Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Frode Johansen

[#16703] Rodenummer bare i Bergen ?

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Er det bare i Bergen man hadde roder? eller finnes slikt i andre Noske byer? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Bergen var Norges suverent største by på 1600-tallet. Rodeinndelingen var militær. Hver rode skulle stille en tropp til borgervæpningen. Det var nok tilsvarende militær inndeling i en del andre norske byer, men tallet på roder var langt lavere, og i de andre byene tok man s vidt jeg har kunnet observere i bruk gatenavn langt tidligere enn i Bergen, der det skjedde på 1880-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Brit Høiland Fjellberg

Min tippoldefar Henrik Martin Kristiansen var innskrevet i 'Rode No 2 af Throndenæs Thinglag'.(Harstad)Jeg siterer noe fra hans rodeseddel;'Du har uden nogensomhelst Tilsigelse at fremmøde ved det Distriktsmøde og den Session, som efter nærmere Bekjendtgiørelse af Tid og Sted afholdes for Dit Distrikt i det Aar, hvori Du fylder Dit 22de Aar, altsaa i Aaret 1884.' Sitat slutt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Eg fant dette på LDS IGI: CHRISTINA MARIA MONSEN Christening: About 12 JUN 1773 Arendal, Aust-Agder Father: MOGENS RASMUSSEN PODEMESTER Mother: JULIANA MARIA TORJUSDRMogens var gartner i 1801. Eg syntes podemester var ein interessant spesialitet og skreiv det inn i databasen min. Så var eg seinare på statsarkivet og sjekka i kirkebøkene, og der stod det litt anderledes: RODEMESTER!På arkivet fekk eg også hjelp til forklaring: RODEMESTER = person med ansvar for gjennomføring av en rekke kommunale og lokale oppgaver, f.eks. branntilsyn, kontroll av militære mannskaper.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De fleste norske byene hadde helt riktig roder av forskjellig anntall og formål. I Christiania er f eks rodeinndelingen kjent fra 1661 ff., fra Trondhjem ihvertfall fra 1680-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Den eldste rodeinndelingen i byene er ikke minst kjent gjennom de eldste skattemanntallene og borgermanntallene som finnes i byarkivene, jf gårsdagens diskusjon om byarkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Berre til opplysning: På Lærdalsøyri i Lærdal opererte dei ogso med roder til sist på 1800-talet.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Hadde dette noe med Bergen og Hanseatene å gjøre? Jeg mener at Bergen hadde Roder i langt større utstrekning enn i andre Norske byer? mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Brit Høiland Fjellberg

Jeg har gått ut fra at roder var lokalinndelinger i utskrivingsvesenet under en rodeforstander eller rodemester. Eller datidens vernepliktige, om du vil.Dette var nok ikke noe spesielt for Bergen selv om denne byen kanskje var inndelt i flere roder enn andre norske byer/steder. Uten å påberope meg altfor store kunnskaper på området, var nok dette et nasjonalt anliggende med et lokalt tilsnitt og innhold.Mannskapene i de forskjellige rodene kunne også utføre andre oppgaver enn de rent militære f.eks. ved evt. katastrofer, brann e.l.Siterer fra et leksikon; 'rodeforstander, offentlig beskikket mann som var ansvarlig for at alle innrulleringspliktige innen roden årlig ble innrullert, førte liste over dem, leverte hver enkelt vernepliktsbok m.v. Stillingen ble opphevet ved det nye utskrivingsreglement av 1954'. Sitat slutt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Til Jan Frodes siste spørsmål (innlegg 8): nei, rodeinndelingen har ingen ting med hanseatene å gjøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.