Jump to content
Arkivverket

[#16888] Helche/Helga Isaksdotter Grytøyri (1780-1851) - oppslag i Hyllestad bygdebok?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Helche/Helga Isaksdotter var i 1801 tenestejente i Bergen, 21 år gamal. Eg kan ikkje sjå at ho var fødd i Bergen, og ho finst heller ikkje hjå FamilySearch. Kanskje var ho innvandrar frå Danmark eller Tyskland?Ho fekk to born i Bergen:* Marthe Berentine (sidan kjend som Marthe Albertine), fødd ''uægte'' 17.5.1803, barnefar Ole Albertsen ''bortreist''* Berthe Caroline Margrethe, fødd 21.4.1805, barnefar matros Ole AlbertsenDotteri Marthe budde på Grytøyri i Hyllestad (Askvoll) då ho i 1826 gifte seg med Paul Lassesson Bakke frå Hafslo (Luster) i Sogn, og husmannskona Helga Isaksdotter døydde på Grytøyri i Hyllestad 10.8.1851, 75 år.Spørsmåli mine er:* Vart Helche/Helga Isaksdotter gift med denne matrosen Ole Albertson, eller kven var mannen hennar på Grytøyri i Hyllestad?* Kvar kan me finna opphavet til Helche/Helga Isaksdotter?* Om ho vart gift med Ole Albertson, seier bygdeboki i Hyllestad noko om opphavet hans?Eg takkar nok ein gong for framifrå hjelp i Digitalarkivet sitt Brukarforum og vonar å høyra frå einkvan...!På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Er redd Hyllestad bygdebok ikke har så mye å bidra med her. Grytøyra er gnr. 36 i Askvoll. Men det er dessverre ikke mye å hente i Askvoll bygdebok heller. Den slår (side 471) fast at Ole Albrigtsen (Grytøre) haded en datter Marte, som i 1826 giftet seg med Paul Sætre fra Fedt i Hafslo. Ikke mer enn det.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Dersom Albrecht Michels. på Lille Kalsøen i Sund var far til Ole , så finner jeg følgene under konfirmerte i Sund.Anna Alb. konf. 08.10.1786 , Kari Albr. konf. 09.10.1788 , Malfri konf. 09.10.1788 og Ole konf. 30.09.1792.I 1801 finner du Ane gift på Lille K.Der er jo også Kari ugift.På Indre Hoope i Fana er en Malfrid Albrechtsdtr. 29 år tjenestepike.Anne ble døpt på Lille K. i 1768.Men jeg finner ikke de andre døpt, ei heller finner jeg noe ekteskap på Albrecht Michelsen.Her fant jeg ekteskapet mellom Ole og Helge.LenkeMvh. Rune Thorstensen

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Yngve og Rune for interessante innlegg. Det er tydeleg at bygdeboki for Askvoll ikkje har heilt ''oversikt'' over denne huslyden, men det er vel ikkje å forundra seg over, sidan dei er innflyttarar til Askvoll og ikkje har sett særleg spor etter seg der!Men so har jo du Rune funne opphavet til Ole Albertson eller Albrigtson på Litlakalsøy i Austevoll, og det er kjempeflott! Eg er imponert!No står me berre att med ei gåte: Kvar var Helche/Helga Isaksdotter ifrå? Gardsnamnet Tøsse peiker på Samnanger (Os), eventuelt på Etne, Suldal, Fjaler eller Ørskog. Samnanger er klart det mest nærliggjande, og der fins både Isak og Helga som namn!! Men det same gjeld både Etne og Suldal...Nok ein gong hjarteleg takk for god hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Ja, jeg burde selvsagt ha husket på Isach-folket fra Fjaler.Jeg fant imidlertid ikke ut noe mer om denne Isach og hans opphav , ei heller hvem han var gift med , eller vilke barn han hadde.At det er en sammenheng her er slett ikke usannsynlig.Det kan umiddelbart virke noe rart at Ole og Helge havnet på Grytøyri , om ikke noen av dem hadde røtter i området.Skulle noen ha opplysninger om denne Isach og hans etterkommere , så er jeg svært interessert i det.PS. Til Lars. Det er bare hyggelig å kunne bidra litt.Du gjør en kjempebra jobb , som mange av oss har og vil ha stor glede av. Mvh. Rune Thorstensen.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til Nina og Rune for nye verdifulle innspel om dette tema! Det vert meir og meir spanande!Eg ser på koplingi mellom Helche/Helga Isaksdotter og Daniel Isakson på eller frå Tysse i Fjaler som eit svært relevant alternativ. Kva grunn hadde Ole Albrigtson og Helga Isaksdotter til å slå seg ned på Grytøyri i Askvoll om ikkje ein av dei hadde tilknytting til området? Og det er jo ikkje so langt frå Tysse i Fjaler og ut til Grytøyri i naboprestegjeldet Askvoll...!Eg seier nok ein gong takk for godt samarbeid og vonar at fleire detaljar kan dukka opp kring desse spørsmåli!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Dersom det kan ha interesse Lars.Det er et skifte etter en Albrigt Mikkelsen , Halvøen Lille i Våg Tinglag , Sunnhordland ,skifteprot. A.a.13 side 35b for årene 1814-1819.Kanskje det er Ole`s far?Kanskje du kunne fått Yngve til å se nærmere på skiftet. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Berg

Det ser ut som det fantes en del omstreifende familier i sogn fra gammelt. Tror de drev mye som hesteskjærere. Skulle likt å ha visst mere om dette.Har noen spredte funn.Boel Eliasdtr.f 1751 Stedje Foreldre:Elias Sveinsen hesteskj. Anna isaksdtr.morHans Danielsen f 1740 Hafslo.Far. Daniel hesteskj. NN. danielsen f.1743 Hafslo.Far Daniel Sveinsen omvankende.mor:MarthaHelena Hansdtr.f.1788.Far:Hans omr.hesteskj.mor.Anna.Daniel Isachsen dpt.2/11 1790 Fjaler.Bustad Tysse Far Isach (Werket?)Daniel Isachsen dpt.1784 Davik Foreldre:Isach Danielsen og Brita Danielsdtr.Omr.arbeidere fra Strudshavn.Isak f.11/3 1810 Helle Naustdal.Foreldre:Jakob Isaksen omløber? og Helga Olsdtr.Daniel Isachsen og Birte Helene Hansdtr.(halbrend)fF.28/3 1789 Førde.For:Hans Hansen og Sara danielsdtr.Halbrendsteigen gift.1/6 1810 Førde Barn sara Amalie Danielsdtr 1811 FørdeIsak Danielsen 1819,Hans 1822, Hans 1824,Berte Marie 1827, Baarnedrius 1829. Alle FjalerFinner igjenn Berte Helene som enke 1865 i sønnen Hans Danielsens Følge. Anføres til taterfølget har strøket hele Sønfjord

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Den Daniel Isachsen som ble døpt i Fjaler 02.11.1790 er den samme som giftet seg 01.06.1810 med Bergitta Helene Hansdtr.Han står oppført med bosted Tysse i Fjaler og hun var fra Halbrend i Førde.Denne Daniel er trolig bror til Helge Isachsdtr.Når det gjelder Isach på Helle i Førde er trolig farens etternavn Eliassen og ikke Isachsen.Helge Olsdtr. Helle giftet seg 27.03.1806 i Askvoll med Jacob Eliassen fra Ribenes under Hylleset i Fjaler.De fikk en sønn Isach i 1805 men han døde trolig tidlig.Ved skiftet etter Helge/a i 1841 nevnes sønnene Hans , Daniel, Elias og Ole , samt to døtre hun fikk senere med Nils Colbeinsen Liset. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg har sjekket avskriften av kirkebøkene for Fjaler fra 1777-1798.Jeg kan ikke finne Helge Isachsdtr. døpt der i den perioden.Første gangen jeg finner Isach nevnt er i forbindelse med dåpen til sønnen Daniel 02.11.1790.Den 15.09.1793 døper Isach Tysse datteren Anne.Den 04.11.1793 er der jordpåkastelse over Ole Isachsen Tysse ,? uker gammel.Det kan imidlertid være en feilskrift , for den 05.11.1794 døpes Ann Maria , Isach Tøsses barn.Den 08.03.1798 døper Isach Leerpollen sin sønn Isach.Blant fadderne var Helge Isachsdtr. Tøsse.På bakgrunn av dette virker det som om denne Isach må ha kommet til Tøsse i Ytre Holmedal rundt 1790 , og at datteren Helge derfor trolig er døpt i et annet prestegjeld. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Berg

Hei alle sammen!Jeg har funnet det samme som deg Rune på gården Tysse,Men du har funnet en til på Leerpollen.flott.Det som er så forbaska her, er at denne Isaach aldri nevnes med et farsnavn.Konas navn har jeg heller ikke funnet.Men jeg søker jo kun fra nett. Lurer på om det er andre kilder man kan lete i.Giftemål,konfirmasjon,vaksine o.l.Der er jo du god Lars!!Jeg kom inn på denne Isakfam.da jeg fulgte en annen reisende slekt ned til sogn.Børresen-henriksen,gode håndtverkere og hestedoktorer fra Innlandet.De ble kalla Børane i sogn. Det var 2søsken Børresen som slo seg ned ,Lars og Anniken Marie. Anniken Marie ble i 1862 Fjaler,gift med Bornedrius Danielsen nevnt over. Lars og Annika har en stor og kjent slekt etter seg i Sogn.Dette var som sagt gode håndtverkere og om sommeren reiste de rundt i båt og solgte sine produkt.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo Nina. I kirkebokavskriften er han kun nevnt ved fornavn/gårdsnavn.Hans hustru er som introdusert etter fødslene kun nevnt som Isach Tysse/Tøsses kvinne.Jeg finner heller ikke noen Isach i Fjaler i 1801 som passer 'vår mann'.Jeg vet heller ikke om Isach Tysse er den somme som Isach Leerpollen, og i så fall om denne Helge Isachsdtr. derved kan antas å være hans datter. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk til Rune og Nina for nye interessante innlegg!Eg har studert innleggi dykkar og konkluderer m.a. med dette:* Helche/Helga Isaksdotter må vera dotter av Isak Tysse/Tøsse i Fjaler. Foreldri hennar må vera Isak Danielson og Britha Danielsdotter, dei som i 1784 døypte ein son Daniel i Davik. Stader som Davik og Strudshamn på Askøy går att som tilhaldsstader mellom desse omstreifarættene i og frå Sogn! Helche/Helga er truleg døypt i eitt av dei prestegjeldi i ytre Sogn eller Sunnfjord som ikkje enno er databaseregistrerte, og soleis søkbare, kan henda i Gulen eller i Vik?* Isak Danielson, som Kenneth Bratland fann døypt i Askvoll 30.5.1751 (jamfør tema #11887), og som eg trur må vera far til Helche/Helga, Daniel og dei andre borni frå Tysse/Tøsse i Fjaler, er svært truleg ein son av hesteskjærar Daniel Svendson (1712- ) og kona Martha Pedersdotter, som i 1740-åri hadde vintertilhald i Høyeimsviki under Høyeim i Luster (sjå Luster Gards- og Ættesoge, band III, s. 726). Daniel og Martha hadde ei dotter Maria døypt i Luster i 1748 før dei forsvinn herifrå! Dei hadde forresten òg ein son Hans Danielson, døypt i Hafslo i 1740, som KAN vera hesteskjærar Hans som i 1788 fekk ei dotter Helene...Eg vil elles syna til avsnittet om hesteskjærar Svend Svendson (1720-1809) og den store huslyden hans, som eg har skrive under garden Skildeim i Luster Gards- og Ættesoge, band II, s. 849-852. Svend og Daniel var brør, og ein annan bror var Elias Svendson i Sogndal. Dei hadde òg ei søster Dorthea.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk Lars for et svært interessant innlegg.Isach Danielsen og Birthe Danielsdtr. fikk en datter på Haugland i Askøy 05.05.1785.Hun fikk navnet Birthe Marie.Under døpte i Fana(Haugland) finner jeg at de døpte sønnen Daniel 21.12.1787.Det kan jo da være forklaringen på hvorfor jeg ikke fant noe om dem i Fjaler mellom 1777-1790.Daniel nr. 1og 2(1784 i Davik og 1787 i Fana) må ha dødd tidlig siden de døpte sin tredje sønn Daniel i 1790.Jeg finner imidlertid ingen av dem i 1801, men det var vel ikke enkelt å registrere folk som flyttet på seg hele tiden.Daniel nr. 3 dukket som tidliger nevnt opp i forbindelse med ekteskapet i 1810 i Førde. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg har i kveld vore i kontakt med Arnvid Lillehammer i Stavanger, og han fortalte meg mellom anna at ei Helga vart døypt i Sund i 1780 som (uekte) dotter av Hans Danielson og Bertha Danielsdotter.EG TRUR at dette er ''vår'' sakna Helche/Helga Isaksdotter, og at Hans vart skriven som barnefar i kyrkjeboki i staden for broren Isak som sidan fekk ''fast følgje'' med Bertha Danielsdotter!? Kanskje tingboki kan stadfesta dette?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Det var en svært interessant vending i saken.Jeg fant nemlig to ekteskap i Sund som kan ha interesse for mange.Her gifter Hans Hansen og Sara Danielsdtr. seg (Halbrend-folket)LenkeOg som man vil se av lenken giftet Ole Hansen og Helge Andersdatter seg samme dag.Det var tydelig et populært oppholdsted i Sund for omreisende. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg antar at det her er snakk om Møchlebust i Askvoll.Kjenner du til Hansen-folket?. Kan Sara Danielsdtr. være søster til Isach Danielsen og datter av Daniel Kleiven/Svendsen? Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til deg Rune for nye innlegg.Nei, Hansen-folket kjenner eg ikkje til, men her dukker opp andre interessante namn:* Helga Andersdotter var òg namnet på ein av fadrane då Daniel Svendson, då openberrt med ny ''dame'', Anna Andersdotter, døypt ein son Elias på Øren i Innvik 5.1.1755. Kan det vera ein samanhang?* Sara Danielsdotter kan godt vera ei dotter av Daniel Svendson, for Sara-namnet gjekk i den ætti!Dette vert berre meir og meir interessant!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo igjen Lars. Jeg ser av Fylkesarkivet Sogn og Fjordane at en Sara Danielsdatter ble døpt 09.10.1756 i Ytre Holmedal.Faren var Daniel Alexandersen.Den samme Daniel giftet seg i Askvoll 16.04.1755 med en Helge Andersdtr.Jeg har ikke funnet at de fikk flere barn.Den Helge Andersdatter som giftet seg i Sund i 1774 med Ole Hansen var enke.Det er vel ikke utenkelig at dette kan være den samme Helge Andersdatter.Jeg har forøvrig heller ikke funnet noen barn av Ole Hansen og Helge.Det kan jo tyde på at hun kanskje var noe opp i årene i 1774.Som du sier , så blir dette ganske spennende.Det er rett nok litt på siden av ditt opprinnelige spørsmål , men her ser det jo ut til at det meste dreier seg om omreisende personer. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Heisann, då må jo Daniel Alexanderson og Helga Andersdotter vera foreldri ogso til den Bertha Danielsdotter som fekk følgje med Isak Danielson, og Helga Isaksdotter (Hansdotter) vart oppkalla etter bestemori!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Berg

Jeg har også sett på Daniel Alexandersen som mulig far til Sara. Jeg stusset bare på at navnet Alexander ikke ser ut til å bli brukt vidre i slekta. Ellers er jo dette ei slekt som er veldig opptatt av å føre navn vidre. Sara Amalie f.eks. blir stadig brukt. Hans,Daniel osv.

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hallo Nina. Ja,jeg lurte også på om det kunne være rett.Men vi har jo sett at det ikke var uvanlig å oppgi ulike navn, og de omreisende hadde vel ikke alltid dokumentene sine i orden.Jeg har ikke funnet andre opplysninger om Daniel Alexandersen enn giftemålet og dåpen til Sara.Har du noen opplysninger om brødrene (jeg antar det) Ole og Hans Hansen som giftet seg i Sund 1774.Begge var omreisende kjeleflikkere og oppga Møchlebust som gårdsnavn.(Askvoll/Hylleset).Hvem var deres foreldre?Til Lars. Når det gjelder Helge Hans/Isachsdtr. så ble hun døpt andre søndag i advent 1780 i Sund av foreldre som tidligere nevt.De oppga Førde i Sunnfjord som føde/oppholdssted. Mvh. Rune T.

Link to post
Share on other sites
Guest Nina Berg

Det er lenge sida jeg holdt på med disse slektene. Men jeg kan ikke se at jeg har noe på de to Hansen.Navna er jo så vanlige at det er vanskelig å få sikre funn kun fra opplysninger på nettet.Jeg lurer på Lars om det var deg som skrev om slekta Reinholt? Synes og minnes at det kunne komme mer stoff om de senere?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.