Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Johan Fredrik Bockelie

[#16790] Kristiansand ca 1690-1710

Recommended Posts

Guest Johan Fredrik Bockelie

Kan noen hjelpe med å finne Lars Mortenssøn, født på Bukkeli-gården, Tjøme, men bosatt i Kristiansand fra før 1692 til sin død omkring 1710 eller før. Jeg antar at Lars' datter, Martha, eller Marte Larsdatter (eventuelt Laersdatter) ble født i Kristiansand i 1692. Moren kan ha vært fra Kristiansand, eller i nærheten Martha (eller Marte) flyttet til gården Bukkeli som faren kom fra omkring 1705-1708, muligens fordi faren eller moren døde. Hun bodde så hos sin onkel (farens bror)som drev Bukkeli gården. Hun arvet gården etter onkelen. Jeg har ikke funnet noe informasjon om hverken Marte eller faren, Lars Mortenssøn, men håper at noen kan gi meg tips om hvor jeg skal lete. Jeg bor for tiden i Kina, så det er litt vanskelig å lete i arkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Han burde stå innført i Kristiansands borgerbok, en bok som jeg dessverre ikke har selv, men kanskje andre kan slå opp i den?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Takk for innspill. Jeg har sjekket Vetsfoldslekt for eventuell fødsel av Martha, men har ikke funnet henne der. Borgerboken for Kristiansand har jeg ikke tilgang til, så det ville vært fint om noen kunne hjelpe meg. Da Marthe giftet seg i 1710 tok hun og mannen, Ola Olssøn gårdsnavnet Bukkeli som slektsnavn. Mitt slektsnavn kommer fra disse to.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

I 'Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820' (Kristiansand 1952), s. 73, finnes blant borgere i '1693 eller før': 'Lars Mortensen, skipper. + f. 1696'. Han finnes ikke omtalt i Karl Leewy: 'Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Takk til deg Odd. Jeg skjønner ikke helt det du skriver, fordi du skriver borgere i '1693 eller før' at Lars Mortensen er skipper og født i 1696? Mitt neste spørsmål: finnes det kirkebøker for Kristiansand for perioden 1692-1710? Finnes det også eventuelt skifter fra denne perioden? Jeg tror at Lars Mortensen kunne ha dødd omkring 1695-1708. Alle gode forslag for å komme videre vil være til god hjelp og nytte. Jeg har en del problemer med å komme inn i enkelte databaser på nettet her fra Kina, og ville sette stor pris på all den hjelp jeg kan få.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Borgerrullens (borgerbokas) kilde '1693 eller før' er et dokument fra 1721 i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X pakke 60, med en fortegnelse over tildelte borgerskap per 1693 og videre til 1721. Han står altså innført i 1693-listen, og er død senest 1696. I byens skattemanntall (bl a i Riksarkivet, Rentekammeret, Byregnskaper) kan en finne manntall i tiden f eks 1680-1700, og her fastslå nærmere dødsåret. (Intet er lagt ut på internett. Det er altså en jobb å gjøre her med digitalisering osv.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Takk for kommentar og forslag. At Lars døde en gang mellom 1693 og 1696 er til stor hjelp, og gir meg et utgangspunkt for å kartlegge detaljer om hans liv og levnet. Det er derfor naturlig å tenke seg at datteren Marthe har reist tilbake til Tjøme på omtrent den tiden faren døde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

De eldste kirkebøkene for Kristiansand gikk tapt under bybrannen i 1734. Opplysninger om begravelser og noen vielser før 1734 finnes i Domkirkens regnskapsprotokoller, (Se Bispearkivet 185-187, 1696-1699, 1718-1734, se også Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IV, 1934, s. 52-72).Kilde: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Fredrik Bockelie

Takk for hjelp og kommentarer. Jeg ser at det er stykke frem til jeg kan få på plass flere detaljer om Lars og hans datter. Neste gang jeg er i Norge får jeg prøve på å sjekke arkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.