Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torunn C Ludvigsen

[#17639] Panteregister - hva forteller det?

Recommended Posts

Guest Torunn C Ludvigsen

Hei!Jeg lurer på litt forskjellig rundt panteregister.Hva forteller et panteregister? Hvofor er et 'skifte ' oppgitt i panteregisteret, og ikke i skifteprotokollen?Forteller Pantebøker mer utfyllende om hva som berettes om i Panteregisteret? ( Da det er noen foliehenvisninger i registeret, antar jeg at dette er til Pantebøker?)Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Panteregisteret har vært organisert på flere ulike måter opp gjennom årene. De mer moderne utgavene har en eller flere sider for hver eiendom, med en oversikt over hvilke tinglyste dokumenter som gjelder denne eiendommen: skjøter, skylddelinger, utskiftninger, panteobligasjoner, forlik og andre dokumenter som angir rettigheter eller heftelser. Panteregisteret gir en ekstrakt av innholdet i dokumentet og en henvisning til hvor selve dokumentet er innført (pantebok nummer og side). Panteregisteret kalles etter 1935 grunnbok. Etter 1989 er grunnboka elektronisk.Panteboken er en fortløpende gjengivelse av tinglyste dokumenter, dag for dag. Tinglysingsordningen ble endret ved inngangen til 1936. Mens det tidligere var temmelig fritt fram for å tinglyse hva som helst, fikk sorenskriveren etter 1. januar 1936 et sterkt kontrollansvar, og må godkjenne dokumentene som blir tinglyst.Når det er vist til et skifte i panteregister/pantebok vil det normalt skyldes at skiftet gir opplysninger om overdragelse av fast eiendom, og altså erstatter et skjøte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Tusen takk for all informasjon!Jeg hadde mine mistanker om at det var noe lignende, men det er alltid greit å få vite med sikkerhet, slik at man senere ikke skriver noe feil ( antar at noe er slik, og så siden viser det seg at det ikke er slik, og man har fulgt en gal logisk retning etterpå..)Men det var veldig informativt!Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.