Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anne Lise Hovdal

[#16954] Påviselige feil i folketellinger

Recommended Posts

Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har et par grelle eksempler på feil i folketellinger, og lurer på om det er mulig å få rettet feil i slike. Det har sikkert vært feil i originalen også, men det må da være mulig å få lagt inn en liten kommentar eller rettelse til det som er på nettet iallefall.Kan jo ta noen eksempler fra mine aner: Min oldemor Laura Jensine Larsdatter bodde i 1900 i Baadhusgate 24i Trondheim, og der er det oppgitt at hun er født i Trondheim. Hun heter ellers Kristensen til etternavn her, fordi hun var gift det før 1900. Kirkeboka hvor sønnen Alfred ble konfirmert i Trondheim i 1898 viser at familien kom fra Nesna, og ved giftermålet i Nesna er det oppgitt at Laura kom fra Buksnes i Lofoten. Har også funnet henne som døpt der. Hadde jeg ikke visst fra mormor at Laura kom nordfra eller funnet eldste sønnen Alfreds konfirmasjon i 1898, så hadde jeg vel holdt på å lete etter henne i Trondheim som døpt enda. Hun har også fått feil fødselsår(1865), men ble født i 1862, men det er mindre viktig her.Så kan jeg gå videre til Laura Jensines mor Dorthea Ovida Larsdatter som i 1861 ble gift med Lars Hansen, og ved FT-1865 bor hun med ektemannen Lars Hansen, datteren Laura og en sønn fra tidligere forhold eller ekteskap. Lars døde i 1872. I 1875 ble Dorthea gift med Christen Hansen, og ved FT-1875 har hun plutselig fått dennes 4 barn fra hans første ekteskap, men kirkeboka kan fortelle at Ulrika Krantz Abrahamsdatter var disse barnas mor. Dette må jo være villedende for dem som har Ulrika Krantz Abrahamsdatter som ane gjennom disse 4 barna. Her må det da være mulig å få føyd til hvem som er deres egentlige mor, og FT-1865 viser jo at hun var mor til 2 av barna allerede da(Ulrike Krantz Abrahamsdatter).En annen av mine aner var Else Christine Christensdatter som først var gift med Peder Olsen Sanna, som døde i 1839. Hun ble i 1846 gift med Morten Olsen, men ved FT-1865 for Lurøy har hun også blitt mor til en av Mortens sønner fra første ekteskap som var født i 1838 mens Else Christine enda var gift med min ane Peder Olsen Sanna. Her viser også kirkeboka at Mortens sønn her hadde en annen mor.Noe av dette har jeg også sett på mikrofilm, men er det ikke mulig å føye til en rettelse i folketellingene på slike feil. Skal noen f.eks. lete etter min oldemor Laura Jensine som døpt, så kommer de jo til å lete i Trondheim uten å finne henne. Det finnes sikkert flere slike eksempler, som det burde være mulighet for å få rettet opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Hei, debatt om dette går på arkivforumet. Se f.eks 16321.Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Berre for å gjenta: Folketeljingane våre er og skal vera avskrifter av teljingar som vart tekne opp på i teljingsåret. Det me skal ha i våe databaser er dei opplysningane teljaren skriv ned. Skreiv han Trondheim som fødestad skal me ha Trondheim. Om det så viser seg at så ikkje var tilfelle er ikkje dette feil hos oss.Det er svært lite rimeleg at det som er påpeikt som feil, verkeleg er det, i den forstand at det e feil avskrift. Men det forhindrar ikkje at det kan vea feil i forhold til virkligheten. Men det korkje er eller kan vera vårt problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Hvordan stiller det seg med klare avskriftsfeil i digitalutgaven? Et eksempel: En R er transkribert som K i FT1801 for Botne, nr. 2267: Han het Rappe, ikke Kappe!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Olav Egner

Det poeng som J. O. søker å få fram er det overordnede prinsippet om kildetroskap. I dette tilfellet er det de originale handskrevne folketellingene som er primærkilde. Men det innebærer ikke at en kan stole ene og alene på hva en finner i en primær eller sekundær kilde (så som en avskrift). Man må som ALH sjekke mot andre kilder. Men er det ikke dette forholdet som gjør arbeidet mer spennende og utfordrende da? - - Kan hende også iblant også noe frustrerende - .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Jan Oldervoll: Jeg har aldri ment at det er feil hos dere når det er innlagt feil fra folketellinger, for dere kan jo ikke vite hva jeg og andre slektsforskere har funnet i kirkebøkene. Jeg spurte bare etter hvilke muligheter jeg har for å få de feilene jeg har funnet i FT-1875 og 1900 rettet, og jeg trodde jeg skrev klart og tydelig at dette sannsynligvis feil i originalkildene(det jeg skrem om FT-1875 var det, men det i 1900 for Trondheim har jeg ikke sett origianlkilden på). Det ser jo ikke ut som om slike ting kan rettes på, og da har jeg jo fått svar på det jeg spurte om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Dersom du på Korrekturskjemaet som kommer frem når du trykker på det blå tallet foran Laura Lenke skriver en kommentar så kan nok det bli tilgjengelig for andre (?) selv om FT 1900 ikke blir rettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Takk for den opplysnigen. Nå har jeg lagt inn rettelse der,rettet på en av døtrenes fødested og fødselsår, og på sønnen Leif Emil(min mors far) sitt fødselsår. Synd at jeg ikke får rettet det som er feil i Buksnes(1875) og i Rødøy(1865)også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Hvis utvalget som jeg har tatt fra Ft-1801, skulle representere resten av landet, når det gjelder antall feilregistreringer utført av Digitalarkivet, så skulle feilprosenten være på 3,25.Utvalget er på 1200 personer i Lilleelvdalens og nedre Folldals annexer i Tynset prestegjeld. Antall feilregistreringer, som jeg mener, er utført av Digitalarkivet fant jeg til å bli på 39. Grovheten av feil varierte fra å skrive fletføring som fledføring, til helt å utelate en person eller å skrive navn helt feil (f.eks. Hansen i stedenfor Stensen).Til sammenlikning gjorde tellerne i 1801 36 feil, som jeg fant og som jeg mener er feil.Ellers kan jeg nevne at feilproseneten skulle bli ca. 50 %, hvis vi tar med at datterendelsene er konsekvent blitt registrert, for samtlige, som 'dtr' i steden for 'dr'. Dette har i tillegg hatt den påvirkningen at Brandt har blitt Brandtr og Grøntvedt i Kvikne prestegjeld har blitt Grøntvedtr.Feilene kan beskues på excelarket på http://home.no.net/jeaas/v1801reg.xls.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Jeg har funnet en underregistrering for Trysils vedkommende i 1801-tellingen på ca. 2%, deriblant en hel matrikkelgård som mangler (Tekta). Det ville likevel ikke være riktig å legge inn de manglende navnene, jf Oldervolls innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Anne Lise (8): Du kan rette i alle (?) databasene etter samme system. Bruk valget Korrektur i den lyseblå menylinjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Ad 9: Over hele landet i FT1801 har slektsnavn som slutter på -dt ofte fått puttet på en r til slutt (Huitfeldt, Brandt, Arenfeldt, Motzfeldt, Sommerfeldt, etc. etc.). Jeg antar det er avskriverne/Digitalarkivet som har gjort denne feilen, og ikke tellerne i 1801???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Jørgensen

Har bare lyst til å gjøre oppmerksom på hva som står i overskriften på kommentarsiden: 'Berre dersom du er rimeleg sikkert på at det står noko anna i kjelda enn det du finn nedunder må du retta i ein av boksane og trykkje 'Hald fram'. Elles trykkjer du lenka Til lista'.Dette skulle vel bety at man kun skal legge inn kommentarer mhp. feil avskrift i forhold til original-kilden (altså FT i dette tilfellet), og ikke blande inn informasjon relatert til andre kilder.Er dette riktig forstått, Oldervoll?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Ad 12: I originalen står det Brandt og Grøntvedt, og ikke Brandtr og Grøntvedtr.Det virker derfor som om Digitalarkivet har kjørt et konverteringsprogram for å standardisere alle typer datterendelser til 'dtr', dessverre har ikke programmet klart å unnta slektsnavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Dette har jeg meldt ifra om fø, i forbindelse med navnet Smidt. Paroblemet er vel å rette opp dette i hele digital-basen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Tor Andersen(innlegg 11). Nå fikk jeg rettet det jeg nevnte i Rødøy i 1865, på grunnlag av det du skrev. Når jeg går inn på FT-1875 for Buksnes, så dukker det rett og slett ikke opp noe menylinje(jeg har brukt den hvor en kan søke for 1865,1875 og 1900). Takk for informasjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ja det er nok aldri vært noen 102-åring som har hatt foreldrene i live. :-) Så her håper jeg noen går inn og retter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Det er nok bare en trykkfeil, men det må da mangle noen foreldre her ?; o} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Peter Wiborg

Denne Eilert Marthin Schjelderup gifta seg med Elisa Henrikka Jakobsen 26 Apr 1870. LenkeElisa er født 18 Des 1846, og datter av Rolf Jakobsen.Jan Peter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest knut fasting

Hva med Wærness-barna ?; 0} knut f

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Myrvang

Hvorfor gjøre det å finne feil til en så stor ting? Skjønner jo at feil kan skje under avskrift/innlegging, men kildefeil skal vel iallfall ikke rettes? Det at Familysearch dras inn i denne tråden (som heter 'påviselige feil i folketellinger') kan jo være mitt bidrag til å påvise feil!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Hvor er Family Search nevnt i dette temaet? Jeg har brukt originale kirkebøker sett på mikrofilm, og på grunnlag av dette foretok jeg rettinger på folketellinger på internett i 2003. Family Search bruker jeg kun som veiledning for å se i originale kirkebøker på mikrofilm eller andre originalkilder. Etter mitt skjønn så er det slik Family Search bør brukes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Farfaren min som var døypt Gustav og som var fødd rett nok i august 1891, har fått namnet August i dei originale folketeljingslistene. Sidan han var 'Midlertidig fraværende' teljingsdagen, finn eg han att på Myklebust i Ålfoten, no med det rette døypenamnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.