Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Petter F. Vennemoe

[#17838] Hess eller Hæss i Bergen, 1600 tallet

Recommended Posts

Guest Petter F. Vennemoe

I koppskatt 1675 for Bergen, som nylig er lagt ut på Digitalarkivet, er innførsel nr. 201 Anders Bastiansen, og nr. 202 Bastian Hæss. Anders Bastiansen lar seg gjenfinne i koppskatt 1683, fortsatt registrert i Rode 5.I en artikkel i Personalhistorisk tidskrift for 1909 s.3 omtales en Bastian Andersen Hess som kan være født omkring 1590 i Helsingør (som barn av rådmann Anders Hansen Hess og Dorothea Henriksdatter Rosenvinge), og denne Bastian oppgis i samme artikkel å ha sønnene Anders og Bastian Hess. Blandt denne Bastian Hess sine søsken, ser ut til å ha vært en eller flere med tilknytninger til Norge.Kjenner noen til om dette dreier seg om samme personer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg veit ikkje om dette er relevant eller ikkje:Sokneprest Jens Jensson Thisted til Hafslo i Sogn, var kapellan til Nykirken i Bergen på 1620-talet, men vart 1626 sokneprest til Hafslo der han døydde i 1630.Me trur at kona til Jens var av Hess-ætt, for dei fekk tre born i lag, Maren, Anna og Nils, alle fødde mellom 1625 og 1630. Sonen Nils tok ættenamnet Hess, og framleis lever det etterkomarar i Hafslo med dette namnet.Etter alderen å dømma kan denne prestefrua godt ha vore ei søster av Bastian Andersson Hess frå Helsingør...? Men det er vel kanskje fleire ætter med dette namnet?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Bastian Andersen Hess, fra Helsingør, tok borgerskap i Bergen 9. mars 1624, var gift med Elisabeth Schrøder, og etterlot seg ved skiftet 1. oktober 1677 barna Dorothea, Anne, Karen og Anders. Den siste var gift med Margrethe Hansdatter Bomside, og hadde tatt boregrskap 5. februar 1657.Anedrs Bastiansen Hess ble gravlagt (NK) 25. august 1705. Han var da enkemann. Margrethe Hansdatter Bomside ble gravlagt (NK) 16. februar 1701. Anders B. hadde barna Hans A. Hess (død 1699), Didrich A. Hess (gravlagt 6. september 1702), Dorothea A. Hess, gift med Henrich Velthus, Judith, gift med Anders Blanche, og Anna, gift med Johan Verdenhalven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Hei, og takk for innspillene. Ifølge nevnte artikkel i Personalhistorisk Tidskrift hadde Bastian følgende søsken; Ellen Andersdatter H., Hans, Dorothea, og Henrik Andersen Hess. Denne Henrik ble begravet 23.12.1648 som Slottsmajor på Akershus festning (iflg Historisk Tidsskrift 1899)etter blandt annet å være nevnt som Admiral på Ostindia fart i 1623, og å ha vært Kompanisjef i Kristian IVs felttog på kontinentet i 1626 (iflg Barstad; Norges Landsforsvar 1604-23). Denne Henrik var gift med Dorothea Davidsdatter Leuch (igjen ifølge Historisk Tidskrift 1899), og var dermed svigerbror av Georg Reichwein.I tillegg kan være en mulig eldre bror Nils, skipper på Nordlandene, som kan se ut til å nevnes i NRR.Som en kuriositet kan nevnes at i avskriften fra Koppskatten 1675 2 innførsler etter Bastian Hæss som nr. 204 'Obriste Lieutenant Christian Holbech', dette må nødvendigvis dreie seg om Oberstløytnant Christian Nielsen Holberg, far til Ludvig H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Dorothea Davidsdatter het vel Lucht og ikke Leuch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Hei Sølvi, jeg har ikke kopi av de først nevnte sekundærkildene (Historisk Tidskrift og Personalhistorisk Tidskrift), men mener at Toller i Helsingør David Lucht eller Leucht der er oppgitt med en annen stavemåte enn døtrene, hvor T'en på slutten av navnet er blitt borte. Har uansett ikke vært borti primærkilder vedrørende Lucht/ Leuch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.