Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Rustad

[#18506] Marie Gren og Torkild Flaskerud; Buskerud

Recommended Posts

Guest Tor Rustad

En av mine aner het Marie Green, fra Krødsherrad. Jeg har svært så mangelfulle opplysninger om henne: Hun ble gift med Torkild Flaskerud fra Flaskerud i Ådalen, må ha vært født rundt 1760-80 ettersom sønnen var født ca.1800 (KILDE: Rognerudslekten gjennom 300 år, E.Rognerud 1982)Ved hjelp av et innspill på tema 13903 kan det se ut som om paret var på Nordre Gren i Krødsherrad i 1801LenkeJeg har trodd at de var brukere på Flaskerud (i Ådalen?) Dog ser dette ut til å stemme: Paret hadde en sønn Torkild Torkildsen g. Kari Hougsrud; disse endte i hvert fall opp på Flaskerud.Alle opplysninger om både Marie og Torkild mottas med takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Kanskje de ble gift 13/2 1791 Norderhaug?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Takk Berit;Ut fra både det vesle jeg har fra o.n. Rognerudboka OG den familien (lenken) jeg viser til fra Nordre Gren i Krødsherrad vil det stemme perfekt: Ifølge Rognerudboken var svigerdatteren født 1804; altså er det grunn til å tro at sønnen Torkild var født omtrent på samme tid.1801-tellingen fra N.Gren viser en sønn Tochil på 1 år og to døtre; Christj var 7 år.Altså passer 1791 utmerket! Hvor fant du den?'Alt' tyder på at familien på N.Gren er mine 3xtippoldeforeldre.Må nok grave litt mer i både for - og etterslekt til disse to før jeg tør være helt sikker.tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Torkild Torkildsen Gren, 1763-1824, fra Flaskerud, ble gift i 1791 med Maria Pedersdatter, 1771-1856. De bodde først på Løkke i Ådalen. I 1798 kjøpte Torkild Nordre Gren i Krødsherad. Da hans bror Erik var barnløs, fikk han også overdratt Flaskerud. Hvor Maria var fra, vet jeg ikke sikkert. Men hun kan være den Maria som ble døpt i Norderhov 13.okt.1771. Foreldrene var Peder Aslesen Veholt (fra Østre Bergsund i Ådalen) og Kirsti Thronsdatter. Er dette riktig, har du mye å hente av gammel Ringeriksslekt. Vennlig hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Tusen takk Thorleif;Ja; nå er jeg overbevist, dette er de rette folkene.Altså var ikke Marie født Green; og den du har funnet kan godt være den rette: Ved å søke etter Mar* Peder* i Buskerud 1801 fikk jeg kun opp denne LenkeDog ikke noe bevis, men etter hva jeg aner av geografien var Bergsund et vettu sted for en fra Flaskerud å gå på frierferd?Tillat meeg å spørre; hvorfra har du opplysningene?Og er det stoff videre bakover (bygdebøker, slektsbøker?)Med vennlig hilsen og takk til dere alle!tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Det er ikke mye trykt litteratur om de slektene du kan være interessert i. Det meste er hentet fra de vanlige kildene, som kirkebøker, skifteprotokoller, tingbøker o.s.v. Mye er offentliggjort i Hringariki, medlemsbladet for Ringerike Slektshistorielag. Hvis du ønsker det, skal jeg sende deg aktuelt stoff. Vennlig hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Hei Tor.. Jeg har også plundret en del med disse folka for lenge siden. Så lenge siden at jeg var veldig slapp med å notere kilder. Men jeg har notert at Maria kalles Pedersdatter Ringen. Og dersom Thorleif har rett i at foreldrene var Peder Veholt, begynner noe å falle på plass.Jeg har også notert at Torkild var gift med Live Eriksdatter Flaskerud.Denne Peder Aslesen Veholt er vel den samme som var Bruker på Rød i Modum i perioden 1776 -1817.Tror jeg har dette fra Modums historieRunar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Først til Thorleif: Ja; selvsagt er jeg interessert i aktuelt stoff. Men jeg er opptatt av å gjøre det enklest mulig for deg - og selvsagt dekke event. kostnader. Kan du ved en anledning være så snill å sende en epost til meg påtor.rustad@c2i.netTil Runar; kjenner du til hvorfor hun er benevnt 'Ringen'? Lokalkunnskapen min er svak; hvor ligger den garden.Og hva med denne Live Eriksdatter Flaskerud? Vilken av de mange Torkild'ene var hun gift med?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Runar Juvang

Vet desverre ikke noe mer om dem, men er svært interessert i å lære noe om hvor Peder Aslesen kom fra.Runar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Hella

Ringen er eller var nok en gård/plass i Ådalen. Det er et tettsted som heter Ringmoen i dag.Søk i en eller annen søkemoter på 'Ringen Ådal', og du får opp en del interessante treff.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg

Til Tor. Det er lettvintest for meg å sende deg de aktuelle Hringariki i posten. Det vil bli gjort. Til Runar. Peder Aslesen Veholt kom fra Østre Bergsund i Ådalen. Slektslinjene fra ham går til prestene Anders Andersen Holst i Nes i Hallingdal og Peder Hansen Kolding i Aurdal i Valdres. Ønsker du ytterligere opplysninger om disse? I tilfelle ja, vil du også få tilsendt de aktuelle Hringariki. Vennlig hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Thorleif;jeg vet knapt hvordan jeg kan få takket deg!Og; ja, jeg er også selvsagt interessert i min ane Peder Aslesen's linje.Adressen som jeg har oppgitt er fullstendig, men om du sender noe pr. post vil jeg gjerne dekke dine utlegg.Jeg takker dere alle som har bidratt til å besvare innledningsspørsmålet.Dere skal ikke se bort fra at det etter hvert vil dukke opp flere spørsmål om mine aner fra Buskerud!Med vennlig hilsen og ønske om en God Jul til dere alle¨frator

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Har foran meg en kopi av Hringariki. Det er en artikkel om Mennesker og minner i Viker kirke. Bl.a. gjelder det noen benkerader som i dag står på Norsk Fokemuseum. På en av dørene til benkeraden står initialene til Ole Torkildsen Flaskerud og Marthe Carlsdt. Flaskerud, og anno 1697. Så er det også bevart på Norsk Folkemuseum en minnetavle over Ole Torkildsen med innskriften: Ano 1713 den 18. februaris Døde den salige Mand Olle Torchelsen Flaskerud ved alder 46 år gammel.Ole Torkildsen Flaskerud var født 1667 og døde 1713. Hans foreldre var Torkel Olsen Blakstvedt og Anne Andersdatter Blakstvedt f. 1633 og døde 1712. Anne A. var 1.g. med Torkel Olsen Blakstvedt f.1625. De var skifte etter ham i 1675. Jeg tror hun var 2.gift med Thor Herbrandsen Blakstvedt 1633-1721.Oles kone Marthe Carlsdt. Flaskerud f.1678-1730. Datter av Carl Halvorsen Bergsund (d.1682) og Rønnaug Aslesdt. (dt. av Asle Skollerud). Carl Halvorsen var fra Flaskerud og hadde antagelig kjøpt Bergsund. I sitt første ekteskap fikk Marthe bare sønnen Torkild Olsen f. 1696 og han giftet seg med Tarand Gulbrandsdt. Hougsrud i 1718. De etterlot seg en meget sterk og tallrik slekt, bl.a. de åtte 'Flaskerudkjemperne', som var deres sønnesønner. Marthe Carlsdt. ble 2g. med Iver Olsen Flaskerud i 1715. Han var søskenbarn av hennes 1.mann. De fikk 3 barn.Eiere av Flaskerud:ca. 1800 Torkild Torkildsen, 1821 sønnen Torkild Torkildsen, 1846 enka Kari f.Hougsrud, 1870 sønnen Edvard Torkildsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Jeg er overveldet av all hjelpen!Jeg håper du også leser dette Thorleif; slik at du eventuellt kan spare deg noe av den planlagte forsendelsen.Jeg takker enda en gang!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har selv slekt fra Ådal, Amundstua u/Bergsund V. Min eldste mann der, Amund Guttormsen ble 2g. ca. 1742 med Ragnild Torchildsdt. Desverre er ikke hun mor til de barna som angår meg, men jeg har en mistanke om at hun kanskje kan være datter av Torkel Flaskerud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Rustad

Thorleif;Tusen takk for julepresangen: Med alt materiellet du sendte meg har jeg mye å arbeide med på mine aner fra bl.a. Ådal og Hallingdal.Noen spørsmål er allerede dukket opp; flere kommer sikkert senere:Jeg er litt usikker på de rettingene du anfører:Spørsmål 1:Hvem av Peder Coldinge'ne var Else datter av?? For hun ble gift med presten Anders Andersen Holst?Spørsmål 2: Er hustruen til presten Peder Hansen Colding kjent?Spørsmål 3: Og hva med hans aner i Danmark? Takket være deg ser det ut til at det min anerekke har dukket opp to farverike presteslekter;Holst og Colding som kan synes å ha satt jordiske gleder høyere enn de himmelske....En ekte morder i Ellef Ketilsen Gulsvik's skikkelse dukkopp som min 7xtippoldefar!Noen vil hevde at disse spørsmålene skulle vært stilt i nye temaer; jeg har valgt (inntil videre) å holde det her da det etter hvert har blitt en tråd med flere deltagere på innledningsspørsmålet.Nye temaer fra meg ang. Buskerud-slekt kommer garantert senere!Takk enda en gang til dere alle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.