Jump to content
Arkivverket

[#17621] Anne Thoresdatter, f. 1845-46 i Lesja


Guest Kjell Hamberg

Recommended Posts

Guest Kjell Hamberg

Kan noen hjelpe meg og en amerikansk etterkommer av nevnte Anne med å finne ut av foreldre og aner?I FT 1865 er Anne Thoresdatter tjenestejente på Stafne i Rennebu i Sør-Trøndelag, men var iflg den samme folketellingen født 1845 i Lesja.Hun giftet seg ca. 1873 i Rennebu med Peder Haagensen Sandbrek/Stafne. Han emigrerte i 1881, hun to år senere sammen med barna. Anne og Peder var oldeforeldre til min amerikanske kontakt.Hilsen Kjell Hamberg

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Anne ble gift i Rennebu i 1874:Gift 19.6. 1874Ungk. hmds. Peder Haagensen Stafne, f. 1845 (far: Haagen Pedersen) og pige, tj. Ane Thoresdatter, f. Dovre, 1844 (far Thore Olsen)I utflyttingslistene fant jeg følgende i 1874:For 10 a 12 aar siden, pige Ane Thoresdatter, f. 14.1.44 for at tiene. Fra Dovre, hvor født, til Stafne (attest 4.6..74)På Arkivnett oppland fant jeg følgende:Anne, f. 14.1.1844, døpt 18.2.1844, Dovre. Foreldre Tore Olsen Uro og kona Brigit Michelsd.Fant også ifarten ei Brit Thoresdt. Uro, 21 år flytet til Rennebu 1.4. 1867.På Arkivnett Oppland kan du finne mere opplysninger om denne familien vil jeg tro. Er det noe du lurer på må du bare si ifra.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk skal du ha! Jeg har vært inne på Opplandsarkivet tidligere og snust rundt uten å finne noe. Det er utflyttingen du refererer til som gjør utslaget og den klarer jeg faktisk ikke å finne! Men greit nok - damen er funnet!Og så reiser det seg en hel haug med nye spørsmål. Foreldrene giftet seg i 1826 - så langt har jeg kommet, men er brudens alder riktig? Ut fra oppgitt alder ved vielsen var hun 30 år gml og skulle være å finne i 1801. Men nei! Jeg finner imidlertid en Brith Michelsdatter Selsmoen, f. Vågå i 1806. Ut fra FT1801 og Rommundgaard i Vågå (Sel sokn) er foreldrene Michel Jonsen og Brit Johnsdatter.Er jeg på jordet eller?Hilsen Kjell H

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Neida, du er tvert imot på jordet, faktisk er du på riktig spor.Brit Mikkelsdtr. levde også i 1865, og finnes på Uroe [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f60511&variabel=0&postnr=2283&fulle=true&spraak=n>Lenke Vi ser at hun var født i Sel, og var 60 år i 1865, hvilket tilsier at hun var født 1805/6.At dette er riktig Brit, kan vi slå fast ved at hun som enke giftet seg på nytt med en Lars Kristoffersen Stueflotten i 1857

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Beklager, det var jo selvfølgelig ikke i utflyttingslisten jeg fant Anne Thoresdt., det var i innflyttingslisten for Rennebu. Jeg fant henne heller ikke i utflyttingslisen for Dovre.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Og jeg var litt for rask på labben i forrige innlegg; man ser ikke av ft-1865 at Brit Mikkelsdtr. var fra Sel, faktisk står det at hun var fra Dovre.Det er da hun giftet seg 2. gang at det kommer klart frem at hun var fra Sel.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk til dere begge! Selv om nøkkelen til det hele denne gangen lå i innflytningslista for Rennebu, er det alltid nyttig med innspill fra flere. Henviser ellers til et av mine tidligere innlegg (nr.11345) som gir litt av bakgrunnen for hele slektssammenhengen.Forresten, faren til Anne Thoresdatter, Thore Olsen (Hougom da han giftet seg og født ca. 1802) - er det noen som kan identifisere ham mhp. foreldre? (Antar at Hougom er en dialektform for Haugen, men uten lokalkunnskap hjelper det meg lite).Hilsen Kjell H

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Til Inger! Du som tydeligvis har innflytningslister for Rennebu - finner du en Ragnhild Thoresdatter, født i Lesja 1842? Det kan være at hun er søster til Anne og Brit. I 1865 er nevnte Ragnhild ugift og i tjeneste på Gunnes i Rennebu. Forestiller meg at hun i tilfelle kan ha kommet til Rennebu samtidig med Anne.Hilsen Kjell Hamberg

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Fant ikke Ragnhild i farten, men Hans Thoresen Uroe, 23 år, fra Dovre. Han kom i 1861 som tjenestedreng til John Gissenås i Rennebu. Skal prøve å sjekke litt om Ragnhild senere.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Ragnhild Simenstad

Hei IngerRagnild Toresdatter er født 03.07.1841 i Dovre, hun er søster til Anne Toresdatter.deres far er Tore Olsen født 01.01.1802. Hans foreldre var Ole Toresen Lillesæter Dovre og Mari(t)Hansdatter Akerjordet Dovre, viet i Dovre kirke 04.10.1801. Forlovere var Lars Poulsen Lillesæter og Ole Toresen Bekken.MVH Ragnhild

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Til Ragnhild! Er du sikker på at det den rette Ragnhild Thoresdatter du refererer til? I FT1865 for Lesja finner du nemlig også en, født samme år som hun i Rennebu, gift med en Hans Mortensen og boende på Rolstad Søndre.Hilsen Kjell H

Link to post
Share on other sites
Guest Ragnhild Simenstad

Kjell.Jeg mener at det er den rette Ragnild (uten H) som jeg har funnet. Hun er født 03.07.1841. foreldre er Thore Olsen og Brit Mikkelsdatter.Dersom du søker på Arkivnett Oppland finner du dåpen til Ragnild.MVH Ragnhild S

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Jeg har også funnet Ragnild og flere andre søsken i Arkivnett Oppland (og i LDS Familysearch, for den saks skyld). Problemet er at FT1865 har 2 Ragnild Thoresdatter, begge født 1842 i Lesja iflg folketellinga, den ene bor i Lesja og den andre i Rennebu.At den ene opptrer i Rennebu sammen med det som i tilfelle er søsteren er et sterkt indisium, men jeg ville ikke være fornøyd før jeg hadde sett farens navn i f.eks. en vielse for minst en av dem.Hilen Kjell H

Link to post
Share on other sites
Guest Ragnhild Simenstad

Hei igjen.Søsken av Ragnild er også flyttet til Rennebo. Kari T.født1831 Uro til Rennebo 1848 (attest 1852) ugift dagarbeider på Tuengen i 1865. Brit(Brigit) T født 1846 flyttet til Rennebo 1867. Synes rimelig at flere av familien dro, det var omtrent 'sveltihjel' på Dovre i den tida.Dette vet du kanskje fra før men sender det i alle fallRS

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Hei igjen! Med litt inspirasjon til å utforske hva kildene har omkring Thore Olsen og Brigit/Brit Mikkelsdatter, fant jeg at det var ikke bare døtrene som flyttet til Rennebu. I Opplandsarkivet fant jeg at sønnen Michel Thoresen reiste dit i 1845/46 og i FT1865 bodde en annen sønn Ole + hans kone og to barn på Gunnesmælen i Rennebu. Ole og kona Gjertrud emigrete etter alt å dømme til USA på første halvdel av 1880-tallet (til Colfax, ND). Skulle ikke forundre meg at resten av søskenflokken også passerte gjennom Rennebu på vei til noe bedre.Hilsen Kjell Hamberg

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Har funnet følgende i kirkeboka for Rennebu:Utflyttningslistene:Kari Thoresdt. Uro, født Lesøe 1831, fra Rennebu til Strinden (Strinda v/ Trondheim).23.3. 1873, Ungk. Hans Thoresen, f. 26.5. 1838, Til Amerika.18.4. 1872, pige Ragnhild Thoresdt., 30 år, barn: Sigri, f. 5.7. 1868, til Amerika.4.4. 1876, pige Brit Thoresdt., f. 25.5. 1846, til Dovre hvor født. (Hun flyttet til Rennebu 4.7. 1867, attest mars 1867, fra Dovre, for at tjene hos Nils Sliper).Dessuten har jeg funnet disse i tillegg i innflyttningslistene:April 1854, Ole Thoresen Uro, 19, grunnet tjeneste, født i Lesja, til Steiner Andersen Jotejen ?? (attest. 6.6. 1854).Ellers har jeg vel nevnt Anne og Hans tidligere.Datteren til Ragnild fant jeg døpt:Født 5.7. 1868, døpt 9.8, RennebuSigrid (uekte)Foreldre: Ungk. gmds. John Olsen Vold, og Tjenestepige Ragnhild Thoresdt. Lunke (Lånke)Faddere: Erik Johnsen Hoel, Hans Thoresen Stafne, karen Olsdt. Lunke, Ane Thoresdt. Stafne og Guri Hansdt. Vold.Her ser du at både Hans og Ane er faddere til søsterens datter. Begge bodde da på Stavne.Prøvde å sjekke utvandringsprotokollen fra Trondheim, men klart ikke å finne noen av disse der.Marit Thoresdt., f. 24.12. 1826, ble gift i Dovre, men det har du vel allerede funnet ut, vil jeg tro.Da er det bare Michel, Ole og Anne jeg ikke har funnet reist fra Rennebu. Jeg har sjekka til og med 1879.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Fant følgende giftermål i Rennebu:Gift 20. okt. 1873:Ungk. hmds. Knud Jensen Stafne, f. 1850 (far: Jens Bersvendsen) og tj.pige Brit Thoresdt. Rokkonæs, fød i Dovre, 1846 (far: Thore Olsen)forlovere: Kirkes. A. Mærk og Ole Angrimsen Hoel.Gift 19.6. 1784:Ungk. hmds. Peder Haagensen Stafne, f. 1845 (far: Haagen Pedersen) og pige, tj. Ane Thoresdt., f. Dovre, 1844 (far: Thore Olsen)Forlovere: John Mikkelsen Stafne og Arnt Ingebrigtsen Stafnehagen.Gift 7.4. 1863:Ungk. Ole Thoresen, tj., Gunnes, 27 aar (far: Thore Olsen) og pige Gjertrud Bergersdt. Gunnes, 29 aar, (far: Berger Blaastrups.)forlovere: Mikkel Thoresen Sundsæt, Niels Johansen Gunnes.Ole Thoresen og gjertrud Bergersdt. hadde i 1865 to barn. Her er dåpen til dem begge:f. 16. sept. 1859, døpt 23. okt.:Mikkel (uekte)faddere: Mikkel thoresen Sundsæt, Nils Jons. Gunnes, Ole Bergersen Gunnesmæl, Randi Olsdt. Gdsmæl ??, Karen Thoresdt. Lunke.f. 17.3. 1864, døpt 5.5.:Thor (ekte)faddere: bl.a. Andreas Olsen Gunnes, Hans Thoresen Stafne. Resten klart jeg ikke å lese, da det varet svarkt lysskjær over teksten.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Tok kontakt med Arnfinn Kjelland og fikk sjekket giftermålet til Hans Mortensen og Ragnild Thoresdt. på Rolstad.Denne Ragnhild Thoresdt. var f. 1842, på Rolstad. Foreldrene var Tore Knutson, g.m. Ingeborg Olsdt. (Ref. Bygdebok for Lesja, bind 3, s. 625).Da er det nok Ragnhild Uro som var i Rennebu i 1865, og som reiste til Amerika med dattra Sigri i 1872, s om tidligere nevnt. Da har vi fått nok et bevis på at det er riktig.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Inger! Jeg må bare bøye meg i støvet! Det her tar det tid å fordøye! Hjertelig takk!Kan forresten bidra med litt tilbake:Ragnhild Thoresdatter og datteren Sigri reiste fra Bergen med ”Peter Jebsen” 2.5.1872; ankomst New York 23.5. Iflg lista het hun Hoel til etternavn og var gift (!?). Men det er henne.Når det gjelder Ole Thoresen tror jeg du finner som Ole I. Gunnes i emigrantdatabasen for Trondheim i 1883 med Colfax, ND som reisemål. Selv om I'en forvirrer for begge, tror jeg sønnen Mikkel reiste sammen med ham.Kona, Gjertrud Bergersdatter (se Gjertrud Gunnes) og den yngste sønnen (Thore, f. 1862) reiste året etter (1884) med samme reisemål, dvs. Colfax, ND.Anne Thoresdatter (Stafne) reiste fra Trondheim i april 1883 sammen med barna; faktisk samtidig med nevnte Ole I. Gunnes.Mannen til Anne, Peder H. Stafne hadde reist to år tidligere i 1881.Jeg har et lite ekstra ønske når gjelder barna til Anne Thoresdatter: Hun fikk nemlig en sønn, Trond, utenfor ekteskap før hun giftet seg med Peder Haagensen i 1874. Med Peder fikk hun Anne f.1875), Ingebrigt (1878-1880), Ingeborg f.1879 og Ingebrigt 1880-1880. Kan jeg plage deg til å finne fødsels- og dåpsdatoer for dem, hvis du har materiale som dekker perioden?Jeg gleder meg virkelig til å formidle alle disse nye opplysningene til Anne Thoresdatters oldebarn, Ramona Vorverk (f.Everson = Iversen) i California.Hilsen Kjell Hamberg

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Tenkte jeg skulle gi deg de opplysningene som står i Rennebubøkene, men jeg ser at du allerede har mesteparten av dem. Tar for ordens skyld med hvor det står.Ole Toresen og Gjertrud Bergersdt. står omtalt på side 120, bind 4, Gunnesmoen.Sønnen Mikkel Olsen, f. 1859, ble gift med Ingeborg Gunnes, bosatt på Gunnes, Sørgard. Etterat Ole Toresen reiste til Am. ble han gift med Ragnhild Sivertsdt. Gunnesmæl, f. 1846. (Hun er omtalt s. 104, bind 4.) Ragnild hadde forresten en sønn Ola, f. 1868 som ble gift med søster til min manns oldemor. De reiste også til Amerika og har etterkommere som vi har kontakt med idag.-------------Peder Hågensen og Anne Toresdt., står omtalt på s. 524, bind 1, Sandbrekka. Som du kommer til å se av kirkebokavskrifta er Ingeborg Pedersdt. født i 1876, ikke i 1879 som du nevner.---------Her er det jeg fant i kirkeboka:Ane, f. 23.1. 1875, døpt 7.3. 1875, RennebuIngeborg, f. 30.7. 1876, døpt 17.9. 1876, RennebuIngebrigt, f. 31.5. 1878, døpt 14.7. 1878, RennebuIngebrigt, f. 22.3. 1881 (ikke 1880), døpt 17.4.1881, RennebuTrond, f. 14.9. 1871, døpt 1?. okt. 1871, Rennebu (det står to tall i dåpsdato, men klarer ikke å tyde helt det andre tallet.) Far oppgitt å være Grim ? Larsen ? Kroppan af Tiller, det står noe til slutt om alder. 28 år er nevnt, men vet ikke om det er farens alder.Hvis du vil sjekke dette mere, kan du kontakte statsarkivet i trondheim (skriftlig). Du kan bruke mail. Be dem om å sjekke datane på Trond. Oppgi fødselsdato, MINI 674A02, Rennebu, folio 39B, pos. 42.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Guest Inger Bjørnaas

Har kommet borti denne slekta igjen. Sjekket kirkeboka og Tronds far står visst med alder 60 år. Altså f. ca. 1811. Da kan det vel være ham som bor på Kroppan i 1865 og heter Grim Arntsen:LenkeHar du forresten flere opplysninger om disse folka etter at de kom til Amerika ?Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Hei igjen! Det var fint å få Grim Arntsen bekreftet som far til Trond Stafne. Slik opplysningene står fram er ihvertfall ikke jeg i tvil!Joda, jeg har da funnet litt mer om Stafne-folket etterat de kom til Amerika og venter etterhvert å få mer. Da Anne Thoresdatter reiste sammen med tre barn i 1883, hadde hun Menomonie, Wisconsin som reisemål (de tre barna i 1883 kan forresten tyde på at yngstemann, Ingebret f. 1881, døde før familien reiste).Det er datteren Anne f. 1875, som er årsaken til at jeg interesserer meg for denne familien. (sammenhengen kommer tilslutt). I 1891 (3 sept) ble hun gift med Ole Iversen Baklien fra Skåbu i Nord-Fron (f. 1864. Foreldre Iver Olsen Byrløkken og Rønnaug Hansdatter Fougdtadeie). Vielsen skjedde i Akers Luth.Church i Prairie Farm, Wisconsin.Anne og Ole (kalte seg Everson) døde i Star Prairie, WI, hhv. 12.8.1958 og 6.10.1947. Jeg har navnet på tre sønner, 1) Edwin, død 1930 2) Roy (1900-1966) 3) Melvin d. 1993.Edwin giftet seg i 1921 med Maymee Fredriksen (1905-2002). (Henne traff jeg i 2000. En meget oppgående dame som da fremdeles kjørte bil 'downtown Minneapolis'). Da Edwin Everson døde 1930, giftet Maymee seg med broren Roy som altså døde i 1966. (Fikk 7 (4+3) barn tilsammen).Maymee var datteren til Fredrik Frediksen fra Nord-Fron (f. Nord-Fron 1872) og Mina Caroline Hamberg (f. 1883 i Oakland, Freeborn Co, MN). I 1875 bor Fredrik og familien på Sagstuen i Nord-Fron.Hvis du er interessert i mer, send meg en mail. Adressen er khamb@online.noHilsen Kjell Hamberg

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.