Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jon Harald Haug

[#16819] Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog

Recommended Posts

Guest Jon Harald Haug

Jeg viser til tema 12997. Der nevnes gårds- og slektshistorien for Høland og Setskog, som er i ferd med å bli utgitt i flere bind.Jeg har følgende spørsmål:1) Hvor mange bind er per dags dato utgitt? 2a) Hvilke områder dekker disse bindene? 2b) Hvor kommer Hemnes sogn inn i bildet? 3) Hvor er det mulig å få kjøpt bøkene?Det ser ikke ut til at lesesalen på Sognsvann har skaffet verket ennå. Jeg er spesielt interessert i en husmannsplass(?) som het Græslien, og som jeg tror ligger i Hemnes sogn, muligens under gården Rud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Som 'grunnlagsforfatter' for 'Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog', kan jeg opplyse:Bind 1 (1999) omhandler Setskog, det gamle annekset til Høland prestegjeld, grensende i øst mot Eidskog, Sverige og Rømskog. Det tar for seg gårdsnumre 147-161.Bind 2 (2001) omhandler østre del av Vassbufjerdingen i Løken sogn i Høland, grensende mot Setskog i øst, dvs. gårdene på østsiden av Bjørkelangensjøen. Her er også inkludert noen gårder på sørvestsiden av Bjørkelangensjøen. Det tar for seg gårdsnumrene 1-12 og 60-62.Bind 3 er inne i trykkeriprosess og vil vel komme ut som egnet julegave i år 2003. Det omhandler vestsiden av Vassbufjerdingen, dvs. gårdene på vestsiden av Bjørkelangensjøen, gårdsnumrene 63-75.Den nytilsatte forfatter, Arnfinn Wennemo, er sannsynligvis allerede godt i gang med bind 4. Her vil etter planen Vålekrokfjerdingen i Hemnes i Høland presenteres, dvs. gårdsnumrene 120-146. Vålekrokfjerdingen ligger i hovedsak øst for Hølandselva i det sørøstre hjørnet av Hemnes, og grenser mot Setskog og Rømskog i øst og Rødenes i sør.De utkomne bind - og vel også de bind som monne komme - kan formodentlig kjøpes ved henvendelse til Aurskog-Høland kommune.Jeg kalte meg innledningsvis for 'grunnlagsforfatter', og med det mener jeg at jeg fra bar bakke av (i årene 1988-1994/96) la grunnlaget for at dette bygdebokverket nå er under utgivelse. Bind 1 og 2 ble ferdigstilt av min etterfølger Gunn Cathrine Varder Løwe, mens Arnfinn Wennemo har overtatt ansvaret for at bind 3 ferdigstilles. Jeg har i noen grad hatt anledning til å bistå mine etterfølgere.Plassen Graslien under Rud hører hjemme i Langstrandfjerdingen i Hemnes i Høland. Rud ligger i den nordlige delen av denne fjerdingen som vesentlig ligger på østsiden av Hemnessjøen (Øgdern).Med vennlig hilsen Odd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Kaasin

HeiTillater meg å spørre om Grepperud gard i Høland. I hvilket bind omtales denne, og i hvilket område i Høland sorterer den under.På forhånd takkTrond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Tror bestemt det er i bd. 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Det er to matrikkelgårder Grepperud i Høland. Den ene er gnr. 61, Nordre Grepperud - i eldre tid en ødegård - og ligger i Vassbufjerdingen, på vestsiden av Bjørkelangensjøens sydlige del, og den burde således ha vært omtalt i bind 3 av nevnte gårds- og slektshistorie som lanseres om tre dager, men den er altså kommet med i bind 2, s. 330-346.Denne Grepperud-gården er dels kalt Lille Grepperud i kontrast til gnr. 96, Søndre (også kalt Store) Grepperud - i eldre tid en halvgård - som ligger på vestsiden av Hemnessjøen i Dalsrofjerdingen i Hemnes i Høland. Det er uvisst når denne fjerdingen eventuelt vil bli omhandlet i trykt utgave av bygdeboka. (Hittil har alle forsøkt på å abortere prosjektet slått feil.)Har du konkrete spørsmål knyttet til en av gårdene Grepperud i Høland, bør du presisere dette, kanskje helst under et eget tema.Vennlig hilsen Odd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Sollien

Bind 3. er i følge brev fra Aurskog-Høland kommune klar for salg fra 20. oktober. fs

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.