Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest John H. Aarønes,

[#17726] Collins notater - skifte etter Anna Ruberg 9/2 1725

Recommended Posts

Guest John H. Aarønes,

I postmester Collins samlinger har eg kome over følgjande innførsel:1725 9/2 sluttet Skifte efter sal. Anna Ruberg Sr. Povel Olsens (i Lillefosen) - Af det erfares at Sr. Christopher Jostsen paa sin Broder Sr. Niels Jostsens Vegne |hvis Tilstand er bekjendt| var Stervboet skyldig 969 Rd. 12|. som til Lieutenant Abel blev udlagt v hans Kjærestes hos Sr. Povel Olsen udestaaende Arv. Samme haver Povel Olsen for egen Regning og Re? paataget sig selv at være ansvarlig.Er litt usikker på skrivemåten Jostsen - det kan muligens stå Jorstsen.Eg lurer på om det er nokon som veit kven desse personane er? Dersom Anna Ruberg var gift med Povel Olsen(kjøpmann i Lillefosen på den tida?) kan Anna Ruberg være datter av Marcus Nissen Angell. Abel kan kanskje vere Jacob Abel som gifta seg dette året med Helveg Jørgensdatter Marstrand Mechlenburg. Brørne Niels og Christopher Jostsen kan kanskje være to svært interesante personar. Ein Niels Josten var svært involvert i kobberverket på Smøla og storspekulant. Arrestert i 1722, kopla til Juels landsforræderi, svigerfar som blei myrda på Geiteryggen 1 måned før Niels gifta seg med dattera osv. død i 1729. Christopher var i England og påverka av meir 'moderne' holdningar til demokrati/libelarisering enn styresmaktene i København likte. Ville samle all bergverksdrift under ein paraply ol.Er det nokon som kan hjelpe meg med opplysningar om personane omtala i dette skiftet? Er også interessert i opplysningar om kobberverket på Smøla.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H: Nyheim

Anna Ruberg kan muligens være datter av Rasmus Pedersen på Kanestrøm? Se f.eks. 'Embedsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700' av Svein T. Dahl. Her står det at Anna (f ca 1677) var gm Sigvard Munk. Dahl oppgir Hornemanns stamtavler som kilde. Hornemann nevner også at det var skifte etter Sigvard Munk i 1720 - kanskje Anna da skulle gifte seg på nytt? De hadde en datter Anna (2 1/2 år gml). Lagverge for enken var Jakob Nissen. Formynder for datteren var morbroren Kristian Fredrik Ruberg.I 'Tustna Før og No' 1. bind, av M. Fugelsøy, står under gården Solskjel (s 225) bl.a. 'Etter at han [sigvard Munch] døydde, sat enkja, madam Anna Munch, her saman med einaste barnet, som óg heitte Anna. Etter at mora døydde, selde jomfru Anna Munch ved auksjon' [gården]. (Dette hverken bekrefter eller utelukker muligheten for at Anna Ruberg var gift flere ganger).Hornemann har anført en 'Peder Ruberg Hansen' på Leka i Nord-Trøndelag som far til ovennevnte Rasmus Ruberg, og Dahl opplister søsken: Ellen, Margrethe og Sophie. Hornemann tilføyer imidlertid litt lenger ut i listen Hans Pedersen Rüber på Leka som en bror av disse. Hornemann siterer skifte av 1688 etter Rasmus Pedersen, men har nok ikke lest det helt nøye, for der navngis også 2 brødre av Rasmus, nemlig Kristen Pedersen og Jens Pedersen Ruberg. Hans Pedersen på Leka nevnes ikke i skiftet etter Rasmus, og jeg kjenner ikke til hvilken kilde som knytter Ruberg-slekten på Nordmøre til Leka. Bjørn Markhus gjorde meg (apr 2001) oppmerksom på at navneoppkallinger passet med at Rasmus Ruberg kunne være sønn av fogden på Kanstrøm Peder Rasmussen ('Embedsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660' S. T. Dahl), som var svigersønn av Margrethe - enken etter Sorenskriver Kristen Lauritsen. En sammenligning av jordegods som Peder Rasmussen eide og det som nevnes i skiftet etter Rasmus, kan muligens støtte denne teorien?Er det noen som vet hvor Kristen og Jens Pedersen Ruberg, som var tilstede ved skiftet i 1688, hørte hjemme? Hadde de etterkommere?Nevnte Markus Nissen er også omtalt i skiftet (1688), men kun i et sitert brev fra Elen Pedersdtr Rubergs mann Kristen Jenssen Herzlieb [Hersleb] i Kristiansund. De skulle geleide et brudepar til kirken, men Kristen ble dårlig og kunne heller ikke møte på skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Takk Bjørn H. Dette var mange interessante opplysninger. Det skal bli interessant å grave litt videre.Ut i fra sekundærkilder samt dine opplysninger har jeg satt opp følgende arbeidshypotese for mitt videre arbeid med familien Ruberg:1. Peder Rasmussen Ruberg Gårdsfogd eller forvalter av Kanestraum gods fra 1630-åra og utover Barn: a. Rasmus Pedersen Ruberg ( - før 27.09.1688) b. Ellen Pedersdtr. Ruberg f. 31.10.1639 gift med Christen Jenssen Hersleb? c. Jens Pedersen Ruberg. (ca. 1641 - ) d. Kristen Pedersen Ruberg 1. a Rasmus Pedersen Ruberg ( - før 27.09.1688) gift med Aletha (Adalheid) Johansdtr. Rasbech. Barn: a. Anna Rasmusdatter Ruberg (ca. 1677 . )g. m. Sigvard (Daniel?) Munch og hadde barnet Anna f. ca. 1717. Kjøpte Taksnes i Halsa (Stangvik) 13.02.1721 og solgte igjen 03.12.1726. Skifte etter Sigvard var i 1720. Enka (madam Anna Mucch) satt på gården Solskjel som dattera Anna Munch solgte etter at mora døde ved auksjon. b. n.n. Rasmusdatter gift med Henrik Johansen Rasbech (Dette virker noe merkeleg) c. Kristian Fredrik Ruberg (1675 - 1721) g. m. Else Raphaelsdtr, Lund som ble g. 2 1725 m. Augustinus Evensen Meldahl (1696 - 1777))Rasmus Pedersen Ruberg etterfulgte faren i vervet og forpaktet Kanestraum fra 1665 til 1685.Skifte etter Rasmus var på Kanestraum 27.09.1688 Barn: Anna Rasmusdatter RubergSom enke ble Aletha oppattgift med neste forpakter av Kanestraum, Niels Christensen Hiardemaal.1. c Jens Pedersen Ruberg (ca. 1641 - ) Han kom fra Straumsnes og bosatte seg på plassen Jensøra ca. 1685. g, 1 Kirsten Rasmusdatter Barn: a. Peder (1685 - ). Far?? til smed i Molde Jens Pedersen Ruberg (ca. 1710 - 1795) g. m. Malene Audensdatter Widerøe (ca. 1697 - 1777). Hens og Malene foreldre til Adelus Jensdatter Ruberg f. 1745 i Trondhjem. b. Rasmus (168? - )g. 2 Anne Hansdatter. Far: bonde og gjestgiver på Vågbø i Tingvoll, Hans Erlandsen Vågbø.barn: c. Hans (1691 . ) d. Jens (1693 - ) e. Anders (1696 . ) Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H. Nyheim

Litt utfyllende opplysninger fra Hornemanns stamtavle:Rasmus Pedersen Rubergs barn: 1. Anna f ca 1677 gm Sigvard Munk d 1720 2. Margrethe f ca 1679 d 1734, gm Daniel Munk d før konen 3. Kristian Fredrik (ca 1675 - 1721), gm Else Rafaelsdtr Lund (1685 - 1728) 4. Peder f ca 1673 druknet 1730 på Ribe, gm Anna Sofie Kruse 5. Johan f ca 1672Hornemann har oppført Peder Jensen (f 1685) som sønn av Sofie Pedersdatter Ruberg og Jens Lauritsen Hatsel (d 1691). I neste generasjon føres følgende: 1. Kristian Fredrik Ryberg (1710 - 1766), prest Bording 2. Allette Pedersdtr Ryberg (1713) gm 3 etterfølgende prester på Ribe (de neste 3 er tilføyd senere, lenger ned i listen) 3. Jens Pedersen Ruberg, smed på Molde, d 1785, g 1 g m Malene Widerø (skifte 1777) g 2 g m Helene. 4. Lisbeth Pedersdtr Rüber (1710) g 1 g m Peder Brønelsen g 2 g m Mikael Mathesen (1718 - 1766), bokbinder i Xsund 5. Kirsten Pedersdtr Ruberg gm Fredrik Pedersen, smed Xsund (d 1750) Disse opplysningene må vel ansees som usikre.Når det gjelder løytnant Abel, er han nevnt i skifte etter Trondheimsborger Henrik Madsen på Smøla i 1713, jfr utdrag av Trondheims skifteprotokoll 6 av Bugge i NST XXIV. 'Dtr Margrethe og Sille Margrethe, gift i Stvgr. og med løytnant Abel og død igjen'. Dette skjønner jeg ikke helt - hvem er 'død igjen'... Margrethe var, jfr skifte etter mora (Margrethe Gabrielsdtr [Røg]), 21 år i 1713 og Sille var, jfr skifte etter mora (Bergitte Stensdtr Barsøe), 16 år. Det måtte vel derfor være Margrethe som skulle ha vært gm Abel?Var Anne Cathrine Angell gm Paul Olsen før 1725? Ser at skifte etter Jakob Karstensen ble påbegynt i 1713, men ikke ferdig før i 1717. Står det noe der (protokoll 8 - utdrag i NST bd XXIX)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Takker for nytt interessant innspel. Sanneleg har eg fått mykje å tenke på. Når det gjeld utdrag av Trondheim skifteprotokoll 6 har eg sett ei avskrift som 'Margrethe og Sille Margrethe, gift i Stvgr. og den andre med løytnant Abel'. Ein må vel gå til primærkjeldene, t.d. mikrofilmane av skifteprotokollane, men dei er ikkje like lett å få tak i.Førebels står eg med følgjande utgangspunkt når det gjeld personane nemnt i skiftet: Anna Ruberg (f. 1677) er datter av Rasmus Pedersen Ruberg og Aletha (Adalheid) Johansdatter Rasbech G1. Sigvard Munk G2. Povel Olsen ca. 1720 - han kjøpmann i Lille fosen.Løytnant Abel er Jacob Abel som giftet seg for 3. gang og da med Helveg (Hedvig) Jørgensdatter Marstrand.Niels og Christopher Jorsten, var bergverksspekulantene Josten.Men dette oppsettet kan fort forandre seg. Eg har i alle fall sett tydeleg at ein må til primærkjeldene. Skulle ønske at fleire skifteprotokollar vart lagt ut på digitalarkivet, men det er jo eit kjempearbeid og ting tar tid. Før eg går i tenkeboksen etter å mottatt mykje informasjon, vil eg nytte høvet til å rette ein takk til dei som står bak Digitalarkivet. Eg er innom der fleire gonger dei fleste dagar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H. Nyheim

Litt mer om slekten Ruberg:I 'Gards og ættesoge for Frei', bd 2, skriver Hyldbakk (s 214) at Peder Rasmussen på Bolga hadde sønnen Rasmus, som i 1665 hadde en datter Kirsti til dåpen (født utenfor ekteskap). Han refererer til Tingvoll kirkebok, men jeg tok en rask titt i papirkopiene på statsarkivet (det var 2 bøker som dekket 1665) uten å finne denne dåpen. Noen som har funnet den?En innførsel fra 1666 ser imidlertid ut til å bekrefte opplysningene: I kolonnen for offentlig skriftemål nevnes 'R. Strøm besofvet en Pige af Øgaard'. Dette må vel være fogden Rasmus Pedersen Ruberg på (Kane-)Strøm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jonny Lyngstad

Fra lensrekneskapa for 1669/70 i litt fri norsk: Kirsti Sifuersdtr. besovet av Rasmus Pedersen, ombudtsmann på CanneStrømbs frigaard, hun bødt av yderste formue - 3 rdr.Se også geistlig skifte i skifteprotokoll for Nordmøre prosti 1741-1786, s. 12 til 18 den 15/10-1748 i Kristiansund etter klokker og skoleholder Peder Brynnilsen hvor enka het Elisabeth Pedersdtr. Ruberg. Hun kan umulig være søster til Rasmus Pedersen, til det blir hun vel for gammel eller?Det lønner seg å gå til primærkildene for å sjekke hva som egentlig står der, sjøl om enkelte sier at de har skrevet av alt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Jeg har noen notater vedrørende de personer som er nevnt i innleggene, som muligens vil virke oppklarende.Oluf Povelsen I, d 1683 iflg Kristiansund Historie, g m Inger Ukjent med skifte Lille-Fosen 13/11 - 1705.Sønn: Povel Olufsen, f ca 1675, kjøpmann i Lille-Fosen, sener Solkjel i Edøy, d 1724.G 1 g m Kirsten Hansdatter Windeløw d 1710G 2 g m Anna Rasmusdatter Ruberg f ca 1677, d 1725Anna g 2 g m Sigvart Munch d 1720. Oluf Povelsen II, f ca 1640, hyttemester Røros 1673-1691.G m Anne Christine Angell f ca 1640.Sønn. Povel Olufsen Løkke, f 1763. d 1729, direktør Løkken Verk 1706-1729. Bruker gårdene Herme og Lien i Orkdal fra 1706.G m Maren Jensdatter Kjelstrup f ca 1675

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Umiddelbart virker det ikke som 'Oluf Povelsen II' har noen forbindelse med den Povel Olsen som skal ha vært g.m. Anna Cathrina Nissen Angell. Kjennes noen forbindelse mellom sistnevntes far Marcus Nissen Angell (død Lillefosen ca. 1702) (aner ukjent for meg) og den Anne Christine Angell som var g.m. 'Oluf Povelsen II' ? Kan hun være d. av Lorentz Mortensen Angell (1626-1697), som hadde store eierpartene i Røros kobberverk ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Ad innlegg nr. 3, av John H. Aarønes:Hvorfra kommer opplysningen om at Adelus Ruberg ble født 1745 i Trondheim?Det kan for øvrig nevnes at hun er ført som barn av smed Jens Perssen Ruberg og Malena Widerø i manntallene for Molde ved ekstraskattene av 1762 og 1764, men navnet hennes er der skrevet Adelus Fredriksdatter(!).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H. Nyheim

Jeg har ikke sjekket i primærkilder på dette, men fra Hornemanns slektstavle ved Statsarkivet i Trondheim har jeg notert at Kirsten Pedersdtr Ruberg var gm Fredrik Pedersen, som var smed i Kr.sund. De hadde en dtr Adelus f 1745. Ettersom Hornemann skriver at Fredrik omkom på sjøen i 1750, kan det vel tenkes at Adelus ble oppfostret hos Jens P Ruberg, som iflg Hornemann skulle være bror av Kirsten. (se også innlegg 4; søstera Lisbeth er vel den som Lyngstad nevner i innlegg 7). Det er oppgitt at det var skifte etter Malene Widerø i 1777 og Jens P Ruberg i 1785. Her kan det muligens finnes flere opplysninger. En bør etterprøve opplysningene hos Hornemann - det er ihvertfall feil opplysninger om andre grener av denne slekten der...En annen Ruberg som jeg mener er 'feilplassert', er Mette Kristine Kristiansdatter Ruberg, d 1716, gm presten i Avaldsnes Klaus Klausen Munkeberg. Hun var iflg 'Bygdebok for Karmøy - Avaldsnes I', dtr av presten i Borgund Kristian Fredrik Ruberg (f 1675) og kona Else Lund (f 1685), som ble gift i 1706. Det virker lite sannsynlig at Mette er deres dtr ut fra årstallene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Først en takk til alle som har kome med innlegg.Ein kommentar til Leiv Skjerve. Ut i frå det du skriv er det freistande å tru at det er den første Povel O. som er omtalt i skiftet etter Anna Ruberg i 1725. Det som ikkje stemmer overeins med opplysningane i Collins notater frå skiftet, er vel dødsåret til Povel Olsen. Du har det som 1724, men etter Collins notater levde han framleis under skiftet etter sal. Anna Ruberg 9. feb. 1725.Ein fordel med Collins notatar er at dei ofte er til god hjelp når ein skal finne primærkjeldene. Eg har prøvd å få tak i originalkjelda, men skifteprotokollen på Nordmøre er defekt for åra 1720 til 1731, og i restane kan ein ikkje finne spor etter skiftet. Statsarkivet i Trondheim v/førstearkivar Eilert Bjørkvik, har også vore so hjelpsam å søke i registra til skifteprotokollane for Trondheim utan å finne noko.Derimot vert det bekrefta at det vart halde skifte etter Sigvard Munch på Solskel 19. februar 1720. Arvingar var enkja Anna Ruberg og dottera Anna Sigvardsdotter Munch, 2 1/2 år gammal. bbuet hadde ein aktiva på 810 rd. 10 sk., men inga gjeld, da enkja på førehand hadde gjort avtale med kreditorane (Nordmøre skifteprot. 1714-1720:458-460b).Dersom det er den samme Anna som er omtalt både i 1720 og 1725, må rekkjefølgjen av ekteskapa vere g. 1 med Sigvard g. 2 med Povel Olsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Svar til innlegg frå Kjell Ove Hattrem. Når det gjeld opplysningane om Adelus Ruberg, f. 1745 i Trondheim hadde eg det frå sekundærkjelder. Eg har spurt informanten kva kjelda denne opplysninga kom frå, men fekk ikkje greie på det. Eg kan i alle fall ikkje gå god for ho.For meg verkar det som om Adelus er datter av Fredrik Ruberg. Men som du ganske riktig peiker på budde ho i Molde, i alle fall først på 1760-tallet.I kirkeboka for 1761 kan du i lista over Confirmanter i Molde, Bolsøe og Kleive finne: Adelus Friederichdatter Ruberg, 16 år, og under sted - Molde. Fødselsåret 1745 er i såfall ikkje urimeleg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karle Gjernes

Om Smølen Kobberverk har Aftenposten i november 1889 ein serie artiklar av Tananger som er ”Et Bidrag til vor Handelsstands Historie i forrige aarhundre”. Her er det fyldig lesestoff om brørne Niels og Christoffer Josten. På Norsk Folkemuseum står ein kopparkjel som er laga av koppar fra Smølen bobberverk. Den er har Østby skrive om i ei av årbøkene til folkemuseet. Både Kristiansunds og Smøla folkebibliotek har kopi av desse artiklane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Takk for den informasjonen - dei artiklane var ukjende for meg.Men eg har funne ein del stoff i Bygdebok for Smøla , men er vel du vel kjent med.Har lagt ut litt om Kobberverket på Smøla her:LenkeHar elles funne mykje stoff om brødrene Josten og deira meritter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Ja, det var litt av eit oversyn. Takk for det! Her vert det mykje å studere på.Det må vere flott å ha tilgang til eit så omfattande materiale i Kristiansund, særleg etter at så mange førstehånds kjelder forsvann i brann - såvidt eg forståer er dette skiftet etter Povel Olsen også gått tapt.Det var interessant at dette temaet dukka opp etter så lang tid i dvale - for eg traff på temaet igjen i samband med at eg leita etter informasjon på Frisvoll og traff der på Munk-slekta i Gudbrandsdalen. Og Sigvart stammer jo frå denne slekta.Då eg leitte etter Sigvart Munk i Collins notatar fann eg meir avskrift frå 1725 som var utgangspunktet for mitt spørsmål.Er det interesse for det kan eg leggje ut her det eg har funne ut.Eg må nok ein gong undre meg over all informasjon som kjem fram i dette forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Er det 'sikkert' at Rasmus Pedersen Ruberg (død 1688 på Kanestraum) var s. av Peder Hansen Ruberg (Handelsborger i Namdalen), og ikke Peder Rasmussen Ruberg (forvalter på Kanestraum) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg lurer altså fremdeles på om flg. er to ulike individer eller én og samme person :a) 'Peder Ruberg' (Rasmussen/Hansen ?), bosatt på Bolga (Nordmøre ?), Gårdsfogd/forvalter av Kanestraum-godset rundt 1635b) Peder Hansen Ruberg, handelsmann og utliggerborger på Solsem, Leka, g.m. Maren Lauritsdatter Blix (solgte Solsem 1692).Håper på kommentarer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Jeg har skrevet av deler av skiftet etter Jens Pederssen Ruberg (Molde skifteprotokoll 1768-87, s. 1057-1068):Anno 1785 den 24de Septembr indfandt ieg mig i Sterbboet efter afgl Mester Smeed Jens Ruberg her i Byen, i Overværelse af Jon under Berget og Niels Larsen, for at tage hans Eyendeele under Registering og Vurdering, til paafølgende Skifte og Deeling, naar Gielden er betalt, imellem Enken Helena Ruberg og den Afdødes efterladtes nærmeste Arfvinger, som var hans Sødskendes Børn, sc:1.) Søster Sønnen David Materen, i Bogtry[dk?]er Lære i Trondhjem.2.) Søster Sønnen Peder Ruberg, Bogbinder Svend og opholdende sig i Christianssand.3.) Søster Datteren Elisabeth Materen, død og efterladt sig en Datter af Feldtskiær Sr Bagge i Christianssund, hvis Navn og alder man ey er vidende [x] og[x] hendes Navn er Maren Elisabeth Bagger og til Formynder opnævnt Faderen Sr Oluf Bagger i Christianssund.4.) Søster Datteren Adelus Bredin eller Ruberg, gift med Mester Skoemager Anders Bredin.Enkens Laugværge er Arent Rønne.[...]Deelingen [1786]19 Enken Hellene Ruberg [...] 60 d20 Søster Sønnen David Mortensen arver 2021 Søster Sønnen Peder Ruber arver ligesaa 2022 Søster Datteren afgangene Elisabeth Marteren Bagers efterladte Datter, hvis Navn ey Vides arver i Moderens Stæd 10 rd23 Søster Datter Adelus Ruberg arver ligesaa 10[...][utlegg]No 19 Enken Helena Ruberg [...] 60 dNo 20 Søster Sønnen David Marteren [...] 20 drNo 21 Søster Sønnen Peder Ruberg [...] 20 dNo 22 Søster Datteren afgangne Elisabeth Marteren Bagges efterladte eeneste Datter, hvis Navn er ubekiendt [...] 10 rdrNo 23 Søster Datteren Adelus Rudberg [...] 10 rdrSumma Boets Udlæg 286 rd 2 ort 9 s.[...] 16de Martii 1787.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Takk!Det var jo ein del meir opplysningar her enn hos postmeister Collin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Aarønes, har du noen supplerende kommentarer til debatt 42325: 'Ruberg, Munk, Marstrand og Staby -- et salig rot?' (Lenke) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Hattrem:) Det framgår altså ikke av skiftet i 1785 hva de het eller hvem de var gift med, søstrene til smed i Molde, Jens Pedersen Ruberg (ca.1710?-1785)Såvidt jeg vet hadde han søsknene Kristian Fredrik Ryberg (1710-1786), muligens Elisabeth Pedersdatter Ryberg ('Lisbeth Rüber') (g.1. Peder Brynildsen (ca.1710-ca.1748) klokker og skoleholder i Kr.sund, g.2. Mikael Mathesen (1718-1766) bokbinder i Kr.sund), Allette Pedersdatter Ryberg f.1713 (g.m. 3 prester på Ribe), muligens Kirsten Pedersdatter Ruberg, g.m. Fredrik Pedersen (død 1750), smed i Kristiansund.En av Jens' søstre var tydeligvis gift med en Materen (Morten Materen ?). Hvilken søster, tro ?Kan jeg håpe på kommentarer / korreksjoner til dette ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kjenner man foreldre / besteforeldre til denne smed i Molde, Jens Pedersen Ruberg (ca.1710?-1785) ? (Jens' antatte (?) far, Peder Jensen Ruberg, f. ca.1685, skal ha vært bosatt i Molde).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Ad (23): Navnene til Jens Rubergs avdøde søsken og deres ektefeller fremgår dessverre ikke av skiftet.Ifølge innlegg (16) var søsteren Elisabet gift med hr. Marter(e)n. ''Mathesen'' er nok feillesning. Sønnene deres finnes forresten i folketellingen 1801: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=2&filnamn=f11001&gardpostnr=208&merk=1743>Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Ifølge Hornemans stamtavler (bind IX, P-R, s. 223) var Jens sønn av Peder Rasmussen Ruberg, prest per Ribe, død 9.1.1730, gift med Anna Sofie Kruse.Jeg henvendte meg til Landsarkivet for Nørrejylland med spørsmål om det finnes skifte etter Peder og om hans barn er nevnt deri, men fikk til svar at forespørselen ''vil medføre mere omfattende undersøgelser, end landsarkivet kan påtage sig som tjenstligt arbejde''.Etter min tolkning av et litt rotete manuskriptoppsett hadde de følgende barn, men jeg har kun sett dokumentasjon på at de tre siste var søsken:1. Kristian Fredrik Ryberg, født 1710, prest i Bording, død 1766 barnløs.2. Alette Pedersdatter Ryberg, født 1713, gift 1. gang 1730 med Jakob Kristenssen Bie (prest per Ribe, død 1736, 2 sønner og 2 døtre), gift 2. gang med Nils Holgerssen ''Ystreim'' (født 13.4.1706, prest per Ribe, død 1740), gift 3. gang med Urban Kristian Jesperssen ''Schouboe'' (født 28.2.1712, prest per Ribe, død 1780, 3 sønner og 2 døtre).Heretter er informasjonen hentet fra primærkilder.3. Jens Pederssen Ruberg, smedmester, død 1785 i Molde, gift 1. gang 22.2.1734 i Veøy prestegjeld med Malena Audunsdatter Viderø (skifte 10.7.1777, de bodde innpå gata i Molde, ingen barn), gift 2. gang med Helena (ingen barn).4. Elisabet Pedersdatter Ruberg, død før 1785, gift 1. gang med Peder Brynjulvssen, gift 2. gang 23.3.1750 i Kristiansund med Mikael Marteren (født ca. 1718, død 28.6.1766 i Kristiansund, 1 sønn og 1 datter).5. Kirsten Pedersdatter Ruberg, født 1716, død 12.6.1748 i Kristiansund, gift 1. gang med Fredrik Pederssen (smed, født ca. 1707, kom bort på sjøen 19.4.1750 ved Gløsvågen i Kristiansund, 1 sønn og 1 datter).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.