Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per B. Lilje

[#17177] Mathias Pedersen, sorenskriver i Røyken, Lier og Hurum, og familie

Recommended Posts

Guest Per B. Lilje

Jeg viser til mitt tema 3921:Kjenner noen noe til familien til Mathias Pedersen, sorenskriver i Røyken, Lier og Hurum, som ble begravet 24. mars 1719, 75 år, 16 uker og 4 dager gammel, i Røyken kirke?Var Seigneur Peder Mathiassen som ble begravet i Røyken kirke 4. mai 1722, 4 måneder og 4 dager ringere enn 54 år, hans sønn? Kjenner noen mer om denne personen? Var min i 1723 og 1728 'Madamme Johanna, H. Peder Mathiæssens' sistnevntes enke? Og var disse to foreldre til den Kirsten Pedersdatter Lund som på noe merkelig vis (i hemmelighet etter at han hadde gitt ekteskapsløfte til og hatt beviselig omgang med datteren til avdøde sogneprest i Hurum, Rasmus Bache) giftet seg med løytnant August Friedrich von Rappe i august 1722 og som også i 1719 omtales som datter av Peder Mathiassen i Hyggenstrand (eller Heggenstrand).... Og er det noe slektsforhold til byfogd og byskriver på Strømsø, Anders Lund (hvis far var visetiendeskriver og skipsmåler ved Strømsø tollbod Peder Andersen Lund)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Glemte å si at det vel naturligste sted å søke om mer informasjon, skifter, ser vanskelig ut. I hvert fall er hverken sorenskriver Mathias Pedersen, Peder Mathiassen eller noen Johanna som kan passe i nettregisteret til skifteprotokollene for Lier, Røyken og Hurum som Buskerud slektshistorielag har lagt her Lenke Er ikke disse fullstendige, eller er det andre steder det er naturlig å lete etter skifter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg mener du finner den boka på Riksarkivet i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Jeg skal se etter den på lesesalen. Vet du om den kun har lister, eller har den biografiske opplysninger? Jeg er forresten overrasket over at jeg ikke finner hverken Mathias Pedersen eller Peder Mathiassen i skiftergisteret for Lier, Røyken og Hurum fogderi. Vet du om andre sannsynlige steder (spesielle skifteprotokoller for fogder/sorenskrivere etc. i likhet med geistlige og militære skifter)???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Skifter kjenner jeg ikke til, men ang. boka så mener jeg å huske at det er biografiske opplysninger i den. Den står ganske langt bort til venstre og nærme gulvet på langveggen (bakveggen i nærheten av preste/militærbøkene) om jeg ikke tar helt feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Hei,Tenkte at jeg skulle gjenopplive dette tema.Den 29 april 1696 ble det holdt skifte hos sorenskriver Mathias Pedersen i Hyggenstrand etter hans avdøde hustru Kirsten Nielsdtr. Hesselberg. Det var i utgangspunktet fire arvtagere: Mathies selv, deres felles sønn Peder Mathiessøn og Kirsten's to sønner fra et tidligere ekteskap, Niels og Poul Pedersønner. (Poul var død så det var hans barn som arvet, deres navn nevnes ikke).Sønnen Niels arvet gården Lund i Hindborg herred, Skive sogn, Jylland. Denne gården Lund kan kanskje ha noe med Kirsten Pedersdatter Lund å gjøre ??Personlig er jeg interessert i om det er en forbindelse mellom Kirsten Nielsdtr. Hesselberg og fogden Jens Olsen Hesselberg i Røyken.Mvh Roger Fossum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Mange takk for utrolig interessante opplysninger! Jeg har etter september 2003 funnet at sorenskriverens sønn flere ganger i samtidsdokumenter er omtalt som Peder Mathiessen Lund, og at han altså klart er far til min Kirsten Pedersdatter.Lund i Skive sogn på Jylland er sannsynligvis grunnen til bruk av Lund som etternavn, og den skal altså ha vært eid av Peders mor Kirsten Nielsdtr. Hesselberg. Vet du om Hesselberg var hennes slektsnavn eller hennes tidligere manns slektsnavn?At hennes fars navn var Niels gjør i hvert fall sannsynligheten for nært slektsskap med med Peder Andersen Lund, som i 1686 ble skipsmåler og tiendeskriver på Strømsø (etter tidligere å ha vært viseskipsmåler og visetiendeskriver der), mindre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Dessverre så vet jeg ikke om Hesselberg er hennes eller hennes tidligere ektemanns slektsnavn.Merkelig nok så finnes hun i Skifteprotokoll 1 for Eiker, Modum og Sigdal , som omfatter perioden 28.9.1676 - 23.3.1688. Folio 108. Se under bosted Heggum Nordre i lenken nedenfor. Selve skiftet ble som sagt holdt den 29 april 1696.LenkeForøvrig så var de andre gårdene som ble utlagt på skiftet i Lier samt gården Mellom Heggen i Røyken. Om jeg ikke husker feil så hadde hun også en bror, Jens Nielsen. skal lete frem skiftet å sjekke dette.Mvh roger Fossum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Hei igjen,Hesselberg er Kisten Nielsdatters slektsnavn. I skiftet nevnes også hennes bror, Jens Nielsen Hesselberg samt hennes søster Maren Hesselberg, begge avgått ved døden.Mvh Roger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Da er det kanskje hennes far som er nevnt i Thisted Købstads Tingbog 11. desember 1675: 'Borgmester Christian Mortensen lader tiltale Niels Hesselberg af Skive. To vidner beretter, at de 15/11 efter borgmester Christian Mortensens befaling var inde hos mester Engelberts kone næst ved Morten Andersen rådmands for at fornemme, hvem det var der larmede så stærkt om aftenen kl. 10. Da så de henved 16 eller 18 borgere, som sad derinde og drak øl, tobak og brændevin, og at der stod en ligkiste derinde, og det var dem også bevidst, at Mads Christensen Hesselberg, så fra der i huset blev begravet om andendagen, og de talte med hans broder Niels Hesselberg, som vedstod, at han gav dem øllet. Da dette strider mod forordningen om begravelse, dømmes det, at Niels Hesselberg som en ret arving skal betale inden 15 dage.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Det er meget mulig at det er hennes far. I skiftet opplyses det også at sønnen Niels Pedersen var bosatt i Kiøbstad Skifve i Judland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Det skal være, Kiøbstad Skifve i Jydland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.