Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arne Olav Egner

[#17318] Høye dødstall i Ullensaker 1741-42

Recommended Posts

Guest Arne Olav Egner

I boken Historisk Demografi, forf. Ståle Dyrvik finner en på side 47 en grafisk presentasjon som viser 293 dødsfall i 1741 - 42 mot normalt ca 110. For årene 1773 og 1785 var også dødsratene unormalt høye. Vet noen hva som ligger bak disse hendingene - som kanskje ikke var enestående for Ullensaker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Desse åra opplevde så og sei heile landet svært høge dødstal; samla sett dei verste sidan me kan måla mortaliteten frå midten av 1600-talet. Ein opplevde uåra i desse åra; men årsaka til den høge dødligheten finn ein først og fremst i epidemiane som herja; barnekoppar, dysenteri og flekktyfus som dei viktige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Det var nok høy dødlighet i store deler av landet i årene først på 1740-tallet. Det var ekstremt kalde somre, misvekst og dårlig mattilgang, etterfulgt av sykdom og demografiske kriseår.Tilsvarende situasjon var det tidlig på 1770-tallet, misvekst og sykdom.For den som vi lese om epidemiene kan vi anbefale S. W. Brochmanns oversikt: http://home.online.no/~fndbred/sykd.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild Kompelien

Dødstallene for Hof i Solør 1771-t. m.75: 89 - 96 - 523 - 151 - 73.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein N. Wisted

Dødstall for Sokndal, Rogaland1758 - 1761 : 36 - 87 - 138 - 381770 - 1774 : 20 - 51 - 104 - 72 - 57

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Olav Egner

Takk for svar på et tema som kanskje ligger litt utenfor alfarvei. En liten kuriositet er observert i før nevnte diagram. I 1747? opptrer en (litt mindre) dødsfalltopp ca 165 døde, (mot et middeltall på ca 90). Samtidig eller med ett års etterslep stiger antall giftemål fra en normal på ca 25 opp mot rundt 40. Jeg er så fri at jeg tolker dette som 'ekstra' giftemål der 15? enkemenn/enker mer enn normalen blir gift på ny. I samband med de 3 store epidemiene kan jeg vanskelig spore samme tendens. Et langt skudd er da at det ved de store dødstall så var så mange rammet at gjengifte statistikkmessig druknet. Kan hende har Bjørg Halvorsen og Kari Indseth som har stått for innsamling og publisering av datamassen. Hovedoppgave 1975. 'Æres de som æres bør'. (Befolkningsutviklingen i Ullensaker 1733 - 1845, en demografisk undersøkelse.) Kan hende sitter noen med fasit? I alle fall er registrering av de enkelte giftemål i sentrum av de ting digitalarkivet dekker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

I Stod i Nord-Trøndelag har presten ført inn dødsårsaken på de aller fleste dødsfall i 1742. Det var småkopper som var hovedårsaken. De aller fleste som døde var barn under 10 år. Mot slutten av året døde en rekke eldre mennesker. Deretter er det høyt antall dødsfall i 1763, og et langt mindre, men allikevel temmelig høyt antall dødsfall i 1779. Dødsårsaken er ikke beskrevet i disse årene, men også her er det i hovedsak små barn og eldre mennesker som forårsaker de høye tallene.I 1719 var det også svært høye dødstall i Stod - høyere enn i 1742, men disse var forårsaket av krigen og rammet først og fremst unge menn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.