Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ole Bjørn

[#18363] Erik Jørgensen Albeck, Oslo/Askim, 1865 -

Recommended Posts

Guest Ole Bjørn

Erik født på Eker 1838 og er registrert i tellingene i Kristiania i 1865 (Storgaden), 1875 (Akersgade) og 1900 (Haxthausens Gade). I siste telling sammen med kona Johanne (f. ca 1844 i Askim) og sønnen Christian Winter (f ca 1880 i Kristiania). Er det noen som kan hjelpe meg med giftemålet mellom Erik og Johanne mellom 1875 og 1880. De kan være gift i Oslo/Askim. Hvem er Johannes foreldre? Når er Christian født? Faddere?Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Erik Albech, Vagtmester dør 18.12 1903, Kristiania Skifterett Dødsfallsprotokoll Avd II C no.1723. Han etterlater foruten Johanne 1 ugift sønn (de kunne hatt flere barn), av eiendeler en obligasjon på 5.000 kr., innbo og løsøre. Adressen er på dette tidspunkt Parkveien 80. Enken finner du forøvrig i Nils Juels Gade 45 i Kristiania Adressebog 1907. I Johannes Mini 8 1897-1917 5/11 f.117 no.112 finner du at han ble begravet 28.12.1903 (Vestre gravlund kl.2) og døde av 'hjertelammelse'. Her står fødselsåret oppgitt til 1837.I 1881's adressebok (altså høsten 1880) står han oppført med adressen Lerfaldsgaden som er Jakob menighet. (Det er ikke adressebøker for 1878-80). Kikket raskt, men fant ikke Christian Winther, heller ikke i Fødselsstiftelsen.I folketellingen 01.02.1907 oppgis det at Johanne var født 06.09.1844 i Askim og Christian Winther 14.10.1880 i Christiania. De flyttet hit fra Parkveien 80 i april 1905.Den eneste Johanne født denne dato er ifølge Askim Mini 4 1817-1846 5/9 p.333 no. 16 den Johanne som ble døpt 22.09.1844. Hun var datter av husmann Christen Johnsen og Gunild Arnesdatter Veibye.(Dette kan muligens tyde på at Christian Winther ble født før vielsen, i den menighet Johanne sognet til. Det er en rekke menigheter å gå igjennom, men fødselsdato skulle være stor hjelp)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn

Maaange takk! Dette gir et godt utgangspunkt for videre søk. Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Ole! Siden du ikke spør etter foreldrene til Erik, regner jeg med at du har oversikt over dem. Det er fristende å gjette at faren var den Jørgen Olsen Albæch (f.ca.1797) som finnes på Eiker i 1801. Faren hans var pukkverkstiger Ole Jørgensen Albæch. Kan du bekrefte at dette er korrekt? Kjenner du også mor til Erik? Har du også noen opplysninger om hva Jørgen livnærte seg av, ville jeg være takknemlig for det.Jeg er ikke selv i slekt med disse Albeck-ene, men samler stoff om bergverksfamilier. Denne familien arbeidet i bransjen i minst 150 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Knut,dus har alldeles rett i dine antagelser og jeg har hatt stor glede av en debatt du var involvert i for et år eller så siden i dette forum (10379)hvor Diderik Nielsen Albeck f. ca 1650 var eldste ledd.Jeg gjør litt søking for en kollega (som er etterkommer av Albeck linjen fra Røros) som har en familiebibel hvor 'alle' ledd tilbake til Jørgen Johansen gm Ragnhild Lorenzdatter er nedtegnet.Tradisjonen sier at en av disse linjene føres tilbake til en stiger ved starten på Kongsberg i slutten av 1620-årene.Er nysjerrig på de eldste leddene (Jørgen Johannesen & Diderik Nielsen) her selvsagt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Knut jeg har notert at Eriks mor er Kristine Marie Eriksdtr Kjennerud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Takk for opplysningen om Kristine Marie. Det kan se ut til at også hun hadde aner fra Årdal, men jeg mangler noe dokumentasjon av dette. Hadde du forresten noe informasjon om hva slags yrke® Jørgen Olsen Albeck hadde?Når det gjelder Jørgen Johansens opphav, så er det verdt å merke seg at det i et manntall over sølvverksarbeiderne fra 1765 finnes en Jørgen Johansen som kan passe godt. Alderen er oppgitt til 41 år og fødestedet til Kongsberg, så det burde ikke være vanskelig å finne ham i kirkebøkene. Når jeg sier at han passer det godt, så er det fordi han i manntallet er ført med 4 sønner og 3 døtre. Det stemmer nesten presis med det jeg har notert meg at Jørgen og Ragnhild hadde. Men vi må ikke helt utelukke muligheten for at IKKE var ansatt ved sølvverket. Paret brukte en del borgerlige faddere ved dåpen av sine barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Jeg har funnet i Family Search basen info om at Jørgen Johansen var sønn til Johan Mechilsen (fra Røros) og Anne Jørgensdtr (fra Kongsberg). Kvaliteten på denne info vet jeg ikke noe om...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Dette har jeg nok sett før, men jeg vil nok helst ha dette fra kirkeboka. Nå er det kanskje ikke så urimelig forslag at faren kunne være Johan Michelsen fra Røros (som for øvrig vokste opp i Årdal), men det er en ting som taler for at dette er feil. Johan døde ca. 1736. Barna hans er derfor nevnt i skiftet etter Johans foreldre fra 1741, men der er det etter mine notater ikke nevnt noen Jørgen. Det er også andre ting som skurrer, men dette er jo lite å gruble på. Vi får se hva kirkeboka kan fortelle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H. Nyheim

Den nevnte Didrik Nilsen Albeck må være sønn av klokkeren Nils Didriksen, ettersom han ofte kalles 'klokker-Didrik' (I regnskapsregisteret ble han et år ført opp både på D (Didrik Nilsen) og K (Klokker Didrik) sammen med brødrene Isak og Kristen).Klokkeren Nils Didriksen var antagelig gift 2 ganger, ettersom det bare var de to eldste sønnene Didrik og Isak som er nevnt med slektsnavnet Albeck (det er også stor aldersforskjell). Han var ikke klokker i 1660, og frem til første gang jeg finner ham i 1671 har jeg ikke funnet klokkeren nevnt. Nils Didriksen nevnes som klokker til ut på 1680-tallet. I restanse-listen for Røros kirke 1692 nevnes 'Sal Niels Klocker for Klocken', dvs antagelig betaling for ringing med kirkeklokkene ifbm begravelsen.Sønnen Didrik Nilsen nevnes som berggesell allerede fra mai 1671, så dette må være en familie med bergverksbakgrunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Denne Kristen var ny for meg. Dette er vel gjerne den 'Christian Nielsen Klocher' som var berggesell i 1705? I manntallet fra 1701 er det en gesell 'Christen Nielsen' av passende alder, nemlig 47 år. Han hadde sønnen Bersvend. Mon tro om Bjørns observasjon av navnebruken kan tyde på at det var mor til Didrik og Isak som bragte Albech-navnet inn i familien?Bjørn! Har du notert deg hvilket år 'klokker-Didrik' ble ført i regnskapsregisteret sammen med brødrene Isak og Kristen? Det er jo en svært nyttig referanse for bekreftelse av slektskapsforholdene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H. Nyheim

Jeg var litt rask og upresis i forrige mail. Skal prøve og gjengi rett fra kildene (Røros bergverks arkiv ved Statsarkivet i Trondheim - privatarkiv 211):(20.1.7)Som klokker nevnes 1660-61 Kristoffer Bjørnsen (kan ikke se at hverkan han eller Nils Didriksen nevnes i bygdebøkene for Røros)(20.1.22) I 1670 er bl.a. Didrik Nilsen vitne til arbeideropprøret mot Henning Irgens (dette er jo beskrevet mange steder). Han vitnet altså bl.a. mot Spell-Ola.(8.1.1) 1671. 'Niels Dirichssen Klöchner' fikk betalt 26 Rd i årslønn + 4 Rdr 1 ort for 'Kohr in den hütten gehalten 8 Monat 1 Woche'. Didrik Nilsen nevnt som berggesell fra Mai.(8.1.4) 1679. Nils Didriksen var klokker i 5 1/4 mnd og Jørgen Evertsen i 7 3/4 mnd (=13 mnd = 1 bergår). Neste år er Nils Didriksen klokker hele året igjen (og ihvertfall ut 1685 har jeg notert).1681: for 1. mnd nevnes bergesell Isak Nilsen på Nyberget, knektene Oluf Nilsen og Kristen Nilsen på Gammelberget, berggesell Didrik Nilsen på Solskinn, 'mindre gutter' Anders Didriksen også på Solskinn.1685: Knekt på Solskinn: Olle Nielsen Klochersøn1687: 5. mnd på Solskinn nevnes bl.a. Berggesell Isak Nilsen Berggesell Didrik Nilsen Knekt Olluf Nilsen Klokkersønn Knekt Anders Didriksen Knekt Kristen Nilsen (Mindre) Jungens Nils Didriksen - i de andre månedene varierer det litt med hvem som er nevnt. - årsaken til at kun Oluf er nevnt som klokkersønn er muligens for å unngå forveksling med en annen som også het Oluf Nilsen.1690 (8.3.1): Øresund: Klokker Oluf Solskinn: Bergesell: Didrik Nilsen (f.eks 2. mnd) / Klokker Didrik (f.eks. 6 mnd), Berggesell: Isak Nilsen / Klokker Isak, Knekt: Kristen Nilsen / Klokker Kristen, Jungens: Nils Didriksen Albeck (f.eks. 6 mnd) (Det er ført årlig regnskap personvis med register og henvisning til aktuell side. I dette tilfellet peker Klokker Didrik i registeret til siden hvor Didrik Nilsen er omtalt osv - ført slik også f.eks. i 1692).Iflg regnskapet betalte Didrik Nilsen i 1690 etc på en 'gammel gjeld' til Sr bergmester H. Irgens. I skiftet etter Irgens nevnes Didrik Nilsen Albeck - det er eneste plass jeg har sett slektsnavnet angitt for ham.Anders Didriksen betalte et regelmessig beløp til Johannes Brun. Om Anders er sønn av Didrik Nilsen har jeg ikke funnet noe direkte bevis for.Når det gjelder Kristen Nilsen, tror jeg det må være som Knut Bryn nevner i forrige innlegg. I tillegg til sønnen Bersvend, hadde han i 1705 2 døtre. Har notert følgende (ref kirkebok og skifter): Var antagelig gm Magdalene Bersvendsdtr, skifte 1722. Barn: Sigrid (ca 1686 - 1762), Bersvend (ca 1687), Berit (1692), Anne (1694 - før 1705). Kristen døde 1728.Det får holde for i dag! (ps: har ny e-postadr:nyhbjo@netscape.net)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

HeiJeg har ikke tilgang til primærkilder her, slik som andre eminente deltakere.På Family Search fant jeg en ”konstruksjon” hvor Jørgen Johansen Røraas f 1724 inngikk i barneflokken til Johan Nichelson og Anna Jørgensdtr. Barneflokken som er nevnt er: Jørgen f 1719 d 1719 Marta f 1720 Jørgen f 1722 d 1723 Jørgen f 1724 (er dette han som gifter seg med Ragnhild Lorenzdtr Albeck?) Dorthe f 1726 Christopher f 1728 Michel f 1730 d 1732 Sara f 1732 d 1735 Sara f 1735Johan Nichelson er her oppgitt å være sønn til Nichel Joensen Røraas og Eli Tommesdtr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Bjørn Darrud

Hei, en liten oppdatering:Iflg innskriving i en famillie bibel fra 1724 er Jørgen Johansen født 24.2. 1724 og sønn til Johan Michelsen d 1752/68 år og Anne Jørgensdtr d 1765/79 år.Johan er nevnt i en telling på Kongsberg 1732. Her nevnes at han er født på Eidsvoll verk og at han har jobbet i gruva på Kongsberg i 15 år.Mange takk til Knut Bryn vedr. avskrift av det som står i familiebibelen + info fra tellingen 1732.Mvh Ole Bjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Jeg kan ikke se at Clauspladsen på Innset er nevnt.(Innset bygdebok side 80) hvorfra siteres:'Den første brukeren en med sikkerhet kjenner er Claus Didriksen f ca 1670. Han kom fra Røros rundt 1700-tallet og fikk ansettelse ved verket og bygslet samtidig plassen som fikk navn etter ham. Kona het Sirid Knutsdatter. Av barn kjennes Marit, Gjertru, Ingeborg, Didrik og Knut----------Didrik flyttet til Kvikne-----Didrikshaug.'Omfatter 4 siderJeg tror denne her omtalte slekten er å finne på min Hjemmeside

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Leiv: Det er kjempefint at du kommer med en 'ny' gren av Albech-familien her, men det er kanskje noe i veien med slektssidene dine? Jeg finner Claus Didriksen i personregisteret, men linken til Claus' personside virker ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

I Personregister finnes 'Didriksen Albech, Claus', som bringer opp hans aneseddel. Derfra kan hans far og hans ene sønn hentes inn og fra denne den videre slekt.Dette synes å virke tilfredsstillende

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Leiv: Jeg ser nå at lenken virker med Internet Explorer, men ikke med Mozilla som jeg bruker. Når jeg nå vet om det, så går det greitt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.