Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Folkvord

[#19574] Karakterer ved konfirmasjon

Recommended Posts

Guest Rune Folkvord

Hei! Tre av barna til min oldefar ble konfirmert i Drøbak omkring 1900.I følge kirkeboken fikk de følgende karakterer: 'Godt' 'Nesten godt' og yngstemann fikk '2'.Er det noen som vet hvordan 'karakterskalaen' ved konfirmasjon var på den tiden?Mvh. Rune Folkvord

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solli

Apropos forskjellige uttrykk for denne slags forlystelser i originalkildene; i fogderegnskapene for Sogn fra tidlig 1700-tall fant jeg bl.a. disse kommentarene fra fogden:'(3 rd. 36 s.) betalt af Olle Olsen Bøe der for tilig haver glædet sig med sin Ungdombs Hustrue Karen Larsdatter', og '(3 rd. 36 s.) betalt af Eiluf Nielsen som hadde glædet sig for tidlig med sin fæsteqvinde'.Dette gjelder altså saker der paret var gift da de ble dømt, men det var åpenbart at samleiet (leiermålet) hadde skjedd før de ble gift. Da var også boten betydelig lavere enn for ugifte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Hei Arne!Jeg gikk inn på den lenken du viser til, men finner ikke svar på spørsmålet mitt der.Spørsmålet er hvordan 'karakterskalaen' var på den tiden. Best er: ??? Nest beste er: ??? osv. ned til dårligste karakter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Databasen for Ullensaker var et godt eksempel, synes jeg. Der har presten særlig brukt 'utmerket', 'meget god', god', temmelig god', 'tarvelig' etc., med en del varianter med 'nesten' og +/-. Rekkefølgen gir seg vel selv.Det er viktig å merke seg at dette kunne variere fra prest til prest. Derfor er ikke noen fasit på dette. Jeg har ofte sett 'særdeles god' eller 'slet' f.eks., som vel må tilsvare 'utmerket' og 'tarvelig' i Ullensaker. Legg også merke til at man ga to karakterer; for kristendomskunnskap og for oppførsel.Karakteren '2' (eller andre tallkarakter for den sakens skyld) kan jeg faktisk ikke huske å ha sett tidligere.PS: I Ullensaker-databasen velger du 'Karakter' og 'alle' for å få fram spekteret av karakterer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Av det jeg har sett når det gjelder tall er 1 best og 41/2 det dårligste. Ellers varierer det fra prest til prest. Særdeles godt, temmelig godt, meget godt, godt +, godt -. Går en lenger bakover i tid vil det være flere som får langt dårligere en godt-.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

I 1781 skrev presten om en av slektningene mine: ' Disse tungnemmede kunde ved 2 a 3 aars Præparation icke tvinges Videre ned til Svar, deels af Luth: Catechis: allene deels noget af Provst Beyers Liden Bog'. Det er det dårligste jeg har sett - så langt. Slik som jeg oppfatter det, måtte stakkars Brynjel gjenta konfirmasjons-undervisningen. Er set riktig at 2 år var normal?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Det fantes nok værre alternativer enn å måtte ta om igjen konfirmantundervisningen: å ikke tilstrekkelig å kjennskap til 'Guds sanne kunnskap' kunne straffes med tukthus, etter forskriftene i Christian den Femtes lov (1764) om bestraffelse av ulydige barn. Først i hhv 1848 og 1860 (byskole- og landskole-loven) ble det forbud mot å bruke tukthus som undervisningssted, og da av praktiske grunner: tukthusene var overfylte. I stedet ble Tvangsarbeidshus og Redningsanstalter tatt i bruk mot de ukonfirmerte. Skoleverket var først og fremst rettet mot konfirmasjonen og katekismeundervisning. Det er derfor ikke uvanlig å finne konfirmanter langt inn i 20-årsalder. 14 år er vel normalalderen. Ble det brukt tallkarakterer så fulgte vel de skolens karaktersystem fra 1 (beste) til 5 (ikke bestått), med desimaler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eldbjørg Lyngstad

Det kan se ut til at hver enkelt prest hadde sin egen skala. I 1862 i Beitstaden (N-T) brukte presten følgende 'skala': Udmerket god - Meget god - God - Temmelig God - Nogenlunde god - Temmelig Maadelig - Maadelig - Meget Maadelig - Ringe. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har satt det opp i riktig rekkefølge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Ser ut som den samme skalaen: 1 (utmerket), 1,5 (meget god), 2 (god), 2,5 (temmelig god), 3 (noenlunde god), 3,5 (temmelig mådelig), 4 (mådelig), 4,5 (meget mådelig), 5 (ringe) dvs ikke bestått.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Forsåvidt et evig tema.Hvis man tar en statistisk ikke generert nogenlunde generell fordeling (m.a.o. tar med/ikke med relaterte og ikke d.s.) av de ulike 'forstandige' datidige prester vil et grunnlag for å kunne vurdere fra '0 til max eller omvendt' ikke la seg gjøre. Likeledes er karaktergivningen som oppleves anført avhengig av f.eks. var vedkommende opptatt med inntektsgivenende arbeid til annet datidig felt enn hva prosten hadde å fare med.Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Hope

Kyrkjeboka for Tysnes (Uggdal 1905-1922) inneheld fleire år med konfirmantar som har fått både talkarakter og forklaringa på kva karakteren tyder.I dette høvet er 1 beste karakter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.