Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per B. Lilje

[#17281] Major August Schrumpf (1835-1912)

Recommended Posts

Guest Per B. Lilje

Denne personen skal ha vært født i Norge, men var i lengre tid offiser i den preussiske hær, ridder av jernkorset etc. Gift med britisk borger Emily Franzisca Ane, f. 1853 i Baroda, India. August og Emily Schrumpf kjøpte i 1895 øya Nordre Årø utenfor Nøtterøy der de bodde. Jeg er ikke i slekt, men min kones besteforeldre kjøpte en del eiendeler i auksjon etter Emily Schrumpf i 1920, som nå eies av oss og andre slektninger. Skulle derfor gjerne visst mer om disse personene som kan høres temmelig spesielle ut!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

En Oscar Schrumpf giftet seg 28/3 1832 i Christiania Domkrk. med Lene Marie Ring. De fikk Ole Georg Oscar dpt.7/3 1834 DK, August Oscar dpt. 19/12 1835 DK og Lene Marie Oscar dpt. 2/4 1838 DK i Christiania. Ved dåpen til August het faren Schrumpff. Alt funnet på FS.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Kanskje du finner noe via denne LenkeHeidi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv S. Hansen

Dette under fra Jørgen Gløersen, Dødsfall i Norge:SCHRUMPF, LENE MARIE F.RING død i Kr.ania 19.12-37 - 24 år. Em. Oscar S. 3 små barn.(I 301, M 363)(En musikkhandler Oscar S. fikk 6.7.-38 ' Attest om Anmeldelse til at drive groshandel i Christiania uden Borgerskab som Grosserer'. (M 189/38)SCHRUMPF, OSCAR, musikklærer, død før 22.2.-1842, skifte Kr.a. - I 46 pk., 132 pk., M 139 tillegg, auksjon ( over hans 'musikalske Samling',- trykt katalog).SCHRUMPF, GEORG, død før 22.5.-1841 (som barn, sted mgl.).- M 142 ( Minnedikt av Johan Buch).I= Christiana Intelligentssedler M= MorgenbladetHilsen Liv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Altså er det sannsynlig at de som heter Schrumpf i Norge i dag (13 i telefonkatalogen) alle er etterkommere etter August og Emily Schrumpfs ene sønn, Karl Oscar Ferdinand Schrumpf (f. 1873 i Ulm, i 1900 annenstyrmann, midlertidig bosted London). Den overlege August Schrumpf som blant annet var en sentral person i motstandsbevegelsen i Porsgrunn under krigen kan vel ha vært en sønn av denne.Jeg regner med at August Schrumpfs far, musikkhandler Oscar Schrumpf, må ha innvandret til Norge i tiden før han giftet seg i 1832, da det ikke er noen i FT1801 som heter Schrumpf? Hvorfra kom han?Jeg er interessert i å vite mer om August Schrumpfs tid i den preussiske hær! I begge de to store krigene Preussen førte i den tiden Schrumpf sikkert var preussisk offiser, mot Danmark i 1864 og mot Frankrike i 1870/71, var jo sympatien i Norge meget sterkt MOT Preussen! En norsk offiser i den preussiske hær i disse to krigene må jo ha vært en anomali!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Schrumpf står ikke i Ovenstad eller Hirschs biografier. Eneste i Hirsch var en Schrum i Danmark rundt 1818.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Som det fremgår over, var major August Schrumpfs far musikkhandler og musikklærer i Christiania, og altså tydeligvis ikke militær; men han eller andre ved navnet Schrumpf bodde tydeligvis ikke i Norge i 1801. August Schrumpf selv ble altså født i Christiania i 1835 (Ovenstad og Hirsch & Hirsch går frem til 1814), gikk på Krigsskolen i Christiania og var tydeligvis en kort til offiser i den norske hær før han ble offiser i den preussiske hær.Og han bosatte seg igjen i Norge senest i 1895 da han slo seg ned på Nordre Årøy ved Nøtterøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Tanken var om faren til Oscar kunne vært en militær.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til første spørsmål under (5):Karl Axel August Schrumpf, født i Bærum 27.12.1902 og sønn av Carl Ferdinand Schrumpf og Frida Holland ble gift i 1940 og fikk (minst) 5 barn, disse navngis ikke her.Til siste del av spørsmålet under (5) :Vielsen i Vor Frelser, Christiania 28.03.1832 (Oslo Domkirke Mini 13 1828-1847 4/17 f.175 no.24) viser at Oscar Schrumpf var født i Oldersloe, Holsteen (som vel ligger midt i mellom Hamburg og Lybeck)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Du kan prøve å skrive til statsarkivet i Hamburg. De har 2 stykker. 1 før 1865 og 1 etter, om jeg ikke tar helt feil. Jeg vet ikke om det koster noe.Statsarchiev Hamburg, Kattunbleiche 19, D-22041 Hamburg, Tyskland.Jeg var der en tur i sommer, Hamburg og Lübeck, og det var helt fantastisk enkelt å finne slekt.De har håndskrevne 'registere' hvor slektsnavn står i alfabetisk rekkefølge. Der står det også flere slektsledd. Om du så vil se kirkebøkene kommer de med kartotekkort-bokser. Når du finner personen der står det hvilken kirke, side nr. og nr. på dåp/ekteskap eller hva det er. Så det hele tar utrolig kort tid. Jeg måtte betale en lesesalavgift på ca. 25-30 kronerArchiv der Hansestadt Lübeck, Mühlendamm 1-3, D-23552, Tyskland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Mange takk for innspill! Det kommer kanskje frem litt dårlig av mitt innlegg nr. 1, men jeg er egentlig mer interessert i biografiske opplysninger om August Schrumpf og hans kone Emily, enn i hele slektshistorien. Det som har kommet frem her gir i hvert fall litt 'kjøtt på beina' til det som må ha vært en 'nordmann på tvers'.Født i 1835 i Christiania med en Holstein-født musikklærer og musikkhandler som far, (muligens) norsk mor. Moren dør når han er to år gammel, faren når han er seks år. Fra han var 13 til han var 15 var krigen mellom Danmark og Holstein 1848-1850 (støttet av Preussen og Østerrike), i Holstein sett på som en frigjøringskrig som Holstein dessverre tapte, i Danmark som en krig for demokratiet som Danmark heldigvis vant. I Norge var folkestemningen meget sterkt for Danmark, mange norske sloss som frivillige i den danske hær. August Schrumpf blir kadett ved krigsskolen i Christiania og utdannes som norsk offiser, men blir så offiser i den preussiske hær (tiden var vel forbi da kun preussiske adelsmenn kunne bli offiserer i den preussiske hær). Under krigen mellom Preussen/Holstein/Østerrike og Danmark i 1864 der Danmark mister hele Holstein og Sønderjylland er igjen stemningen i Norge meget sterkt for Danmark, den anti-tyske stemingen i Norge forsterkes under tysk-franske krig 1870/71 (se bl. a. 'stammefeiden' da Bjørnson i en meget omstridt tale sa at vi igjen måtte finne sammen med tyskerne da den nordiske stamme og den tyske stamme kulturelt og følelsesmessig hadde mye mer felles enn den nordiske og den franske stamme hadde, på tross av hva Tyskland hadde gjort i de siste krigene mot Danmark og mot Frankrike). Sannsynligvis deltok Schrumpf på tysk side i begge disse krigene, og ble dekorert som ridder av Jernkorset. I 1895 eller før vendte August Schrumpf og hans britiske kone tilbake til Norge og slo seg ned som bonde på en øy i ytre Oslofjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Om du ønsker navn og fødselsår på nevnte barn til Karl Axel August Schrumpf (som trolig kan bidra med de opplysninger du primært er interessert i), kan du kontakte meg pr. mail (den skulle du ha fra før).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

I Årbok for Nøtterøy hitorielag er det i siste utgave litt om August og Emily Schrumpfs liv på Nordre Årøy. Men det virket som det som sto der var vel så mye myter som virkelighet, bl.a. tatt fra Eie Andersens bøker om Øyfolket. Er det noen som har kommentarer til dette? Bl.a. at Emiliy var 'innfødt' inder (med det enorme skillet mellom 'hvite' briter og indere i India under kolonitiden på 1800-tallet virker dette lite sannsynlig) og at hun hadde tamme slanger...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Det står litt om August Schrumpf i Bærumsboken. En av hans sønner, Karl Oscar, giftet seg med min svigerfar's tante, Frida Holland. Det er forfedre til Schrumpf-familien i Porsgrunn.Majoren var visst litt av et vesen på Øvre Stabæk også kalt Ringstabæk eller Slottet. Han hadde bl.a. saluttkanoner 'Svingbassene' som han vissnok brukte både i tide og utide. En bretning fra Babara Ring står i boken.August ble uteksaminert fra Krigsskolen i Christiania 31.12.1855. Han ble naturalisert Preusser i 1857 samtidig som han gikk inn i Hanoverisches Husaren-Regiment. Han deltok i Preusserkrigene mot Danmark i 1864, Østerrike i 1866 og Frankrike 1870-71. I 1870 bel han utnevnt til Rittmester og sjef for 1. eskadron i det Hannoverske Husarregiment nr.15. Han fikk Jernkorset i 1871 og ble da også ridder av den Würtembergske Kroneordenen.Han er omtalt i Geschichte des Hanoverischen Husaren-Regiments nr.15 og i C.J. Anker's Nordmænd i udenlandske krige efter 1814. Hans kone Emilie var datter til en ansatt i East India Company. Det står litt om henne i Barbara Ring's bok 'Den gang jeg var Pige.' August er begravet på Vår Frelsers Gravlund. Graven var der så sent som i 2003.Dette er i hovedsak hentet fra min svigerfar's antegnelser over familien Holland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Skulle være interessant å se hva Barbara Ring skrev. Jeg lurer på om det som sto Nøtterøy historielags årbok var ren fantasi, eller om det var noe substans i det. Eie Andersens bøker var fortellinger om livet i Nøtterøy/Tjøme-skjærgården omkring 1900, men er diktning delvis basert på sanne historier. Det kunne se ut som om det var kilden for artikkelen! I følge den var altså Emilie helt eller i hvert fall halvt av indisk familie, og levde meget eksentrisk, tilba slanger som hun holdt etc.Vårt kjøkkenbord som vi bruker hver dag er forresten kjøpt av min kones besteforeldre på auksjon etter Emiliy Schrumpf i 1920, hun og mannen brukte det på Nordre Årøy. Vi har også et par malerier etter dem, muligens tyske, også kjøpt på auksjonen i 1920.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Har send deg en personlig melding.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.