Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jørn Olsen

[#17310] Presten i Stokke Kristoffer Hansen Stockmann f. ca 1573

Recommended Posts

Guest Jørn Olsen

Hei Are. Jeg har notert 10 barn på Kristoffer Hansen Stocmann, men ingen Johannes. I forhold til det Jan Sigbjørn viste til i Norsk Slektshistorisk Forening Bind XI -S. H. Finne-Grønn, Stockman, Holch, Meidel side 262, hvem er Johannes? mvh Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Johannes = HansHans er vel en germansk (?) form av det bibelske Johannes. Når Hans kalles Johannes, skyldes det en tendens til å latinisere navn, jfr. Erasmus Montanus. Skal man lete i immatrikuleringsprotokollene til universitetene etc. er man fortapt om man henger seg opp i 'vår' stavemåte av navn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Olsen

Hei Kristian Takk for et avklarende svar. Det er alltid noe nytt å lære. mvh Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Olsen

Hei igjen. Tokild sier: 'det er lite sannsynlig at Margrethe Arnesdatter er datter av Hr.Arne Gundersen, som vel må være i eldste laget som hennes far, men mulig søster av Susanne Arnesdatter,Hr. Hans Amundsen Morlands hustru.' Når var Hr. Arne Gundersen født og når døde han? mvh Jørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Arne Gundersen var s.pr. i Hobøl i 1562, og kan vel da være f. en gang mellom 1500 og 1535. Kan han være sønn av den Gunder som var sogneprest i Eidsberg i 1544 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Olsen

Hei igjen. I forhold til Ares spørsmål lenger oppe angående en refferanse, fikk jeg følgende svar fra Norsk Slektshistorisk forening:Hans Adam Stockmann er ikke omtalt i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bind 3, men i Personalhistorisk Tidsskrift, 1. rekke, 3. bind, utgitt av Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie (Kjøbenhavn 1882), s. 211, i en artikkel av H.J. Huitfeldt kalt 'Efterretninger om Familien v. Zernichow (Czernichow) i Norge'. Vedr. HAS's slekt henviser Huitfeldt til en 'vedføiet Stamtavle' i samme bind.mvh Jørn Olsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Kilde: Bastian Svendsen efterretninger om geistligheten.Skal visstnok innholde en del feil.Christopher Hansen sogneprest 1609-1642 i Stokke. Død 21/8 1642-69 år. Hustru Margrete Arnesdt.Barn: 1)Hans, som antok navnet Stokman og ble farens.. Sogneprest 1642-75, død 1/73 1675, 66 år. Gift med Appelona Hansdt død 23/8 1668. ---2)Jacob, sogneprest Modum 1633- (det ser ut som om det er noe uklarhet ang.det årstallet) , men måtte resignere for sin skrøpelighets skyld.---3)Iver, der påtok seg å sørge for den ....nevnte Broder.---4)Peder---5)Jens---6)Margareth---7)Alhed---8)Anne---9)Maren---10)Elen. Døtrene var ikke gifte(sier ikke når det var), men da moren døde var 2 av dem enker, nemlig Alhed og Elen.En av døtrene var gift med Hans Lauritzen på Borre, den andre med Frederik Jansen i Telemark og den tredje med Jørgen Ibsen.Hobøl: Arne Gundersen sogneprest 1543-1567.Det sto ikke noe om hvem som var fedrene til Christopher og Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvis Hr. Arne (Gundersen) til Hobøl var s.pr. der 1543-67 må han vel være f. 1515 el. tidligere og kan dermed knapt være far til Margrethe Arnesdatter som fikk sine barn med Hr. Christopher (Hanssøn 'Stockman') til Stokke i perioden ca.1609 - ca.1625 og dermed vel må være f. rundt 1585. Så om det stemmer at hun var 'prestedatter fra Hobøl' må vel den Hr. Arne være en annen enn A. Gundersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Otto Ludvig Stochman tok borgerskap i Bergen 27/10 1772 som murmester. Han bodde i Bergen fra senest 1765 til sin død 1773. I kirkebøkene - som far og som fadder - står yrket hans oppgitt som brannassistent. Da han tok borgerskap oppgis Bragernes som fødested.Vet noen om hans foreldre ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Hei. Jeg har registrert en Otto Ludvig Stochman født 1704 i min base. Han er sønn av Hans Adam Stockman 1647-1725 og Anne Elizabeth Skacktavl 1673-1706. Jeg har William Schafer på no.slektforskning.etterlysning som kilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Hei. I Distreff finner jeg nok en Otto Ludvig Stockman f.1735 Drammen, Buskerud -d.1773 Bergen, Hordaland. Her står det at han er sønn av 'min' Otto Ludvig Stockman f.1704 Stange, Hedmark ; Jeg ser i kirkeboka for Domkirken, Ministerialbok nr. A 7 (1725-1826), Ekteviede 1767-1768, side 84-85. Lenke at han gifter den 28 oktober 1767 med Ingeborg Marie Lorentz.Dessverre har jeg ikke funnet i kirkebøker noen bekreftelse på at OLS født 1735 er sønn av OLS født 1704 i Stange. Ei heller har jeg primærdokumentasjon på at OLS født 1704 er sønn av Hans Adam Stockman i innlegg 34.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Hei(36): I Bragernes kirkebok døpes en Otto Ludvig 13.11.1735: LenkeHan oppgis å være uekte sønn av Anne Catrine Jonsdatter og løytnant Otto Ludvig Scachtavel ved kaptein Heltis compagnie. Moren holdt til hos sin mor Lisbet, Jon Olsens på Engen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Takk til begge to. Det ser interessant ut. Men hvorfor fikk Otto Ludvig da etternavnet Stockman hvis han var en uekte Skaktavl ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Eller var det kanskje slik at Otto Ludvig Stockman, f 1704, er identisk med løytnant Otto Ludvig Skaktavl ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ja, etter Ovenstads offisersbiografier het han Otto Ludvig Stockmann Skacktavl. Fenrik 1730, (sekond)løytnant 1633, død 1736.Da er brannassistenten Otto Ludvig Stockman i Bergen (d. 1773) en sønnesønn av Hans Adam Stockman (-1725).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

Otto Ludvig Scachtavel begraves i Bragernes 22.8.1736 her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvordan vet man at Hans Adam Stockman var sønn av Hans (Johannes) Christophersen Stockman (1609-1675) ?Ovenstad har en kort offisersbiografi over en Otto Stockmann, som ellers kunne være Hans Adams far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Jeg har forholdt meg til Gjallarhorn nr 16 fra 1996 side 184. 'Hans Henriksen Spar/Sparre' av Torbjørn Steen-Karlsen hvor det henvises til Norsk Personalhistorisk Tidskrift, 1.rekke, bind 3 stamtavle side 211. Jeg har ikke hatt tilgang til NPT og verifisert innholdet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Se kommentaren i innlegg fra Jørn Olsen, Langangen, (31)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har denne utgaven av NPT og kan sende den til interesserte eller publisere den

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

I følge en slektstavle publisert i NPT 1882 etter Hr. Christopher Hansen 1573-1642, så er foreldre til Hans Adam:Hans Christophersen Stockman ca 1609-17/3-1675, sogneprest i Stokke i 34 år. Gift med Apolone Hansdatter ?-23/8-1668. Begge begravet i Stokke kirke.De hadde i hvert fall to barn:Otto og Hans Adam. Legger ved et utsnitt av slektstavlen (foto), men jeg har fått skannet hele tavlen som var større enn A3 som interesserte kan få.

bilete7518.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Hei Lars Ove. Takk for de kopiene jeg har fått av deg. Da er det bare å håpe at det som er skrevet i stamtavla er korrekt selv om det ikke er primærdokumentasjon. Uansett så er stamtavla meget fyldig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Det er også mange primærkilder som er benyttet her

bilete7520. hist.tidsskr..jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Bildet kom ikke med men jeg kan ramse opp kildene:J Mullers beskrivelse over Jarlsberg prosti, s 48-52, Norske samlinger 1 og 2, PHT 1 og 2, Hedmarkens og Follos skifteprotokoller, Stange,-Sandsvær,-Hole og Ringerikes ministerialbøker og samlingen 'personalia'.Dette er listet opp i høyre hjørne på slektstavlen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jørn Olsen

Det var jeg som i sin tid startet denne diskusjonen.Har ikke noe å tilføye angående dette med Hans Adam Stockman, men jeg kunne tenke meg slektstavlen?Satt akkurat med en anetavle til Henrik Ibsen og ser at han stammer fra Christopher Hansen Stockmann gjennom hans datter Maren. Dermed er Herik og jeg i slekt, da jeg stammer fra Christopher Stockmann sin sønn Iver. Noe nær familietilknyttning til Henrik Ibsen kan jeg vel ikke skryte på meg ut fra dette.Her er min Eidangerside, og der finner du min mailadresse: http://home.online.no/~el-helg/Jørn Olsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.