferry Christian Lorentz de, kjøpm. 21: 7Ferry Christina Catharina de 24: 234Ferry de, major 4: 61Ferry Lorentz de 30: 222Ferry Lorentz de, kommandørkaptein 24: 225Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Svar til Knut Fasting Grimstad. Jeg refererer det som står i Meidells bok: I Det refereres til en bok om familien Segelcke... '..Meidell ble visstnok da han giftet seg, senere remplasert ( erstattet) av løytnant Fasting'. II Det er snakk om eiendommen Engevik i Fusa, slektene Segelcke og Nyegaards betydelige eiendom. Om denne eiendommen 'har forfatteren og overlærer O.W.Fasting skrevet en skildring som blant annet stod gjengitt i Bergens Tidene 1913 under tittelen 'Fra de lune viker' og hvori han i korte riss gir ikke alene et tidstypisk og kulturhistorisk bemekelsesverdig billede fra 1800-tallets midte og senere, men også en inntagende skildring av de mennesker som levet på et gammelt vestnorsk handelsessted' Så kommer nokså lange utdrag fra denne skildringen av Fasting. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk Inger.Jeg lurte jo litt på om det sto noe om Lyder Montagne Fasting, 1693 - 1738 som var gift med Thomine Christina Bredal, 1706 - 1773.Hvem er forrsten etterkommerne etter Johan Vilhelm Barclay de Tolly og Petronelle de Ferry ?; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Først barna til Johan Vilhelm Barclay de Tolly og Petronelle de Ferry, alle med etternavn Barclay de TollyVilhelmine Christine, Anna Dorothea, Lorentz de Ferry, Christine Mathæa, Thomæa Kristine, Albrecht Christopher, Stephan, Johanne Vilhelmine, alle født i årene 1757 - 1771, det yngste barnet født 4 mnd etter farens død Opplysningene er tatt fra Meidells etterhvert så omtalte bokKristine Marthea de Fine gift med Lorentz de Ferry. Hennes foreldre etter opplysninger her i forumet: Arnoldus Montagne de Fine død 1719 og Catharina Ossia Friis død 1745. Lorentz de Ferry inngikk ekteskap nr 2 med Thomasine C Bredal og de fikk disse barna:Lorentz de Ferry og Thomasine Bredal, barnMar 29 1741 Lyder Montagne, Lorendz de Ferry capitain og Thoma Kirstine Bredal DKApr 27 1742 Peter Lorentz, de Ferry capitain og Thoma Kirstine Bredal DKJul 17 1743 Christen Lorentius, Lorentz de Ferry capit. og Thoma Kirstine Bredal DKJul 31 1744 Christine Marthea, Lorentz de Ferry capitain og Thoma Kirstine Bredahl DKDes 03 1745 Adelusia Birgita, Lorentz de Ferry capitain og Thoma Kirstina Bredal DKJul 28 1747 Andreas Sigismund, Lorentz de Ferry capitain og Thoma Kirstine Bredal DK Dette er klipt fra søk i digitalarkivet og du ser at et av barna heter Lyder Montagne. Kan dette være et spor? Lorentz de Ferry hadde 14 barn tilsammen i disse to ekteskap.Hvis du er interessert, her er barna i første ekteskap:Lorentz de Ferry og Kristine Marthea de Fine, barnAug 07 1722 Christine Catrine, de Ferry capt. og Kirstine Marthea de Fine DKJul 29 1723 Hans, de Ferry capitain og Kirstina Martha de Fine DKJul 28 1724 Catrine Osia, Lorentz Ferry capitain og Kirstine Martha de Fine DKJun 05 731 Peternelle, Lorenz de Ferry Kirstine Marthea de Fine DKFeb 21 1733 Arnoldina Benedicta, Lorentz de Ferry og Kirstine Marthea de Fine DKSep 24 1734 Loraite Marie, Lorendz de Ferry og Kirstine Marthea de Fine DKMai 11 1736 Anna Lovise, Lorendz de Ferry søecapit. og Kirstine Marthea de Fine DKHilsen Inger E

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Takk Inger.Det er jo mye inngifte blant disse slektene som kanskje fortsetter i flere ledd.Har du kanskje registrert alle etterkommerne etter Johan Vilhelm Barclay de Tolly og Petronelle de Ferry ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Fra innlegg nr. 1:'Lorentz de Ferry er av østerriks høyadel'.Hvem kan enkelt kildebelegge denne påstand, samt sette opp hans anerekke?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Skriv på Google : Min norske arv. Da får man opp Simon Ellefsens flotte oversikter over et utall slekter. Under familien Bredal er Lorentz de Ferry nevnt som ektemann til Thomasine C Bredal. Her sier han at Lorentz er av østeriks høyadel og kilden er en bok som kom ut i 1981: 'Innvandrerslekter til Vega og dens røtter' av Albertine Hauglid. Jeg lånte boken av nysgjerrighet, men opplysningen om Lorentz de Ferry og denne adelen var ikke videre belagt. Boken gir ellers en utførlig fremstilling av familien Schytte og en god del andre slekter. Jeg er like spent som dere på å se hvordan dette henger sammen. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Til Knut Fastig. Så lenge jeg får ha Meidells bok til hjemlån,så har jeg oversikt over en god del av etterkommerene til Johan Barclay de Tolly og Petronelle de Ferry. Men Meidell nevner ikke Lorentz de Ferrys ekteskap med Thomasine C Bredal og han har heller ikke nevnt de 14 barna. Dette har jeg fått tak i ved hjelp av digitalforum og alle interesserte som har gitt opplysninger i forumet Troms Queries. Det var der diskusjonen om Barclay de Tolly slekten begynte. Jeg har forøvrig skrevet av en god del stoff fra Meidells bok som jeg kunne tenke meg å legge ut på nettet. Problemet er opphavsrett osv. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Svaret på innlegg nr. 13 viser da at det ikke kan fremlegges noe kildebelegg (eller settes opp en anerekke) for påstanden:'Lorentz de Ferry er av østerriks høyadel'.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Knut.Svaret på 13 viser at det ikke her er fremlagt noe kildebelegg, ikke at det ikke KAN fremlegges kildebelegg......{; o} Knut F

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Til siste innlegg:Kanskje fra kilder i Østerrike? Venter spent.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har funnet ganske mye om Peder de Ferry:Kilde: Leewy, Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider, bd. 5 s.20:Pierre de Ferry var av fransk familie fra Brabant og kom opp til Norge som officer. Fra 1685 finner vi ham som kapt. og sjef for Robygdske kompani. I 1707 ble han kommandant i Kristiansand og ble oberst 1711. Hans sto i kommandantstilling til 1726 og døde her i byen 1730. Han var gift med Christine Cathrine Undahl, datter av lagmann på Agdesiden Lauritz Andersen Undahl. Ferry var katolikk, men fikk etter ansøkning tillatelse til å bli begravet ved byens domkrk. Hans hustru døde 1745. Hennes lik sto i domkirkens kjeller helt til kirkebrannen 1880. Ferry-fam. døde visstnok ut her i Kristiansand med oberstens ugifte datter Charlotte Louise i 1753.Kilde: Lassens samlinger bd. 13 s. 122a-123a: Her står det mest om andre Ferry, og henvisning til fam. de Ferry i Personalhist. tidsskrift III s. 160-162. Kilde: Pers.hist.tidsskrift III:Ferry, Pierre de, fransk, angivelig adelig. Christine, datter av Laurits Anderssøn Undahl og Martha Augustinusdt. Uroe. Hun var også søster av stiftsamtmand i Bergen Andreas Lauritsen Undahl.Deres barn: 1) Ulrik Fredrik.---2) Anna gm. Jan Kreutz + før 1753 og admiral hos Peter den store.---3)Charlotte Louise + ugift Krs. 31/1 1753.--- 4) Peter + før 1746, oberst v/Crongarden i Polen (2sønner og 2 døtre?)---5)Lorentz f. 1691-27/2 1757, begr. DK Bergen. 1.gift DK Brg. des. 1721 Kirstina Marthea de Fine, bgr. DK Brg. 15/7 1738, enke etter apoteker Hans Smidt (Tidsskrift II, 225 Noten og O. Kamstrup......). 2.gift NK Brg. 7/10 1740 Thoma Christina Bredal, beslektet i 2.ledd med hans 1.kone osv. med mye mere... Kilde: O. Ovenstads militærbiografi:Ferry, Pierre du - Kornett ved Statholderens livregiments dragoner fra 1673-1/8 1676 osv. om hans karriere i militæret. Avskjed 26/3 1725 300 rdl. årlig pensjon, død 4/1 1730.Gift med Christine Cathrine f. Undall (eller f. d'Unker?) f. 29/7 1664-5/8 1745 Kristiansand. Som enke fikk hun 30/6 1730 i pensjon 5 rdl. månedlig.Sønnen Ulrich Friderich, korporal 1698-sek.løytnt. 27/8 1708-1709 v/Vesterlenske nasj. infanteri regiment. Av en skr. datert 27/5 1709 Kristiansand hadde han nylig med kårde drept en skipper Lorentz Distelberg, og antagelig rømt etter det. Det var ikke uvanlig det skjedde. Han ble ihvertfall borte.-------------------Om du vil vite mere om deres karriere må du selv slå det opp da det er for mye å skrive her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Jeg er stum av beundrig for hva folk finner frem til her på forumet i alminneliget. Og til Berit, tusen hjertelig takk. Jeg tror du løste gåten for oss alle. Dette beviser min antagelse om at det som ser helt uløselig ut, får sin løsning her. Jeg har selv prøvd å finne forbindelser litt lenger sør i Europa. Men det var et heller magert resultat. Lenkene støtter opp omkring det du skriver om fransk herkomst: [url="http://www.vfh-saarlouis.de/Fery/INFO.HTM>http://www.vfh-saarlouis.de/Fery/INFO.HTM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Ørvig

Dette er kanskje litt på sidelinjen i forhold til ditt innlegg, Inger, siden det dreier seg om koblingen Segelcke/Fasting og ikke Lorentz de Ferry. Men først: Det har vært kjempespennende å lese innleggene dine og ikke minst svarene du har fått både ang. de Ferry, de Fine og Metzel (Missel). Jeg har aner i alle disse slektene og har, som du, fått svært god hjelp videre.Så til koblingen Segelcke/Fasting, og kanskje er alt dette kjent for deg, Knut, men for sikkerhets skyld (fra boken om slægten Segelcke): Christian Wilhelm Segelcke (1682-1763) gifter seg for 2.gang med Alida Maria von Krogh (1688-1750). Hun var enke etter prest i Os, Thomas Fasting. 'Familierne har tydeligvis pleiet omgang med hindanden, eftersom majoren (C.W.Segelcke) den 27.september 1724 i Fuuse kirke staar fadder til Fastings søn, Johan Jacob.'Christian Wilhelms Segelckes datter fra 1.ekteskap, Ingeborg Dorothea Segelcke (1720-1797) gifter seg 10.1.1753 med Georg Friederich Fasting (1721-1764), sorenskriver i Indre Sogn. Han var eldste sønn av nettopp Alida Maria von Krogh og Thomas Fasting. Det er som du skriver mye inngifte i disse slektene (om enn i denne sammenheng noe mer 'indirekte').Koblingen Meidel(l)/Segelcke skjer i 1820 via ekteskapet mellom Christian Wilhelm Segelcke sitt oldebarn, Abel Cathrine Nyegaard, og Lars Samsonsen Meidell.Vennlig hilsen Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide B

Til Anne og Elin. Dette er morsomt. Takk for lenker og nettside om Engeviken, gården som en Fasting har beskrevet så vakkert i boken om Meidell. Her er det så mange inngifter at en kan gå i surr, men at de har planlagt ekteskapene, står fast. Det er vel ikke snakk om tvangsgifte, men heller fornuftsekteskap. Jeg prøver ved anledning å få til en oversikt over noen av disse familienes inngifter. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

For å komme videre lager jeg et nytt innlegg med bakgrunn i følgende. Lorentz de Ferry er gift med Kristine Marthea de Fine. Hennes mor heter Catharina Ossia Friis. Hvilken Friis-gren er dette? Faren heter Bent Povelsen Friis, prest i Lom. Men hvem er hans forfedre og hvem er han gift med? Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest camilla de Ferry Smith

Hei,Jeg ser det er lenge siden denne tråden var aktiv, men jeg prøver meg uansett. Jeg heter selv de Ferry Smith, og jeg lurer veldig på hvor det kommer fra. Jeg sitter med en del opplysninger etter min avdøde bestemor, men har ikke kommet lenger tilbake enn Johanne Wilhelmine Barclay (døpt i Hamre)(1771), som hadde en sønn som ble døpt Peter Lorentz de Ferry Smith (døpt i Bergen).Kan det være en sammenheng mellom deres og mine funn?Mvh, Camilla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.