Jump to content
Arkivverket

[#17803] Galtung-duell og baroniet Rosendal


Guest Are S. Gustavsen

Recommended Posts

Guest Per B. Lilje

I forbindelse med et norsk-italiensk vitenskapelig møte jeg ledet i fjor på Rosendal, skrev jeg en kort beskrivelse av baroniet Rosendals historie (på engelsk) på hjemmesiden til den italienske ambassaden. Der er familebakgrunnen til Mowattene kort beskrevet: Lenke

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Elin Galtung Lihaug

Axel Mowat som du nevner, var sønn av Axel Mowat og sønnesønn av Andrew (Anders) Mowatt til Hovland og Else Trondsdatter - sistnevnte var datter av Kristoffer Trondsen.Lauritz Galtung var sønnesønn av Johannes Lauritsson Valen og Herborg Torbjørnsdatter Sandven. Herborgs mor kan ha vært Else Trondsdatters søster Kristine.Ellers var Lauritz Galtungs mor, Lisbeth Ottesdatter Orning, barnebarn av Magdalene Trondsdatter, også søster av Else.Elin Galtung Lihaug

Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Jeg finner ikke i farten alle de kopier jeg tok i forbindelse med artikkelen nevnt i innlegg 2, men de kildene jeg brukte var: 1) B.E. Bendixen: 'Baronerne Rosenkrands til Rosendal', Bergen Historiske Forenings skrifter nr. 3:2, 1897, som er temmelig fyldig. Her er det kun nevnt at de var frender. 2) Heller ikke Carsten Hopstock og Stephan Tschudi Madsen i 'Rosendal: baroni og bygning', Universitetsforlaget 1965 sier mer. Jeg finner i øyeblikket ikke 3) kopi av et foredrag av Jørn Øyrehagen Sunde, og 4) Christoffer Owe: 'Anders Mowat og hans slekt', NST, 36 (1998), 211-229. Mulig en av de sa hva slektskapet var.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Nei, men den Johannes Lauritsson på Valen som nevnes i innlegg 4, var søstersønn av den Christoffer Trondsson (Seims-ætten eller Tronds) som nevnes i samme innlegg.

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Ådne Tveit:Klart det finnes en lenke (link) til Asgaut Steinnes' artikler. I hvert fall til de som er trykket i NST (Dvs lenke til oversikt over hva han har publisert der).Gå inn på nettadressen: http://www.genealogi.no/ og søk deg fram via forfatternavn. Dernest kan du enten bestille de(t) aktuelle heftet/heftene fra Norsk slektshistorisk forening eller låne de ved ditt nærmeste bibliotek. Både Bergen offentlige og Universitetesbiblioteket (UBB) har eksemplarer, om NSF skulle være tomme.God bok!mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Elin Galtung Lihaug

Bare en presisering av Tore innlegg (8):Christoffer Trondssons far, Trond Sigurdsson, var gift med Karen Cold. Etter at hun ble enke, giftet hun seg på nytt med Fartein Mattsson. En datter fra dette ekteskapet ble gift med faren til Johannes Lauritsson på Valen, Laurits Johannesson på Valen. Johannes Lauritsson var således sønn av halvsøsteren til Christoffer Trondsson.Elin Galtung Lihaug

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Trond er like usikker som Karen Koll, dvs at de ikke er kjent i samtidskilder, kun i yngre likprekener og slektstavler. Men Asgaut Steinnes (for å nevne vår guru) mente at begge navn var riktige.

Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Steinnes er ikkje like påliteleg alltid, og med omsyn til hypotesemakeriet hans er han til tider på skikkelege skogturar. Når det gjeld Trond Sigurdsson til Seim trur eg ein skal vera varsam med å tru for mykje på han. At han er nemnt i likpreiker frå 1600- og 1700-talet kan nok tyda på at det er ein historisk kjerne i det, men det _treng_ jo som kjent ikkje vera det. Dermed er vi i grunn like langt. At far til Kristoffer Trondsson heitte Trond er sjølvsagt truleg, kan henda var han son av ein Sigurd også, men det er ikkje noko anna enn ei påstand. Ein gammal påstand rett nok, men like fullt ein påstand. Vi kjenner jo alle til at likpreiker inneheld påviselege feil.Trond kan ikkje _dokumenterast_ som eigar av garden Seim, men det er vel ikkje usannsynleg at han i det minste har budd der. I 1519 finn vi Ffartin pa Sem, som vel må vera identisk med Fartegn Matsson. Men på den andre sida kan det jo like gjerne vera mor til Kristoffer som åtte denne garden. Elles er Seim nemnt i 1439 då ein Gaute Jonsson utferdar brev der, utan at det kan sluttast at Gaute Jonsson budde der.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg er enig i den skepsises Jo Rune legger for dagen. Men opplysningene i denne saken _kan_ være riktige, i motsetning til så mange andre likpreken-navn som er helt absurde eller umulige.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Når det gjelder sannhetsgehalten i likprekener kan vel flere av disse tilføre noe nytt - da de som kjente til familieforholdene bedre dengang og dermed slik de virkelig var.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

På den andre sida kan det jo vera heilt motsett. Poenget er at vi veit ikkje, og dermed må ein vera varsam med å nytta informasjonen frå desse likpreikene. Kor mykje nytt dei tilfører er jo elles avhengig av kor mykje dei har vore brukt før.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Seim kan komme fra hans mor, og siden gården innføres fremst i hans jorderegister, kunne det innebære at hans far, Trond, var (temmelig eller helt) godsfattig.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.