Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Osvald Rydjord

[#16924] Christiane Caspara f 27.9.1836, d 22.1.37. Aker Garnison. Hvor er hun 1865 og 75

Recommended Posts

Guest Osvald Rydjord

Har lett på kryss og tvers etter dama, døpt i Aker Garnisonsmenighet 22.1.1837. Foreldre matros Jørgen Gulbrandsen og Anne Christine Carlsdatter - som jeg bare kjenner navnet til fra dåpsinnførselen, men der står muligens noe om cop 6.1.1832? og tre bokstaver (kanskje noen kan tyde det?)i anmerkningsrubrikken. Men finner dem ikke gift i Aker Garnison på datoen.Tilbake til Christiane Jørgensen som gifter seg 1.2.1876 i Gamle Aker med John Andersen (f 1813). Begges alder den samme når sønnen Christian døpes i Gamle Aker 16.12.1877, når neste sønn Frithjof døpes i 1880 trekker de 4/5 år av på alderen.I FT 1900 finner jeg enkefru Kristiane Andersen i Telthusgaten 37 med sine to sønner Andersen og en annen sønn Johan Hansen f 1862. Hun har tydeligvis vært gift? før. Men jeg finner ikke dama verken i -65 eller -75. At det er den riktige Kristiane går fram av festeseddelen i 1923 da hun døde. Der står det Kristiane Kaspara Andersen. Håper noen med god erfaring har et godt forslag.Frithjof er min tråd, og å komme bak hans foreldre har vært vrient.Mvh Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Christiane Caspara, født 27.09.1836, døpt 22.01.1837 i Garnisonsmenigheten som det het fra 1823, ikke Aker. Det står helt riktig 6.1.1832 og kirken er Vor Frelser (VFK) (senere Oslo Domkirke). Der finner du Jørgen Gulbrandsen og Anne Kirstine Carlsdatter viet, hhv. 21 og 25 år gamle. (Oslo Domkirke Mini 19 1828-1847 3/17 p.166 no.13). Begge er døpt (født) i Slottsmenigheten som altså senere sammen med menigheten Christiania Tugthuus ble Garnisonsmenigheten. Slottsmenigheten hadde tidligere vært forent med Aker, muligens derfor sammenblandingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Når hun dør 02.03.1923 ( Register til dødsfallsprotokoll 326 I) som enke, står det i dødsfallsprotokollen:Enke Kristiane Kaspara Andersen, 80 aar gml, død paa Diakonhjemmet, bopæl Telthusgt. 7. Etterlater seg 4 myndige sønner, 3 her og 1 i Amerika. Eiet kun ubetydelig indbo til 1 litet værelse. Anmeldt ved svigerdatter fru Jenny Andersen, Holsts gt.10Alderen stemmer her dårlig med hennes fødselsår. Det eneste som stemmer er navnet med litt 'margin'. Er du sikker på at dette er samme person ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

I folketellingen 31.12.1885 i Telthusbakken 33 står oppført:Christiane Andersen, født 1836, ChristianiaAntonius Andersen, født 1875 ChristianiaChristian Andersen, født 1880, ChristianiaFrithjof Andersen, født 1877 Christiania.John Andersen står oppført i Adressebog 1885 på denne adressen, men ikke på folketellingen litt over et år senere (adresseboken er fra høsten 1884).Det dør en Jon Andersen, Telthus gd. 33 28.06.1885 (Gamle Aker Mini 6 1880-1887 8/9 f.352 no.63), begr, 04.07.1886. Han står oppført som G.M. (gift mand) Tømmermand, så oppgitt alder 13 år er feilskrevet. Fødested Aker.Utifra dette stemmer dine opplysninger helt. Er opplysningene i folketellingen 1885 pålitelige, burde familien finnes i det minste i Christiania ved folketellingen 1875 om de ikke bor på hans hjemsted (Aker) mellom Antonius fødsel og deres vielse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg liker å snakke med meg selv (eller rettere sagt, jeg skriver i den rekkefølge jeg leter):Antonius ble født 29.04.1876 (ikke 1875), foreldre tømmermann John Andersen og Christiane Caspara Jørgensen, Aasengaden 24 (Gamle Aker Mini 4 1872-1879 4/10 f.170 no.109). Han står oppført som født i (18)13 og hun i 18(36), derav 13-tallet fra alder ved død (kanskje har jeg ikke sett at presten har oppført siste del av årstall for fødsel for døde i den perioden?). Vielsen 1.2.76 står også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg skal gi meg nå, bare tilføye at i dødsfallsprotokollens sparsomme opplysninger står det Juni 29. 1885; 'Arbeider John Andersen, 72 Aar gml, død igaar paa Byens Sygehus. Bopæl: Telthusgaden'. For John Andersen og den foranstående er tilføyet: 'Begraves for Fattigvæsenets Regning'. (Oslo Skifterett dødsfallsprotokoll, eldre A 12 26.09.1882-10.07.1885 11/11 f.323 no.1427)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Geir, hva slags kilder sitter du på, jeg liker høyttenkingen din. Dette er fenomenalt! Christiane er min kones oldemor, og vi ble selv besteforeldre mens vi i går satt på Riksarkivet og lette etter veslejentas aner!Her fikk vi mange mange bekreftelser, og ikke minst mange nyheter. Antonius fant jeg i går død i 1899. Var klar over ham, men ikke hans alder og at han var hennes sønn. Koblet ikke det i går heller, men visste av festeseddelen at Christiane var gravlagt over ham i 1923.En mulig Christiane Jørgens. i 1865 finner jeg i Vestre Aker, Briskeby, men alderen er gal (24 år - skulle vært 28/29) og hun er gift med en Lars Christians. ellers finner jeg ingen som kan stemme med rimelig navnelikhet. Ved FT 1900 er hun oppført med en sønn Johan Hansen g?. f 1862. I giftet til Christiane og John i 1876 går det foresten fram at Johns far heter Anders Pedersen. Er det den samme Christiane som gifter seg i 1876 har hun i tilfelle vært gift en kanskje to ganger før?Det bringer meg inn på skiftet i 1923. Der står 4 myndige sønner. Den 5. var Antonius, død i 1899. Jeg var fra tidligere bare klar over Frithjof og Kristian som hun har med John, og Johan som trolig en Hans (eller Hansen) er far til. At hun hadde en voksen sønn til var vi ikke klar over. Heller ikke at en var i Amerika. I det hele tatt kjenner vi bare Frithjofs etterkommere, og knapt nok det, så svarene fører som vanlig til mange spørsmål.Står det noen navn i skiftet i 1923, og hvordan er det mulig å finne spor etter han som dro over dammen? Er det mulig å finne Christines eventuelle tidligere gife?Jeg vet ikke hva slags kilder du sitter på, men føler at du nærmest har Riksarkivet i stua! Du nevner også folketellingen i 1885. Er det en søkbar kilde?Mange spørsmål en morgenstund, og får jeg svar nå noe er jeg glad,Mvh Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Det stemmer nok Bente, dette er rette mann. Det var først i går jeg ble klar over hans alder. Har nok vært borte i ham, men har ment at aldersforskjellen til Christiane har vært for stor. John er jo 67 år når han får sønnen Christian. Men det betyr at også Johns første kone er på plass og en sønn av dem også. Dette er spennende - minst like spennene som å jakte adel. Men nå skal vesle nurket besøkes.Mvh Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til info :Folketellingen i Kristiania 1885 ligger såvidt jeg vet ikke på nettet noe sted, jeg føler meg nokså sikker på dette. Såvidt jeg vet er det heller ikke planer om dette, annen registrering og andre folketellinger skal være prioriterte.Om jeg var upresis, så refererte jeg til ikke til selve skiftet, skiftene er her ikke filmet, disse gir langt flere og mer presise opplysninger.Hyggelig at dette førte til både bekreftelser og spennende nyheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Den interessante personen for meg er nå Johan Hansen. En spekulasjon er at han er identisk med fosterbarnet Johan Hansen på Hvelven i Norderhov ved FT 31.12.1865, alderen er perfekt (4 år ved neste fødselsdag) og han er født i Christiania. Men - navnet er så vanlig at dette er en ren spekulasjon. Våre kirkebøker for Norderhov begynner i 1877 så jeg hadde et 50-50 håp om å finne ham konfirmert der, men dessverre forgjeves.Jeg trodde at det naturlige stedet å lete da ville være Fødselsstiftelsen, men er han døpt der, har det unngått mine øyne. (Han KAN selvfølgelig våre født i Christiania og døpt i Norderhov, vel å merke om det er ham. Faren kan godt være en sønn av den 60-årige husmannen på plassen).Jeg har kikket litt gjennom noen menigheter i hovedstaden uten hell. Så jeg tror Byarkivet er stedet hvor svaret ligger forhåpentligvis lett tilgjengelig.Har du noen ytterligere informasjon om Johan? Christiane Caspara står som 'pige' når hun gifter seg i 1876, så hun 'skal' ikke være gift før.(Aldrene ved folketellingene kan man jo aldri stole helt på)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Geir, jeg har vært off line en tid og har derfor ikke sett spørsmålet ditt. Og - jeg har nok ingen flere opplysninger å bidra med om Johan Hansen. Jeg kjenner bare til ham fra FT 1900 der han er oppført som søn (av Christiane). Han kan jo være Christianes sønn uten at hun har vært gift. Men hvor er Christiane i 1865 og -75? Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.