Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Marit Bergsrønning

[#18714] Mossingplass i Åsen, Nord-Trøndelag

Recommended Posts

Guest Marit Bergsrønning

Søker etter Arnt Arntsen Mossingplass f.1768, gift 07.02.1791 med Marit Arntsdatter Mossing f.29.03.1771. Barn: Arnt 1791, Karen. Marit dør 1794 og Arnt blir gift med Malena Pedersdatter Hoklingsveet. De får disse barna: Peter, Marit og Arnt.I bygdebok for Åsen står det at Arnt Arntsen sannsynligvis er sønn av Arent Joensen Sonstad, men om han ingen flere opplysninger. Arent Joensen blir gift med Ingebor Pedersdatter, her har vi heller ingen flere opplysninger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Brede

Hei! Her finner du familien i 1801 LenkeKan din Arnt Antsen være sønn av Arnt Erlingsen, som også bor på Mossing?Odd Brede

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Bergsrønning

Tusen takk for hurtig svar.Folketellinga ga meg svar på noen spørsmål. Arnt Ellingsen Mossing er far til Marit Arntsen som blir gift med Arnt Arntsen Mossingplass. Arnt Ellingsens fødselsdato mangler vi. Hans foreldre er Elling Pedersen f. 1691 (I Flatanger) gift med Anne Arntsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

På side 225 i 'Bygdebok for Åsen' bind 2 finner jeg: Arnt Ellingsen født 1725. Du skriver at hans foreldre er Elling Pedersen og Anne Arntsdatter. I bygdeboka er Elling født i 1690 og Anne i 1691. Hvilke bind har du av bygdeboka for Åsen? Her er iallefall det som står i bind 2 under Mossing: Elling Pedersen Mossing møtte som vitne i en grensetvist mellom Mossing nedre og Vang i 1765, og hevdet da at han hadde kommet til Mossingan som bruker i 1718. Iallefall går det frem av forskjellige kilder at han var her fra 1720. Elling drev først hele Mossing Nedre, og nevnes som bruker av gården i matrikkelen 1728. Ved bygselbrev 01.10.1738 fikk Elling en medbruker i gården, og var fra den tid selv bruker av den parten som senere fikk navnet Mossing Øvre. Han skulle fra da av betale fulle skatter og rettigheter av gården, med unntak av landskyld. Elling drev gården til høsten 1749, og da overlot han driften av gården til sin sønn. I manntallet til ekstraskatten 1762 nevnes Ellen(Elling) og kona Anne blant 'Huus-Mend og inderster' i Mossingan. Det ser ut som om sønnen Arnt var eneste barn av Elling og Anne.Arnt Ellingsen Mossing overtok drifta etter sine foreldre, med bygselbrev på gården 30.09.1749. Han var leilending under kongen(staten) til han den 14.01.1755 fikk skjøte på hele Mossing vestre for 126 riksdaler. Han solgte så halvparten av gården Mossing nedre i februar samme år, og fortsatte som eier i Mossing øvre til 1797. Han var fra 1762 også eier av en halvpart av Moslien, som fra da av har fulgt Mossing øvre som underbruk. Dette bruket har delvis vært benyttet som seter.Arnt var gift to ganger, og hans første kone var Berit Olsdatter. Hun var enke da de giftet seg, og hadde tidligere vært gift med en Peder Helgesen.Ellers kan nevnes at Arnt Ellingsen i mange år var medhjelper ved Vang kirke, fra 1779. I 1806 nevnes han enda blant ' De geistlige betienterne' i bygda, men da var han blitt 'mege gammel og upaalidelig'.Du har kanskje om hans 2 ekteskap med 4 barn i første ekteskap og 8 barn i 2 ekteskap? Hvis ikke kan jeg skrive om det senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Marit,Hvor har du det fra at Elling var fra Flatanger?Arnt Jonsen Sonstad omtales i bind 1 av bygdeboka. Han og kona oppgis å ha fire barn fra 1760-tallet og utover, ingen av dem kalt Arnt. Kirkeboka er mangelfull på den tid, så noen kan være utelatt.Mvh Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marit Bergsrønning

Hei, og takk for svarene. Til Anne Lise. Bygdabøkene fra Åsen er desverre levert på biblioteket, men jeg har skrevet av det som står om gårdene jeg er ut etter. Det er Mossing, Melhus, Risberg, Nes og Sonstad. Jeg ser nå at jeg har feil fødselsdato på Arnt Arntsen Mossing. Han skal være født ca 1758.Har lett i kirkeboka for å finne fødselsdato/dåpsdato til Arnt Arntsens barn, men finner ikke alle, så har du noen opplysninger hadde det vært fint.Til Arne. Opplysningen om at Elling Pedersen var fra Flatanger har jeg fra FamilySearch. (Vet at dette er en usikker opplysning.) Der står det at Elling Pedersen ble døpt januar 1691 Flatanger, Nord-Trøndelag. Far : Peder Bolle.Spørsmålet blir nå, hvem er Arnt Arntsen Mossingplass sønn av og når er han født? Kan ikke finne dette i kirkeboka, men det kan jo stå der likevell!FamilySearch har 2 Arnt Arntsen født i Nord-Trøndelag. Aren Arentzen Hannebogen døpt 31.10.1756 Frosta. Arent Arntzen Stafset døpt 11.01.1761 Frosta.Håper noen kan ha flere opplysninger om Arnt og hans foreldre. Mvh Marit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Arnt Ellingsen Mossing med familie:Arnt Ellingsen MossingplassFødt: 1725Død: 1820Gift 1: Med Berit Olsdatter(1720-1763). Barn: 1)Anne Arntsdatter født 1753. Gift: 1775 med enkemann Peder Pedersen Vordal Han var født 1733, og de var brukere i Vordal vestre. 2)Peder Arntsen født 1754 Gift: 1783 med Guru Olsdatter Medhus(f 1752). De var brukere i Medhus. 3)Berit Arnsdatter(1756-1773). 4)Malena Arntsdatter født 1760. Gift: I Skogn i 1786 med Henrik Jonsen Mølnåsen(f. 1759 i Skogn).Arnt Ellingsen var gift 2, med Karen Olsdatter Risberg(1735-1819. Barn:1)Anne Arntsdatter født 1764, og død som barn.2)Ole Arntsen(1766-73).3)Arnt Arntsen(1768-1770)4)Arnt Arntsen født 1770 Gift: 1798 med Barbro Tronsdatter Vedul(søster av min ane Ole Trondsen Vedul).5)Marit Arntsdatter født 1771 Gift: 1791 med Arnt Arntsen Mossingplass. De var husmannsfolk på en plass i Mossing Øvre.6)Anne Arntsdatter født 1773 Gift: 1796 med Nils Ellevsen Tildren(f. 1767).7)Ola Arntsen(Næss) født 1775, og neste eier av Mossing Øvre.Han overtok gården etter sine foreldre med skjøte fra faren for 700 riksdaler 09.08.1797, og odelsskjøte fra broren Peder Arntsen Melhus for 150 riksdaler samme dag. Gift: Med Johanna Joensdtr(29 år i 1801).8)Andreas Arntsen født 1779 Gift 2: Med Sofie Jensdatter Kjesbuvaldet. Vet ikke hvem han først var gift med.Hvis du har sett på kirkebøkene på mikrofilm for Frosta/Åsen fra 1750 og fremover, så forstår jeg meget godt at du syns det er vanskelig å finne alle. Presten har jo ikke en gang skrevet navnet på de døptes far i kirkeboka for 1750-1774, og til tider er kirkeboka nesten uleselig. Håper for din del at du ikke kommer over på Stjørdal på 1700-tallet, for kirkebøkene derfra er verre enn noen kirkebok jeg har opplevd(bortsett fra 1740-årene). Siden jeg er fra Åsen og har en del aner der på pappas side, så har jeg kjøpt bygdebøkene for Åsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Angående Flatanger: Er det noe som tyder på at den Elling Pedersen som ble døpt i Flatanger i 1691 er identisk med den Elling som senere dukker opp i Åsen? Navnet er ikke så uvanlig, og avstanden er forholdsvis stor. Det har rett nok vært flyttinger mellom Åsen og Namdalen senere (bl.a. på midten av 1800-tallet), men ingenting tyder på at disse to karene egentlig er identiske. Muligheten er selvsagt til stede, men kandidatene kan nok være mange flere (kun et lite utvalg kirkebøker er registert i familysearch - for ikke å glemme alle de steder hvor kirkebok ikke var påbegynt så tidlig som på 1690-tallet - og alle de mangelfulle kirkebøkene).Mvh Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.