Jump to content
Arkivverket

[#17310] Presten i Stokke Kristoffer Hansen Stockmann f. ca 1573


Guest Jørn Olsen

Recommended Posts

Guest Jørn Olsen

Er det noen som hvet noe om anene til presten Kristoffer Hansen Stockmann som var sogneprest i Stokke fra 1609 til han døde i Stokke i 1642. Han var før det privatprest på Fritzøe. Muligens dansk? mvh Jørn

Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Olsen

Jeg er også ute etter mer om hans kone Margrethe Arnesdatter. Hun er etter det jeg vet prestedatter fra Hobøl, og datter av Hr Arne som var sogneprest i Hobøl og hans kone Marithe.Kristoffer og Margrethe skulle ha fått 10 barn. Jeg har bare navna på 6 stykker: Hans som ble prest i Stokke og gift med Appolone Hansdatter(jeg har bare navnet på hans sønn Hans Adam), Ellen som gifte seg med Oluf Iversen Holch og siden Gjert Meidel, Jacob som ble sogneprest i Modum (han mangler jeg kone og barn på), Iver som ble lensmann i Arendal (han har jeg ikke konens navn på bare en datter Elisabeth), Maren som gifte seg med tre forskjelige prester i Lårdal, Fredrik Blom,Ole Jørgen Messel og Iver Jensen Thisted (mangler deres barn), og Anne som giftet seg med Jørgen Ibsen, rådmann i Tønsberg(mangler også deres barn). mvh Jørn

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Det finnes endel informasjon i Norsk Slektshistorisk Forening Bind XI -S. H. Finne-Grønn, Stockman, Holch, Meidel side 262. Jeg har ikke kopi her, men har den som referanse på endel informasjon. 1 Christopher Hansen f. omk 1573 d. 21 aug 1642 Stokke Prestegård, Stokke g. Margrete Arnesdatter f. omk 1580 Hobøl, Østfold? d. 1653 Gjennestad, Skjee, Stokke 2 Hans Christophersen Stockman f. omk 1609 Stokke Prestegård, Stokke d. 17 mar 1675 Haugan, Stokke g. Apollone Hansdatter f. omk 1605 d. 23 aug 1668 Stokke Prestegård, Stokke 2 Jakob Christophersen Stockman f. ca 1611 Gjennestad, Skjee, Stokke d. Gjennestad, Skjee, Stokke 2 Iver Christophersen Stockman 2 Peder Christophersen Stockman d. 1676 Tønsberg, Vestfold 2 Jens Christophersen Stockman d. ett 1653 2 Margrethe Christophersdatter Stockman g. Jens Lauritzen Due g. 1644 Tønsberg, Vestfold d. 0 jan 1656 Borre, Vestfold 2 Alhed Christophersdatter Stockman d. 1670 Hopestad, Gjerpen, Telemark g. NN g. 1644 g. Povel Druchen g. 1653 d. 1688 Arendal, Austagder 2 Anne Christophersdatter Stockman g. Jørgen Ibsen g. 1646 Stokke, Vestfold d. 1667 Tønsberg, Vestfold 2 Maren Christophersdatter Stockman d. 1674 Lårdal, Telemark g. Fredrik Jansen Blom g. ca 1648 Stokke, Vestfold f. ca 1612 Skien, Telemark d. 3 mar 1657 Lårdal, Telemark g. Erik Jørgensen Mæsel g. 1659 d. 1670 Lårdal, Telemark g. Iver Jensen Thiested 2 Ellen Christophersdatter Stockman d. 1663 Langesund, Telemark g. Oluf Iversen Holch d. 1651 Tønsberg, Vestfold g. Gjert Meidel g. ett 1653 Hilsen Jan

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Ikke mye...., det måtte være om Margrethes far, sogneprest i Hobøl i 1562, Arne Gundersen, kanskje kunne være sønn av Hr. Gunder som var sogneprest i Eidsberg i 1544 ?Christopher Hanssøn Stockmann skal ha tatt navn etter herredet kan virket i (1609-1642) (Stokke). Han kjøpte Gaasøen av Claus Brockenhuus' enke i 1631.

Link to post
Share on other sites
Guest Torkil Lier

Hei, som etterkommer etter Iver Christophersen Stockmanns datter Elisabeth(gift med Jens Christensen Qvist)syslet jeg for mange år siden med Hr.Christopher Hansens mulige aner. Ettersom det er sannsynlig at han selv var prestesønn satte jeg opp flg: 1.Hr.Christopher Hansen(Stockmann),sogneprest til Stokke 1609-1642. f.omkr.1573, -død 21.aug.1842 i Stokke. Gift med Margrethe Arnesdatter, f.omkr.1585,- død 1653 på enkesetet Gjennestad i Skee. (Lite sannsynlig datter av Hr.Arne Gundersen, som vel må være i eldste laget som hennes far, men mulig søster av Susanne Arnesdatter,Hr. Hans Amundsen Morlands hustru.)2.?Hr.Hans Jacobsen, sogneprest i Fyresdal fra omkr.1558, i Kvitseid fra 1564-1592. f.omkr.1535, -død omkr.1592.3.Hr.Jacob Andersen, sogneprest i Fyresdal. f.omkr.1500, -død omkr.1558. Visstnok den første lutherske prest i kallet,og hadde i 1557 vært adskillige år i embetet.Dette er hva jeg har notert,og det hypotetiske anegrunlaget kommer av geografisk vurdering samt navneoppkalling. Ser man på Hr.Hans Amundsen Morland(o.1580-1643)i Fyresdal og hustru Susanne Arnesdatter(f.o.1590-95)med flg.barn:Jacob,Christen,Amund,Werner,Ingeborg og Sara(mulig ogso Gjørel og Aleth)har heller ikke dette ektepar noen kjent sønn Arne,som det vel ville vært naturlig å oppkalle om Susanne Arnesdatter var prestedatter. Hilsen Torkil.

Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Olsen

Hei Torkil. Takk for et innteresant innlegg. Jeg stammer også fra Elsabeth Stockmann og Jens Christensen Qvist. Jeg er etterkommer etter deres sønn Iver Jensen Grava Qvist født 1696. Det kunne være spennende og høre hva du har for tanker om Jens Christensen Qvist sine aner. Du kan jo sende en privat mail til meg på joe-ol@online.no mvh Jørn

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Presteslekter er alltid ganske utfordrende å arbeide med. Vanskelighetsgraden er ofte høyere, enn ved å holde på med den jevne odelsbondeslekt, da i samme periode som her foreligger, dvs 1500- og 1600-tallet. Men på den annen side finnes det jo en del kilder som kan gi nye spor, også når det gjelder prester.Når det gjelder Stockman, så er allerede referansen til NST-artikkelen fra 1948 gitt, nemllig: S[tian] H[erlufsen] Finne-Grønn, 'Stockman, Holch, Meidel', Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XI, s, 259-263.Torbjørn Steen-Karlsen var også såvidt innom denne slekten, da han til Gjallarhorn nr. 16 hadde artikkelen 'Hans Henriksen Spar/Sparre: Apotker på Bragernes og Strømsø - og hans slekt i Buskerud, Vestfold og Østfold' (s. 173-190). En av apotekerens søstre ble nemlig gift Stobbæus, og hadde igjen datteren Elisabeth som en gang mellom 1710 og 1720 ble gift med Hans Adam Stockman. På side 184 gjengir Steen-Karlsen mye av hva som har kommet fram i denne diskusjonen (her med referanse til Finne-Grønn). Steen-Karlsen har som referanse for sine opplysninger: Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, 1 rekke, bind 3, s. 211. Dette må vel være tidsskriftet som E. A. Thomle og S. H. Finne-Grønn ga ut i tre bind (1910, 1920 og 1926) før de bidro sterkt til å starte Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Er det noen som kan bekrefte dette? At Stockman er omtalt i bind tre av dette tidsskriftet?Tilbake til dette med kilder. Finne-Grønn ga i 1918 ut 'Geistlig Edsprotokol for Oslo og Hamar stifter 1601-1730', som er til stor støtte for å finne når de enkelte prester kom til et sogn som kapellan og når de eventuelt overtok kallet.I forkant av dette kan vi støtte oss til studentmatrikler. For Kjøbenhavn er disse trykt fra og med år 1611. Det kan også lønne seg å undersøke studentmatrikkelen for Rostock. Her har Chr. Lange allerede publisert en oversikt over norske studerende 1419-1690. Denne er trykt i Norske Samlinger, første bind, 1852, s. 72-94. I tillegg kan det lønne seg å undersøke følgende danske bok: Vello Helk, Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660 Med matrikel over studerende i udlandet, Odense 1987.Når det gjelder jordegods hos prestene, så kan dette finnes i enkelte skattelister. For Tønsberg len som jeg kjenner best er prestene oppført med eget jordegods fra 1633. Er dette undersøkt mht Stockman?Hva med segl? Finnes det noen dokumenter i prestearkivet eller andre steder hvor den eldste Stockman har satt sitt segl?Tilbake til litteraturen: Finne-Grønn hadde i sin artikkel i 1948 en løs referanse til 'Bangs 'Geistligheden i Reformationsaarhundret''. For å finne dette verket trengs en mer nøyaktig referanse: A. Chr. Bang, 'Den norske kirkes geistlighed i reformations-aarhundredet (1536-1600) : biografiske, kulturhistoriske og kirkehistoriske oplysninger', Kristiania, Alb. Cammermeyers forlag, 1897. Boken som er på hele 350 sider er det eneste oversiktsverk som er utgitt om prester på 1500-tallet. Det hefter selvfølgelig mangler og feil ved dette verk som alle slik tidlige oversiktsverk, men det gir i hvert fall det det var ment å gi, nemlig oversikt.Til sist vil jeg minne om NSFs Prestebiografier som er å finne på http//:www.genealogi.no Disse er nok prematurt lagt ut, da materialet på linje med Bangs verk også inneholder mange feil og ikke på noen måte kan sies å være uttømmende. Biografiene bygger da også til dels på Bangs verk mht 1500-tallet.Vel, Ad Fontes?mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Olsen

Hei Are. Takk skal du ha for nyttig informasjon og litt skolering i leting i presteslekter. Jeg skal prøve og nøste litt i dette. Elles må jeg rette opp noe av starten av dette innlegget. Kristoffer Hansen var ikke selv privatprest på Fritzøe, men det var mulig han hadde en far som het Hans Kristoffersen som var privatprest på Fritzøe og det var mulig det var han som kunne komme fra Danmark. mvh Jørn

Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Lindzén

I also have Jens Kristian Quist in my ancestry. I have no information on him except that he is the father of Maren Margrethe Jensen Quist who married Hans Nilssøn Vogn på Fossnes in 1729. Can anyone tell me if this is the same Jens Kristian (Christiansen) Quist and if so, I would be happy to have more information.(English or Norwegian is ok)mvh Jorunn

Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Lindzén

Tusen takk Jørn. Har noen mere informasjon om Jens Christensen Qvist. Jeg er interesert i hvem foreldrener hans hvar. Også alle barn han hadde.mvh Jorunn

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Jeg har også slektsforbindelser til Qvist, nemlig Maren Qvist (1774-1812) g.m. Christian Arveschoug Jynge (1761-1823). Var hun en av etterkommerne etter Jens, mon tro?

Link to post
Share on other sites
Guest Torkil Lier

Ja, Maren Qvist var datter av skipper og borger til Skien Simon(Hansen Qvist)1731-1807 og hustru Elen Severine Ferman 1734-1799. Simon Qvist var sønn av lensmann i Eidanger Hans Jensen Qvist på Tveten 1704-1763 og hustru Karen Simonsdatter Herøen 1688-1758, enke etter Hans Tollefsen Tveten. Lensmann Qvist var f.1704 på Sundbye i Skjee, sønn av Jens Christensen Qvist og hustru Elisabeth Iversdatter Stockmann. Mvh.Torkil.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Takk for nyttig svar, Torkil!Og til deg, Jorunn: Jeg har Hans Nielssøn Vogn f. ca. 1669, begr. 25. nov. 1733 i Stokke gift med Margrethe Sophie von Buchwald, begr. 12. juni 1727 s.st. som overtok og drev Fossnes i Stokke sammen med sin hustru. Dette må vel være samme mann som ble g.m. Maren Margrethe Jensdatter Qvist i 1729.Men hvem var foreldrene til hans første hustru Margrethe Sophie von Buchwald? Dette er det fler enn meg som lurer på!

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Foreldrene til Margrethe Sophie von Buchwald er omtalt i Stokke bygdebok av Lorens Berg: LenkeFor dem som er interessert, har jeg utredet Hans Nilsens (Vogn) morsslekt i tidsskriftet Gjallarhorn (nr. 30) i en artikkel kalt 'Slektsforhold på Nedre Løke i Skjee'.

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Jeg var ovenfor inn på edsavleggelser. Jeg kan ikke finne noen edsavleggelse for Kristoffer Hansson i den av Finne-Grønn i 1918 utgitte protokoll.Derimot er sønnen 'Johannes Christophori Stochmand, m.m.' nevnt under 'ministri, hvor han avla ed 30. september 1642. (Finn-Grønn, Geistlig Edsprotokol for Oslo og Hamar Stifter 1601-1730, 1918, s. 32).Hvor er belegget for at Kristoffer Hansson skal ha kalt seg Stockman?mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Jorunn Lindzén

Kristian, Jeg er veldig interesert i denne artikel om Hans Nielsen Vogn's mormors slekt men det ser ut som det er noe feil med 'hyperlink' på Gjallarhorn. Can you tell me another way to access the article.mvh Jorunn

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jorunn; ideelt sett skal du vel bestille den aktuelle utgaven av Gjallarhorn gjennom Vestfold Slektshistorielag, men siden du bor 'et stykke unna' kan vi gjøre det enklere. Send meg privat e-post til khuns@online.no, så løser vi saken.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.