Jump to content
Arkivverket

[#19028] Augustinus Schjelderup Paasche


Guest Johan I. Borgos

Recommended Posts

Guest Johan I. Borgos

Augustinus Schjelderup Paasche gifta seg i 1793 i Andøy. Nordland, men stakk av fra kona og to døtre like før 1800. Jeg har så langt ikke klart å finne han i 1801-tellinga. Trolig var han født rundt 1760/70. Veit noen om opphavet og skjebnen til Augustinus Schjelderup Paasche?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg har ikke noe svar, men vil gjerne løfte spørsmålet fram igjen, før det blir borte. Det er vel han som gifter seg i Dverberg med Ane Katrina Torbergsdtr i 1793. Fornavn og mellomnavn kunne tyde på at han var en etterkommer av et ekteskap mellom en Røg(h) og en Schjelderup (som det er mange av i området rundt Harstad). Det var Paasche inngiftet i Normann-slekta på Andøya, men jeg vet ikke hvem dette er.

Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Måske samme person som den Augustinus Paaske hvis datter Andrea Paulina iflg. IGI - Familysearch bliver døbt i Bodø 17. nov. 1811. Moderens navn er Ane Olsdatter.

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I.  Borgos

Interessant opplysning fra Simon Ellefsen! Dersom det er samme mannen, hadde han gifta seg på nytt. Anne Katrina Torbersdtr nevnes ikke etter 1801, så hun kan være død i 1811. Ei Andrea Nicoline Paaske gifta seg i Drammen i 1842, men alderen stemmer dårlig (24 år). Jeg er imidlertid mest interessert i Augustinus Schjelderup Paasche - hvem var han, og hvor endte han?

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I Roan (Bjørnør) i S-Trøndelag er det i 1801 3 utliggerborgere med etternavn PAASCHE. Den ene er Andreas Paasche. Han er gift med Kirsten Birgitta Normann (er hun fra Andøya?). Der er det en 'tjenestefolk' Augustinus Rasmussen på 24 år.Bare et innspill, men kan jo være noe å se nærmere på. Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...det kan i hvertfall ikke være tjenestekaren Augustinus som gifter seg i 1793, men stedet og folket kan jo være interessant å se nærmere på...

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I.  Borgos

Tipset fra Simon Ellefsen førte meg mange hakk videre. Augustinus Schjelderup Paasche arbeidde som kopist i Bodø og bodde som alene-husmann på Bertnes fra 1808 til han døde åtti år gammel i 1842 (opplysninger fra Gunnar Berg, som har skrevet bygdebøkene for Skjerstad og Fauske). ASP var altså født ca. 1762, og skulle etter sigende være født i Trondheim. Han brukte forøvrig ikke mellomnavnet Schjelderup mens han bodde i Bodø, og fornavnet var korta ned til August da han døde. Da gjenstår bare: Hvem var foreldrene? (Simon Ellefsen har kanskje flere tips her?)

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Futen Peder Paasche (1575-1650) ble gift med enke Metta Andersdt.(1600-1650) på Tande. De ble vel boende på Tande. Hun var enke etter Henrik Nitter, Tande. Hun var fra Fuhr i Luster.Jeg tenkte at Peder kanskje var en forfar til Augustinus. Jeg vet ikke hvor Tande gård lå, men det er det vel mulig å finne ut av. Kanskje finnes det en bygdebok om Tande.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

O. Rygh Norske gårdsnavn har følgende: Tande i Ringsaker HE/ Lesja og Tretten i OP/ Tannøen i Hammerø i NO/ Tandlaa i Gaupne Lyster SF/ Tandstølen Gjerstad HO/ Tanden Opdal STR.

Link to post
Share on other sites
Guest Mariann Stokken

Eg veit ikkje om det er noko hjelp i det, men søk på Paasche på Kvasir, og du vil få opp ein del treff.Dette gjorde eg, då eg tidleg i haust var innpå denne slekta(du kan også skrive Paasche i søk feltet her øverst, og du vil få opp bl.a. det innlegget eg hadde), eg fann mykje der.Venleg helsing Mariann.

Link to post
Share on other sites
Guest Nils Buverud

En brikke i puslespillet, kanskje: I Beitstad i Nord Trøndelag ble født en Augustinius Schjelderup i 1670.Foreldrene var Michel Augustiniussen (1636-1684) og Anna Jørgensdatter Schjelderup (ca.1640-1685, hennes andre gifte). Augustinius' mor-mor, Anna, var datter av Borgermester Hans G Busch i Trondheim.Augustinius kan jo muligens ha vært bestefar til hovedpersonen i spalten her?

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I.  Borgos

Alle tips og brikker mottas fortsatt med takk. 'Trøndelag-sporet' virker interessant, så spørs det bare om noen kjenner giftemål mellom Schjelderup'er fra Beitstad og Paasche'r fra Børsa og/eller Åfjord. Så langt har jeg ikke funnet noe slikt, men sitter heller ikke med de aktuelle slektsbøkene. Hvis Trondheim er stedet: Har noen tilgang til de Hornemannske slektsnotatene?Takk alle sammen for god hjelp så langt!

Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

I Arthur Skjelderup: Slægtshistoriske Meddelelser om familierne Skjelderup og Clauson (Chria. 1915), s. 23 kan man læse at «Jacob Worm Skjelderup tog i 1773 til sig som Pleiesøn Johan Henrik Tordenskiold, en Søn af Krigskommissær Johan Christopher Wessel og Karen Augusta Paasche. Karen Paasche var Jacob Worm Skjelderups kusine»Sognepræst til Hof i Jarlsberg Jacob Worm Skjelderup (1723-1787) var en søn af sognepræst til Stokke Michael Augustinussen Skielderup (1695-1743) og Maren Jacobsdatter Worm (1694-1724).Men desværre har jeg ingen oplysninger om Karen Augusta Paasche - hvem er hun ? Hun er måske den eftersøgte Augustinus Schjelderup Paasches tante.Se evt. også http://www.nose.dk/Norge/schjelderup9.html#8

Link to post
Share on other sites
Guest Torkel Fagerli

Maren Jacobsdatter Worm (ca. 1694-1724) var datter av kjøpmann i Holmestrand Jacob Nielsen Worm (død 1704) og Karen Fredriksdatter (f. ca. 1661). Etter mannens død giftet Karen seg i 1706 på nytt med sogneprest i Lardal Augustinus Schelderup. Karen Fredriksdatter døde 1740 i Lardal.Jacob Worm og Karen Fredriksdatter hadde også datteren Karen Jacobsdatter Worm som var født ca. 1696. Hun giftet seg første gang i Lardal 7. oktober 1723 (?) med løytnant Danqvart Paasche. Se nærmere opplysninger om ham i Ovenstads militærbiografier. Han døde i 1742. Karen giftet seg på nytt i 1746 med kapteinløytnant Johan Henrich Pincier. Se også nærmere opplysninger om ham hos Ovenstad. Han døde i 1761.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Det fantes en prest på Andøya som het Danquard Påske Raanes (1757-66). K:Andøy bygdebok.Ovenstad: Augustin Jacob Raasche fca.1728/30 i Norge. Kom i tjeneste ca. 1746....Bodde i Land. Prem.løytn. Askjed 4/3 1773. Fikk 2/1 1756 tillatelse til ekteskap med Barbra Cathrine Burg, uaktet de var søskenbarn.Johan Friderich Paasche fca. 1789 i Norge, dpt. 22/11 1789 Vår Frue Trhj. Foreldre lærer v/Realskolen i Trhj., senere stiftsrevisor Ole Fridrich P. og Elisabeth Judithe Luytkis.(Tok den med pga. Trøndelag.)Ellers har jeg sett i Lassen, Hornemann og Delgobe etter Paasche uten å finne Augustinus. Det var lange lister i Hornemann, for andre som leter etter Paasche.

Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

I følge Lars Kåre Hunnes: 'Prestene til Bjørnør 1498-1984' var Karen Augusta Paasche (gift med Johan C Wessel) datter av kapteinløytnant Dankert Paasche og hustru Karen Worm. Ekteskapet mellom Karen Paasche og Johan Christoffer Wessel ble inngått 1750 og oppløst 1766. Paret hadde da fått 8 barn. Johan C. Wessel fikk navnet Tordenskiold 1761.

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Det skal ha vært en sogneprest i Lødingen som hette Anders Paasche. Er det noen som har sett på hans etterkommere?Schelderup - navnet finner man mange steder i Nordland på denne tiden. IE

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I.  Borgos

Atter en gang takk til alle som har leita opp spor i ring rundt den varme grauten, så får det heller være at det ikke lot seg gjøre å finne veien til sjølve smørøyet, Augustinus Schjelderup Paasche. Jeg blir imponert og litt rørt når jeg ser at folk har bladd gjennom tjukke kilder for å hjelpe en stakkars bygdebokforfatter. Dere har skaffa etterkommerne til ASP mange ledtråder!

Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

C.S. Schilbred har i 'Slekten Giæver' en henvisning til E. Hartmann's bog 'En familie Paasche', Trondheim 1955.Jeg er ikke selv bekendt med bogens indhold, men måske ligger den inde med løsningen ?Havde Dankert Paasche og Karen Worm flere børn end datteren Karen Augusta Paasche ?

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

og hvilken Augustinus Paasche er dette?'14. november 1799 faller endelig dom i saken og Margrethe Hansdatter dømmes til: 1. Å betale 12 lodd sølv eller 6 riksdaler i bot. 2. At hun 'hensettes i 8te Dage paa Vand og Brød'. 3. At hun 'bør tiene i 6 Aar for Kost og Klæder paa Fiskeleyet Omgangs Sand i Øst Finmarken'.De mange feil som blir gjort under saksgangen resulterer i at hennes forsvarer, Augustinus Paasche, blir dømt til å betale 10 riksdaler i mulkt til Lenvik Sogns Fattigkasse. Av samme grunn må den forrige fogden, Jens Holmboe, og den forrige sorenskriveren, Auditeur Hammer, betale sakens omkostninger med tilsammen 85 riksdaler 1 mark 10 skilling. IE

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Rita Hole

Hei !Det er mulig at du har funnet Agustinus Shjelderup Paasche sine foreldre i løpet av de 2 år som er gått, men jeg tar med dette :Fredrikstad, Nabbetorp 1769Lieutnant Paasche ( Augustin Jacob f. ca 1728/30 i Norge.I tjeneste ca. 1746. Sek.ltn.1769. Pensj. 1773. Gift 2.1.1756 ) 39 årFruen ( Barbara Cathrine Burg, var søskenbarn av Augustin. Før de kom til Fredrikstad bodde de på Land hvor de fleste barna er født) 36 år.Børn 1 Søn Georg 15 år1 ditto Agustinius 4 år1 ditto Jacob 2 år1 Datter Karen 10 år1 ditto Johanne 7 årFant på FS : Viet 6 febr.i Moss :Augustinus Paasche og Barbro Chatrine Borch.Deres datter Johanne Regine døpt 30 aug.1762 i Rygge.Sønnen Augustinus Schilderup døpt 6 mars 1765 i Rygge.Augustin / AugustinusBarbro/Barbra Burg - Burgh - Borch. ( Hva som er riktig ?)Rita

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Nei, så langt kom jeg ikke før bygdeboka måtte i trykken. Men opplysningene er kjærkomne likevel, særlig for alle som stammer fra Augustinus. Tusen takk!

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.