Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#17500] Joachim Schweder i Bamble og kona Christine Jensdotter Gay - kven var dei?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Olaus Mauritius Schweder (1710-1781), sokneprest til Hafslo i Sogn frå 1756 og prost frå 1776, var fødd i Christiania, men voks opp i Bamble der faren Joachim Schweder skal ha vore fut.Men kven var denne Joachim Schweder? Kvar kom han ifrå og kven var foreldri hans?Var Bamble eige futeri på den tidi? Eller kvar var det futen budde (gard og prestegjeld)?Christine Jensdotter Gay er likeins ein ukjend person; kvar var ho ifrå?På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jochum (Joachim) Schweder kjøper seg en bygård i Christiania 5.10 1687, antageligvis samme året som han kommer til landet, men hvorfra, vet jeg ikke. Slektsnavnet Schweder finnes bl i Rostock. I Christiania ble navnet bl a stavet Jochum Sveder. Han bor i Christiania fortsatt 1701, men flytter senere til Skien, der han ennå er bosatt i 1734 (hans bygård brant ved bybrannen 1732). Fogd i Øvre Telemarkens fogderi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Opplysningene om bygården i Chra. finnes i mitt 'Christianias befolkning imanntall og regnskaper fra 1680-åra' i NST xxxv:3, våren 1996. Ved søk på min webside http.//www.vigerust.net vil en del andre kilder dukke opp, dels i Skien, dels i Chra. og dels i Rostock.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

På Nermos slektsider står nevnt foreldre til Joachim Schweder (uten noe kildehenvisning) Lenke J.S er en av mine forfedre, men jeg har ikke funnet noe mer ut om ham. Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Dette må vel være J S junior.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg takkar Tore og Inger for interessante innlegg!Eg har studert innleggi, men det er noko som gjer meg litt ''i stuss'':Kan det ha vore to generasjonar med Joachim Schweder? Var det futen som i 1687 kjøpte bygarden i Christiania, eller var det far til futen? Futen skal vera avliden i 1745 og må i so fall ha vore svært gamal om det var han som var aktiv alt i 1687! Per Nermo derimot seier futen var fødd i 1684!!Og so er det Christina Gay: Lampe skriv at Christina Jensdotter Gay vart gravlagd 12.3.1712, medan F.C. Knudsen seier ho døydde i 1761. Per Nermo har 1760. Her er det altso òg noko som ikkje stemmer...!?Kor gamal var eigentleg futen då han døydde i 1745??Eg vonar på fleire oppklaringar og takkar nok ein gong for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jo, det kan være to ulike generasjoner, selv om den J S som bodde i Skien i 1732-34 *kan* være lik personen som kjøpte en bygård i Christiania i 1687 (hvis han kommer fra Rostock, så har han hatt med seg godt med penger derfra, siden familien i R. var velstående omkring 1687). Isåfall har begge generasjoner flyttet fra Chra. til Skienstraktene tidlig på 1700-tallet. Den JS som kom til Christiania, kan være født så sent som ca 1660/65.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Etter opplysninger på denne siden [url="http://www.slekt.org/transcripts/1766.html>http://www.slekt.org/transcripts/1766.html må Christine Gay ha dødd 1761 eller deromkring siden skifte etter Fogd J.S er nevnt i dette dokument fra 1766. Også i dette dokument fra 1790 http://www.slekt.org/transcripts/1790_09_09.html indikeres det at hun overlevde sin mann. Men siden hennes navn ikke er nevnt kan det være at J.S hadde giftet seg på nytt og at enken er en 'ny' kone. Men da burde det kanskje ha vært omtalt her (nesten nederst på siden)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjelke

Når man i en ledig stund surfer litt, finner man jo mye ( og som kanskje ikke er relevant, men her Lenke fant jeg dette:'Det første offentlige initiativ etter byflyttingen i 1624 til en form for grunnskole skjer trolig i 1643, da Ahrendt Nielszen blir ansatt for å drive undervisning for fattige og foreldreløse barn av borgerskapet. I 1683 finner vi Jochim Schweder som lærer her, Schweder var også forfatter av en lærebok i regning. Denne skolen ble kalt for den 'Private-publique borgerskole'.' Kan det ha noe å gjøre med var antatte senior. Inger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Det er lenge siden dette temaet var oppe, men jeg sliter litt med denne familien. Jeg tror jeg har funnet Joachim Schweder død i 1745 Lenke Han står i spalte 2 på 5 linje, og så vidt jeg kan tyde står han som 62 år, dvs. at han må ha vært født i 1683. Skriften i denne kirkeboken er nesten umulig å tyde, men presten, David Jørgensen Monrad (en annen av mine aner) var 79 år da han skrev dette, og det synes. Dette skulle kanskje bety at det var 2 generasjoner med Joachim Schweder. Ifølge FS IGI finnes det to barn: Anne Maria f. 1718 og Pernelle f. 1721 med far Jens Schweder. Dette er kanskje bror av Joachim d.y.? M.a.o finnes det flere Schweder enn Joachim.Jeg forsøker å finne ut om Simon Augustus Schweder døpt 7. nov 1722 er sønn av Joachim, og også hvem Simon eventuelt var gift med. Han fikk et barn, Mathea Dorothea Leganger Schweder døpt 23. des 1773 i Gjerpen kirke, men mors navn står ikke her.Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Thorvaldsen

I Moss hadde vi en Kirsten Jensdtr. Gay død 1721-25 (ingen alder oppgitt), gift med trelasthandler Hans Erichsen født 1640 (Dillingslekta fra Rygge). Kirsten oppgis å være fra Jylland. Kan det være en søster? Rundt 1730 kom garver Peder Bendtsen Gay (1708-1789)til Moss. Jeg vet ikke om disse var i slekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det er to generasjoner Jochum Schweder (i svært mange varianter), det er junior som gifter seg med Christine Jensdatter Gay og ble slottsfogd og senere fogd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Noen tilfeldige funn fra Jon Hvitsands avskrifter av kirkeboka for Gjerpen (Grenland Ættehistorielag: CD 10):- 15/2 1761: (begr.) Fogden Schweders enke 75 aar.- 23/4 1756: (viet) Jens Severin Schweder og Helene Hermansdtr. Franch.- 13/12 1764: (viet) Simen Laurentius Schweder og Marthe Abigail Larsen.- 5/4 1775: (viet) Niels Egidius Gasmann og Gasmann og Kirstine Schweder.- 8/5 1782: (dåp) Pernille Pettersdtr. Gasmanns (uægte) Karen Pernille. Udlagt til barnefader: Joachim Schweder.------------Jeg har ikke lett systematisk etter Schweder-representanter, men støtt på noen av dem i jakten på 'Gasmenn'. Prokurator Niels Egidius Gasmann var gift tre ganger, først med Kirstine Schweder (død 1785). Pernille Petersdtr. Gasmann var eldste datter til Niels Egidius Gasmanns bror, Peter Gasmann - og jeg tror barnefaren Joachim Schweder og Kirstine Schweder var søsken, uten at jeg her og nå finner igjen kildegrunnlaget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Knut (12). Den Kirsten Jensdt Gay som var gift med Hans Eriksen (Moss) må ha vært en god del eldre enn sin navnesøster KJG (ca 1685-1760 Gjerpen). Jeg vet ikke om det var slektskap mellom dem. Gay kommer vel kanskje av et stedsnavn på Jylland.Hans Eriksen og Kirsten Jensdt Gay hadde fire barn som jeg vet om:1. Jens Hansen (fødsel- og dødsår ukjent for meg). Kjøpmann på Moss og etterlot seg flere barn. Sønnene kalte seg Gay iflg stiftsprost Otto Holmboes opptegnelser 1754.2. Margrete Hansdt Moss (ca 1683-1720 Eidsberg), g m hr Hans Christensen Smit.3. Kirsten Hansdt Moss (1688-1756 Ringsaker prestegård), g m Valentin Gram, bl a postmester på Moss.4. Maria Hansdt Moss (1690-1721 Vardal), g m hr Jens Olsen Holmboe.Hans Eriksen skal ha hatt en bror Paul Eriksen.Dette blir på siden av tema, men ettersom jeg er etterkommer av Hans Eriksen og Kirsten Jensdt, ble jeg nysgjerrig da jeg så du skrev at Hans var av Dillingslekta fra Rygge. Jeg har aldri før sett noen antydninger ang hans opprinnelse. Har du noen henvisninger til litteratur/kilder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Finne-Grønn (Norske Prokuratorer ..., bind I): Niels Egidius Gasmanns hustru, Kirstine Schweder, var datter til prokurator Jens Severin Schweder og Helene Hermansdtr. Franch (deres vielse i innlegg 14).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

F. C. Knudsen hevder følgende sammenheng i EIDANGER - PORSGRUND (1932), s. 253-255 (skannet og lagt ut på nettet her: Lenke):Kirstine Schweder var søster til styrmann Joachim Schweder (død 1806), g. 1792 med Marie Margrethe Coucheron ('Schweder antages at have malet et oliemaleri af storflommen i Skien 1792, nu i Skiens Museum').Videre framgår det hos Knudsen at Kirstine og Joachims far (Jens Severin Schweder) var sønn til fogden Joachim Schweder, død 1745 og Christine Gai, død 1761.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg skal forsøke å få Christiania-delen korrekt:Jochum Sveder sr. (for å holde meg til den skriveformen nå) ble gift (trolig i København) 06.08.1679 med Kirstine Mouritzdatter Dreyer. Hun dør i Christiania 1712 og begraves 12.03.1712 på Byens Kirkegaard (Vor Frelsers). Hun gifter seg annen gang i Tønsberg med Rachel Johansdatter Korn 04.04.1713, men dør året etter og begraves i Tønsberg 09.03.1714.Senior fikk ialt 7 barn som er døpt i Christiania. Jochum Sveder jr. ble født i 1684 og døpes 10.03.1684 i Hellig Trefoldighets Kirke.Farens eiendom fra 1689 som Tore opplyser om i (2), kjenner jeg ikke, men fra (tidligst) 1694 til 1701 eide han No.246, Slots Gaden (nå Nedre Slottsgt.), Vestre Kvarter, 1701-1707 No.268 Aggers Gaden i samme kvarter og deretter 1708-1713 No.232, Kongens Gade (Store Vold Gade), Østre Kvarter. Siste bygning kan ha vært juniors eiendom, det har jeg ikke funnet ut av. Senior var skoleholder av profesjon og underviste i dansk og tysk.Jochum Sveder jr. var altså gift med Kirstine Jensdatter Gay. Hun er ikke den Kirsten som Knut nevner i (10) da paret 04.10.1726 fikk kgl. bevilling til at lengstlevende (uten ved gjengifte) fikk sitte i uskifte.Jochums karriere skulle være kjent. Deres 3 første barn er døpt i Christiania som Jens (senere kjent som Jens Severin), Olle (senere kjent som Ole Mauritz) og Christina Maria. Det 4. barnet er døpt i St. Nicolaj i København og det siste jeg kjenner, Mauritz Anthoni, i Skien. (Dette i perioden 1708-27).Jochum Sveder jr. dør 1745, begr, Gjerpen 19.10.1745. Hans enke dør samme sted 1760, begr. 15.12.1760.Vær oppmerksom på at det finnes feil om denne familien både i div. NST samt i Finne-Grønn's Norske prokuratorer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

For ordens skyld, siden Geir og jeg har oppgitt ulik begravelsesdato for Christine Gay ('Fogdens enke'): Det er Geir som har rett! Og dessuten - for å frikjenne avskriveren Jon Hvitsand fra alt ansvar: Det er jeg som har skrevet feil av fra hans avskrift. Her er en lenke til kirkeboksiden der begravelsen er å finne (løpenr. 67): Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Apropos skrivemåten av navnet: Fogdens navn skrives vel Sveder også når han blir begravet i Gjerpen i 1745. Se nederst til høyre - høyre side (ikke paginert): Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Thorvaldsen

Randi (15)Mantallet for Rygge 1664-66. Dersom jeg får mailadressa di kan jeg sende deg noen flere opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Tusen takk, Knut. Jeg tar gjerne imot flere opplysninger. randbrol krøllalfa yahoo.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Benedicte Hauge Kulø

Hei Geir, spennende å lese det du skriver.Til Oddbjørn. Jeg ser over at Simen var gift med Marte Abigail Larsen, men er hun mor til Mette Dorothea Leganger Schweder? Jeg vet ifølge kirkeboken at Simen Schweder (skrevet slik) var faren hennes Lenke Men hvilken forbindelse har hun til Leganger-familien? Kan hun være oppkalt etter Ole Mauritz kone Mette Dorothea Leganger? Eller var også Simen gift med en Leganger? Har du flere avskrifter av kirkeboken?Mvh Benedicte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Benedicte - her er litt mer som angår Simen Schweder fra Jon Hvitsands kirkebokavskrifter:- (Dåp 1765) D.30.nov. Simen Schweders pb. Kistine Maria. Test: Provstinde Monrad, Kistine Sarts, Barbara Monrad, hr. Reg.m. qv. Holm, postmester Gundersen, Jens Schweder, Hans Jochum Bang.- (Dåp 1767) D.25.Julij Simen Schweders pb. Joachima Kistine. Test: Reg. qv. Holms frue, Anne Bindrup, Inspecteur Dangaard, Vilhelm Schweder, Hans Jørgen Solberg.- (Dåp 1769) D.19.aug. Simon Schweders db. Olaus Mauritius. Test: Kistine Monrad, Giertrud Hofgaard, byeskriver Bendike, Jochum Adtzlef, Giert Monrad, Jon Jonsen.- (Dåp 1773) d.23.dec. Simen Schweders pb. Mettea Dorothea Leganger. Test: Niels Zachariasens kone, Margrethe Bang, procurator Ferman, Jens Sartz, Friderich Carl Bang.- (Dåp 1779) d.11.oct.: Simen Schweders db. Petter Lassen. Test: Capit. Hansens frue, Malene Hofgaard, Sartz, Niels Zachariæsen, Peder Vibe.- (Begr. 1800) 24/12. Simon Schweders kone Marthe Abigael Larsen, anm. at v. henved 55 aar.-------------Det framgår av det ovenstående at Marthe Abigail Larsen var mor til alle Simon Schweders barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

I tilknytning til noen av de koblingene jeg har presentert i tidligere innlegg, tar jeg med disse skifteopplysningene (avskriftsansvarlige: Grenland Ættehistorielag):15/4/1777 JENS SEVERIN SCHVEDER Skifte 459 Nordre Foss - prokurator - Pro.k. 10a, s. 13b Skiftet utgjør 38 tettskrevne, dobbeltspalta foliesider. Avsluttet først 24.6.1779. Arvinger: Enka, madame Helena Franch og barna: 1. Joachim J. Schveder 15 ƒ 16 år. 2. Kirstine Jensdtr., madame, g.m. prokurator Nils Egedius Gasmann. 3. Joachima Hermana Jensdtr., frue, g.m. løytnant og veimester Anton Coucheron i Porsgrunn. Brt: 4525 - 2 - 8 Net: 2721 - 1 - 12

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.