Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Randi Hagen

[#17741] Nils Christian Krabbe Wind von Richelieu (Tingvoll, M&R)

Recommended Posts

Guest Randi Hagen

Etterlyser all informasjon om Nils Christian Krabbe Wind von Richelieu (1757-1807), samt hans far Johan Christopher von Richelieu og mor Birgitte Andrine Wind. Jeg har få opplysninger om disse.Er spesielt interessert i å komme i kontakt med andre etterkommere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Kaptein, sjef for Eritsfjordske kompani, major 1772, Johan Christopher Richelieu, ble født i Norge ca 1719, død 22.5.1773. Han giftet seg 26.9.1753 med Birgitte Andrine Wind (som jeg ikke vet noe om).Johan Christopher var sønn av oberstløytnant v/2.Vesterlenske nasj.inf.regt 1750, Jost Philip de Richelieu, død 18.7.1756, gift ned Louise von Klenow.Nils Christian Krabbe Wind Richelieu var kaptein og sjef for Vikske kompani 1797-1806. Han ble født 7.8.1757 i Tingvoll, død før 8.12.1809, gift med Cathrina Margretha Selmer, født 1753.Barn: 1. Skipskaptein i Trondheim, Sigismund Christian von Richelieu, født 2.12.1786 i Tingvoll, død 17.1.1820, gift med Catharine Sibille Testmann, født 1789 i Alness i Skogn. De hadde sønnen Nathanael Carentius Richelieu, født 18.7.1812 i Trondheim, død 11.3.1861, gift med Nicoline Gurine Oldenborg, født 5.6.1800, død 12.12.1868. Nathanael var vert i klubbselskapet Harmonien i Trondheim.2. Johan Christopher von Richelieu, født 17893. Carl Johan von Richelieu, født 17924. Fredrikke Cicilie von Richelieu, født 17945. Caroline Juliane von Richelieu, født 1796.6. Elisabeth Othelie von Richelieu, født 1798.7. Adriane Frideriche von Richelieu, gift med sek.ltn. ved Melhusske kompani 1808-10, Jacob (Johan) Rode (Rohde)Kilder: Militærbiografier (1628-1814) II, av Olai Ovenstad, 1949. Familien Schive, Raadmandsslegten fra Trondhjem, v/Olaus Schmidt, 1917.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Karlsen

Kan dessverre ikke svare på spørsmålene som ble stilt, men vedlegger ett klipp om barn nr. 6 nevnt ovenfor.Fra Leinstrand Bygdebok: Kaptein, senere oberstløytnant Johan Otte von der Osten kjøpte gården Kolsås i Leinstrand for 1100 spdlr i 1786, og han satt med den til sin død (1821 ?).Johan Otte von der Osten var født i 1747. Tro mot slektradisjonen valgte han den militære løpebane, avanserte til kaptein ved 1. Trondhjemske Inanteriregiment, og døde som ovberstløytnant. Han bodde fast på Kolsås. Han var gift med den 6 år yngre Elisabeth Christina Selmer. Ekteparet hadde nok ikke barn, men tok til seg fruens søsterdatter, som på fornavn var kalt opp etter dem, og bar det klingende navnet: Elisabeth Otilie Christina Richelieu.Sankthansdag 1821 innsatte v. Osten sin hustrus søsterdatter, jomfru Elisabeth, til universalarving. Han opplevde ikke at hun, 27. november, ektet den 9 år eldre bondegutten Sivert Olsen (Løberg ?).Forøvrig interessert i jomfru Elisabeth sine etterkommere. Mulig at hun har en datter Serine Sivertsdatter (Rogstad) som flyttet til Trondheim, og fikk et uekte barn med Hans Christian Haldosen Øyen i 1871. I såfall er jeg en etterkommer ...Ørjan K.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sæterli

Har samlet en god del stoff om Richelieu i Norge. Ta kontakt om du vil. E-post: naust_1@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Den militære karrieren til Jost Philip Richelieu (død 1756) fremgår av 'Ovenstad', og her nevnes vel også tre av hans sønner. I nær femten år synes han å ha bodd på Søndre Hemnes i Høland i Akershus. Her kjøpte han i 1722 part i gården, med bygsel over hele gården, og denne parten ble avhendet i 1738 etter at han hadde pantsatt den i 1737 - formodentlig i det han i 1737 ble overført fra 2. Akershusiske nasjonale infanteriregiment til 2. Vesterlandske nasjonale infanteriregiment.Av barn kjenner jeg følgende, hvorav de fire siste alle er døpt i Høland: sekondmajor Johan Christian (ca.1719-1773), George Wilhelm (sersjant i 1738), Henrikke Maria (født og død 1724), sekondløytnant Christian Henrik (1726-1756), Maria Katrine (født 1730) og Malene Dortea (født 1735).Vennlig hilsen Odd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Gjessing

Jeg undres om mora til Nils Christian Krabbe Wind von Richelieu i stedet for Birgitte Andrine Wind kan hete BIRGITTE ADRIANE VIND. Sistnevnte, og den danske slekten Vind, finner du ved å søke på FamilySearch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Til (1). Etterkommere etter Nils Krabbe Wind Richelieu finner du i Tustnaboka bind 2. Nils K.W.R. kjøpte Øverbakken, Leira i 1799, og etterkommere finner du på den garden i dag samt nabogardene, i følge bygdeboka.Du kan også lese litt om faren i Straumsnesboka, bind 2 side 331, for han kjøpte garden Årsund på auksjon i 1753. Mer om faren kan du lese i Nesset bygdebok, bind IV side 94f under garden Midthaug, Eide. Der bodde han til han døde i 1773. En flott artikkel om Johan Christian Richelieu finner du i Årsskrift for Nordmøre historielag 1976 sidene 21-28 i en artikkel av Bjørn Austigard: 'J. C. Richelieu og Nordmørskarta hans'. Der står det også litt om slekta hans.I Kristiansunds historie bind 2 står det litt om Johan C. Richelieu på sidene 198, 311 og 387f.Det står også en god del om organiseringen av militæret i området som NKWR hadde ansvaret for, det Viigske kompani i 'Den nye dagen gryr' Bygdabok for Aure 1800-1900 av Per Eilert Orten. Aure 2000. I artikkelen 'Militærvesen. Aurgjeldingar i krigen' står det mye interessant. Eneste gang NKWR er nevnt er på side 177 og da i forbindelse med at han drukner. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Sæterli

Se mitt innlegg av 27.10 . Har en god del info om slekta og etterkommere. Ta kontakt om du vil. Epost: naust_1@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.