Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Aase R Sæther

[#16883] Fleip eller fakta - eller?

Recommended Posts

Guest Aase R Sæther

Det er mogeleg det berre er meg det er noko gale med, men eg greier ikkje å fri meg frå ei kjensle av at enkelte av dei aktive trådane her i forumet for tida inneheld innlegg som ikkje er meint å vere seriøse, eller som er skrivne i ironi, utan at det går klart nok fram.Eg håpar eg tek feil, men vil uansett oppfordre alle debattantar om å gjere sitt for at Brukarforum skal halde fram med den gode kvaliteten det har vore kjent for heile tida. Er ein ute etter å tøyse eller krangle, finst det sikkert ei News-gruppe som er betre egna til det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Andreas Snildal

Jeg har vært borte en stund fra forumet, og kommer tilbake og ser at det er startet en 5-6 tema om omtrent samme tema og med omtrent samme tittel. Jeg tenker på følgende tema:16865 Hvorfor lar du deg lure til å tro at du har adelige aner?16864 Har du dokumenterte aner til adelen og ikke er klar over det?16862 Har du ikke dokumenterte aner til adelen og ikke er klar over det?16861 Har du dokumenterte aner til adelen og er klar over det?16366 Har du dokumenterte aner til adelen uten å være klar over det?16866 Hva skal vi gjøre ettersom de adelige anene vi trodde vi hadde, bare var bløff?Jeg synes dette er unødvendig, og håper dette har tatt slutt.Mvh. Andreas snildal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Helt enig. Det er altfor mye kverulering og ufine innlegg. Det verste er at det er fra erfarne slektsgranskere dette kommer. mvh Jan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Er du så sikker på at de er erfarne Jan Frode?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jan Frode har hittil startet ca 107 temaer, men han er slått en flere andre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Erfrarne eller ikkje; nokre raske søk i skattelistene viser at det i alle fall er stort sett godt vaksne som deltek i forumet, og folkeskikken burde vere deretter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

For noen er ordet adel beheftet med svært negative følelser. Imidlertid vil de tema som ikke er relevant dø bort av seg selv.Har også de som er negative noe adekvat å bidra med, imøtesees dette. Finner de som arbeider med eldre slekter, her adel, ledd som kan også gi dere flere i treet, vil vi selvfølgelig opplyse om dette.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

På meg verkar det som om enkelte brukarar av dette fora er svært så opptatt av å finne ut av ’den norske adelen’ og kven som har blått blod (eller anna kjendisblod) i årane.Frå tid til annan har det vore framme forslag om å dele opp Brukarforumet i fleire delar.Mitt forslag til dei som styrer dette fora er å lage eit eige ’Kjendisforum’ (eller adelhistorisk forum) for dei som er opptekne av det, og la oss andre som ”berre” har husmannsblod (og kanskje litt bondeblod) i årene, få ha Brukarforumet i fred. Vanlege etterlysingar druknar i ’kjendisstoff’ der det popper opp nye varianter heile tida.Det kan godt tenkjast at det er nokre som synest at dette ’kjendisstoffet’ er interessant, men no tykkjer eg at det nærmar seg det tragikomiske. Det verkar som om enkelte held i gang desse debattane berre for tidtrøyte.Eg er heilt einig med Aase i at mange av trådane i forumet verkar useriøse og håper at Brukarforumet atter kan framstå som eit godt og nyttig fora for oss som granskar i slekta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Henter frem fra tema nr.: 16783 innlegg nr. 57:'Man finner det man finner - det er det spennende og givende. Det medfører ofte ny lærdom om de forskjellige tidsepoker. Uansett hvem som finnes dokumentert er funnet et fremskritt - så enkelt er det. En god porsjon humoritisk sans er også bra å ha med på veien.'Hvis man ser i tema nr. 16366 så fremkommer det en overgang fra eldre slekter til bla. husmenn og bønder osv. Husmenn finner enhver slektsforsker. I nevnte (16366) tema så var blant flere andre, en slektsforsker som hadde 'bom stopp' - noe slekt før husmannen fantes ikke.Men tilfeldig i en annen forbindelse, et annet utgangspunkt, ble det fra den 'andre siden' (her adel) så viste det seg at anene hang sammen.Det er vel ingen som har satt en sperre, slik at noen ikke skal være med i anerekken?Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Knut, no har du gått vekk frå det opprinnelege emnet her - det var ikkje akkurat meininga å lage endå ein adelstråd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det var bare en bitte liten informasjon rettet på sak, som burde være tilstrekkelig nok nå i dette temaet.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Dette innlegget var et flott initiativ Aase! En ting er å hoppe over innlegg man ikke har noen forutsetninger til å svare på. En helt annen ting er når alt det man oppfatter som seriøse innlegg drukner blant temaer som etter min vurdering best kan karakteriseres som sladder. Men når man ser på mengden innlegg, kan vi vel se bort fra at det er fleip?Jeg er enig med Tore Turøy i at det kunne vært greit å dele opp debattgruppene ytterligere. Selv hadde jeg gjerne sett en debattgruppe for historiske tema. Forslag om en egen gruppe for adel synes jeg også var smart. Adelen var ofte spredt over større geografiske områder, og både særtrekk og funksjon kan være interessant å diskutere. Jeg er imidlertid HELT UENIG i at innleggene som har overfylt forumet de siste dagene hører inn under temaet 'adel'. Det blir like malplassert som om innlegg av typen 'Hvem har Bergens-blod i årene' skulle fortelle noe om Bergen. Vi har allerede newsgrupper som dekker denne typen småpludring, men de tilfredsstiller tydeligvis ikke behovet. En eventuell ny gruppe på dette forumet burde kanskje fått navnet 'Se og Hør'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Et konkret spørsmål til Knut Fjogstad (det henvises til de temaer som er listet opp i innlegg 3):I det eldste tema (16366)spør du om noen har dokumenterte aner til adelen uten å være klar over det - greitt nok. Men hva er (var) din intensjon med å starte opp de øvrige temaer med omtrent samme spørsmålsstilling som 16366?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Hei KnutEg har følgt med i Digitalarkivet Brukarforum ei stund, og har med stor interesse lest dine innlegg, bl. a. omkring gamle navn på Agder.Nå har eg sett at Andreas Snildal og Aase Sæther har kritisert dei mange likelydande innlegga om 'har du dokumenterte aner til adelen uten å være klar over det?'. Eg kan tildels forstå reaksjonane. Det er stor aktivitet i Forumet, og mange interessante innlegg raser fort ut av lista. Slik er det bare. Da kan det vekke irritasjon når noen innlegg ofte dukker opp igjen på topp av lista utan at ny informasjon er tilføyd. Ein eller to reprisar må kunne vere greitt for å halde et spørsmål oppe. Men det får greie seg.Sammenlikna med andre slektsforum har Brukarforum hatt ei veldig trivelig tone. La oss fortsette med det. Og la det vere et åpent forum, - både for husmenn, bønder, reisende og adel.( - og dermed løfta eg denne tråden til topps igjen)Mvh Harald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Til innlegg nr. 14:Holder meg som alltid til sak - ikke person.Det finnes mange som ikke tør å legge inn tema som innehar forbindelser (se forskjellene i de nevnte tema - bortsett fra to stk som andre foreslo - som jeg antok da de er relevante nok i et begynnerstadium) langt bakover - da de lett kan komme ut på 'glattisen'. For om mulig å kunne dekke et slikt behov - som en informativ hjelp - ble antallet slik.Som tidligere nevnt dør de bort, de som ikke er relevante.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Eg sluttar meg til Aase R. Sæther - dette vart nok for fragmentert (for oppsplitta) for fleire enn berre Aase. Eg sit att med kjensla av at desse 6-7 ulike 'trådane' som Knut Fjogstad no har starta på ein måte representerer motstykket til den vidgjetne og nesten endelause tråden som starta med eit uskuldig spørsmål om det let seg gjera å påvise slektskap med salig Harald Hårfagre.Det utvikla seg etterkvart som kjent til ein heilt ellevill og morosam debatt der det definitivt var meir fleip enn fakta (jamfør tittelen på denne lenka), og der ein var innom absurde og kostelege emne- og tema som rumenske bildører og kinesiske mekanikarar, eller kanskje det var omvendt?).Eigentleg kan ein vel seia at den debatten 'totalhavarerte' grunna den totale mangelen på struktur- og disiplin hos debattantane, der underteikna var ein av dei medskuldige, og at den etterkvart spente over alt for mykje; medan desse mange små-trådane til Fjogstad etter mi meining står i fare for å havararere på grunn av det motsette: For smalt område og for streng struktur.Dersom eg tek feil i denne samanhengen er det berre gledeleg - ikkje minst for Knut Fjogstad.'Time will show', som det heiter utanskjærs -.Mvh., Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Fleip kan også være nyttig iblant. Men ikke i så mange temaer på en gang, kanskje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Bekymring for oppsplitting av tema og en rekke andre 'frustrasjoner' kunne vært unngått. Dette om vi hadde hatt et system tilsvarende det svenske Anbytarforum. Dette har noe vi mangler, nemlig struktur. Ja, og det utøves svært stringent oppfølging av alle forsøk på å bryte den lagde strukturen.At vi i dag benytter Digitalarkivets nettsider (som egentlig var ment som noe helt annet) har vel med det slektshistoriske miljøets tilsynelatende manglende evne til å gå sammen om å skape løsninger som er varige og gode for seg selv.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Meget bra innlegg Are.Generelt er det lettere å rive ned enn å bygge opp - men 'man' kan jo humoristisk omforme det til at det på ymse PC'er sikkert er struktur, som kanskje ikke alltid er forenlig med en kildebelagt struktur.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Tiden er vel snart moden for et norsk (åpent eller lukket) debattforum på internett etter mønster av Anbytarforum, siden strukturen der samt redigeringen, som, som nevnt av Are G, håndhever den fastlagte strukturen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.