Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Mathisen

[#17321] Peder Bredal Jonsen reiste til Lofoten

Recommended Posts

Guest Tor Mathisen

Hei. Søker etter en familie som reiste til Lofoten i 1760 årene.Peder Bredal Jonsen var født i Sandvika i Brønnøy i 1716. I 1750 ble han gift for andre gang med enka Doret Jørgensdtr. f. 1723.Barn : 1751 Jon, 1753 Juul, 1754 Else, 1758 Sesille og 1761 Anders.Er det noen som har kjennskap til denne familiens skjebne oppe i Lofoten.Mvh Tor Mathisen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide B

Hei. Har du flere opplysninger? Hvem var foreldrene til denne Peder og hvem var han gift med første gang? Jeg har sett fort gjennom denne lenken: http://www.nose.dk/Norge/bredal.html men fant ikke noe i farten. Kan du se nøye gjennom selv? Bredal Jonsen - kan det være moren som har Bredal-navnet siden det står først?Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei.På leting etter egne aner finner jeg denne Bredal, se lenke Lenke Som du ser er ikke barna ført opp. Hvem var de? Er dette noe som passer for ditt søk? Thomasine Christine Bredal født i Brønnøy? i 1706 gift med Lyder Montagne Fasting i 1725. Hennes far er Peder Eriksen Bredal gift med Adelucia Montagne Fasting. Du har jo Peder som navn så det er nærliggende å tro at det er en sammenheng. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Hei Inger. Takk for svar. Jeg er på reise nå og skal sjekke mer i neste uke når jeg er tilbake.Mvh Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Jeg arbeider med Tor Mathisen:Foreldre til Peder Bredal Jonsen: Han ble f. 1716 sonn av Jon Jonsen og Maren Tomasdtr. Juul Sandvika Bronnoy. Peder g. I 1740 enke Else Henriksdtr.Takk !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei. Men hvor kommer Bredal-navnet fra? Kan det være at denne mannen har fått et etternavn slik det var vanlig i Nord-Norge i alle fall senere? Synes det er for tidlig for denne tradisjonen. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Peder Bredal Johnsen hadde søsknene Maren, Thomas, Jonas og Tord/Torle(i)v. Han er antakelig oppkalt etter nevnte Thomasine's far, sogneprest i Brønnøy, Peder Eriksen Bredal (1651-1714), som var g. 3 ganger og hadde to svigerfedre som het Thomas. Sognepresten var død 2 år før Peder ble født. Kirkeboka for Brønnøy vil sikkert vise om noen fra prestefamilien var fadder i 1716. PBJ's mor Maren Thomasd. Juul var selv 'av storfolk', i det minste av offiser-standen, og hennes mor igjen, Dorothea Cathe, var søster av prestefruen Else på Vega, g.m. Eric Nielsen Schytte. Det var ikke uvanlig å gi barn mellomnavn etter dignitærer i lokalmiljøet, det ga både anerkjennelse og kanskje fordeler ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Hei igjen,Fadderne 1716 for Peder Bredal Jonsen = Peder Angel, Nils Nilsen Tofte, Christen Skild, Abel Angel, Dorthe KathMen hvor reiste familien til etter 1761? Peders kone Dorthe Jorgensdtr. var 'gift og i Lofoten i 1771.'Takk fra Margaret

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Til (3) ser at enka til Peder Bredal omtales i noen skjøter fra Stavanger:17.4.1751 (K2-3, side 34) skjøte fra apoteker Hans Jensen Gay til Johan Gottfried Eriksen doktor medicine og statsfysikus i Bergen på hus og grunn med de dermed følgende apotekermateriale og instrumenter samt ildhus med hagegrunn beliggende mellom Hans Hoffs hus i nord og Sybilla enke etter Knut Lind i sør. Doktor Eriksen pantsatte tilkjøpt hus, grunn og apotek med videre til madam Adelercia Bredals for 600 riksdaler 17.4.1751.24.12.1753 (K2-3, side 61) skjøte fra Anna Kristina Hiermann enke etter visitør Vatne til borger Ole Gundersen Tøtland på bruket og bygninger som finnes på de to holmene Hviddingsøy, og som tilhørte Stavanger by. Byfogd Ringholms festebrev på de to grunnene av samme dato. Obligasjon fra Ole Tøtland til P Valentinsen for 95 riksdaler med pant i bygningene på nevnte holmer med bruks og rydningsrett, datert 8.1.1754. Samtidig ble en obligasjon fra Henrik Morten Angel til madam Bredal på 200 riksdaler av 16.7.1738 annullert.18.3.1755 (K2-3, side 60) skjøte fra madam Adeleecia Montagne enke etter magister Peder Bredal til justisråd og viseborgermester og rådmann i København Gabriel Hillemann på hus og grunn på gaten til Holmen mellom Alexander Brises tidligere hus og Ragnhild Schiøres hus og grunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.