Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hermod Skogen

[#18933] Bragernes, 1. halvdel av 1700-tallet, Rasmus Bech - Marie Brinchmann - g. 1716.

Recommended Posts

Guest Hermod Skogen

Håper å få hjelp til å komme videre bakover når det gjelder disse to. De ble viet i Bragernes 25.08.1716, og hadde 6 barn til dåpen i Bragernes kirke i årene 1717 til 1735, 4 av barna havnet på Kongsberg. Rasmus Pedersen Bech var skredder. Han døde i juni 1747, og det var skifte etter han i juli s.å. Han var da gift på nytt. Marie Brinchmann døde i 1738, og da hun ble gravlagt 8.feb.1738 er hun skrevet for Maria Anthonisdtr. Brinchmand. Jeg finner ikke noe om dem på Bragernes før 1716, så de er vel innflyttere. Vet ikke hvor jeg skal begynne å leite for å finne ut hvor de kom fra og hvem som var deres foreldre, så jeg håper på tips. Hilsen Hermod.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

HermodKjenner ikke 'folka dine', men finner på nettet at det i Oslo på 'rett tid' finnes en skreddermester Anton Brinchmann. Gift med Dorothea Hansdatter Stub. LenkeKanskje er dette et spor som kan lede videre ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei. Det tok litt tid før jeg var sikker på at jeg hadde vært borti det navnet før. Måtte bare gå gjennom gamle papirer først.Det jeg har om slekten Brinchmann er følgende, kilden finner jeg ikke i farten. Kan være Lassens samlinger. Der hvor jeg har skrevet krk. har jeg sjekket mot kirkebøker.Slekten Brinchmann er en norsk slekt, men sannsynligvis av tysk opprinnelse som kom til Norge med.1)Antoni Brinchmann (1646-1740), skredder i Christiania.1.gift 13/3 1690 Domkrk. med Angeta Elisabeth Poulsdt. Rødder, som ble begr. 1/2 1708 Domkrk. Skifte 16/6 1710. De fikk 11 barn.2.gift 171... med Dorothea Hansdt. Stub. Dt. av sogneprest i Spydeberg Hans Lauritsen (1634-1695) og Gunhild Kjeldsdt. Stub (død 1717, skifte 29/10 1718).Deres barn kalte seg dels Stub og dels Spydeberg.Barn 1.ekteskap (Christiania):2a) Anne Elisabeth dpt. 9/3 1692 Domkrk., Begr. 18/9 1742 Bragernes. Muligvis gift 21/2 1821 med Peter Berg.2b) Margrete dpt. 30/5 1694 Domkrk.2c) Maria dpt.27/2 1696 Domkrk. Mulig hun også het Dorthe.2d) Johan dpt 24/5 1698.2e) NN dpt. 9/5 1699, bgr.26/4 1700 Domkrk.2f) Agnethe Regina dpt.1/2 1701 Domkrk. En Agnetha B. hadde på Strømsø v/Drammen 21/2 1728 Anders, et uekte barn, til dåp.2g) Anne Marie dpt.17/8 1701 Domkrk. Barn av Antoni skredder og hustru.2h) Petronelle dpt. 27/4 1702 Domkrk. En Petronelle B. ble begr. på Bragernes 25/6 1778 76 1/2 år, gift i 53 år med Johannes Olsen.2i) Johan Fredrik Antoniussen f.1704.2j) NN barn døpt 17/2 1706 Domkrk. Ikke navngitt.2k) Sebille dpt. 18/3 1707 Domkrk. Gift 24/4 1732 med Lars Grønlund.Barn i 2.ekteskap (Christiania):2l) Hans dpt. 4/8 1711 Domkrk.2m) Hans Antoniussen dpt. 27/8 1712 Domkrk.Det var alt. Min forbindelse er 2m. Det ser ut som om din Marie kan være 2c.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Skogen

Bech-Brinchmann, Bragernes.Takk til Jon og Berit !Kjempebra å få alle de dataene om Antoni Brinchmanns familie. Til Berit: Har du funnet mer om Agneta Rødder's opprinnelse ? Mvh. Hermod Skogen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Nei, hun har jeg ikke lett etter siden den jeg var interessert i var født i 2.ekteskap.Jeg lurer på om ikke navnet Rødder har vært nevnt her i DA før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Joda. Rødder fantes her fra før. Se 10426 Poul Rødder og 6787 Ole Peter Rødder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har sett personer som heter Brinchmann i Rostock omkring 1680, og vil senere undersøke om Anthoni (i Chra.) kom derfra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Skogen

Takk til Tore ! Hvis du har funnet ut noe om Anthoni Brinchmann's opprinnelse er det fint. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå fram for å leite sjøl i tyske arkiver, men er mottagelig for tips om hvor jeg skal søke !Mvh. Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg tillater meg å hente denne dabatten frem i lyset igjen. Jeg undres på om noen har funnet ut noe mer om Rasmus Pedersen Bech's opphav og når og hvor han var født.Samtidig er jeg spent på om Tore H. Vigerust har funnet ut noe angående hvorvidt Anthoni Brinchmann kom fra Rostock? Min interesse i denne saken er knyttet til sønnen Peder Rasmussen Bech.Dette er sikker kjent fra før, men jeg legger likevel til lenke til skifte etter Rasmus Pedersen Bech.Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg kan ikke (i det minste herfra) hjelpe deg med svar, men bare si at navnet Rasmus Bech har jeg kun sett i Danmark så tidlig som det her er snakk om. Peder Bech finnes imidlertid også i Christiania i det minste på slutten av 1600-tallet.Ellers bare noen små kommentarer til (3). Vi vet vel strengt tatt ikke om Marie er døpt 27.02.1696 eller 09.05.1699? Hvilken av disse ikke navngitte barna til Brinchmand som begraves på Vor Frelsers Kirkegaard 26.04.1700 er vel ikke kjent? Eller er det noen kilder jeg ikke kjenner til?Og, uten at dette har noe direkte med spørsmålet å gjøre, er nok Catrine (døpt 22.01.1691 i Christiania) falt ut i Berits oversikt.Rasmus Bech som begraves 13.06.1747 i Bragernes har jeg aldri sett noen alder på, kjenner noen denne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg ser i skiftet etter Rasmus Pedersen Bech at han var Borger og Skredder.Finnes der borgerruller enten for Bragernes eller Christiania som kan inneholde opplysninger om hvor han kom fra?Jeg har heller ikke sett noen alder på Rasmus, men han giftet seg i 1716, og vil vel trolig være født før 1695.Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Når jeg påpeker mangler/småfeil hos andre, får jeg være litt nøyere selv også, derfor denne oppsummeringen:Rasmus Pedersen Bech var borger, men det skal ikke være noe bevart borgerbrev. Det samme gjelder Isach Pedersen Bech som bodde på Landfaldøen og flere har allerede spekulert på om dette er en bror. Isachs kone Lisbeth Olsdatter (de ble viet 29.08.1713 i Bragernes) er bl.a. fadder for et av Rasmus barn.Jeg har nå kontrollert nærmere opplysningene rundt svigerfar Brinchmands barn i første (og for så vidt andre ekteskap), dette er tiden frem til skiftet etter hans første kone 16.06.1710:Følgende barn er uomtvistelig Anthoni Brinchmand ( begravet 04.03.1740 på Byens Kirkegaard (Vor Frelsers)) og Agnete Pouelsdatter Rødders (døpt i Hellig Trefoldighets Kirke, Christiania 09.10.1664, begravet 01.02.1708 på Vor Frelsers Kirkegaard) hentet fra Vor Frelsers Kirkes døpte (Oslo Domkirke Mini 1 og 2)1. døpt 22.01.1691 ”Anthoni Brinchmand oc Agnete Rødders barn Catrine” 2. døpt 09.03.1692 ”Antoni Brind Mand Skredder og Agnethe Rødders barn Anna Elisabeth” 3. døpt 24.05.1698 ”Anthoni Brinchmands barn Johan” 4. døpt 01.02.1701 ”Antoni Skræder og Angnete Rødders barn Agnete” 5. døpt 27.04.1702 ”Anthoni Skrædder og Agnet Rødders barn Petronelle” 6. døpt 17.02.1706 ”Anthoni Skreder og Angnete Rødders barn” – ikke navngitt 7. døpt 18.03.1707 ”Antoni Skreder oc Angnete Røders barn Sebile”I tillegg kan ”Antonj Skredder ..... og ...... barn” være Brinchmands (døpt 09.05.1699). Dette er teksten i ministerialboken, ikke manglende transkribering fra min side.Derimot skal dette ikke kunne være Brinchmands barn,1. døpt 27.02.1696 ”Antonni Skredder og Darthe barn” 2. døpt 17.08.1701 ”Anthoni Skreders og hans Hustrues barn Anne Maria”Vi har altså i beste fall 8 barn innført døpt. Imidlertid er minst 1, trolig 2 begravet på Vor Frelsers Kierchegaard:1. begr. 26.04.1700 ”Antonni Brinchmans barn paa Søndre side med Tolfs Klochen” 2. begr. 04.06.1706 ”Antoni Brinches Barn”Dette regnestykket går ikke opp med opplysningene i skiftet. Der er barna angitt i denne rekkefølge og alder i parentes: Johan Friderich (6), Catharina (19), Anne Lisbeth (15), Margrete (16), Maria (14), Johanne (12), Agnete (10), Dorthe (9), Petronelle (7) og Sibilla (3) – i alt 10 barn. I annet ekteskap nevner Berit de to førstefødte (i Christiania), men det var minst 3 til, de jeg har er (alle i Vor Frelsers Kirke)1. Hans døpt 04.08.1711 2. Hans døpt 27.08.1712 3. Antoni døpt 07.01.1719 4. Gunil Maria døpt 11.03.1720 5. Michel døpt 12.09.1722Begravelser, umyndige barn:1. 23.10.1711 ”Antoni Brenchmans barns Lig paa synder siden” 2. 30.09.1716 ”Antoni Brinchmans barn syndere side” 3. 01.07.1718 ”Antoni Brinchmans Lidet barn synder side” 4. 14.01.1719 ”Antoni Brenchmans Lidet barn synder side” 5. 11.08.1725 ”Antoni Brinchmands Lidet Barn synder side med Tolfs Klochen” 6. 22.08.1729 ”Anthoni Brinchmans Barn Søndre side”Jeg overlater eventuelle spekulasjoner og gjetninger til andre. At døpte barn har manglet i ministerialboken, har jeg selvsagt opplevd før, men aldri minst 4 i samme familie.Brinchmand eide No.212 i Søndre Qvarter (dagens Skippergate), kvartalet som ble hjemsøkt av brann i 1708. Etter brannen finnes ingen andre eier av huset i panteregisteret enn Brinchmand (senere enken) før Leuch overtar det i 1744. Huset var i 1736 nevnt som leiegård. Familien Brinchmann har bodd i Søndre Qvarter før 1708, han betaler allerede i 1695 en relativt vesentlig byskatt og er nevnt etter dette tidspunkt. Kikket på Tore H. Vigerusts hjemmesider, men fant ham ikke i 1688.Om det er bevart skifte etter Brinchmand, skal jeg ha dette. Dette får jeg se nærmere på. En svært rask leting i kveld ga ikke resultater.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Geir.Hvorfor er ikke de 2 barna Antoni skredders barn?Anne Maria 1701, der står det Antoni skredder og hustru.Dorthe 27/2 1696. Der står det også Antoni skredder og en av fadderne heter Peder Rødder.Det kan ikke være så mange Antoni skredder i Christiania på den tiden.Ang. skifter og alder så har ikke jeg funnet et enda hvor alderen på barna stemmer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Anna Maria døpt 17.08.1701 kan ikke være hans barn pga. de sikre identifiserte barna Agnete døpt 01.02.1701 og Petronelle døpt 27.04.1702. Mellom dem er det ikke plass til et barn til. Jeg har også fra annet sted at det finnes en Anthonj Skrædder som jeg ikke har identifisert, men pga. angivelsen av hustrunavn Darthe mht. det andre barnet, er det vel lite rimelig at også dette er Brinchmands barn. Anthoni (i en eller annen form), var det noen av i Christiania rundt år 1700, og det var nok to av dem som var skreddereJeg er klar over de usikre aldersangivelsene i skiftene, men rekkefølgen er såvidt jeg har erfart, ofte riktig i Christiania.At jeg har noen tanker om årsakene til de manglende opplysningene og den noe underlige barnrekken (med tanke på fødselsår) i ekteskap 2, er foreløpig ren spekulasjoner. Og så lenge jeg ikke kan fremlegge noe til støtte for egne teorier, ønsker jeg ikke å spre flere antakelser. Derfor denne rene, kjedelige oppramsingen av kilders faktiske innhold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Et ørliten bagatell, det var ikke Peder Rødder som var fadder i 1696, men hans (andre) hustru 'Peder Rødders Kiereste'. Stadsmusikanten og også hans kone var ofte faddere i Christiania, vanligvis for alt annet enn familie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Takk for svar Geir. Enig med deg om at det ser dårlig ut med plass til 1 barn til om det ikke er en tvilling som har blitt døpt senere eller første barn ble døpt som litt eldre.Ang. Dorthe barnet så er det vel best å se nærmere på fadderne.Jeg kan føye til at Margrete B. ble gift 22/12 1724 Fredrikstad med styrmann Peter Nebell.(fra krk.bok) og jeg synes det står konglig benaading?Agnethe skal ha blitt gift 23/8 1730 Kragerø med Hans Wichsen, (ikke sjekket)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Joda, det står benaading som er det samme som bevilling. Håper jeg får tid til å lete etter Brinchmands skifte i helgen, det burde kunne gi noen svar.Mht. faddere vet jeg ikke om jeg følger deg helt. Valget av faddere i Christiania følger et annet mønster enn man er vant til fra bygdene, familie kom i annen rekke (selv om familie selvsagt også ofte finnes blant fadderne)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Og siden det var meg som startet runde to i denne debatten, kan jeg bare takke og bukke for nye fine innlegg med mengder av verdifull informasjon. Takk til dere begge. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg har i noen tid prøvd å finne opphavet til Ole Bech, se lenke til tema.LenkeJeg hadde lenge et håp om at denne Ole Bech, som var sønn av Peder Bech og hans hustru Karen Ingvoldsdtr. skulle ha tilknutning til Rasmus Pedersen Bech's sønn Peder Rasmussen Bech. Men etter samtale i dag med Hermod Skogen er det klargjort at der i det minste ikke er noen direkte sammenheng.Den Peder Bech som var gift med Karen Ingvoldsdtr. kan ikke være identisk med Peder Rasmussen Bech.Jeg er dermed tilbake til utgangspunktet. Hvem er den Peder Bech som døper en sønn Ole på Bragernes 29.10.1750? Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag  Berntsen

Jeg etterlyser Skogens klargjørelse, Bragernes er riktignok ikke min hjemmebane, men gjennom Christiania har jeg noenlunde oversikt. Har svart i den opprinnelige etterlysningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders J. Moen

Vet vi om Anton Brinchmanns sønn Michel f. 1722 levde opp?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Skogen

Peder Rasmussen Bech, døpt på Bragernes 1717, flyttet til Kongsberg og var MesterSkrædder. Han var gift 2 ganger. Første gang i 1747 med Martha Nielsdtr.De hadde 9 barn til dåpen i årene 1747 til 1763. 7 av dem døde som spebarn, 2 døtre har muligens vokst opp, Maria f.1747 og Agnete Elisabeth f.1754. Peder g. 2. g. 1764 Johanna Brodina Johan Henrichsdtr. Bauer. De hadde 4 barn til dåpen fra 1765 til 1774. 2 døde som spebarn, men to sønner vokste muligens opp, nemlig Johan Henric f. 1768 og Jørgen f.1774. Peder Rasmussen har neppe hatt flere barn, og derfor ingen som het Ole.Hilsen Hermod Skogen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.