Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marie Tollan

[#18000] Margrete Olsdt Berg, Røros

Recommended Posts

Guest Marie Tollan

Etter intens leting har jeg ikke lykkes i å bestemme foreldrene til Margrete Olsdt Berg (1734-1802) gift 1761 med Ole Jonsen Jamt (1736-1808) iflg. Rørosboka. KBRøros sier to Margrete Olsdt. er født i 1734, den ene med far Ole Olsen Berge. Ole Olsen Berg og Ole Olsen Berge står ført som fedre til rundt 17 barn fra 1724 til 1766, men ettersom en Ole Olsen Berg begraves i 1759, må det jo være to personer!! Har noen oversikt og kan fastslå anene til Margrete?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

De to Ole Olsen Berg(e) er nok far og sønn. Margrete f. 1734 er datter av ham som døde i 1759 og Ildri Pedersdatter (datter av Peder Kieldsen og Anne Fastesdatter). Ole Olsen var 5 år i manntallet for 1701 og sønn av Ole Clausen 41 år(og Margrethe Olsdatter).Ole Clausen kom til Røros fra fra gården Berge i Oppstryn i Nordfjord, derav slektsnavnet. Jeg har samlet en god del opplysninger om familien som jeg gjerne deler med deg, men det blir først senere i dag - etter middag og en liten lur.MVH Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg kan nå se at jeg har klart å gjøre en feil i forrige innlegg: Ildri Pedersdatters mor var KIRSTEN Fastesdatter.I manntallet 1701 for Nordre Bergenhus finnes under Berie (=Berge) i Oppstryn sogn i Innvik prestegjeld en Claus Ommundsen 83 med en sønn Christopher Clausen 47 som er gift på Røros Kobberverk. Han er også å finne i MT 1701 for Røros. Ifølge bygdebok for Stryn og Innvik hadde han en bror Ole (Oluf) Clausen som også var på Røros. Bygdeboka sier videre at Claus Åmundsen var sønn av Åmund Olsen og en Bergitte.Ole Clausen er i 1705 omtalt som Oluf Clausen Nordfjord, gift, og hadde en sønn og en datter. Hans kone het som før nevnt Margrethe Olsdatter og døde i 1740, 76 år. I et skifte etter Cathrine Pedersdatter og senere hennes mann Peder Haas er Margrethe Olsdatter nevnt som stedatter av disse og gift med Ole Clausen. To andre stedøtre var Ingeborg Ols. og Cornelia Olsd., antagelig søsken av Margrethe. Hvem hennes foreldre var, vet jeg foreløpig ikke.I skifte etter Margrethe Olsdatter skal følgende barn være nevnt: Ole Olsen BERGE, Cathrine Olsdatter gift med Ole Pedersen Tamnes, Barbara Olsdatter.Ole Olsen Berge giftet seg i 1722 med Ildri Pedersdatter, datter av Peder Kieldsen og Kirsten Fastesdatter av Skankeslekten (1698 - 1767)(Kilde: Roger de Robelin: Skankeätten). Deres eldste sønn Ole Olsen Berg(e)født 1722, gift 1761 med Kirsten Olsdatter Corporal, kalte seg etter hvert Moberg (de bodde på Stormoen) og det samme gjorde disses sønn Ole. Det er først og fremst de som bruker etternavnet Berg(e) jeg har vært interessert i.Dette var vel alt som kunne være av interesse for deg - tror jeg. Håper du har nytte av det!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Tusen takk, Astrid! Dette var imponerende, virkelig kjapt og effektivt turnert. Hadde jeg laget dette innlegget for en uke siden hadde jeg spart meg adskillige timers leting i Rørosbøkene og i de utlagte kirkebøkene!! Men så vet jeg det til en annen gang... Har du også 'sortert' barna til disse to Ole Olsen Berg(e) ville jeg være takknemlig for å få med det også, ettersom jeg har brukt så mye tid på å finne dem. (Olava 1765-1845, født og død i Tolga, er 'min' gren). Takk igjen! Marie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hei!Jeg har i første rekke notert ned dem med navn Berg som giftet seg i perioden 1752 - 1761:1752: Ole Olsen Berg og Kirsten Olsdatter CorporalHer har altså Rørosboka FEIL.(b. 4 side 486)1757: Peder Olsen Berg og Barbro Jacobsdatter1751: Ole Ludvigsen og Elen Olsdatter Berge??1756: Ole Olsen Snedker og Elen Olsdatter Berg1760: Ole Joensen Jemt og Magrethe Olsdatter BergHer må du sjekke - det kan være feil!!Jeg har ganske raskt notert navn på barn født av Ole Olsen Berg/Ole Berg (senior):Ole f. 1722, Elen f. ??, Kirstine f. 1728, Magrethe f. 1729, Peder f. 1732, Magrethe f. 1734, Claus f. 1735,Johan f. 1738, Anne f. 1739 - her sies faren å være Ole Berg.De som er født etter 1752 må rimeligvis tilhøre Ole Olsen Berg Junior:Kirsten f. 1753, Olava f. 1755, Claus f. 1756, Ildri f. 1759, Christiana f. 1761, Ole f. 1763, Ildri f. 1766.Dette er gjort temmelig raskt og sjekkes.Rørosboka (bind 4, side 186f) har i tillegg: Johanna f. 1768, Axel f. 1770 (død samme år)Ole f. 1763 kalte seg i hvert fall Moberg i 1801 og han finnes her LenkeI Rørosboka b. 5 side 129 nevnes det at Ole Olsen Bergi, gift med Ildri Pedersdatter, skulle ha hatt tilhold på gården Bergan (i Rugeldalen). Om dette er riktig, vet jeg ikke, det som står om dem forøvrig, stemmer jo ikke.Denne Bergfamilien er forsåvidt noe perifer i forhold til meg, hva slekt angår. Det eneste er: Kirsten Olsd. Corporals mor, Kirsten Axelsd. Skredder, er en søster av min direkte ane, Christen Axelsen.MVH Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I innlegg (3) heter det: 'I et skifte etter Cathrine Pedersdatter og senere hennes mann Peder Haas er Margrethe Olsdatter nevnt som stedatter av disse og gift med Ole Clausen.' Jeg antar at Astrid sikter til skiftet etter 'Cathrine HendrichsDaatter' fra 1699? ACathrine var altså en Henriksdatter og ikke Pedersdatter. Videre oppfatter jeg skiftet slik at Margrethe og hennes søster Ingeborg og Cornelia er Peder Haas' stebarn, dvs. de er sannsynligvis døtre av Cathrine Pedersdatter fra et tidligere ekteskap. Av alderen på de barna Cathrine hadde med Peder må vi tro at hennes første mann døde i første halvdel av 1670-tallet.Dessverre vet jeg ikke hvem Cathrine Pedersdatters første mann var, men jeg vil gjerne tilføye at det var hun som brakte Haas-navnet inn i denne familien. Hun var født på Kvikne og var datter av Henrik Haas. Peder Larsen tok altså slektsnavnet til kona og har nok skapt mange problemer for slektsforskere som har prøvd å finne ut hvilken Lars eller Lauritz Haas han kan ha vært sønn av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Knut!Takk for korreksjon! - det skal være Hendrichsdatter, og jeg er enig med deg at alt kan tolkes dit hen at det er hennes barn og hans stebarn. Og opplysningen om hennes far Henrik Haas - der fikk jeg vite noe jeg ikke visste.Jeg er som sagt glad for at du retter på meg - håper du fortsetter med det!Hilsen Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.