Jump to content
Arkivverket

[#18187] Jens Søfrensen Godtzen (1637-1713), sogneprest i Stavanger


Guest Kåre R. Lien

Recommended Posts

Guest Kåre R. Lien

Jens Søfrensen Godtzen var sogneprest i Stavanger ca 1684-1713. Han var gift 1. gang 1664 m. Christine Søfrensdtr Brunsteen (1647-1666) og 2. gang 1668 m. Anne Jensdtr Hiermann (ca 1650-1733). (Hovedkilde: Oluf A. Løwold: Biografiske Efterretninger om Præster i Stavanger..., Stavanger 1890).J. Sv. Løland: Sjernarøy bygdebok I (1972), s. 260, oppgir at sogneprest i Stavanger Jens Søfrenson Godtzen var gift m. Karen Nilsdtr og hadde med henne datteren Susanna (1693-1763), som giftet seg 1724 m. Filip Jørgensen Smith.Finnes det holdepunkt for at sogneprest og prost Jens Søfrensen Godtzen var gift 3. gang? Hvis ovennevnte opplysninger er korrekte, måtte ekteskapet med Anne Jensdtr ha vært oppløst.

Link to post
Share on other sites
Guest Ron Berkland

Hei Kåre,Jeg har i mange år undrast på om Sjernarøy bygdebok er nøyaktig om datteren Susanna.I Norske Slektshistorik Tidsskrift - 1928, siden 392-93 stor det at '...Philip Jorgensen Smith maa vel være den Philip Jogensen Smith 'i Stavanger' , der gift med Susanna Jensdatter, en datter av Jens Justisen og Karen Nilsdatter, efter hvilken sidste der blev holdt skifte i Larvik 7 Juni 1730.'I år 2000 var jeg i Stavanger og på statsarkivet der jeg snakket med Hans Eyvind Næss om det. Skreve han til meg January 29, 2001, 'Det hefter noen tvil om hvem faren var, men det kan se ut som misforståelsen skyldes ren ortografi ved 'Godtzen' og 'Justisen' egentlig er samme navn.Jeg har let men har aldri funnet nogen om den Jens Justisen som er nevnt ovenfor.Jeg blir interesste om det er nogen som ved mer om det rådløshet.mvh Ron Berkland

Link to post
Share on other sites
Guest Rolf Erik Sanne

Jeg har stått overfor samme problemet, nemlig å ha latt meg villede av Sjernarøy bygdebok. Jeg har hatt anledning til å lete gjennom avskrifter av kirkeboken for Stavanger i den aktuelle perioden, uten å finne nevnte Susanna som datter av sognepresten i Stavanger. Ettersom de øvrige barn av J.S.G. er funnet innført, er det sterk grunn til å tro at bygdeboken tok feil og at NST og Ron har en mere sannsynlig løsning på saken. Jeg har selv hatt problemet oppe i Vestkysten, heftet til Rogaland Ættehistorielag, uten å få respons fra andre medlemmer. Selv har jeg derfor valgt å ikke inkludere Susanna i listen over Jens Søfrensen Godtzens barn. mvh Rolf

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Rostrup

Den 19. januar 1733 står det under begravelser i kirkeboka for Stavanger Domkirke: «Anna Hiermand Salig Mag. Jens Godtzens». Jens Sørensen Godtzen kan ikke ha etterlatt seg mer enn en enke og Sjernarøybokas opplysning om at han var gift med Karen Nilsdatter må derfor utvilsomt være feil.

Link to post
Share on other sites
Guest Kåre R. Lien

Jeg har nå gjennomgått skiftet på Langestrand i Larvik den 7. juni 1730 etter Karen Nielsdatter. Hun hadde vært gift to ganger, først med Alfind Jacobsen, så med Jens Justasen. Begge ektemenn var døde da skiftet fant sted. I skiftet fremkommer at Karen og Jens bl.a. hadde datteren Susane Jensdatter, som var gift med Philip Jørgensen Smidt.Dermed er det også på denne måte konstatert at Karen Nielsdatter ikke hadde vært gift med Jens Søfrensen Godtzen.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Pieter Cramwinckel

I wonder (sorry I don't speak Norwegian) whether I have a Godtzen in my ancestoral line: Johan Cornelius Landgraff (landgrav?) was married to Clara Maria Goetz (Godtsen?) circa 1745. J.C. L. was born in Bergen (area?) around 1720. He later moved to Berlin and Stettin, where he became Burgher in 1762 (that Burgher record stated that he was from 'Bergen Norway'). This J.C. Lanfgraff might be related to the Landgraf family in Stavanger : Søfren Jensen Landgrav was mayor of Stavanger from approx. 1580 - 1610. He was son of vicar Jens Sofrensen Landgrav. His father was vicar to Voss, which was a village further north. He was married to (miss) Frøchen Olufsdaughter who was buried 30.04.1671. After her husband`s death she married town official mr Godske Pedersen Godtzen. I do not know their children. Thus maybe later descendants of this Stavanger Landgrav family were still in contact with the Godtzen family, and is this Clara Maria Goetz a Godtzen? I am still looking for Joh. Cornelius Landgrav christening (circa 1710-1725 maybe in Bergen Area or Stavanger? It was not found in the Bergen-town Churches'christenings) and his marriage c 1745 to Clara Maria Goetz (Godtzen?) Thabks for any help.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Var denne 'town official'(rådmann?) i Stavanger Godske Pedersen Godtzen bror av Søfren Pedersen Godtzen (1599-1665), rådmann (1634) og borgermester i Stavanger (lensh.fullm i 1622, sen. Fogd over Jæren til 1632) ? (Sistn. var g.m. Elisabeth Christensd. Trane (1613-1684), sønnedatter fra Karine Povelsdatter (nevnt 1593) sitt (første?) ekteskap med Christen Christenssøn Trane (1533-1600)).

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Kåre R. Lien

Jeg har dessverre ikke svar på spørsmål i innlegg 7, men kan kommentere innlegg 8: Jeg har registrert at Godske Pedersen Godtzen (ca 1605?-15/6-1660), som var fogd, rådmann og toller i Stavanger, var bror av den nevnte Søfren Pedersen. Deres far var visstnok fra Sønder-Jylland, men ellers vet jeg ikke noe om deres opphav. Mine kilder for opplysningene om Godske er Kielland: Stavanger borgerbok 1436-1850 og Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år, 1563-1886. Jeg har også registrert at Godske var gift med Frøcken Olufsdtr, som tidligere hadde vært g.m. Søfren Jenssen Landgrav. Navnet Frøcken (Frøchen), som jeg først oppfattet som tittel (frøken), er såvidt jeg kan forstå et fornavn, som jeg ikke tidligere har sett. Hun døde i Stavanger april 1671. Jeg kjenner ikke til eventuelle barn med de to registrerte ektefeller.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.