Jump to content
Arkivverket

[#16735] Gamle gårdsnavn, Lille Nesse, Fittie Annex, Storøen


Guest Tor Hauge

Recommended Posts

Guest Tor Hauge

Jeg har noen som ved folketellingen 1801 bor på Lille Nesse, Fittie Annex, Storøen. Har kartbok over Vestlandet,men kan ikke finne gården der. Er det noen som kan fortelle hvor denne gården i sin tid lå

Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Hei, visst det skal vera mogeleg å hjelpa deg, så må eg nesten ha namnet/namna på den/dei det gjeld...Eg veit heller ikkje kvar det er, men kan kanskje finna det ved hjelp av bygdebøkene. Visst ikkje dèt går, så har eg kjennskap til folk som sannsynlegvis veit det.Venleg helsing Mariann.(bur i Fitjar kommune)

Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Jada, det er mange måtar å finna ut av 'ting' på, men det er no likevel enklast for den som vil leita å ha mest mogeleg av dei opplysningane vedkomande sit inne med!Så: det er nok sant at det er augo ein fyrst vert blind på!! For eg leita etter Lillenes, utan å finna det, før eg skreiv fyrste innlegg.Og eg må vedgå at det var tipset frå Tor i Tr.heim, som resulterte i at eg fann garden :-)Avskrift frå Fitjar bygdebok II, s.439: 'Lillenes ligg i nordre luten av Fitjar, på søre enden av Osterneset. Garden grensar mot aust til Gloppo, i sør til Fitjarvikjo, i vest til Skumsnes, og i nord til Tuftaland, litle'.M.v.h.Mariann.

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei!Er du interessert i opplysningar om dei som budde på Lillenes eller var det berre plassering av garden du ynskte info om? Eg har den bygdeboka Mariann referere til og kan ev. slå opp.mvh Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
Guest Helga Kallevik

Hei igjen!Ved å sjå etter i bygdeboka finn eg at 'Paul Christophersen Huusbonde 77 Gift 2den gang' i Ft. 1801, var ein av mine 3.tippoldefedre på mors sida. Ein av mine 2.tippoldeforeldre var eldste sonen: Kristoffer Paulson Lillenes f. 1794 d. 1849 i koleraen. Eldste datter hans var Anna Kristoffersdatter Lillenes f. 1821-d.1859. Ho var mi tippoldemor og gift med Nils Taraldson Landa (1814-1891). Nils Taraldson Landa vart gift 2. gong med ei yngre søster av Anna, Kari Kristoffersdatter Lillenes.mvh Helga Kallevik

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.