Jump to content
Arkivverket

[#19614] Hjelp til oppslag i bygdebok for Voss!


Guest Inger Eik

Recommended Posts

Guest Inger Eik

Jeg har sporet en fjern ane tilbake til Voss, Vangen sokn/kirke. Han heter David Torbiørnsen Skutle/Schutle og skal være døpt i Vangen kirke den 14.12.1766. Faren skal være Torbiørn Skutle/Schutle, muligens med patronymet Samsonson. Ved søk blant kirkebøker for Voss som er tilgjengelige på digitalarkivet, later det til at familien har bodd på en gård som heter Oure noe tidligere. Jeg har ingen opplysninger om Davids mor.Jeg skulle gjerne ha visst hva bygdebøkene kan fortelle om denne familien, så hvis noen har dem tilgjengelig, ville jeg sette stor pris på litt hjelp.David Torbiørnsen dro til Bergen på ett eller annet tidspunkt og giftet seg der. Jeg har navnene på hans kone og 8 barn.mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Olav J. Ellingsen

I Kindem band 4 under Midt-Skutle finn ein Torbjørn Samsonson Auro (1733-1776) g. 1764 med Anna Daviddtr. Skutle (ca.1742-1787) Born: Samson f. 1764, David f. 1766, Josef f. 1769, Gjertrud f. 1771, Brita f. 1773 og Marta f. 1776. Foreldra til Anna er David Sjurson Midt Skutle og enkja Anna Larsdtr. Vinjo.

Link to comment
Share on other sites

Guest Norodd Hagenson

Lars Kindem: Vossaboki bind IV side 67 - 68:David var sønn av tambur Torbjørn Samsonson Midt-Skutle, fra Auro (1733 - 1776), g 1764 m Anna Davidsd Midt-Skutle (ca 1742 - 1787). Torbjørn og Anna hadde barna Samson 1764, David 1766, Josef 1769, død ugift 1790, Gjertud 1771, Brita 1773 og Marta 1776, død ugift 1793.Anna Davidsd ble gift igjen 1782 m Gudleik Gudleikson fra Midtbere.Anna Davidsd var datter av David Sjurson Skutle (ca 1700 - 1756) g 1738 m enke Anna Lars Midt-Skutle fra Vinje. Anna Larsd hadde vært gift første gangen med Gitle Knutson Midt-Skutle (ca 1698 - 1736).Her skal du få noe som ikke står i bygdeboka, og som er en hypotese: Jeg mener at David Sjurson er fra Øvre Graudo, sønn av Sjur Jonson fra Vike og Brita Torsteinsdatter Øvre Graudo fra Dukstad. Brita var gift første gangen med David Vikingson Øvre Graudo fra Ygre. Et par indikasjoner på dette er at David Sjurson Skutle er fadder hos Viking Davidson Kvamme/Kjønnagard (fra Øvre Graudo) og at Viking og David står etter hverandre sammen med Sjur Jonson på Øvre Graudo i det militære manntallet 1722 (se Digitalarkivet). MEN: Da må alderen på David når han dør i 1756 være 10 år yngre enn de 56 1/2 år som står i kirkeboka.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Takk for interessant og opplysende lesning!Jeg har nå jobbet litt med de opplysningene som jeg har fått her, og det melder seg flere spørsmål etter hvert:Hvem var denne Samson som Torbjørn er sønn av? Kan det være Samson Samsonson Øv. Lie som i 1729 giftet seg med Marite Gitlesdtr Ned. Aure? Jeg fant disse på Digitalarkivet under Vigde Voss 1709 - 1816 (vet ikke hvordan jeg oppretter en lenke her). Dessuten fant jeg at en Gitle Oure døde i 1743 i en alder av 60 år (Gravlagde i Voss 1726 - 1817). Kan det da være Marites far? Jeg skulle altså gjerne ha visst om Vossaboki har med noe om disse menneskene.Tilbake til David Torbiørnsen. Jeg finner hans dåp i 1766, men ingen konfirmasjon. Det var vel ikke vanlig at folk reiste ut før de var konfirmert? I Bergen, der han giftet seg i 1791, var hans stilling oppgitt til å være 'ungkl granadeer'. Han må altså ha fulgt sin far i soldatyrket. David var forøvrig min tipptippoldefar.Fint om noen kan kaste lys over hvorvidt han ble konfirmert før han dro fra Voss.Den eldste broren til David, Samson, finner jeg døpt (Oure) og konfirmert (Skutle), dessuten også gift to ganger. Var det han som overtok gården Skutle? Og i tilfelle, hvilken Skutle-gård? Hadde han noen sønn som overtok etter ham igjen?mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Renathe-Johanne Wågenes

Dette er faddere til David i 1766: Knud Skutle, Thron Skutle, Lars Lie, Ingebiør Skutle, Sigvor Skutle.David finner jeg ikke konfirmert på Voss, men hvis han var i tjeneste i et annet prestegjeld kan han være konfirmert der, det skjedde!Foreldrene: Anna døpt 6/12-1741 Vangen. far er David Skutle.Torbiørn døpt 6/10-1733 Vangen. far er Samson Nedre Oune.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Jeg har sett dette 'Oune'-navnet men regnet med at det må ha vært en skrivefeil/tolkingsfeil for Oure. Det finnes heller ingen annen forekomst av Oune så vidt jeg kan se av dåpsfortegnelsen fra Voss.Blant 'Døypte i Voss 1732-1767' finner jeg en Samson på Oure som far til Peder (1736), Ranvej (1740), Ingebor (1744), Gietle (1746), Sigri (1749), Johannes (1750) og Sigri (1752). Men jeg finner ingen Torbjørn blant barna hans, muligens fordi registreringene først starter på nyttårsdagen 1736. Finnes det kilder som kan fortelle om denne barneflokken er Torbjørns søsken?Igjen stiller jeg spørsmålet om den før nevnte Samson Samsonson Øv. Lie, som giftet seg med Marite Gitlesdatter Ned. Aure i 1729, kan være Torbjørns far. Står det noe om dette i Vossaboki?(Sansynligheten taler jo egentlig for at det er en og samme familie. De slår seg kanskje ned på N. Aure/Oure, dessuten dør en 60 år gammel Gietle Oure i 1743, og Samsons første sønn etter dette blir kalt Gietle.)mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell vangen

Samson og Marta hadde i tillegg sønene Josef f. 1731 og Torbjørn f. 1733. Eg kan ikkje ta med heile rekkja bakover, men kan nemna at Marta var dotter til Gitle Torbjørnson Auro g. med Ingebjørg Larsdtr.(1677-1768). Far til Gitle var Torbjørn Olavson, budde på Bulko. Det er fleire historiar om Gitle i Vossaboki og andre stader. Han var med i den store nordiske krig 1709. Kassert før 28 juli 1717. Samson Samsonson Øvre Lid 1704-1754 son av Samson Person Øvre Lid f ca 1656 g 1729 med Ranveig Josefsdtr Nedre Lid f. 1766

Link to comment
Share on other sites

Guest Renathe Wågenes

Oune er en trykkleif vil jeg tro. Kanskje de har flere barn mellom 1733 og 1736?! Skal sjekke hjemme. Det er nemlig jeg som har registrert døpte og holder på med det. Hjemme har jeg klart 1732 til 1782 for utleggelse på internett. Holder også på å legge til fadre for samme periode. Meningen er å ta fra begynnelse og frem til 1821.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torleiv Kløve

Frå Vossaboka: Torbjørn sine foreldre var som du seier Samson Samsonson Øvre Lid (1704-1754) og Marta Gitlesdr. Auro. Samson var son av Samson Person Øvre Lid (f. 1656) og Rannveig Josefsdr. Nedre Lid (f.1666). Marta var dotter av Gitle Torbjørnson Auro (1683-1743) og Ingebjørg Larsdr. (1678-1768). Samson Torbjørnson f.1764 overtok garden, Midre Skutle og selde att til Arnfinn Andersson i 1788, men kjøpte att bruk 2 på same garden i 1791 og 1799. Sonen Torbjørn overtok etter han i 1834 men selde garden vidare i 1844.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Tusen takk for de tre siste innleggene. Det var jo fint at jeg fikk bekreftet noen av de anelsene jeg hadde ang. denne familien.Det later til at Vossaboki inneholder litt av hvert om disse folkene som er mine aner. Jeg må vel se til å få fjernlånt den via mitt lokale bibliotek. Kan noen si meg hvilke(t) bind jeg bør få fatt i? Har hørt at det skal være minst fire bind.mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Til Kjell Vangen, FagernesKunne du sjekke årstallene du oppgir en gang til? Det er særlig giftermålet mellom Samson Person og Ranveig Josefsdatter jeg lurer på, det øvrige har blitt tydeliggjort av en senere posting.mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Vangen

Årstalet 1729 bak Samson Person skal ikkje stå der. Ein slurvefeil frå mi side. 1729 er årstalet for giftarmålet til Samson og Marta.Kjell

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Det var det jeg trodde! ;-) Takk.Off topic: Er det mulig å få avslørt mailadresse til andre 'debattanter' her? Noen ganger kunne det være aktuelt å maile privat.mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Tor Andersen

Nei, de blir kun oppgitt til DA for å sikre seriøse innlegg.Dersom du ønsker kontakt må du oppgi din egen adresse i det aktuelle tema (eller et nyere tema av den personen du vil ha kontakt med).

Link to comment
Share on other sites

Guest Norodd Hagenson

Ranveig Josefsd Lid (ca 1666 - 1732) var datter av Josef Ivarson Nedre Lid og hans andre kone Sigrid Andersd. Det er skifte etter Sigrid 30 des. 1711.Josef var sønn av Ivar Gitleson Nedre Lid fra Øvre Graudo og Torunn Josefsd Lid.Josef Ivarson hadde en bror Gitle som hadde barna Knut, Gudve, Synneva og Kari. Gudve var gift med Torbjørn Olson Auro. Jfr. Voss tingbok nr 15 fol 10 - 10b 19 okt. 1684 og fol 39 19 nov. 1684. Jeg har ikke teksten tilgjengelig i øyeblikket. Dette ligner mistenkelig på Torbjørn Olson Bulko og Dønåt Gitlesd som er nevnt hos Kindem.Så nok et argument for at David Sjurson er fra Graudo: I det militære manntallet for Voss 1722 finner jeg kun en David Knutson, nemlig han på Graudo, og han er 13 år. Om vi sammenligner antallet menn i manntallene for Voss i 1701 (alle aldre) og 1722 (11 - 50 år), ser vi at aldersgruppene 11 - 30 år er omtrent like store i 1701 og 1722, mens aldersgruppa 31 - 50 år er en god del mindre i 1722. Jeg vil defor tro at militærmanntallet for Voss i 1722 inneholder alle unge menn.Du finner mer om Brita Torsteinsdatter sine forfedre om du søker på groups.google.com etter mitt navn og Skutle. Jeg hadde et innlegg der i 1998 (URLen blir så lang at den neppe overlever i klikkbar stand).

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Takk igjen! Jeg fant også det du henviste til gjennom Google.Spørsmål: Mener du å si at Gudve Gitlesdtr og Dønåt Gitlesdtr er en og samme person?Et annet spørsmål: Jeg har også kikket litt i FT 1701 for om mulig å finne alder på noen av personene jeg har notert meg. Men det slår meg at jeg ikke er i stand til å finne gardsnavnet Oure/Aure/Auro. Het det noe annet tidligere, eller fantes ikke de gardene? Jeg er ikke lokalkjent på Voss, så jeg kan ikke forestille meg hva jeg ellers burde lete under.Enda et spørsmål, som muligens er helt på viddene: Jeg legger merke til at mange av mine aner fra Voss var soldater, og at det tydeligvis var en hærforlegning der. Jeg kom på at jeg har hørt begrepet 'Vossekompaniet' i en eller annen sammenheng. Er dette relevant her? Har ikke funnet noe om dette kompaniet på Google, og jeg aner ikke hvor jeg har navnet fra.mvhInger

Link to comment
Share on other sites

Guest Norodd Hagenson

Når det gjelder påfallende likhet mellom personnavn, mener jeg kun at vi må sjekke originalkilder før vi kan sette samemn puslespillet.Auro var ikke lett å finne i 1701, nei. Mellom Vivås og Vike ligger 'Øfre Øfre' som ser ut til å kunne være Øvre Auro, i alle fall ligger den på rett plass. Gitle ser ut til å være dreng på Skjerve i 1701, og er da sagt å komme fra Nedre Ygre. Lenke Jeg skal sjekke i Vossaboki når jeg er hjemme igjen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Vangen

Skifte etter Torbjørn Olsen Bulken 10 desember 1718: 'hans afdøde ægte qvinde Dynaat Gietlesdatter.' Her får vi og vita at Gitle Auro er tilsynsmann for broderen Ole,noko som skulle stadfesta at Gitle er son til Torbjørn Olsen Bulken. Om kona hans heitte Dønåt eller Gudve er det verre med. Sidan Gitle og søstra Gjertrud hadde døtre som var kalla Dønåt, er det nærliggjande å tenkja seg at dei hadde namna sine etter bestemora.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Denne Ole, hvem var han broren til, Torbjørn O Bulken eller Gitle T Auro?Jeg fant under 'Bolchen' i FT 1701 at Torbjørn hadde sønnene Ole og Knud, Gitle var vel da i tjeneste annensteds, som Norodd nevner. Var Ole kanskje handicappet på noen måte, slik at han trengte noen til å passe på seg?Og Norodd og Kjell, er det OK om jeg ringer dere en dag? Jeg finner dere vel i katalogen... Dere later til å ha veldig god greie på Voss, noe jeg ikke har.mvhInger

Link to comment
Share on other sites

Guest Norodd Hagenson

Skifteprotokoller er normal meget pålitelige kilder. Jeg kan telle på en hånd de tilfeller hvor jeg har funnet feil. Så sant det ikke er påviselige feil eller kilder som motsier hverandre, vil jeg gå ut fra at det som står i et skifte er riktig.Står det eksplisitt at Dønåt er mor til barna? Selv om det ikke står det, vil oppkalling være en sterk indikasjon på at hun er det.Neste trinn blir å sjekke det som står i tingboka. Jeg kan jo ha notert feil. Ut fra eiendomsforholdene på Auro, er det naturlig å tro at det skulle dreie seg om samme familie, men navnelikskap er jo alltid en felle.Ole var nok umyndig f.eks. på grunn av alder. Men er det samme Ole som var 8 år i 1701, er nok årsaken en annen.Ellers er det bare å ringe: 63 83 18 85.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Vangen

Ola og broren Knut trong tilsynsmenn fordi dei var i kongens teneste. Den store nordiske krig. Berre Knut og Gitle kom heim att. Ola er død 18 juli 1819. Ja, det står: ' Torbiørn Olsens hans afdøde ægte qvinde Dynaat Gietles daatter begge deris efterladte midler, mellem deris sammen aflede og genlevende børn.'Kjell

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Kjell, hvis du har skifteteksten for hånden, står det nevnt barnas navn?Kan Gitle ha hatt både Gudve og Dønnåt, og kan det være slik at Torbjørn var gift først med Gudve og deretter med Dønnåt?mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Norodd Hagenson

En sjekk av kildene avslører at det står Gitle Torbiørns N: Øfre i 1701. Altså er han fra Auro, ikke fra Ygre.I tingboka står det helt tydelig Gudve, men på en slik måte at det kan være tvetydig om hun er kona eller søster til kona til Torbjørn: 'Thorbiøn Ols Oure paa sin hustrus Vegne, Gudve gietles daatter, Seneve gietles daatter fremkom for Reten paa deris Egne Men og och paa Karj gitle datters wegne saasom paa Knud gietlesons wegne som er udj hans Ma: thienist i danmarch ...'. Jeg er forresten ikke sikke på om det sto Seneve, det var så tilgriset.Hadde Torbjørn vært gift med to søstre, skulle begge vert nevnt i tingboka. Jeg har tenkt på den muligheten, men slått den fra meg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Inger Eik

Kan dette tolkes slik at i den sammenhengen det er snakk om i sitatet, stilte Torbjørn på vegne av sin kone (antakelig Dønnåt), Gudve og Kari møtte for i stedet for sine menn og for en søster Kari (døde?), dessuten for broren Knud som var soldat?Er sitatet hentet fra et skifte?mvh Inger

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Vangen

Eg har tolka det slik at Torbjørn møtte i staden for kona. Fyrst trudde eg at ho var død, og Torbjørn hadde gifta seg oppatt. I skiftet etter Torbjørn står det ' deris sammen aflede og gjenlevende børn. Gitle, Ole, Knud, Gjertrud, Brite og Guri.' Sjølvsagt kunne han ha vore gift før. Han var fødd ca 1645 og gifteklar på 1670 talet.Men dei borna han hadde med fyrste kona skulle vel vera nemde i skifte etter Torbjørn? Tingboka har eg tolka slik at ein Lars Kristoffersen Takla sat inne med ein arv som kona til Torbjørn Auro skulle ha. Der enden på visa vart at Torbjørn fekk 3 Rd i staden for seks, men vart og tilkjent: '4 pd odelss goeds, Som han søgr sin part udj at Niude, blef hanem befallet at Antage Nedre Oure till brugs, till Broderen (Knut Gitlesen) som er i kongens thienest och Søstrne komer i rette.' Kunne dette tyda at Gudve (Dønåt) var frå Auro og ikkje Torbjørn?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.