Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torhild Shirley

[#17273] Hvor var Skjulze Sogn?

Recommended Posts

Guest Torhild Shirley

Jeg er på leting etter (E)Rasmus Joh(a)n Nelson/Nilsen fra Norge, født i 1851, gift i Florida, USA i 1872. I folketellingen for 1865 har jeg funnet en Rasmus Johan i Arendal. Han var født i Skjulze sogn - hvor var Skjulze sogn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

I hele 1865-tellingen finnes denne navneformen bare en gang. Det som lydmessig synes å komme nærmest er 'Skjølds', som synes å bety Skjold i Ryfylke. Rasmus Johan fra 'Skjulze' var i sitt 16. år i 1865. Kanskje er han konfirmert i Arendal i 1864 eller 1865? De aktuelle kirkebøkene er i original i Statsarkivet i Kristiansand, men med filmkopier i sirkulasjon i nettet av LDS-biblioteker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Denne Rasmus kan kanskje ha vært svensk, - eller dansk? Hans prinsipal, handelsborger Ole Samuelsen, hadde jo en annen tjenestekar som var svensk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torhild Shirley

Den Rasmus jeg leter etter heter Nelson til etternavn, og det kunne indikere at han var svensk, men i alle papirer her i USA er han oppført som norsk. Jeg tror derfor at hans opprinnelige navn var Nilsen, og at de som først tok hans opptegnelser i USA, ikke visste noen annen måte å skrive navnet på enn den svenske.Takk for tipset om Skjold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

'-son' -endinga er ikkje berre svensk. Mange norske, ikkje minst frå Vestlandet, brukte denne forma når dei kom til USA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

F.eks. var Bjørnstjerne Bjørnson norsk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Torhild! Det er vel fortsatt en mulighet for at den Rasmus Nilsen som du har funnet i FT 1865 var svensk eller dansk. Den Rasmus du er på jakt etter, kan i folketellingen godt være registert som Rasmus Nilsen og bare det. Da er detganske mange å velge mellom hvis du da ikke har gode grunner til å tro at din Rasmus kom fra Arendal.Jeg ser for øvrig som en mulighet at fødestedet 'Skjulze sogn' ikke er navnet på et kirkesogn, men at det menes sognet der Skjulze/Schultze/Schultz er sogneprest. Jeg kjenner imidlertid ikke norsk prestehistorie godt nok til å kunne si hvor det evt. måtte være.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torhild Shirley

Siden all info jeg har sier at Rasmus kom fra Norge, må jeg nesten bruke det som utgangspunkt. Synes ideen om Skjulze som navn på Sogneprest høres veldig interessant ut - tar gjerne imot mer info hvis noen kjenner til noe. I følge historien skal Rasmus ha kommet fra 'nært Oslo', men for en amerikaner kan det aller meste være nært Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Denne saka inneheld ein del interessante moment. For på den tida Rasmus J. Nilsen vart gift i Florida, var vel ikkje dét staden å emigrere til for ein nordmann, dersom han ikkje ...ja, nettopp - kom med eit handelsskip dit frå Noreg.Og kva by hadde den største handelsflåta i Noreg på den tida? Jo, Arendal. Framleis var det seglskip som dominerte - og mange av dei sigla på Karibien. Difor vil eg tru at ein ungdom som i 1865-teljinga var sjauar i Arendal, lett kunne finnast att som brudgom i t.d. Florida nokre år seinare.Når Knut seier at 'prinsipalen' hans i Arendal var Ole Samuelsen, er ikkje det rett. Han budde hjå ei enkje i same huset som Samuelsen - i Østregate (same gata eg har no har kontor) - rett opp frå den dåverande hamna (Kittilsbukt m/ Malmbrygga).Eg finn ikkje att denne Rasmus Johan i 1900-teljinga. Men det seier ikkje så mykje. Der finst ei 1875-teljing, men den er vanskeleg å finne fram i. Der er òg kyrkjebøker o.a., m.a. i kopi på Aust-Agder Arkivet her i byen - og som film på biblioteket. Byr det seg eit høve, skal eg sjå etter denne karen. Men eg kan ikkje love noko raskt.Når det gjeld fødestaden hans, er eg samd med YN at det kan vere Skjold i Ryfylke. Og derifrå var det godt samband til Arendal på mange vis. Og her i byen var det framleis arbeid å få kring 1865 - likeeins høve til utferd på skip. Vel 20 år seinare vart det verre, men det er ei anna sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest torhild shirley

I følge ryktene skal Rasmus ha kommet over fra Norge på en fiskebåt, og han finnes ikke registrert i immigrasjonsinfo, så kommentaren om handelsskip er høyst interessant. Takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg vil gjerne være litt kreativ i dag også. Med et kritisk blikk fra Bjørn på mine bidrag, så går vel det bra? Dagens spørsmål er om vi kan stole på at det faktisk står 'Skjultze sogn' i originalen? Det kan vel her som så mange andre steder være snakk om lesefeil. Kan det være 'Holtz sogn' det står. En gotisk 'H' kan være ganske kunstferdig skrevet og vil muligens kunne tolkes som 'Skj'. Denne Rasmus var bare 16 år gammel og Holt er vel ikke så langt fra Arendal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torhild Shirley

Det er alltid en god ide å gå direkte til kilden, så en titt i 1865-tellingen er nok ikke så dumt. I 1880 tellingen i Florida, står Rasmus, som tydeligvis brukte John som 'hovednavn' her, oppført som Kohn Nelson of Normy. En titt på originalen ga meg en relativt tydelig J og ikke K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg er sikker på at Rasmus Johan Nielsen i 1865-teljinga, er norsk. Elles ville det nok stått noko anna. Det er heller ingen ting i vegen for at han kunne vere frå Holt(s) sogn; det er jo rett bortmed Tvedestrand. Og der var faktisk ein vaksen sjauar frå Holt i Arendal 1865.Like fullt er dette berre noko å arbeide ut frå. Og det arbeidet må gjerast i andre kjelder enn dei vi har på nettet. Eg kom meg diverre ikkje på arkivet i dag og rekk det neppe føre helga. Men i neste veke ...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Eide

'Skjold sokn teorien' :Jeg har sett igjennom døpte i Skjold sokn, Skjold prestegjeld, Rogaland. Der er det ingen Rasmus Johan døpt 1849-52.Men, i nabosoknet Sveen (Sveio) sokn, Finnås prestegjeld er det en Rasmus Johan Nielssen født. 25.9.1850. døpt 29.9.1850 utenfor ekteskap. (Kirkebok for Finnås prestegjeld - presteboken.)Foreldre: Anna Maria Corneliusdatter Nordre- Våge og Niels Stenersen Sjaaheim fra Goel prestegjeld i Hallingdal.Denne Rasmus Johan Nielsen har forfatteren av Sveio b.2 Gards og Ættesoge, Simon Steinsbø, ikke noen videre opplysninger om etter at han var født. Jeg har sett igjennom kirkebøkene gravlagde i Sveio sokn; konfirmerte 1863-65 og vaksinerte 1850-57 og utflyttede 1861-65. Jeg har ikke funnet han noen av disse stedene. Han er heller ikke konfirmert i Skjold sokn.I utvandringslistene fra Bergen eller Stavanger finner jeg han heller ikke..Ft. 1865 gir ingen som passer. Det hendte at folk fra de sørligste gardene i Sveio sokn døpte barna i Skjold. Men her er han jo tydelig døpt i Sveio.Da moren var ugift (frem til 1862) er det ikke umulig han kan ha vært fosterbarn/pleiebarn i Skjold. Siden denne Rasmus Johan Nielssen er nevnt 16 år ved ft 1865 ( = f. 1850) kan det jo være han er konfirmert i Arendal. Der bør jo også faren`s navn være å finne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torhild Shirley

Tusen takk, Geir, for hjelpen. Jeg er fremdeles litt usikker på om dette er rett (E)Rasmus Joh(a)n. Den fødselsdatoen jeg har fått oppgitt tidligere er 25.9.1851 - han skulle dermed bare være 15 ved folketellingen i 1865, men jeg har tidligere erfart at de ikke alltid har rett alder, og dette følte jeg var nært nok. Jeg skal bestille filmene for både folketellingen og dåpen i Sveio slik at jeg kan se nærmere på det, men jeg har stort håp om at dette kan være den rette - et år til eller fra når resten av datoen stemmer er ikke uvanlig.Tusen takk igjen, jeg setter veldig stor pris på det du har gjort. og til alle dere andre som har kommet med flere bidrag som har gjort saken mer og mer interessant og løselig....Så til Bjørn Davidsen - du nevnte dette med handlesskip fra Arendal til USA. Siden jeg ikke finner Rasmus i noen immigrasjonsopptegnelser her, anser jeg det som veldig sansynlig at han kom med et handelsskip (den gamle teorien er fiskebåt....). Vet du om det finnes noe opptegnelser over hvem som seilte med de forskjellige handelsskipene over Atlanteren?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

No er saka om Rasmus Johan Nielsen i Arendal løyst:Eg har vore og sett på kyrkjebokfilmen. YN hadde rett, guten vart konfirmert i Arendal 23.4. 1865, 14 1/2 år gamal, med fødestad Haugesund og foreldre: Matros Niels Stenersen Sjaaheim og pige Anne Marie Corneliusdtr. Nordre Vaage!Det var altså han. At han ein stad seier Haugesund, ein annan stad Skjold - medan han er fødd i Sveio, er for inkje å rekne.No står det att å finne om han er innført i sjømannsrullar - og evt. om han er meld ikkje heimkomen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torhild Shirley

Jeg er så utrolig takknemlig for all den hjelpen jeg får. Jeg snakket med barnebarnet til Rasmus tidligere i dag. Hun har lett etter sin bestefar siden 1980 ! og kan nesten ikke tro at vi endelig har funnet ham.Tusen takk alle sammen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roald Sjursen

HalloDet er en Anna M Korneliusd., 38 år, som er gift på garden Vaage Nordre, Sveen prestegjeld, i 1865 tellingen. Mannen er 76 år og heiter Tollak Erikson. De har en sønn på et år(Tollak Tollaksen), så hvis det er rette Anna M, så har Rasmus halvsøsken igjen i Norge.I 1900 tellingen så er Tollaks kone og barn bosatt på gården, men han selv oppholder seg midlertidig i USA.Mvh Roald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Du får no helle litt kaldt vatn i tøtta, for vi har jo ikkje endeleg dokumentasjon på at det er han. Men alt peiker jo i den retning...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Anne Marie Korneliusdatter, født 1827, døde på Nedre Vaagen i Sveio 31. oktober 1902. Dessverre var hun fattiglem, og hadde 'Intet efterladt', slik at det ikke er gitt opplysninger om hennes to sønner. I 1900 var sønnen Tollak Tollaksen, halvbroren til Rasmus Johan, også i USA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torhild Shirley

Bjørn, du har helt rett, det endelige beviset har vi ikke, så jeg fortalte 'barnebarnet' at jeg var 97% sikker på at det er ham, men at det gjenstår litt for å bli helt sikker. Forhåpentligvis vil vi finne ham på en båt som fører ham til USA, og jeg skal også ta en titt i kirkebøkene over ekteskap for å se hva jeg finner der. Men jeg kommer til å bli veldig overrasket og innmari skuffet dersom dette skulle vise seg å ikke være rett person.......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg meiner å hugse at eg har sett i nokre sjømannsrullar frå Aust-Agder. Men dei ligg på arkivet i Kristiansand, sju mil unna der eg bur. Eg har tenkt meg bort dit nokre dagar i haust, men det blir ikkje i dei næraste vekene. Så langt ser det ut til at vi har tak i rette karen, men sikker kan vi ikkje vere før vi har ei kjelde eller to til på plass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Selv om man skulle finne Rasmus Johan i annotasjonsrullene, vil man der bare få vite at han er reist til utlandet, eventuelt hvor han hadde 'rømt'. Det er ikke noe skifte etter moren, og ikke opplysninger om sønnens oppholdssted i dødsmeldingen.Den (eneste) kilden som kan gi sikker identifikasjon er vielsen i USA i 1872. Der vil det normalt være oppgitt både navn på foreldre, og fødested (men kanskje bare som Norge).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torhild Shirley

Vel, vielsen ga meg ikke mye. Rasmus var oppført som John Nelson, med navn på bruden og datoen da de giftet seg, og det var det hele. Florida var en relativt ny stat på denne tiden, og det var ingen offentlige krav om å føre fortegnelse over fødsel, ekteskap og død - det kom først over 20 år senere. Så det finnes heller ikke noen fortegnelse over hans død i 1894 som kunne gi oss hans fulle navn.Selv om jeg er rimelig sikker på at dette er rett person, hadde det vært godt å ha det endelige beviset. Hvis noen har flere forslag til kilder, tas alt imot med takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Er det den originale vielsesattesten du har sett på? Hvis ikke, kan det jo væer originalen inneholder flere opplysninger enn det du har fått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.