Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest John Morten Malerbakken

[#17311] Fra Ulvolden i Sel, til Senja

Recommended Posts

Guest John Morten Malerbakken

Nedenfor finnes et utdrag av innholdet i databasen min. Er det noen som har kjennskap til Senja og som muligens kan hjelpe meg å finne etterkommere etter disse menneskene. Jeg har en del om forfedrene deres i Gudbrandsdalen, men Senja er ukjent territorium for meg. Fordi jeg bor i Sverige har jeg ikke særlig tilgang til bøker. (De få bøkene som kan lånes inn på fjernlån fra Norge koster meg mellom 200 og 300 per bok per gang)John Morten ---------------------------------------------Fredrik Olsen Ulvolden, født 1776, Ulvolden søndre, Sel, døpt: 20.10.1776, Sel, gift med Anne Olsdatter, født Vågå.Kjøpte gården av broren Lars, men solgte den videre i 1801 til Jon Hansen Bergseng for 199 riksdaler. Allikevel står Fredrik som eier av denne gårdparten i 1801, noe som må skyldes at salget ikke ble tinglyst samme år. Det ser ut til at Fredrik må ha beholdt den nørdre gårdparten da han solgte den søndre, for i 1820 står han som selger av dennen gårdparten. Familien flyttet da til en plass Stampestuen like ved gården som han enten kjøpte eller holdt tilbake ved salget. Han var selveier på Stampestuen.Anne: Kausjonister ved vielsen var Jacob Sandbu og Christen Moen. Etter navnene å dømme må Anne ha vært fra Vågå hovedsogn. Anne og døtrene Marit, Kari og Anne finnes utflyttet den 01.05.1834. Datteren Ingeborg var reist 10 dager tidligere, 20.04.1834. Alle skulle til Senja. Fredrik og sønnene Ole d.e og Ole d.y. finnes ikke i utflyttingslistene, men hadde høyst sannsynlig reist i forveien for å finne et nytt sted hvor familien kunne slå seg ned. Anne er innført med navnet Stampestuen i utflyttingslista.Barn: i Ingeborg Fredriksdatter Ulvolden også kjent som Ingeborg Stampestuen født 1805, Ulvolden, Sel, døpt: 25.12.1805, Sel.ii Marit Fredriksdatter Ulvolden også kjent som Marit Stampestuen født 1810, Ulvolden, Sel. Konfirmert 24.07.1825 i Sel. Finnes ikke i dåpslista, og i konfirmasjonslista er hun ikke oppført med dåps- eller fødeslsdato. Presten må rett og slett ha glemt å føre inn dåpen hennes! Flytter til Senja.iii Ole Fredriksen Ulvolden født 20.05.1812, Ulvolden, Sel, døpt: 31.05.1812, Sel. Dro antagelig nordover sammen med faren og broren før mora og døtrene kom etter. Ble muligens uteksaminert ved seminaret (lærerskolen) i Trømsø i 1839(?) og ble 1845 ansattt som klokker, kirkesanger og fastskolelærer på Sund i Hemnes. Finnes der i 1875 med egen familie (Hvis det er den samme personen).iv Ole Fredriksen Ulvolden født 23.12.1815, Ulvolden, Sel, døpt: 26.12.1815, Sel, gift(?) Johanna Elisabeth Gudbrandsdatter, født 1805, Tranøy sogn. Muligens denne Ole som finnes Kanstadfjordbotten i Løding i 1875. Han drev jordbruk, men det går ikke å se av folketelingen om han er husmann eller selveier. På besøk var også en 'Hans Olai Olsen', f. 1846 i Kvæfjord. I tellingen er han oppført som tilreisende. Ordet 'søn' er først skrevet inn og så overstrøket, men kanskje var han sønn allikevel?v Kari Fredriksdatter Ulvolden også kjent som Kari Stampestuen født 24.06.1819, Ulvolden, Sel, døpt: 01.08.1819, Sel. Flytter til Senja.vi Anne Fredriksdatter Ulvolden også kjent som Anne Stampestuen født 09.07.1823, Stampestuen, Sel, døpt: 23.07.1823, Sel. Flytter til Senja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Hei. Du har kanskje allerede gjort det, men jeg anbefaler en etterlysning på troms-slekt.com.Forøvrig tror jeg at du muligens skal kikke videre enn øya Senja. prostiet omfattet mer enn selve øyriket, og det er kanskje det som er ment i kirkebokens utflytterlister.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Hei til dere begge to.Jo, jeg kan forsøke med tromsslekt også jeg.Per-Helge, merknadene mine om manglende oppføringer i utflyttingslistene dreier seg om Sel i Vågå i Gudbrandsdalen der familien startet fra. Som sagt har jeg bare vage indikasjoner på to av barna, men jeg har ikke noe som bekrefter at det er dem.Ragnhild: Jeg gikk inn på de sidene, og finner ikke noe som stemmer med de personene som jeg snakker om her. Forsøkte med Fredriksen, Ulvolden og Stampestuen uten hell.Takk for tipsene begge to, men jeg står fremdeles like fast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidun Andreassen

Hei John Morten! Jeg har prøvd å ringe deg,men kommer ikke fram. Du fortalte meg omslekten fra Vågå - Sel i Gudbrandsdalen som du lovet meg. Jeg har ikke hørt noe mere fra deg. Etter det du sa skal vi være i slekt langt ute. Håper å høre fra deg igjen. Hilsen Reidun.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Hvilke kilder har du for at de dro til Senja? Sier kilden spesifikt 'Senja'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Hei Per-Helge,De opplysningene jeg hadde lagt inn i den første etterlysningen er hentet fra kirkeboka i Vågå. Som du ser finnes det ikke angitt at noen av de mannlige familiemedlemmene reiser noe sted, men for damene er det skrevet inn Senja ja.John Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Morten Malerbakken

Til dem som måtte ha hatt interesse av denne tråden:Jeg sitter nå med en rapport på rundt 20 sider med etterkommere etter denne Gudbrandsdølen. Det viser seg at han hadde med seg en kar som var tremenning med barna også som også ble gift i nord. Mye av denne slekta ser ut til å havne i Kvæfjord med omegn. Hemnes i Nordland, Trondenes, Lødingen, Skånland, Evenes, Mo i Rana, Tromsø, Vågan i Lofoten, Kvæfjordog Alta er nevnt her, så det går jo an å spørre for dem som tror de har koblinger til denne slekta.Per-Helge: Jeg finner ikke en brukbar mailadresse til deg. Kan du sende meg et signal?John Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest per helge seglsten

Går du inn på www.troms-slekt.com, og klikker på 'researchers' kommer mailadressen min fram nesten øverst på lista som dukker opp.Per Helge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.