Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kay Olav Winther d.e.

[#16666] Navnet Winther på Hafslund i Skjeberg

Recommended Posts

Guest Kay Olav Winther d.e.

Under tema 16631 'Hvor er skredder Christen Ni(e)lsen i Skjeberg født?' har vi også forsøkt å finne ut om det er han som har brakt Winther-navnet inn i min familie.Dette trenger jeg ytterligere hjelp for å finne ut av. Er det noen der ute som kan hjelpe meg?Navnet Winther forekommer ikke i FT'ene fra Skjeberg. Skjeberg Historielags årsskrift 'Magnus' for 2002, inneholder imidlertid en artikkel om tidligere statsminister Oscar Torp som er fra Hafslund; nær Delaas og Bergsbråten der Christen Ni(e)lsen har bodd, og like ved Grasto der en annen del av familien min kommer fra. I artikkelen gjengis en faksimile av skoleprokollen fra 1907. Oscar Torp er oppført som nr 1 av guttene. Nr 1 blant jentene er Olga Winther, f.1/8 1893; kan også være 1/3 eller 1/5. I 1900 ble hun 'opptaget i skolen', formodentlig på Hafslunds skole nær Fayes Minde, hvor hun altså er elev 7 år senere. Hun skulle jo da vært å finne i FT 1900, men det er hun ikke. Jeg har sett på Olga'er under andre etternavn, eks. patronym med '...datter', men finner ingen som passer. Kan dette bidra til å lokalisere mitt Winther-navn? Eller er det et blindspor? Det er flere Winther-familier i Sarpsborgområdet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Kay Olav! Siden Christen var skredder, skal du ikke se bort fra at det var han som 'tok' dette navnet.Håndverkere gjorde ofte dette, jeg har ett par eksempler.:Min tippoldefar het Olsen. han var også skreddermester. Han byttet navn til Wildrup. Et navn jeg ikke finner igjen noen som helst sted før ham.på en annen linje har jeg en oldefar, Torbjørn Normann Larsen (Døpt Normann til for-mellomnavn). Han kuttet ut Larsen, derfor heter jeg 'N' i dag (Normann).Det var mange håndverkere av forskjellig slag som gjorde dette.Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Se også nye opplysninger i tema 16631.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kay Olav Winther d.e.

Supplerende opplysninger:Jeg har fått svar fra Riksarkivet (RA) som opplyser at noen dokumenter ikke er på plass, mens andre er returnert tjenesteveg. RA sender meg imidlertid noen meget interessante og opplysende håndskrevne påskrifter:Det ak. koll v. UiO skriver bl.a. 18. mars 1926: '... Sarpsborg skole har begått en urett mot denne gut, hvorved han nu er forsøkt berøvet det navn han har havt hele sin levetid og som er båret av hans far og bestefar. Jeg henholder mig i så henseende til bevidnelse fra tredjeprest i Skjeberg, Olaf Tangen, hvorav framgår at han er fullt berettiget til navnet.'Saken går fra UiO til Kirke- og undervisningsdep (KUD)som bekrefter UiO's framstilling og konklusjon: 'Deptet kan ikke se det anderledes enn som en feil av Sarpsborg gymnasium at eleven ved anmeldelsen (til eksamen) kun er blitt oppført med dåpsseddelens farsnavn og ikke med det slektsnavn som er anvendt av hans far og bestefar og som eleven har gått under hele sin livstid, jfr. bevidnelse fra tredjepresten i Skjeberg av 26. aug. 1925.'KUD gjengir også en uttalelse fra Justisdep. som '... bestyrker det ovenfor fremholdte hvor vilkårlig administrative myndigheter ofte behandler folks navn og hefter sig ved den første tilfeldige offentlige myndighet som skriver det ned.'Jeg tok altså feil. Min bestefar og onkel søkte ikke i 1925-1928 om få ta navnet Winther, men om å få bekreftet og formalisert innehavet.Min onkel har disse to bestefedrene:Farfar Johan Christian Johannesen, Sarp (se tema 16613)som er gift med Bolette, datter av Christen Nilsen (se tema 16631) og morfar Ole August Johansen Grasto, Borgenhaugen, (se tema om Grastofamilien på Hafslund) som er gift med Marie Olsdatter.Bidrar dette til å gjøre det lettere å finne opphavet til Winther-navnet i min familie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.