Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eva Willenburg

[#18893] Hanna Pernille f. 11 april 1837 g.m. Kirkesanger Jens Olsen, Sortland, hvor fra?

Recommended Posts

Guest Eva Willenburg

Hanna var født 11 april 1837 i Hadsel? og døde 19 november 1889 på Sortland. Hun må ha giftet seg med Kirkesanger og lærer Jens Mikal Olsen (f. 7.11.1826) ca 1860, da eldste sønn, Carl Enevold Olsen (senere lensmann på Tunstad, Øksnes) ble født 4 januar 1862.Noen som vet mer om foreldre og fødested?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her er i alle fall familien i 1875.Det kan kanskje være til nytte om noen kan hjelpe deg med det du spør om. Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Hansen

Og her i 1865:LenkeBåde Hanna, Jens og hans far er oppgitt født i Hadsel.-Olaf...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Tunstad

Takk for henvisninger. Problemet er at hele familen har Olsen som etternavn, og Hanna Pernille er ikke oppført med patronym.Ellers har jeg fødselsdato på alle 8 barna til Jens og Hanna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her tror jeg noen må se i kirkeboka.Jeg finner ingen henvisninger til paret på FamilySearch heller.Kanskje noen med tilgang til kirkeboka kan hjelpe deg med et oppslag.Om ikke det nytter ville jeg ha kontaktet Statsarkivet i Trondheim og bedt dem om hjelp. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Her er forøvrig en oversikt over hva som finnes av kirkebøker for Hadsel. 888 Hadsel Hadsel var i 1589 hovedsokn i Vesterålen prestegjeld, der 4 prester skulle betjene 10 kirker og korshus. Soknepresten skulle gjøre tjeneste i Hadsel hver helligdag, og i Melbu korshus skulle det være gudstjeneste tredjedag jul, påske og pinse ved den prest som gjorde tjeneste i hovedkirken. En kapellan med tilhold i prestegården skulle gj¢re tjeneste i Sortland og Sande kirker. Langenes og Øksnes kirker og Tinden korshus skulle betjenes av en residerende kapellan i Langenes. En residerende kapellan i Bø skulle betjene Bø og Malnes kirker og Værøy (Gaukværøy) korshus.Etter Erlandsen ble Øksnes eget prestegjeld rundt 1770. Bø var vel også blitt eget prestegjeld som følge av reskriptet 1.4.1740, og ved reskript 26.10.1810 ble tiendeinntektene regulert mellom Hadsel og Bø. Hadsel residerende kapellani ble nedlagt, og dets inntekter skulle gå til soknepresten i Hadsel. Samtidig ble Sande benådningskapell nedlagt, og folk som soknet dit, skulle søke kirke på Hadseløya.Ved kgl.res. 30.7.1851 ble Hadsel prestegjeld delt med virkning fra 1.1.1852, slik at Hadsel hovedsokn utgjorde det ene og Sortland anneks det andre prestegjeldet. Ved kgl.res. 11.5.1878 ble det tillatt oppsitterne i Eidsfjorden å anlegge en begravelsesplass på gården Grønning. Eidsfjord annekssokn, som besto av gårdene fra matr.nr. 71, Hellefjord, til 88, Fleinnes, ble opprettet ved kgl.res. 3.5.1879.Ved kgl.res. 23.8.1883 ble det tillatt å anlegge en hjelpekirkegård på gården Sand i Hadsel hovedsokn for beboerne av Strandlandet. Ved kgl.res. 12.12.1903 ble det pålagt soknepresten å møte minst en gang årlig på Helgenes, Kvitnes og Skagen hjelpekirkegårder for å forrette jordfesting. Ved kgl.res. 11.9.1936 ble det tillatt å bygge Melbu kapell i Hadsel hovedsokn etter arkitekt Harald Sunds tegning. Melbu kapell skulle ha 20 gudstjenester årlig.Ved kgl.res.22.2.1963 ble soknegrensene endret slik at Hadsel kommunes områder på Langøya skulle utgjøre et sokn fra det tidspunkt og med det navn departementet senere fastsatte. Ministerialbøker ('MINI')888.A01 1693-1738 09 F 1693-1700 og 1704-1725. Forl/V 1693-1700 og 1704-1738. Dr 1693-1699. Ført kronologisk Hadsel 1704-1728 og Sortland 1704-1729.888.A02 1754-1811 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1754-1811.888.A03 1803-1811 01 Sande kapell. Ført kronologisk 1803-1811.888.A04 1812-1820 02 Hadsel; F/D 1812-1820. K/V 1812-1819. Dr 1812-1840. Sortland; F 1819-1820. K/V/D 1819. Dr 1818-1840.888.A05 1820-1836 07 Hadsel; F 1820-1827 (forts. 1827-1834 i 888.C01, 1835-1836 i 888.C02). K 1821-1834 (forts. 1834-1836 i 888.C01). V 1820-1836. D 1820-1836. Sortland; F 1820-1827 (forts. 1827-1834 i 888.C01, 1835-1836 i 888.C02). K 1820-1833 (forts. 1834-1836 i 888.C01). V 1820-1836. D 1820-1836. Begge sokn; Fl.888.A06 1837-1848 08 Hele prestegjeldet, avd. for Hadsel og Sortland. F/K/D 1837-1848. V 1836-1848. Vaks 1847-1849. Dr 1837-1848.888.A07 1849-1869 16 F/K/V/D 1849-1869. F diss fol 452b. Fl 1850-1869. Vaks 1850-1867. Dr 1849-1870. Også Sortland 1849-1851.888.A08 1870-1875 05 F/K/V/D 1870-1875. Fl 1870-1875. Dr 1870-1876.888.A09 1876-1879 06 Prestegjeldet. Dåp 1876-1879. Fødte dissentere 1879 (fol. 86). Konf. 1876-1879. Vigsel 1876-1879. Gravl. 1876-1880. Innfl. 1876(1869)-1879. Utfl. 1876-1879. Dagreg. 1.1.1876-30.12.1879.888.A10 1880-1890 14 Hadsel sokn. Dåp 1880-1890. Fødte dissentere 1881-1890 (fol. 174-175). Dødf. 1880-1890. Konf. 1880-1887. Vigsel 1880-1890. Vigde dissentere 1890 (fol. 323). Gravl. 1880-1890. Døde dissentere 1882-1890 (fol- 378-379). Innfl. 1882-1890. Utfl. 1880-1895. Innmeldte 1889. Utmeldte 1886-1890. Dagreg. 1.1.1880-16.10.1887.888.A11 1888-1900 06 Konf. 1888-1900.888.A12 1891-1903 10 Dåp 1891-1903. Fødte dissentere 1891-1903. Dødf. 1891-1903. Vigsel 1891-1903. Vigde dissentere 1892-1902. Gravl. 1891-1903. Døde dissentere 1901-1902. Innfl. 1891-1903. Utfl. 1891-1902. Innmeldte 1891-1903. Utmeldte 1891-1902.888.D01 1889-1902 01 Hadsel adventistmenighet. Opptatt i menigheten 1889-1897. Utmeldte av menigheten 1892-1898. F 1889-1902. V 1892. D 1890-1901. Klokkerbøker ('KLOK')888.C01 1820-1836 06 Hele prestegjeldet. Dels ført som ministerialbok. F 1820-1822 og 1827-1834 (forts. fra 888.A05). K 1834-1836 (forts. av 888.A05). V/D 1820-1822. Fl.888.C02 1820-1850 06 Hele prestegjeldet. Dels ført som ministerialbok. F 1820-1821 og 1835-1836 (forts. fra 888.A05 og 888.C01). F 1842-1850 (Hadsel). K 1843-1850. V/D 1842-1850 (Hadsel). Innf 1843-1850. Skolekassens inntekter. Tavlepenger. Antall kommunikanter. Fattigkassens inntekter.888.C03 1850-1863 08 F 1850-1863. K/V/D 1851-1863. Fl 1851-1858. Vaks 1850-1862. Dr 1851-1863.888.C04 1864-1877 09 F/K/V/D 1864-1877. Fl 1869-1877. Vaks 1862-1864. Dr 1864-1878.888.C05 1878-1890 11 F/K/V/D 1878-1890. F diss 1882-1890. Df 1878-1890. D diss 1882-1890. Fl 1878-1890. Innm 1889. Utm 1886-1890. Dr 1878-1880 og 1886.888.C06 1891-1908 13 F/V/D 1891-1908. K 1891-1902. Df 1891-1898. V diss 1892-1897. Innf 1891-1897. Utf 1891-1898. Innm/Utm 1891-1898.888.C07 1913-1927 06 F 1913-1927. Utf 1913-1915. Utm 1913-1914.Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Foreldrene til Jens Michael Olsen (f. 12.02.1826) var Ole Mikkelsen og Ingeborg Helena Eliasdtr, Tennstrand i Hadsel. Foreldrene til Hanna Pernille Olsdtr (f. 11.04.1838) var Ole Andreas Tikkensen og Anne Johanne Larsdtr, Sløvra i Hadsel. Ole Andreas stamma forøvrig på farsida fra to kjente Vesteråls-slekter - Hundevad og Lockert. Jens og Hanna gifta seg i Hadsel 28.12.1860. De flytta til Bygd i Sortland i 1863, og der fikk de barna Jens Hartvig (1863), Theodora Alvilde (1867), Anna Helene (1870), Anton Paludan (1872), Olga Augusta (1875), Ragna Louise (1877) og Adelheid Endrikke (1880).PS: Jeg antar du har opplysninger som er verdifulle for meg i arbeidet med bygdeboka for Sortland. Ta kontakt - du finner meg på nettet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

Takk for hjelp, og særlig all info. fra Borgos. Var innom på 1801 tellingen og fandt bare 1 mann med navn Tikken i Norge! så antar det er rett familie. Verre med Eliasdtr. og Larsdtr.Til Borgos, e-mail er sendt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Hoel

I konas slekthistorie har jeg ei dame, Tonette Margrethe Tikkensdatter, f. 12.09.1820 på Rise, Sortland, død 11.06.1865 på Gåsbøl, Sortland gift med Bertinus Andreas Johnsen f. 22.01.1817 og d. 01.10.1860. Er denne Tikkensdatter av samme slekta som den du etterlyser? Du kan se på mitt nettsted: http://erling.hoel.biz. Hilsen Erling Hoel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Karlsen

Det er antagelig to ulike, Ole A. er kanskje barn av Tikken Ingebrigt Offersen på Sløvra, mens Tonette er barn av Tikken Pedersen Rise og Pernille Hnasdatter.Ørjan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eva Willenburg

I følge Johan Borgos hadde Tikken Ingebrigt Offersen, født på Haug, Hadsel 1778 og gift 1805 med Synøve Knutsdtr., født 1777 på Sløvra, Hadsel følgende barn: Ole Andreas, f. Sløvra 1804 (d.1883) Ingeborg Anna f. 1806 Offer f. 1808 (d.1862) Oline Marie f. 1809 Christiane f. 1812 (d.1840) Knud f. 1815 (d.1815) Daniel f. 1817 (d.1888) Anne Cathrina f. 1818Var inne på ditt nett-sted, og satte spørsmålstegn ved Sebina Olsdtr. fra Alstahaug, gift på Gisseløen. En søster av min ane Anne Johanna Olsdtr. Ugelfoden, Herøy, som het Sebina, f. ca 1772 på Ugelfoden, dro til Gisseløen. (Se innlegg 15816). Den samme?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.