Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Birger Forsmo

[#16917] Hvor kom Norges første kvinnelige lensmann fra?

Recommended Posts

Guest Birger Forsmo

Er det mulighet for å finne ut noe mer om denne Else Osmundsdatter som var gift med lensmann Tollev Hansson Bachen, f. ca 1690 og som skal ha vært Norges første kvinnelige lensmann?Iflg. min kilde: så vet ingen hvor hun kom fra, 'men det er trolig at hun kom fra Bergen. Hennes testamente tyder på det. Muntlig tradisjon i Nerbedala (Sørn Øvrebø?) sier at hun skulle gå Stavenesstranda en julenatt. Er det rett, har hun vært med en båt som har forlist ved Staveneset'.Denne Else Osmundsdatter ble fungerende lensmann da Tollef ble gammel og etter at han døde. Hun giftet seg for 2. gang, med Jens Erikson Nedrebø som. ble utnevnt til lensmann.Else må utvilsomt ha vært en dyktig kvinne siden både futen og dommer gir henne rosende ord når hun søker om å få styre lensmannsombudet etter at hennes mann - Tollef Hanssen - var død. “...og endog min egen Erfarenhed hver gang jeg har været her på Jølster, har overbevist meg om, at få Mandspersoner skall bedre kunne foreståe et Lehnsmandsembede end Ansøgerinden det nu i mange år har gjort” (Dette var skrevet i 1776).Siden hun i 1777 fikk påskjønningen (sølvstaup) fra Det Nyttige Selskap i Bergen for stor nydyrkning, og at hun tok til med å dyrke poteter forteller oss at hun også må ha vært en dyktig kvinne på flere områder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Else Omundsdatter døde barnløs, og hadde satt opp testament. I dette dokumentet dukker det opp en rekke slektninger i Bergen. Jeg har imidlertid aldri funnet hennes fødsel, eller opplysninger om faren.Else var nok en usedvanlig kvinne. Men bygdefolket hadde nok ganske mye moro da hun havnet i barselseng i 1763 (barnet døde). Ektemannen var da en mann godt over 70, og ryktet ville ha det til at han ikke hadde kunne ta æren for svangerskapet. Lensmannen var imidlertid sprek nok til å ta for seg ryktesprederne og satte de på plass i retten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Hjertelig takk, Yngve, for raskt svar!Et par spørsmål: Men da måtte hun ha vært mye yngre en mannen? Finnes disse rettsdokumentene og testamentet tilgjengelig?Denne damen har virkelig fasinert meg og jeg skulle virkelig hatt glede av å kunne finne ut noe mer om henne.Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Jeg skal ikke uttale meg om hvem som var den første kvinnelige lensmann, men Else kan ikke ha vært den første.I tingboka for Solør-Østerdalen blir det på tinget i Hof, Hedmark 18. november 1715 opplyst følgende:Anvist Aaste sl. Arne Arnebergs avståelse for lensmannsombudet ettersom hun for alderdoms svakhet ikke lenger kan forestå det - 23. febr. 1715.Hennes navn var forresten Åste Sakariasdotter, og hun må ha tatt over embetet etter mannens død i 1711.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Hei Arild. Jeg har ingen forutsetning for hverken å bekrefte eller avkrefte det som du sier, men der var vistnok en hendelse for noen år siden da en AP-statsråd sendte en gratulasjon til den første kvinnelige lensmann - jeg tror det var en dame i Trøndelag - men dette skal utfra hva jeg har latt meg fortelle ha blitt korrigert til at den første kom fra Jølster.Her er det nok andre som kan uttale seg bedre enn jeg kan.Mvh. Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

At Åste Sakariasdotter hadde lensmannsombudet fra 1711 til 1713 er udiskutabelt.Men hva det innebar er vel mere uklart. En del tjenester ble på denne tida forpaktet bort, og kvinner i disse stillingene fungerte kanskje mest som administratorer som hadde en del privilegier?At Åste kunne være lensmann i aktiv tjeneste, er vel lite trolig når en vet hun var født ca. 1640.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Ragnhild Larsdt Abelset (-1733) var lensmann i Ørsta skipreide fra 1703, eit ombod ho overtok etter ektemannen, borgaren Knud Nilssen Wig (-1703). Ragnhild var også kirkeverje. Sjå ellers stykket mitt om Ragnhild i Norsk Biografisk Leksikon.Dette er første kvinna i lensmannsombod eg har funne på Sunnmøre, men slike kvinner kan godt ha funnest andre stadar før. Eg er ellers ikkje i tvil om at Ragnhild var ein aktiv lensmann, dvs at ho styrte ombodet på eiga hand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

At Ragnhild styrte ombodet tviler jeg ikke på, men vet du med sikkerhet at det var hun personlig som var ute og foretok tvangsauksjoner, arrestasjoner og ellers møtte på tinget?Når det gjelder Åste, har jeg en mistanke om at hun hadde en såkalt lensmannsfullmektig som gjorde grovarbeidet for seg.At ei kvinne skulle utføre alle lensmannsfunksjonene virker noe merkelig når en tenker på at kvinner var umyndige på denne tida.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

En lensmann styrte nok sitt ombud ved hjelp av drenger, og en kvinne kunne nok gjøre det like lett og med samme autoritet som en mann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.