Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Dag Hofsødegård

[#18609] Finnes det en gård/plass Sinkerud i Hurdal?

Recommended Posts

Guest Dag Hofsødegård

Jeg har fått en mail fra USA hvor det spørres etter en plass/gård Sinkerud i Aurskog. Jeg har sjekket bygdeboka og der står det at plassen ble bygd rundt 1850.Grunnen til at jeg lurer på om Sinkerud finnes i Hurdal er fordi jeg har fått en mail om en vielse mellom Christian Pederson Sinkerud og Marthe Olsdatter Brodshaug som skulle ha giftet seg 26 nov 1785 i Hurdal. Dette var Christians andre ekteskap.Sinkerud var/er en plass i Aurskog, men ikke så tidlig som 1785.Kan noen bekrefte/avkrefte om en slik plass finnes i Hurdal?Eventuelt få sjekket opp dette giftermålet?Hilsen Dag H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Fant ikke det ekteskapet i Hurdal/Feiring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

En av konas aner er Jens Christiansen Sinkerud f.1789. Han ble g. på Vinger i 1817 og bodde der en tid før familien flyttet til Trysil, hvor Jens arbeidet på Ønsjø Bruk. Kan dette være en sønn av den Christian Pedersen Sinkerud du leter etter?Familysearch bekrefter at Christian og Marte ble g. i Hurdal 1785.Husmannsplasser nevnes ofte ikke ved folketellingen 1801. Man er avhengig av å finne hvilken gård plassen lå under.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Etter de opplysningene jeg har er Christian Pedersen og Marte Olsdatter med barn i 1801 på plassen Mykjedal u. gården Eggum på Nes (Romerike).Jeg tror Marte var fra Nes, men det er uklart hvorfor de gifter seg i Hurdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Beklager, brukte et helt feil årstall 1875 for ekteskapet istenden for 1785.. Christian Peersen Sinckerud, enkemand gift i Hurdal 3/11-1785 med Marthe Olsdatter Braadshoug. Grunne til at de giftet seg her er nok at hun var fra Braadshoug/Brodshoug som ligger i Feiring. Før 1846 hadde Hurdal og Feiring samme kirkebok. Før 1777 er alt brent. Det finnes ikke noen gard i Hurdal meg bekjent med navn Sinkerud men Sinnerud,Simarudog Sibilrud. Det finnes Siggerud i Eidsvold, kan det være den garden som ble kalt Sinchrud da Christian giftet seg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Hofsødegård

Takker for svar. Jeg venter på svar fra USA om hvor de har sine opplysninger fra. Håper også å få vite litt mer rundt familien. Kanskje svar i morgen? Dag H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Ad innlegg (5): Det finnes også en gård i Eidsvoll som heter Sinkerud. Den ligger på vestsiden av Vorma nedover mot Nes. Denne gården er antakelig det nærmeste Sinkerud en kommer Hurdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Ved FT 1865 er det to (mindre) Sinkerud gårder i Kirkebygden i Eidsvoll. Det kan vel være mulig at en eller begge av disse ved FT 1801 var husmannsplasser. Hvilken gård kan de ha ligget under ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Harald Haug

Det er tynt med gårdene i det området i Eidsvoll der Sinkerud ligger. Sinkerud må opplagt ha hørt under en av Strand-gårdene, sannsynligvis nordre Strand.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Det lå tre husmannsplasser under Nordre Strand i 1801, men ingen spor etter Christian Pedersen. Han var nok på Eggum i Nes. Iflg denne tellingen var han f.1760, i den perioden kirkebøkene er gått tapt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Marte Olsdotter var fra Nordgarn Brosshaug i Feiring, se Feirings historie bind III, s. 263-64. Kristian og Marte ble trolovet 02.10.1785 og gift Forlovere var 03.11.1785 i Feiring kirke. Forlovere (kaveringsmenn var Halvor Strand og Anders Brosshaug. Kristian var da enkemann og bodde på 'Sinchrud'. I 1801 var de husmannsfolk på plassen Mykjedal under Eggum i Nes, Romerike, Se Nes på Romerike bind III, s. 157. Hans alder oppgis til 42 og hennes til 44 i 1801. Ingen av barna Marte Olea eller Jens var døpt i Hurdal. Jens var 12 år i 1801, og det er slett ikke usannsynlig at han er den samme som er nevnt i innlegg nr. 4. Det er opplagt at Sinkerud i dette tilfelle er Eidsvoll-plassen. Jeg har ikke funnet noe mer som direkte knytter Kristian til Sinkerud. Se Eidsvoll bygds historie bind II, 3. del s. 115.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Hofsødegård

Takk til alle innlegg så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil H Thomassen

Jeg har ikke funnet Marthe Olea og Jens døpt i Nes heller. Jens Christensen brukte navnet Sinkerud, og det tyder på at han følte tilknytning til Eidsvold.Etter skikk og bruk burde Marthe Olea være navnet etter Christen Pedersens mor. Navnet er uvanlig og ved FT 1801 er det bare en Marthe Olea i Eidsvoll. Hun er 69 år, enke og bosatt på Myhrer.PÅ den annen side er navnet Jens lite forståelig. Han skulle vært døpt Peder eller Ole.Forteller Feirings historie, bind III, noe om foreldrene til Marthe Olsdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Hofsødegård

Jeg har ikke fått sjekket Feirings historie.Jens Christiansen er 3 x tippoldefar til den personen jeg har kontakt med i USA.Egil: Send meg en e-mail på fetslekt@yahoo.no hvis du ønsker denne personens e-mail slik at du kan ta kontakt.Dag H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.