Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#18424] Svend Olsen Biørn i Bergen

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Eg ser at Greta Storm Ofteland ''slit'' litt med ein Svend Olsen Biørn i Bergen. Kanskje kan dette vere til hjelp:Etter tingboka for Sunnmøre 1684 (fol 81Aff og fol 114Af) hadde borgaren Jon Sipken (borgarskap 1662) fra Steinvågen i Ålesund tre svigersøner: Arne Simonsen, Axel Svartzkopf og Svend Olsen Biørn, alle borgarar. Jon Sipken hadde vore gift med ei brordatter av Jan Bryssel i Bergen.Jon Sipken var son av borgaren Sipke Peitersen (Lytkes), borgarskap 1632, og ei ''Giese'', datter av Povel Skarbøen (mest trulig lik ein borgar Povel Ebbesen i Steinvågen). Striden 1684 gjaldt m.a om Jon Sipken var ektefødd.Farbroren til Jon Sipken var borgaren Wibrant Peitersen Lytkes i Steinvågen, farfaren ein borgar Peiter Lytkes eller Wibrantsen som handla på Sunnmøre sist på 1500-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Hallo Bjørn. Takk for innlegget. Jeg blir litt forvirret over dette med at Svend Olsen Bjørn er svigersønn til Borgar Jon Sipken, tingbok for Sunnmøre 1684. I tellingene for Bergen 1683 er Svend Olsen(Bjørn?) gift med Archie Jørgensdatter og sammen har de da 2 barn i tillegg til Alchies 3 barn fra ekteskapet med Christopher Jochumsen. Archie er også i flere sammenheng etternavnet Høyer. Du nevner også at Jon Sipken har vært gift med en brordatter av Jan Bryssel i Bergen. Jeg har vært inne på tanken at Archie Jørgensdatter og Archie Jansdatter Bryssel er i slekt pga fornavnet og litt i faddersammenheng i NK Bergen. Når det gjelder min interesse for Archiene, så henger det sammen med Archie Jørgensen og Svend Olsens datter Karen. Vet du mer om døtrene til Jon Sipken. Navn m.m- Med hilsen Greta S.O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

No har eg gått gjennom denne innvikla saka på ny, og ser at dei tre bergensborgarane Arne Simonsen, Svend Biørn og Axel Svartzkopf opptrådde på vegner av Jon Sipken sine barn; dei treng derfor ikkje å ha vore svigersøner, men formyndarar. Kona til Jon var helst ei datter av Jørgen Bryssel, som handla i Ålesund i 1630-åra. Og Jørgen var vel bror til Jan Bryssel?Eg vil ikkje sjå vekk fra at Svend Olsen Biørn var gift med enka etter Jon Sipken, og i så fall fell vel brikkane på plass?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Hallo igjen. Takk for raskt svar. Hadde det ikke vært for Høyer navnet så kunne det se ut som om Archie Jansdatter Bryssel og Archie Jørgensdatter Høyer var kusiner. Kanskje farmoren også het Archie. Men det blir foreløpig spekulasjoner. Finnes det noe Høyer i Ålesund på den tiden? Greta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Er du sikker på at Svend Olsen, ektemannen til Archie Jørgensdatter, som det blei halde skifte etter 1706, er den samme som Svend Olsen Biørn?Skattemanntallet for Bergen 1683 nemner Svend Olsen og kona Archie, men også ein meir velståande Svend Olsen (ingen med namnet Biørn). Og kor er namnet Høyer nemnt i samband med Archie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Jeg fikk dette svaret fra Statsarkivet i Bergen for 3 år siden da jeg forhørte meg om Archie Jørgensdatter. Hun er også nevnt med navnet Høyer ved en av dåpene i NK. Yngve Nedrebø, SAB / DA, 15.10.2000 08:23 (2) Sollieds har kartotekkort på navnet Arche Jørgensdatter (Høyer), 'Arche i Morianen'. Hun ble gravlagt 28. juni 1706 ('alle klokker'), og skifte ble holdt 3. juli 1706. Hun hadde vært gift først med Christopher Jochumsen (skifte 27. juni 1679), deretter med Svend Olsen Biørn (som opptrer som enkens festemann i skiftet etter første ektefelle). Hun hadde barna Giert, Jan og Henrich Christophersønner, og av annet ekteskap barna Christence Svendsdatter (Biørn), gift med Jacob Olsen (avkall 1712), Karen Svendsdatter, Berete Svendsdatter og Ole Svendsen, født ca. 1685. Sollieds har ikke utfyllende opplysninger om Karen Svendsdatter. Svend Olsen, skifte 1. mars 1699, men ektefellen var Engelche Olsdatter, og barna Povel Svendsen, født 1684, og Birrete Svendsdatter, gift med Mathias Jensen.Greta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Archie Jørgensdatter ble som du ser i forrige innlegg, kalt for Arche i Moranen. I 1707 dør en Svend Olsen 'Svend Olsen m i Morjanen i N.k.g. med alle kl. og l.p. Jul 18 1707 NK'. Det er vel mest sannsynlig at dette er Archie Jørgensdatters ektemann. Greta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest terje e skrolsvik

Til Greta og Bjørn. Jeg har notert følgende. Arent (Bryssel) Høyer g. Grete Bryssel .notert med 2 barn. Johan (Jan) Bryssel og Margrete (Grete) Arentsdat Bryssel. Johan (Jan) benyttet Høyer og får borgerskap 22/2-1621.Oppført 1645 under rode 15. Notert med 2 barn: Ane Jansdat Bryssel g. Peter Thomessøn (trolovet 7/2-1668.) og Archie Jansdat Bryssel g. Søfren Koch (trolovet 7/10-1670 DK). Johan (Jan)Bryssel/Høyer g. 2: Margrethe (Grete) Henrichsdat Koren. Hun hadde før vært i ett barnløst ekteskap med Hans Thospand/Tospand/Toespand/Spand Spand. Bare til orientering. Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Dette var særskilt opplysande! Etter Terje sine opplysningar + opplysningar fra andre kilder kan vi no sette opp ei førebels oversikt over familien Høyer som blei til familien Bryssel:I ''Arrndt Høier'' fra Bergen, borgarskap 1597. Gift med Grete, kanskje Bryssel. Minst 3 barn:II A ''Johan Arndsen Hoier'' alias Jan eller Johan Bryssel, borgarskap 1621. Barn: m.a Anne Jansdt Bryssel gm Peter Thommessen og Archie Jansdt Bryssel, gm Søren Koch.II B ''Grete Arentsdt Bryssel''.II C ''Jørgen Arentzen Høyr'' alias Jørgen Bryssel, borgarskap 15. februar 1632. Jørgen hadde minst 2 barn: 1) Anne Jørgensdt Bryssel, g1m Oluf Olsen, g2m Jochum Holst. 2) Unm Jørgensdt Bryssel, gm Jon Sipken (eigentlig Jon Sipkesen Lytkis). Det er vel likt til at Archie Jørgensdt også var datter av Jørgen Bryssel. Både Johan og Jørgen brukte namnet Bryssel kring 1630!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

For å ta det enkle først, 1.Jeg har notert Peder Tomassen med etternavnet Bever. 2.Farfaren til Jon Sipkesen må vel være den Peder Liuickesen som tar borgerskap i Bergen i 1604. 3.Nå blir det verre,en viss Antonius List x1684Korskirken med Maren Jonsdtr. Ved et av barnas kalles hun Sipkes.Skulle tro det var en datter av Jon Sipkesen. En annen fadder i hans barns dåp er Berte Jonsdtr Sipkes 4.Javel, 27/4-1708 i skiftet etter Sofie Carstensdtr Wildenrath,enke etter toller Arne Simonsen nevnes for det første hans arvinger, hans søsterbarn Simon Knutsen og Berte Simonsdtr X Ole Steffensen Huuse.Uklart i avskrift om det er Simon Knutsens dtr.Videre hennes søsken, blant mange andre Sofies søster Archie Wildenraths døtre Margrete Møller + Anna Jonsdtr Sipke. 5. Videre sees at Alche Carstensdtr =Wildenrath x1668nk Ditlef Ditlefsen Møller -1671nk som evt kan være far til Margrete Møller +Alche x 1673nk Henrik Jakobsen 6. Det må evt.være en forbindelse m.Pet-Anes etterkommere vedr noen av disse personene

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk til Svein, som her har identifisert 3 av Jon Sipken sine barn, og tydeligvis ei av konene hans. Som eg nemnte ovafor var Jon Sipken sine barn 1684 representert ved borgarane Arne Simonsen, Svend Olsen Biørn og Axel Svartzkopf. Arne Simonsen var seinast 1683 gm Sofie (Carstensdt Wildenrath), Axel Svartzkopf ditto gm Else Blanche. Svend Olsen Biørn var gm Archie Jørgensdt Bryssel/Høyer.Tingboka for Sunnmøre 1684 kan tydast slik (her er mykje av skrifta utviska) at Jon Sipken si f ø r s t e kone var brordatter av Johan Bryssel, og at han dermed også var gift endå ein gang, og det må altså ha vore med Archie/Alchie Carstensdt Wildenrath, som blei gravlagt KK 1693.Jon Sipken sine barn: 1) Maren Jonsdt Sipkes KK 1684 gm Antonius List, 2) Berte Jonsdt Sipkes, nemnt som fadder for søstra Maren sine barn. Mora til Maren og Berte må ha vore datter av Jørgen Bryssel. 3) Anne Jonsdt Sipkes, nemnt som arving etter mostera Sofie Carstensdt Wildenrath 1708.Her gjenstår spørsmålet om korfor Axel Svartzkopf opptrådde som formyndar for Jon Sipken sine barn 1684.Når det gjeld ''stamfaren'' til Lytkes/Sipken-slekta, så tok ''Peter Lytkessøn'' borgarskap i Bergen 1596; av kronologiske grunnar reknar eg denne Peter som meir trulig far til borgarane Wibrant Peitersen Lytkes og Sipke Peitersen Lytkes enn den skipper ''Petter Liuickessenn'' som tok borgarskap 1604.Men dette er vel ikkje til noka hjelp for Greta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Ja her ble det ganske innviklet etterhvert. Nå har vi foreløbig tre forskjellige 'Archie, Alchie'. Archie Jansdatter Bryssel, Archie Jørgensdatter Bryssel/Høyer og Archie Castendatter Wildenrath. I tillegg til disse kan nevnes Archie Johansdatter Wildenrath, datter av Anne Richardsdatter og Johan Castensen Wildenrath og Johans søster(?) Archie Castendatter Wildenrath. Svein spør etter forbindelse med Petanne. Anne Richardsdatter er datter av Richard Corneliussen og Archie Henriksdatter. Richard er sønn av Petanne og Cornelius Olsen. Så her er det snakk om bl.a. barnebarn og oldebarn av Petanne. Archie Jørgensdatter er fadder flere ganger i NK hvor etterkommere av Petanne også deltar som faddere. Archie Jørgensdatter har også en sønn som heter Richard (er ikke nevnt over). Noe som også kan tyde på at hun eller barnets far, Christopher Jochumsen, er i slekt med Petanne, Anne Richardsdatter. Når det gjelder Archie Henriksdatter så er hun en eller to generasjoner eldre enn de andre kvinnene med samme navn. Hvem er hun datter av? Så har vi Margrethe Arentsdatter Bryssel. Kan hun være mor til Archie Henriksdatter. Vet vi noe om Margrethe? Greta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Såpass kan vi rekne med som svært sannsynlig, nemlig at kona til Arent Høyer heitte Archie, sidan begge sønene hadde ei datter av dette namnet. Likevel kan ein ikkje sjå vekk fra at Johan Bryssel og Jørgen Bryssel hadde samme svigermor.Vidare er det rimelig at Bryssel-namnet kom inn med Arent Høyer si kone, som kan vere fødd kring 1580 - ei ''*Archie *Bryssel''?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Greta Storm Ofteland

Svend Olsen Bjørn er knapt nok nevnt i innleggene. Er det noen som vet noe mer om ham - slekt, yrke, hvor han kommer fra? Greta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Vi veit at Svend Olsen Biørn var borgar, og einaste Svend Olsen som tok borgarskap i Bergen før 1752 er denne, fra Kristiansand:[url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=borg1600&brukar=&loc=5354772&spraak=n&postnr=11&next=10>Lenke1683 er han oppført i skatteklasse 3, dvs slett ikkje mellom dei rikaste, i lag med kona og 5 barn:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.