Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#17357] Nils Olaus Young og Charlotte Elisabeth Graah

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Nils Olaus Young bodde ved folketellingen for 1865 sammen med sin familien i Storgata 3 i Kristiania. Etter alderen som ble oppgitt bved folketellingen var han født ca. 1815.Hvem var hans foreldre?Hans kone, født i Danmark ca. 1812, er jeg også interessert i å vite mer om. Var hun i slekt med de andre med navnet Graah i Kristiania på 1800-tallet? (David og Knud.)Jeg klarer ikke for mitt bare liv å finne andre opplysninger om Nila Olaus og Charlotte Elisabeth på FamilySearch enn datoen for giftemålet. Jeg finner f.eks. ikke når datteren Johanne ble født.Henvender meg likevel med en viss optimisme til den store skare av kompetente kolleger der ute i eteren....MvhTorgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Beklager trykkfeilene.TK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Søk på FS på kun etternavnet Young og Norge. Da får du tilbake til 1700/1800. Young/Yonge/Ynge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det virker jo som om han er i slekt med kjøpmann, grosserer og politiker Jørgen Young (f. i Vinger 1784) som bodde i Storgata 1, og som Youngsgate og Youngstorvet er oppkalt etter. Jeg har bl a påtruffet et James Young jr. som borger i Fredrikshald fra 1789/90, født i Göteborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg kan i det minste hjelpe deg med Johanne. Hun er født 28.08.1843 i Aker, døpt 11.10.1843, konfirmert i Vor Frelser 02.10.1859 og senere gift i Vor Frelser 17.07.1867 med cand.jur. Friderik Wilhelm Schiøtt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Da jeg selv har 'Graae' aner i Danmark så jeg litt på det, og fannt flg.PÅ familysearch som du selv har: CHARLOTTE ELISABETH GRAAH Marriages: Spouse: NIELS OLAUS YOUNG Family Marriage: 16 SEP 1839 Domkirken, Oslo, Akershus, Norway(Du kan jo sjekke i kirkeboka, hvem der var forlovere her. Fadderne ved barnas dåb, vil jo også kunne fortelle en del) Mon så ikke det er Charlotte her i FT:1834 DDA Samtlige personer i husstanden Aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Aalborg, , , 235, FT-1834 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jacob Hendrik Lundt, 31, Gift, , Boghandler, Caroline Maria Graah, 20, Gift, , Hans kone, Charlote Elisabeth Graah, 22, Ugift, , Hans svigerinde, Marinus Marcuvitz Schultz, 16, Ugift, , Handelslærling, Bolette Sophie Hiorth, 23, Ugift, , Tjenestepige,Foreldrene: PÅ www.vigerust.net: Innvandrere i Christiania by 1815-1848, Akershus amt: Caroline Marie Graah, 11.11 1814, 1.2 1815 Wisbye, s.pr. Knud Graah og hustru Johanne Gynther 1Gift kjøbm. Jacob Henrik Lundt i Aalborg + 2Gift 3.4 1845 Xa med sekondltn Christian Wilhelm Bergh 9.9, 15.5 1815 Hobøl, overtollbetj. Mathias B. og hustru Antonette Schnitler.H. Schønberg Andersens samling III:1, Danmark, nr. 45.FT:1801 DDA Samtlige personer i husstanden Thisted, Hassing, Visby, Visby, , , 2, FT-1801 Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Knud Graah, 31, Gift, husbonde, sognepræst til Visby og Heltborg menigheder, Johanne Gynther, 21, Gift, hans kone, , Eleonore Graah, 1, Ugift, deres datter, , Jens Christian Chrestensen, 38, Ugift, tjenestefolk, avlskarl, Ingeborg Eskelsdatter, 39, Ugift, tjenestefolk, , Dorthe Kirstine Chrestensdatter, 14, Ugift, tjenestefolk, ,Her finder du noen dataer om Sognepræst i Slots Bjergby 1818 Knud Graah i en avskrift av Wibergs 'almindelig præstehistorie'LenkeUt fra de opplysninger er vel både David og Knud Graah ant. brødre til Charlotte Graah. (Knud Graah anla Graah's spinneri på Sagene i X 1846,nå Mølla, han må det vel kunne finnes en del om, det samme må det være om David Forretningsmann og Legatstifter), kanskje Byarkivet Oslo. Du kan søke med deres navne på Google og du får en del hit.Mvh Bente Aaris

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De opplysningene som Bente fant frem på www.vigerust.net under Innvandrerarkivet, viser av Caroline M Graah ble født 11.11 1814 og må ha immigrert til Norge fra Ålborg senest 1845. Ellers så finnes det på 1700-tallet en slekt Graae i Christiania, innvandret fra Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk for innspillene.Niels Olaus Young og Knud Graah var svogere, og nordmannen hjalp dansken med å finansiere spinneriet. Knud, David og Charlotte Elisabeth var m.a.o. søsken. Caroline Marie Graah var muligens deres søster?På en dansk side fant jeg den danske presten Knud (s.a. David Graah og Inger Stausgaard)Graah (11.8.1770-1.4.1827 og hans hustru Johanne Gynther. Her er jo navnelikheten med de 'norske' Graah'ene så stor at det må dreie seg om mer enn en tilfeldighet. Eller?På en svensk hjemmeside fant jeg dessuten at den danske familien Graah/Graa er av urgammel dansk adel (!)Men hvem var industriinvestoren Niels Young sønn av? Det kan jo synes som om likhetene med Jørgen Young er for stor til at det kan dreie seg om en tilfeldighet. Eller?Som dere ser er det rom for flere innspill. På forhånd takk.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Den Niels Olaus Young som vies i Vor Frelser 16.09.1839 var sønn av Kjøbmand Jørgen Young. (Oslo Domkirke Mini 19 1828-1847 9/17 p.518,519 no.83). Han er døpt NIELS OLAFSEN i Vor Frelser 13.06.1816 (født 06.05.1816), sønn av kjøpmann Jørgen Young og hustru Johanne Torgersen i Fjerdingen. (Oslo Domkirke Mini 6 1807-1817 6/11 p.439)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Det kan da vel ikke være tvil om at Caroline Graah, må være en søster til Charlotte, i og med Charlotte er oppført som svigerinne til hendes 1.mann Jacob Henrik Lundt i FT:1834. Charlotte døper og sin datter Johanne oppkallt etter sin mormor.Mvh Bente Aaris

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til innlegg nr. 9: Dermed må vi vel kunne fastslå at Niels Young var sønn av den Jørgen Young som var Kristianias rikeste mann i tillegg til å være stortingsmann og mye annet.Men det er fortsatt noe som skurrer: I 1811 kjøpte ovenevnte Jørgen Young Søndre Østensjø gård. Dette føler jeg stemmer litt dårlig med at han og kona Johanne Torgersen ved Niels' dåp var bosatt i Fjerdingen, et strøk i Kristiania jeg forbinder med fattighus og denslags.Er denne tvilen ubegrunnet, eller hva?Som tidligere nevnt, bl.a. THV (4) ble ovennevnte Jørgen Young født i Vinger i 1784. Jeg kan ikke se noe i nærheten av det navnet ved FT for 1801. Det nærmeste jeg kommer, er husmannssønnen Jørgen Nilsen på Hersetter under Tollerud. Men kan dette være samme mannen som ti år seinere kjøpte opp garder i Aker?Uansett: Hvor kommer Young-navnet fra?Til innlegg nr. 10: Da er vi enige om at David, Knud, Charlotte Elisabeth og Caroline Maria var søsken. Deres far, sogneprest Knud Graah, var på sin side sønn av Mægler David Graah og hustru Inger Stausgaard.Men selv om vi nå er midt på 1700-tallet, er det ikke lett å få øye på noen dansk 'uradel.' Den skal forresten fram til 1530 ha holdt til på Söllestedt på Lolland. De skal ha forlatt Lolland i.f.m. 'Grevefeiden.' Slekten skal visstnok ha tilnavnet Graah-Hagelbäck. Har avleggere i Sverige som kom via Norge og etterkommere av de fire Graah-søsknene.De siste opplysningene har jeg fra en svensk internettside. Og jeg utgir dem derfor ikke for annet enn hva det er, nemlig n'tehånds opplysninger.Men er det noen klokker som ringer der ute? Jeg tar også imot alarmklokker.Igjen takk for bidragene så langt...Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har riktignok ikke sett noen slektsbok eller artikkel over slekten, men antar at Young var engelsk eller skotsk. Det var forøvrig mange fattighus i Christiania på begynnelsen av 1800-tallet - i hver bydel - og en bosetting i Fjerdingen er selvsagt fullt mulig for denne familien.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Det er utroligt, det er ikke den ting den mannen ikke har vært innvolvert i, og det er nok ikke så underligt at Nils ble f. på Fjerdingen, da hadde Jørgen Young nemli overtatt Ølbryggeri etter Thrane:[url="http://www.birkelunden.no/historie/steder/schousbr.html>LenkeI 1813 var han løjtenant og fikk en sønn døpt i Aker Garnisonskirken:LenkeDet står ingen Graah oppført her heller:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Beklager det var nok en som ble oppkalt etter Jørgen Young i 1813. Jørgen Young Neddegodell begravet samme år:; 1813; ; m; 117.; 10.12.; ; ; Jørgen; Young Neddegodell; ; ; 1/6; ;Mvh Bente Aaris

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Her er vielsen Jørgen Olsen Young og Johanne Torgersen i Domkirken: IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 Norway Search Results | Download | Pedigree JOHANNE TORGERSEN Female Family Marriages: Spouse: JORGEN OLSEN YOUNG Family Marriage: 27 OCT 1802 Domkirken, Oslo, Akershus, Norway Messages: Extracted marriage record for locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the marriage date. Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: M424653 1787 - 1806 0125764 Film NONE Sheet: Så du skal nok lete etter Jørgen Olsen 'den yngre', men det kan jo være forloverne kan fortelle noe.Mvh Bente Aaris

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Her har du så Johanne Torgersen i 1801:LenkeMon ikke Jørgen Olsen Young's giftermål medførte litt rigdomme?Mvh Bente Aaris

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til (15);Jørgen Olsen Young (kjøpmann) og Johanne Torgersen (jomfru) ble nok viet 'i huset' med kongelig bevilling av Wulfsberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Er da dette slik å forstå at kjøpmann Jørgen Olsen Young (g.m. Johanne Torgersen)ikke er identisk med grosseren Jørgen Young? Sistnevnte skal være født i 1784, og ville ha vært ca. 18 år da han (eller navnebroren) ble gift med Johanne Torgersen.Eller forklarer det hvorfor de måtte ha kongelig bevilling?Og Bente, hvem mener du med 'den andre Jørgen?'Iflg. Ft for 1801 bodde Johanne og hennes familien på 'Waterland og Saugbanken,' noe som jo stemmer godt overens med at hun og Jørgen ved Niels' dåp oppgis å bo i Fjerdingen.Ullevål gård ble i 1833 solgt av staten til grosserer Jørgen Young som i 1836 ga den ene halvparten (Store Ullevål) til Nils Olafsen Young. Den andre halvparten overtok Jørgen B(ernhard) Young.Dét i det minste tyder jo på visse bånd mellom grosseren og 'vår' Nils.Håper dere kan bære over med en smule forvirring fra min side. Men det hadde jo vært artig å kunne knekke denne nøtta, ikke sant?Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ronny Rismyhr Haugen

Hans Marius Trøseid har skrevet en artikkel om Jørgen Young i Årbok for Glåmdalen 1974, s. 90-96 ('Eit og anna om Jørgen Young').Trøseid skriver bl.a.: 'Jørgen Young vart fødd i Vinger i april 1781. Foreldra var Elisabet Kirstine Poulsen frå Skansgarden og Ole Jong. Morfaren Jørgen Poulsen var kjøpmann i Christiania og bonde på Skansgarden. Han var av den kjende Kongshaugætta. (Om han kan ein lesa meir i Eyvind Lillevold: Vinger bygdebok I, s. 119-126). Ole Jong (slik vart namnet hans oftast skrivi) var bordskrivar hos Bernt Anker. Han var fødd ikring 1756, men vi veit ikkje kvar han kom frå. Det har vori to teoriar om dette. Etter den eine skulle han vera frå garden Jong i Bærum, etter den andre skulle han vera fødd i Sverige, like ved riksgrensa mot Vinger. [...]'Ifølge Trøseid døde mora til Jørgen i 1785, faren i 1788 og alle søskena som små.Ved folketellinga 1801 var Jørgen her: LenkeSe også slektsoversikt i Vinger bygdebok I s. 128-129.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Om det er rette person, så står det ved dåpen; Apr: 17, Ole Jong, og Elisabet Christines Barn Jørgen. F: Madamme Hÿggen, Jomfrue Hÿggen, Bastian Skansgaarden, S Laen og Niels Berg (Vinger Mini 5 1772-1813 1/8).Ved begravelsen 24.12.1788 står faren skrevet Ole Young.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg fant forøvrig Jørgen Young i Folketellingen 30.04.1815. (Filmen er generelt langtfra god). Jørgen Young står oppført med alder 35, Johanne Young født Torgerson (36), sønnen Jørgen Bernhard (9) og døtrene Magdalena Elisabeth (11) og Maren Dorthea (3).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Aaris

Jeg mente ikke noen andre med 'den yngre', annet enn man kanskje skulle lete etter et annet navn enn Young, og det har du nå fått svar på var Jong, og din nøtt kan man vel si er knekt.Her er vielsen til David Graah:INGER STAUSGAARD Female Family Marriages: Spouse: DAVID GRAAE Family Marriage: 19 MAY 1763 Vor Frue, Aalborg, Aalborg, Denmark Messages: Form submitted by a member of the LDS Church. The form lists the submitter's name and address and may include source information. The address may be outdated. Details vary. To find the form, you must know the batch and sheet number. Source Information: Batch Number: 8506051 Sheet: 19 Source Call No.: 1395963 Type: FilmKnud Davidsen dåp: KNUD DAVIDSEN Male Event(s): Birth: Christening: 21 AUG 1770 Vor Frue, Aalborg, Aalborg, Denmark Parents: Father: DAVID GRAAE Family Mother: INGER STAUSGAARD Messages: Form submitted by a member of the LDS Church. The form lists the submitter's name and address and may include source information. The address may be outdated. Details vary. To find the form, you must know the batch and sheet number. Source Information: Batch Number: 8506051 Sheet: 11 Source Call No.: 1395963 Type: Film Vielsen Knud Graah:IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 Denmark Search Results | Download | PedigreeKNUD GRAAH Male Family Marriages: Spouse: JOHANNE GYNTHER Family Marriage: 30 JAN 1800 Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark Messages: Extracted marriage record for locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the marriage date. Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: M218529 1786 - 1813 0044451 Film NONE Sheet: 00og Johanne Gynthers dåb:Johanna Sex: F Event(s): Birth: 01 Dec 1780 Place: Christening: 11 Dec 1780 Place: Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark Parents: Father: Jorgen GYNTHER Mother: Ane Marie NIELSDR Source Information: Batch Number: C218503 Source Dates: 1771 - 1784 Film or Fiche Number: 44440 Collection Details: Holmen; Den Danske FolkekirkeMvh Bente Aaris

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg er alle deltagere i helgens 'dugnad' stor takk skyldig. Nå skal jeg forsøke å sette bitene sammen, noe som mange vil ha glede av (noen har alt meldt seg.)Lover imidlertid ikke at jeg blir borte så lenge fra dette fantastiske forumet. Selv forsøker jeg å hjelpe der jeg kan ut fra aksiomet at ingenting kommer inn i ei lukka hand.Mvh Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest A. Vidvei

Hei Torgeir, jeg har et gammelt hefte (1869) om 'Kongshaug-Ætten'. Her står det en god del om familien Young. Mht. Youngnavnets opprinnelse er dette begrenset til 'andtages at skrive sig fra Gaarden Jong i Asker', men det er mye om etterslekten, dog (selvsagt) ikke oppdatert senere enn 1869. Jeg kan gjerne sende deg en kopi om du oppgir adresse!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Flott. Viser til info som jeg har lagt inn i innlegget om Ivar Steen Young/tema nr. 22327. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.