Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnstein Rønning

[#18577] Tronsaunet (Holtaalen) og Larshus (Rennebu)

Recommended Posts

Guest Arnstein Rønning

FamilySearch er fine greier! Etter å ha gått veldig systematisk til verks, bl.a. med søk på fornavn, fant jeg et par 'tipper' som jeg har kikka etter på må-få i ca 25 år. Det er:Kari Jonsdtr (Trons-)Aunet (Holtaalen) f ca 1740-42, død 1.4.1786, og Tron Ellevsen Larshus f ca 1736 Rennebu, død 1806-8. Disse giftet seg 5.7.1761 i Haltdalen - alt iflg FS. Dette er lagt inn av Christopher og Jennifer Duffey i USA. Og nå starter jobben med å kvalitetssikre opplysningene.De bodde på Tronsaunet i Holtaalen. JEG antar at gården er oppkalt (første ledd) etter nevnte Tron. Iflg FS var Kari fra denne gården, og det settes opp 4 ledd med aner på henne: Jon Jonson Tronsaunet f 1689, Jon Lauritzon Tronsaunet f 1650, Lauritz Jonsson Ounum f 1618, Jon Tronon Ounum.Tron Ellevsen Larshus må, etter det jeg kan forstå, være sønn av Ellef (Jørgensen?) Larshus, f 1704, gift 27. mai 1732 i Rennebu med Giertrud (det passer bra med at Tron kalte ei datter 'Giertrud' f 1769.Jeg har vært inne på 'Rennebu-sida' til Leiv Skjerve og sett at han antar at Ellef Larshus er sønn av Jørgen Ellevsen Larshus f 1674 og Anne Ingebrigtsdtr død 1732. Videre at Jørgen er sønn av Ellev (Jørgensen) på Larshus ca 1680, f ca 1630, død ca 1690, gift med Anne f 1638, levde 1706. Han har imidlertid IKKE med at Ellef Larshus f 1704 har en sønn Tron f 1736.Er det noen som har opplysninger om disse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Ellev Larshus døde i 1685 i Rennebu. Når han er født vites ikke. Jeg har etter det jeg har funnet i kirkebøkene for Rennebu, oppført at Ellev og kona Anne, f. ca. 1638 og levde i 1706, i alle fall hadde to barn:1) Jørgen, f. ca. 16742) Ingeborg, døpt 31.8. 1684 Jørgen Ellevsen, f. ca. 1674, må første gang ha vært gift med Ane Ingebrigtsdt., d. ca. 1732. Det ble holdt skifte etter henne 23.4.1732, der det opplyses at hun da var gift med Siur Mortensen (fra Mide....), men at hun tidligere var gift med Jørgen Ellefsen og hadde med ham 4 barn nevnt som er nevnt som arvinger:1) Ellef Jørgensen, 27,5 år2) Ingebrigt Jørgensen, 24, 5 (21,5 ?)3) Lars ? Jørgensen, 23 år4) Nils ? Jørgensen, 20,5 år I kirkeboka finner jeg også Ellev trolovet 9.3. 1732: Ellef Larshus med Brynn. Hoel. Det står også at Ellef Larshus ble gift 20.4. 1732. Hvor har du opplysningen om at han 27. mai 1732 ble gift med Gjertrud fra ? I bygdeboka står det at han ble gift med Gjertrud, og det kan selvfølgelig være feil i kirkeboka. Det var ikke uvanlig på den tida.Kirkeboka er ellers veldig mangelfull. Mellom Dom Sexages. 1733 og til 16. p. Trin. 1736, finnes det ingen kirkebokinnføringer. Det er også veldig mangelfullt først på 1730-tallet. Derfor kan Ellev Larshus meget godt ha en sønn Trond, f. ca. 1736.Kan forresten nevne at Sjur Mortensen Larshus,som var gift med Ane Ingebrigtsdt., enka etter Jørgen Ellevsen, i sitt andre ekteskap hadde en datter, Ane, f. ca. 1739. Hun ble i 1757 gift med Halstein Trondsen Gunnes, og de flyttet til Haltdalen , Gjetåsen under Flatberg, nordre (ref. s. 68, Haltdalen).Du vet sikkert at Tron Ellevsen bodde i Selbu. Der er han nevnt med begge sine koner og 5 barn.Skiftet etter Ane Ingebrigtsdt. i 1732 var litt vanskelig å lese. Hvis du vil sjekke skiftet selv (eller få noen andre til å gjøre det), finner du det i skifteprotokoll for Orkdal, nr. 3, side 124. Vet ikke om dette var til noen hjelp, men det var i alle fall det jeg hadde.Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Hjertelig takk, Inger!Jeg vet nesten ingenting om Tron, men finner at han var på Throns Aunet i Holtaalen i 1801 LenkeAt han var i Selbu er ukjent for meg.Jeg er etterkommer etter sønnen Ellev f ca 1762. Ellers har jeg funnet at Ellev hadde en bror Jon f aug 1763, død 1849. Han er på Throns Aunet i 1801.Så er det Gjertrude f 1769, Magnild f 1772 og Ole f 1775 (også på Throns Aunet i 1801). Dette er alt jeg vet så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...og når det gjelder giftemålene til Ellef Larshus, så finner jeg i FS at han gifter seg med Brynnild Hoel 20.4.1732 i Meldal, og med Giertrud 27.5.1732 i Rennebu...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Det er litt rart at han ble gift to ganger på samme år. Kanskje det kan være feil årstall det siste giftermålet. Skal se om jeg kan finne noe.Jeg fant følgende i Selbu bygdebok, s. 607 (Har dessverre ikke notert opp hvilket bind det var.)Tron Elevsen Larshus fra Rennebu, f. ca. 1735, d. 1808. 1.g.m.1761, Kari Jonsdt. (Bakken) Tronsaunet, f. ca. 1732, Selbu, d. 1786. 2.g.g.m. Ingeborg Svendsdt. Tronsaunet.Barn: 1.ekt.elev, Jon Gjertrud, Magnhild og Ola.Det er mulig det står mer utfyllende om barna. Dette er bare det jeg noterte ned i Rennebu bygdebok under Larshus. Hvis du er interessert kan jeg se om jeg har en kopi av Selbuboka der dette sto.Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg er veldig interessert i dette. Sønnen Ellev ble gift (visstnok i 1787) med Eli Hansdatter f ca 1763, død 1824 i Melhus. Jeg vet ikke hvor Eli var født og hvem hun var datter av. Det står ikke noe om opphavet til Ellev og Kari i bygdebok for Melhus.Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Jeg hr lett etter kopier fra Selbu bygdebok, men fant ikke noe. Da har jeg nok rett og slett bare skrevet det av boka. Beklager så mye.Hvor var det forresten i Melhus Eli Hansdt. og Ellev er nevnt ? Kanskje det hadde vært lurt å lagt inn et nytt innlegg og etterlyst Eli ? Synes dette var veldig interessant, og hvis jeg skulle komme over noe mer skal jeg gi deg beskjed.Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Ellev Tronsen og Eli Hansdatter hadde husmannsplassen Lauvsetgjerdet i Melhus (under Løvset) fra 1801 til Ellevs død i 1819. Før dette var de innom Rønningen i Melhus.Første datter ble kalt Kari etter farmor (mi tipp-tippoldemor). Neste datter ble kalt Sollaug. Det er jo et litt spesielt navn, og er kanskje ei oppkalling fra morsida, og jeg ser at det er forholdsvis mye Sollaug i Stjørdalsomårdet... og det var vel god forbindelse mellom Stjørdal og Selbu/Tydal.Har du notert hvor de bodde i Selbu, Inger?Mh Arnstein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Nei, jeg har dessverre ikke notert hvor de bodde, bare sidetallet hvor jeg fant dem. (s. 607, men heller ikke hvilket bind). Lurer på om det kan være Bakken ? Jeg har i alle fall skrevet Bakken i parentes i forbindelse med Ellevs første kone Kari Jonsdt.. Vet du om det finnes en gård som heter Bakken i Selbu ? Kan ikke riktig forstå at jeg ikke har kopier fra Selbuboka, men jeg finner det i alle fall ikke. Skulle de dukke opp skal jeg kontakte deg.Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Nå har jeg fått tilsendt en oversikt fra Jan Sneisen om Bakken i Selbu, og det var her de hørte til. Hvis du sender meg en e-post kan du få tilsendt den du også, hvis du ikke allerede har fått den av Jan. (Jeg bruker frisurf og har navnet ibjoerna foran).Beste hilsen Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.