Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjetil Rørtveit Arntzen

[#19227] Nape og Napevannet i Fyresdalen

Recommended Posts

Guest Kjetil Rørtveit Arntzen

Når ble Napevannet oppdemt. Min oldefar Gunnar (Gunder) Tarjeson Rørtveit bodde på Napeplassen og flytta til Rørtveit i Fjalestad da Napevannet ble oppdemt. Hvor er eller var Napestad og når demte de opp. Finnes det bilder før oppdeminga?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Harbek

Har du forsøkt å ta kontakt med Arendals Fossekompani? Napevann ser ut til å være ett av deres kraftmagasin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslak Bekhus

Reguleringa av Napevatn tok til hausten 1968. Det var opprinneleg tre vatn, Lislevatn, Napevatn og Rudsvatn som etter reguleringa blei til eitt. Lislevatn blei demt opp 16 meter, dei to andre blei demt opp 21 meter. Dette er hovudmagasin for Fjone kraftverk som idag er eigd av Skagerak Kraft AS.På økonomisk kartverk (1:5000) finn eg navnet Plassen omlag 300 meter vest for garden Vestre Nape. Om dette er husmannsplassen med same navn, veit eg ikkje, men det er vel truleg. I dag trur eg det står eit båthus tilhøyrande Arendalsvassdragets Brugseierforening på staden.Når det gjeld eldre bilde frå Napeområdet, så kan du prøve ein henvendelse til Fyresdal Historielag eller Kulturkontoret i Fyresdal. Dei vil kansje kunne hjelpe deg å få kontakt med nokon som har bildemateriale. Det kan også vera mogeleg at Arendalsvassdragets Brugseierforening i Arendal kan ha eller ha kjenskap til bildemateriale.Helsing Aslak Bekhus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjetil Rørtveit Arntzen

Det er ikke denne reguleringa jeg tenkte på, men takk for informasjonen uansett. Jeg tenkte på oppdemninga som skjedde på 1800 tallet for å kunne fløte ned tømmeret. Tømmeret ble lagt på plass for fløting - så ble vannet slept for å kunne ta med seg tømmer til Nisser. En større oppdemming kan ha skjedd på 1890 tallet ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.