Jump to content
Arkivverket

[#17730] Normaltid i Norge


Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Recommended Posts

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Siden vi idag stiller klokken/klokka, kan det kanskje være riktig tidspunkt å minne om innføringen av normaltid i Norge.Odelstinget behandlet prosisjonen tirsdag 22.05.1894. Debatten var hard, ikke hvorvidt man skulle innføre normaltid eller ikke - den ble enstemmig vedtatt -, men hvorvidt lovteksten skulle være på 'landsmaal' eller 'det almindelige skriftsprog'. Ved voteringen ble det vedtatt med 44 mot 38 stemmer at landsmålsinnstillingen skulle legges til grunn.(Østlandske Tidende, fredag 25.05.1894)Litt på siden av Brukarforums formål, men kanskje likevel av interesse for enkelte.

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei Geir. Hvordan var det før normaltid ble innført og hva ligger i begrepet normaltid? Jeg skynder meg å stille klokken slik at jeg ikke kommer for tidlig til et avtalt møte. Hilsen IE

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du spør mer enn jeg kan svare. Man hadde lokaltid i Norge tidligere, om jeg husker rett var det også noe som kaltes 'bytid' og 'landtid'. Dessuten er det vel minst en tidssone fra vårt vestligste til østligste punkt. Jernbanen var nok en pådriver for å få innført lik tid i hele landet, muligens likeså rutebåtene (?).Men dette er fritt etter hukommelsen og noe oppslagsverk finner jeg ikke (om jeg har det). Beklager det upresise svaret.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Det høres kanskje underlig ut i dag, men før normaltiden ble innført ble det i prinsippet brukt soltid. Dvs. når sola sto i sør, var klokka 12. Dette innebar at når klokka var tolv i Oslo, var den omtrent halv tolv i Bergen, men nærmere halv to i Vardø. I dansketiden brukte man til og med reell soltid, dvs. timene hadde forskjellig lengde til forskjellig årstid. Man kunne derfor ikke stole fullt ut på vanlige klokker.Etterhvert som moderne kommunikasjonsmidler som telegraf og jernbane fikk betydning, skapte soltiden temmelig store problemer. I mange land innførte jernbanene sin egen tidsregning, såkalt jernbanetid, slik at man måtte korrigere rutetabellen med egne korreksjonstabeller når man skulle reise fra ett sted til et annet. I en periode brukte de norske jernbaneene Kristiania-tid for Østbanene, mens Vestbanene fulgte Drammenstid. Det var m.a.o. et sant kaos. Likevel var det en viss motstand mot innføring av normaltid, dvs. én tid for hele landet. En amtmann på Sørlandet skrev i avisen at hvis normaltiden ble innført, så mente han at man 'i det Længste vil benytte Lokaltiden i de daglige Forretninger'.En lang og interessant artikkel om dette står i Norsk Teknisk Museums årbok for 2002.

Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Dette var interessant! Soltid - det var det de gamle grekere og romere hadde. De delte inn dagen i 12 timer (hora) og disse vekslet i lengde. Det måtte være deilig å leve da man slapp møte presis på minuttet, men hadde en avtale en eller annen gang i 'den niende time'.

Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Mange navn er fra da soltiden ble brukt,for eks: Nonto da hadde sola kommet dit,Middagsknuten ,Stiingsto,Daureknuten(Dugurknuten) osv.Noen hadde et hakk i vinduskarmen som var merke for at klokka var tolv når sola hadde kommet dit. Enkelt og greit var det før uten digitale klokker som en glemmer hvordan en stiller ;-)

Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Til innlegg (1). - Det var ikke hvilketsomhelst landsmål heller! Siden loven ikke er så lang (den gjelder ennå), gjengis den her:Log um sams normaltid fyr kongeriket Norig.§ 1. Fraa den 1ste januar 1895 skal mideltidi fyr den meridianen, som ligg 15 grader austanfyr Greenwich, vera det loglege klokkeslætte i Norig.Kongen kan fastsetja ei anna sams normaltid for særskilte årstider.§ 2. Naar normaltid etter denne logi er innførd, og det daa maatte visa seg trong til aa byta um noko klokkeslætte, som er nemnt i eldre loger, skal kongen kunne taka avgjerd um slikt umbyte fyr det heile land elder fyr einskilde landsluter.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.