Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Magne A. Larsen

[#18140] Forfedre av Haldor Matinus Johnsen, Bergen

Recommended Posts

Guest Magne A. Larsen

Haldor ble viet til min tippoldermor Britha johannesdtr. Selsaas i Fjelberg trolig 1/8 1829. Ved vielsen har han oppgitt alder 24,5 år og 'Hattemakersvend' som yrke. Oppgitt fødested er Bergen. Han døde 25/4 1875 på garden Ulvebne i Vikebygd. Kan noen hjelpe meg å finne fram til hans foreldre i Bergen? og ellers relevant informasjon. Jeg er takknemlig for alt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Dersom det var den rette Haldor - så bor foreldrene her i 1801 Lenke Odd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Rullen til Undersøkelseskommisjonen 1803-1805 i Bergen viser at John Olsen (Mortensen) kom fra 'Karsund', som vi får regne med er Karmsund: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Ivar Rotvoll Tautra

Ingrid Haldorsdotter, kona til Jon Olson, var frå husmannsplasset Kolthaug under Dommasnes i Vikebygd, altså frå næraste grannelaget til garden Ulvebne der sonen Haldor Martinus Jonson seinare busette seg! Opplysninga frå Nedrebø om at Jon Olson var frå Karmsund, var ny for meg, men forbausar meg ikkje. Kontakten mellom Vikebygd og Karmsund-området var god.Far til Ingrid heitte Haldor Joneson og kom opphavleg frå Eikåsen på Bjoa (sjå bygdeboka Ølen III s. 138). Han budde fleire stader, først i Eikåsen, seinare på ukjend stad (Nokon som veit??). Sine siste år fekk han i alle høve på Kolthaug. Det vart halde arveskifte etter han og tredje kona hans, Anna Johannesdotter, på Kolthaug i 1793.Dottera Ingrid var av Haldor sitt andre ekteskap, med Marta Jonsdotter frå Gjerde i Vats - ref. 'Soga om Vats' s. 545-546. Diverre har eg ikkje klart å finna dåpsdatoen til Ingrid. Som sagt veit eg ikkje kvar Haldor budde i det aktuelle tidsrommet. I Vats-boka står det om Marta Jonsdotter at mannen var 'Haldor Johnsen Tveit', men eg har ikkje klart å finna dette paret på nokon av dei mange Tveit-gardane i distriktet.Helsing Per Ivar R. Tautra

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne A. Larsen

Jeg er ganske overveldet, stor takk til dere alle. Dette var mer enn jeg hadde håpet på, ennå engang takk for hjelpen. Så har jeg noen spørsmål til Yngve Nedrebø ang. oversendte rulle fra Undersøkelseskommisjonen. Hva var bakgrunnen til at en slik undersøkelse ble igangsatt? Så er det brukt en del forkortelser; HR, ER, UR, hva betyr disse? Er Jan Olsen Mortensen matros i marinen eller på et handelsskip? Historisk er jo dette en turbulent tid mens Napoleon drev og ommøblerte Europa. Den dansk/norske orlogsflåten var en betydelig maktfaktor, noe som fikk alvorlige følger få år senere med overfallet på København i 1807.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Forkortelsene: HR = Hovedrullen (aktive voksne), ER = Ekstrarullen (personer som er gått ut av hovedrullen pg.a. alder eller lignende), UR = Ungdomsrullen (der de følges fra fødsel til de eventuelt overføres i hovedrullen).Bakgrunnen for Undersøkelseskommisjonene 1803-1805 var en fullstendig omlegging av utskrivingen av militære mannskap. Kartleggingen skulle gjelde alle som kunne brukes sjømilitært, og etter denne kartleggingen var det bare byene som skulle gi grunnlaget for sjømilitær utskriving, mens landdistriktene (også langs kysten) skulle høre til landmilitær utskriving.Undersøkelseskommisjonen måtte få fastlagt om de enkelte mannskaper hadde tjenestegjort, om de var rulleført tidligere, i tilfelle hvor, og om det var grunnlag or å sette dem i den nye hovedrullen.Jon Olsen Mortensen er nok matros i vanlig, sivil fart, men som matros der ville han naturligvis også framtre som attraktiv for sjøinnrulleringssjefen om det var nødvendig å finne sjømilitære mannskaper.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.