Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#16887] Lars Johan Wennberg og Mari Lassesdotter på Vestbø, Sandeid i Vikedal - oppl.?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Mari Lassesdotter, døypt i Hafslo i Sogn 30.6.1799, flytte i ung alder til Sandeid i Vikedal, Ryfylke der ho visstnok skal ha kalla seg Maren Larsdotter!! Ho gifte seg første gongen i Sandeid 7.1.1824 med hattemakar Lars Johan Wennberg, visstnok fødd i Tengened, Älvsborgs län i Sverige kring 1796. Dei busette seg på garden Vestbø i Sandeid og skal ha hatt seks born som eg ikkje kjenner korkje namni på eller fødselsdatoane til. Lars Johan døydde i 1837, og Mari gifte seg att i Sandeid 26.12.1844 med Johannes Thorson på Vestbø. Mari døydde på Vestbø i 1875, medan dødsåret til Johannes er ukjent. Dei fekk ei dotter i lag, Martha Johannesdotter, fødd i Sandeid 26.2.1843.Kan nokon skaffa meg fleire opplysningar om Mari og dei to ektemakane hennar? Eg er òg svært interessert i opplysningar om dei sju borni hennar og lagnadane deira. Kan nokon hjelpa meg?På førehand hjarteleg takk for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Paul Thode

Litt på siden kanskje, men muligens noe å ha i bakhodet: Bygdebok for Malvik, bd. III, Trondhjem 1958, side 285. Av Leif Halse: Verkens-Venna: Plassen tilhørte Verket(verket er Mostadmarka jernverk) og lå straks nedenfor fossen på nedsiden av elven. Husene stod oppe i bakken, der en enda kan se rester etter murene. I et vitneprov fra 1833 heter det at 'den benevnes undertiden Vennberg i anledning av at plassen heter Venen og ligger ved et berg'. Samuel Ingebrigtsen Vennberg, spikersmed fra Sverige, g.m. Ingeborg Olsdtr. bodde her i 1801. Barn var: 1. Ole, f. 1798, 2. Anna f. 1800, 3. Marit, f. 1801, 4. Ingebrigt, f. 1805, 5. Peder, f.1807, 6. Ellen Anna, f. 1807. Dette er noen av mine forfedre, og jeg trodde hele tiden at Wennberg/Vennberg var fra Sverige. Navnet kan selvfølgelig finnes der også. Jeg fant altså tråden igjen i Malvik. Førstnevnte Samuel Ingebrigtsen Wennberg var født 1772-10-10 i Ljusnedals Bruk(jernverk) i Sverige. Hans foreldre var ? Ingebrigt Person Fundberg, Ljusnedal, Sverige og Anna Lisa Samuelsdtr, Grønberg, Sverige. Kanskje helt på siden ??? Paul

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Av ulike folketeljingar ser eg at namnet Wennberg eller Vennberg finst fleire stader i landet, mellom anna i Trøndelag og i Nord-Noreg, men eg kan ikkje sjå nokon samanhang mellom dei ulike forekomstane!Når det gjeld huslyden til Lars Johan Wennberg og Mari Lassesdotter i Sandeid, so finn eg:* ein son Lorentz Gustav Larsson (Venberg), fødd kring 1834, budde på Vestbø i Sandeid i 1900; han hadde før butt på Klemmen under Nag i Strand (inkl. 1865). Kona heitte Siri Paulsdotter, fødd i Strand 26.8.1826.* ei dotter Aseline Davide Larsdotter (Venberg), fødd kring 1836, gifte seg med ein Torger Olson frå Kvinnherad. Dei budde 1865 på Skeie i Vikedal, men flytte sidan attende til Kvinnherad. Ein son deira (Johan) var i 1900 gardbrukar på Myklebust i Kvinnherad.* dotteri Martha Johanesdotter, fødd 1843, som Mari Lassesdotter fekk med andre mannen Johannes Thorson, flytte visstnok òg til Kvinnherad der ho i 1900 budde som enkje på Nybø, Myklebust. Truleg hadde ho vore gift med ein Harald...Framleis er eg interessert i fleire opplysningar om denne huslyden, særleg om dei andre Wennberg-borni, og takkar so mykje på førehand for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Det er mulig du har dette fra før.På FamilySearch IGI finner jeg at Aseline ble født 09.04.1837 og døpt 23.04 på Sandeid.Lorentz ble født 03.07.1834 og døpt 15.07 på Sandeid. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hei igjen. Jeg vet ikke om dette er riktig, men Aseline og Lorentz fant jeg altså på FamilySearch Batch C421411.Ved å bruke det nummeret i søk og med Laras Johan som far fant jeg en Lovise Bergithe født 25.03.1832 og døpt 01.04.Her sto foreldrene oppført som Lars Johan Berg og Marthe Larsdatter.Det kan jo være en feilskrift.Kanskje verdt å sjekke nærmere. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Etter en tur på Haugesund Bibliotek fant jeg følgende som er hentet fra avskrift av kirkebok for Vikedal.Lars Johan giftet seg 07.01.1824 i Vikedal med Maren Larsdatter.Han var fra Tegenes i Sverige og hun sto oppført med Fedtbakken under Hage i Hafslo som fødested.Barn:1. Johan August født 28.07.1823 flyttet i 1843 til Stavanger.2. Maren Birgitta født 06.10.1825 død 30.06.1828 på Vestbøe.3. Karl Martin født 14.02.1829 flyttet 1848 til Haaland4. Lovisa Birgitte født 25.03.1832 gift 01.07.1858 med Ola Jonsson Helland , Vikedal5. Lorents Gustav født 03.07.18346. Aseline Davida født 09.04.1837.Lars Johan døde på Vestbøe 22.09.1837. Martha Johannesdatter født 26.11.1843 Vestbøe. Håper dette kan være til nytte.Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Og her er da Lovise og familien i 1865.Lenke Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Og da er trolig dette Johan August med familie i 1865.Lenke Mvh Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Dette vet du jo fra før av Lars men jeg tar det likevel med her.Lorents og Siri med fam. i 1865 på Klemmen.Lenke Johannes Torsson og Marn/Maren finner du på Vestbøe i Vikedal i 1865 sammen med datteren Martha.Johannes har vel dødd på Vestbøe mellom 1865 og 1875. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk skal du ha, Rune, for fleire interessante og svært so nyttige innlegg. Eg er heilt overvelda! Ettersom det visstnok ikkje finst noki bygdebok for Vikedal, so er ikkje desse opplysningane so lett tilgjengelege!Nokre kommentarar og spørsmål:* Då du Rune gjekk gjennom kyrkjebokavskriftene for Vikedal, fann du nokon stad Lars Johan Wennberg nemnd med farsnamn (patronymikon)? Eller syner vigsli namn på faren?* Johan A. Larsson på Tananger i Håland (Sola) er nok rett person, for vigsli er referert på FamilySearch, og der står namnet fullt ut, Johan August Larsson!* Carl (Karl) Martin Larsson er ikkje å sjå nokon stad i 1865, men sidan Johan August har ein son Karl fødd kring 1859, er det vel kanskje eit spørsmål om ikkje broren då alt var avliden...?Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo igjen Lars. Lars Johan var kun oppført med Venberg som etternavn i de innføringene jeg fant.Der var heller ikke angitt navn på fedrene ved vielsen.Den eneste opplysningen som kan være en ledetråd er fødestedet Tegenes.Kanskje farsnavnet var Johan?.Deres første sønn ble jo døpt Johan August.Sergeant Thor Jacobsen Fredrikstad og Niels Andersen Træe var forlovere.Jeg antar at det er Johan Augusts enke og sønn du finner her på Tananger i 1900.[url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f01124&variabel=0&postnr=1185&fulle=true&spraak=n>LenkeUnder emigranter fra Stavanger fant jeg en Lorentz Gustav Venberg Henriksen, tilsynelatende sønn av en Henrik Pedersen og Laura Johanna Lorentz.Hun er kanskje datter av Lorents Gustav Larsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

På FamilySearch batch 7440029 fant jeg følgende barn av Lorents Gustav og hans hustru.1. Laura Johanne født 02.12.18542. Elen Karine født 19.08.18593. Maren Dorthea født 18.04.18624. Paul Sirinius født 01.12.1866.Der er forøvrig bygdebøker for Strand i tre bind.Der kan man kanskje finne flere opplysninger om Klemmen og folket som bodde der. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Og siden jeg var så godt igang.Her er en lenke til Laura Johanne og ektemannen Henrik Pedersen på Nag under Klemmen i 1900.LenkeHa en fortsatt trivelig dag,kanskje dukker det opp flere interessante opplysninger i løpet av helgen. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Martha Johannesdatter finner du død her i Kvinnherad.LenkeMvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg vil i dag gjerne få turka ''lite vetta'' støv av dette temaet.* Eg står framleis heilt utan spor når det gjeld opphavet i Sverige til Lars Johan Wennberg i Sverige utover dei opplysningane som kjem fram i innlegg #1. Er det kanskje nokon som har tilgjenge til svenske kjelder, som kan hjelpa? Eg skulle likt og visst kven foreldri hans var og den nøyaktige datoen for fødsel og/eller dåp?* Eit anna problem med denne huslyden: Mari Lassesdotter, i Vikedal kjend som Maren Lassesdotter, vart som enkje etter Lars Johan Wennberg, attgift med Johannes Thorson frå plassen Tangen under Vestbø i Vikedal. Faren hans var Thor Halvorson, opphavleg frå Håland søndre i Vikedal, men kva var opphavet til mori Martha Ellefsdotter? Var det ho som 20 år gamal tente på Vikedal prestegard i 1801?Utanom dette saknar eg òg tre vigsler som alle truleg har funne stad i Vikedal, men som eg ikkje har funne korkje i digitaliserte kjelder eller hjå FamilySearch:* Vigsli kring 1853 til Lorentz Gustav Larsson (Wennberg) frå Vestbø i Sandeid, Vikedal og Siri Paulsdotter frå Nordland i Strand?* Vigsli kring 1857 til Torger Olson frå Nybø, Myklebust i Kvinnherad og Aselina Davide Larsdotter (Wennberg) frå Vestbø i Sandeid, Vikedal?* Vigsli kring 1867 til Harald Olson frå Nybø, Myklebust i Kvinnherad og Martha Johannesdotter frå Vestbø i Sandeid, Vikedal?Dersom nokon med lokal kunnskap i Sandeid, Vikedal eller Kvinnherad sit med nokre av svari, ville eg setja overmåte stor pris på det!Hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

I Kvinnheradboka 3, står det om Torgeir og Akselina. Desverre står det ingen dato for bryllupet, men begge står avbildet i boka, hvis du skulle ha behov for noe bilde. Hvis du trenger andre opplysninger som står om familien, så gi beskjed. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Den Marta Ellefsdtr. som er 20 år i 1801 kan være denne Marta som er født i Vikedal i 1782. Se Lenke Det var også ei Marta Ellefsdtr. som var født i 1778, men hun ble gift med en annen i 1808. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Johan Arthur for nye innlegg om denne huslyden.Det er godt å vita at det finst bilete i bygdeboki for Kvinnherad, om dette seinare skulle syna seg naudsynt. Men elles manglar eg ikkje fleire opplysningar om dei tre søskeni enn datoane og stadene for vigslene deira...? Bortsett frå ein detalj:* Dato og stad for dødsfallet til Harald Olson, som visstnok skal vera avliden i Kvinnherad kring 1873?Når det gjeld Martha Ellefsdotter, kan det sjå ut som du har funne den rette, men kvar budde desse foreldri hennar? Eg ser av FT1801 at mori Canutta Abrahamsdotter då var enkje og ''handarbeidande'' på Østbø i Sandeid, Vikedal, men budde ho ogso der medan mannen levde?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Har ikke funnet hvor Ellef og Marta bodde enda, men i sjeleregisteret i 1758 var Eilof 19 år og bodde i Imslandsjøen under Imsland annex i Wigedahl. Foreldrene var Anphin Eilofsen 56 år Sersjant og Svenke Rasmusdtr. 50 år. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Tror at Marta må være født på Østbø under Sandeid annex i Vikedal. Hun er flere ganger nevnt dpt.der iflg.FS, selv om det ikke alltid er å stole på. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Johan Arthur for denne interessante observasjonen. Då kan det sjå ut som Martha verkeleg var frå Østbø, eller kanskje me heller skal kalla garden Austbø...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg har registrert at Kanuta Abrahamsdtr. døde på Østebø i Vikedal 17.04.1828. Mannen Ellev Arnfinsen døde samme sted i 1799. Paret giftet seg i Vikedal 07.07.1774, og etter hva jeg erindrer ble alle barna født på Østebø. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Rune for ei endeleg stadfesting av denne opplysningi!Då sit me att med dei andre spørsmåli frå innlegg #15 og #18...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.