Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

[#17972] Hvem vil leie gamle Marit ?

Recommended Posts

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Gjør et nytt forsøk på å legge inn et bilde, håper jeg er heldigere denne gang.Spørsmålet mitt var om slike kuriositeter har noen interesse for 'Brukarforum's lesere ?(Sakset fra 'Valdres' tirsdag 23.06.1903)bilete0049.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Utne

Det var vel dette som heitte 'bortakkordering' Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Ja det er vel dette som skal prøvast på nytt nå som alt skal Konkuranseutsettes og privatiseres?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Slike kuriositeter er meget interessante.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Mange steder var det vanlig med auksjoner, den som bød lavest fikk legdsfolkene hjem. Det offentlige betalte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

For en skjebne!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

For ein skjebne, ja. Som no. Den som kan gjera det billegast får byggja og driva sjuke-/aldersheim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg vet ikke om Geir tenkte på diskusjonen om dagens 'outsourcing' av sosialtjenester da han 'satte inn' denne annonsen, men parallellen er jo slående. Det er nesten så man kan lure på om det er en tilfeldighet at annonsen er datert 20. juni 03 ...?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Men det var vel ikke bare de voksne som ble bortauksjonert på denne måten men også barna?Ja, hvis det fortsatt skal være markedslreftene som skal få lov å styre i dette landet så vil nok dette komme til å gjenta seg: 'Den som gjør det billigst mulig får ta dei'. Snart blir vel vi pensjonister auksjonerte bort!?Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jo, ofte ble barn auksjonert bort på denne måten. Arkivar Leif Thingsrud ved Oslo byarkiv, sitter inne med stor spesialkunnskap om dette og har flere ganger holdt foredrag om emnet, bl a for DIS. Isteden for å auksjonere bort barn til privathjem må det være mye bedre å ha dem på kommunale barnehjem, for der foregår det aldri noe galt (ironi).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Slik ble det gjort ja, det var nok ingen kuriositet. Men det var moro (og TRIST!) å se en faktisk annonse fra Fattigstyret. (Skulle ønske jeg kunne lagt til at det er godt at bortauksjonering av gamle, syke og foreldreløse er noe som ligger bak oss, men... )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Per Håkon, jeg uttrykte meg klosset om du oppfattet bruken av kuriositet om selve innholdet i annonsen, det var i sammenhengen 'Brukarforum' dette var ment.Selv synes jeg fortiden rykker oss nærmere gjennom faktisk å se en slik annonse, selv om dette gjelder forhold som de fleste kjenner til.Jeg oppfatter det dit hen at slike innlegg også er velkomne i Brukarforum ????

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Slike innlegg er velkomne, for dei gir perspektiv. Eg minner ellers om at kirkene (med det jordegodset som skulle finansiere vedlikehaldet av dei) blei ''privatiserte'' midt i 1720-åra, trass i at kirkene den gangen hadde svært godt besøk...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

For ikke å snakke om alle de offentlig eide eiendommene som ble solgt til private ! (Overgangen til sjøleie kalles denne privatieringen idag.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Til Geir: flott med slike eksempler! Hører absolutt hjemme i dette forumet. (Jeg hadde selv forøvrig en tippolderfar som var på legd og døde i en stall på Næs (i Hedm.))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Svært tankevekkjande å sjå ei slik annonse, men det undrar meg litt at annonsa var så knapp! Eg ville vel ha forventa at Marit ville bli framstilt litt meir detaljert, men her står ikkje ein gong alderen, langt mindre om ho er før til noko arbeid. Grunnen til det er vel kanskje at også annonsa skal vere så billeg som muleg, så dei som vil vite meir, får kontakte fattigstyret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Tenker bygda var så lita jeg, at alle visste hvem 'gamle Marit Reina' var... for en skjebne... (med re. til Aases innlegg ang. annonsens knapphet) Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Innlegget fra Geir synes jeg er helt relevant for dette forumet. Det er en illustrasjon på faktiske forhold i ei tid som ligger ganske nær.Men jeg skjønner ikke hva diskusjonen etterpå har å gjøre her. Den minner litt om en diskusjon her for ei tid tilbake som skar helt ut. Tror den etterhvert dreide seg om Irak-konflikten.Uansett burde vel den som ordstyrer er, styre ordet slik at vi unngikk rent politiske debatter. I stedet for selv i hive seg på karusellen.Hilsen Torgeir Kvalvaag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Annonsen som Geir la ut, er absolutt relevant for dette forum, noe vi alle ser ut til å være enige om. At den også utløser refleksjoner som leder hen til dagen i dag, er naturlig og ikke noen politisk diskusjon - min mening.Det var svar på innlegg 18.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øivind H. Thingvold

En gang (tidlig 1700-tallet) ble legdsystemet beskrevet som et allerkristeligst tiltak for å ta hånd om syke og gamle. Dette i følge et brev fra en nytilsatt prest fra Danmark. Sammenlignet med ingenting er jo det riktig. Dessuten skal man betenke at den gang måtte alle sosiale tiltak finansieres av det løpende produksjonsoverskuddet på gården, i grenda eller i bygda, og det var ofte tilnærmet lik null ! I dag sender vi bare regninga til staten (hvem nå det er ?) og da er det jo mye lettere å syte over 'forverringa av kåra' som det het på 1970-tallet. Vennlig hilsen Øivind.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Når du beskriver det slikt, er jeg tildels uenig. Godene dengang var urimelig ujevnt fordelt, ikke utifra innsats og fortjeneste, men utifra (oftest nedarvede) rettigheter og privilegier. (Det var jo ikke slik at husmenn ikke arbeidet, snarere tvert imot!) I det 19. og 20. århundret søkte man (mot sterke motkrefter) å avhjelpe det på mange vis. Dels ved å oppheve gamle privilegier (adel, konge, kirke) uten derigjennom å oppheve allerede eksisterende ulikheter, dels ved å innføre kompensatoriske ordninger gjennom et velferdssystem. Det er disse systemene som nå er under sterkt press, og som til og med reverseres. Å si at sosiale tiltak (sant nok, 'bedre enn ingenting') måtte finansieres gjennom samfunnets overskudd, er riktig nok, men samtidig intetsigende, for det gjelder alt vi foretar oss, også i vår tid. Problemet som nå er politisk vanskelig å takle er at motsetningen offentlig fattigdom/privat rikdom blir et vanskelig pedagogisk problem så lenge oljepenger (i stor grad naturverdier) hoper seg opp i fond som vi vanskelig kan bruke uten at pengemengden fører til for stor inflasjon. Slikt blir det selvsagt syting av. Men det er en annen diskusjon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi C. Huitfeldt

Jeg ble litt nysgjerrig på Marit Olsdatter Reina, så jeg tok en ”titt”:Dette er vel den aktuelle Marit Olsdatter 1865: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f60543.wc2&variabel=0&postnr=2572&fulle=true&spraak=n>LenkeFøderaadskonen Marit Olsdatter enke 72 er vel hennes mor, Barbro Olsdatter fattiglem 47 hennes søster. Husfar Nils Olsen husmann 44 sannsynlig hennes bror. Marit Olsdatters mann er i Amerika, kanskje ble hun forlatt.?På Reinen, den samme Nils Olsen Reinen FT 1900:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Dette var interessant, må bare tilstå at jeg ikke ante om slike forhold så seint som i 1903. Så dette var lærerikt.Stakkars mennesker! I tillegg hadde hun nok arbeidet hardt hele sitt liv. Litt fremgang kan vi vel konstatere i dagens samfunn...mvh kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Birger Forsmo

Jeg er igrunnen ening med Per Håkon i innlegg 21. Problemet i dag er at forskjellene mellom de rike og de fattige øker så sterkt. Jeg leste en plass - husker ikke i farten hvor - at Norge er det land i verden hvor forskjellene mellom de rike og de fattige øker nest mest. Jeg tror det var New Zeeland som lå på topp (etter hukommelsen) Jeg tror at problemet er den kollosale økningen av det private forbruket - og da snakker jeg om luksusforbruket. Hadde Norge virkelig gått inn for å øke det sosiale forbruk mere og skjære ned på det private forbruket, ville ikke velferdstaten vært så truet som den er i dag. Det er pengeflytterne som burde skattes mer, de skaper jo heller ikke noe verdier ved å flytte 'kunstige' penger fra det ene stedet til det andre. Vell, dette var min frimodige yttring på en sen fredagskvell.Birger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Signe Marie Solheim

Takk for innlegget, Geir! Man tenkte liksom at det gikk litt mer diskre for seg. Det hadde vært moro å bruke den i dagens debatt - som noen har vært inne på her : ) Mvh Signe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.